Рішенням педагогічної ради №1 від 05 січня 2012року Директор школи О. М. Козачок програмаСкачати 278.3 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір278.3 Kb.


Затверджено

рішенням педагогічної ради № 1

від 05 січня 2012року

Директор школи

____________О.М.Козачок
c:\users\1\desktop\сайт\герб школы - копия.jpg


ПРОГРАМА

на 2012—2017 pp.

ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВ’Я»

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Нова Водолага

2011

ПРОГРАМА

ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВ’Я»

ЗМІСТ


1.Вступ

2. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії

3. Мета, стратегії та завдання.

4.Особливості програми.

5.Принципи та передумови впровадження.

6.Форми та методи роботи.7. Основні заходи.

 • Адміністративно-управлінська діяльність.

 • Діяльність педагогічного колективу.

 • Діяльність медичної служби.

 • Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров'ю.

8.Учасники програми.

9.Управління та функції навчально-виховної діяльності

10. Система підготовки кадрів.

11. Шляхи, умови та очікувані результати
  1. ВСТУП

Людина - найвищий продукт земної природи. Але для того, щоби насолоджуватися скарбами природи, людина має бути здоровою, сильною та розумною. - І. Павлов


Здоров'я дітей - найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює фізичний, духовний, соціальний, інтелектуальний та фізичний базиси країни.

Наші діти на сьогодні - ослаблені та хворобливі як, урешті, і належить бути дитині, котра погано та нераціонально харчується, живе в забрудненому навколишньому середовищі, не займається фізкультурою та постійно зазнає нервових перевантажень. Державною програмою «Діти України» підкреслюється, що здоров'я підліткового покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов'язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей учня та формування його як творчої особистості.

Школа - це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме школа має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я. Програма покликана чітко регламентувати діяльність на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.


  1. Методологічнi засади, підходи, принципи, критерії

Шкільну концептуальну модель Нововодолазької загальноосвітньої школи I—III ступенів № 2 спрямовано на засвоєння учнями, батьками та вчителями школи основ культури здоров'я, зменшення захворюваності школярів, підвищення piвня їхньої фізичної й розумової працездатності, успішності та якості знань, створення сприятливих умов для всебічного розвитку здорової особистості.

Теоретико-методологічною основою зміцнення в учнів навичок здорового способу життя є Конституція України, закони України «Про загальну середню освіту», «Про ocвiтy», «Про охорону дитинства»; Укази Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» та «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом»; Державні санітарні правила i норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01 2001); національні програми: «Обдаровані діти», «Діти України», «Репродуктивне здоров'я 2001-2005», концепції «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»; цільова комплексна програма «Фізичне виховання — здоров'я нації» та Комплексна програма формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків (за проектом «Діалог»), а також теоретичні праці валеологів, педагогів, психологів, фізіологів, бioлогів минулого i сучасності; міжнародні проекти i програми: Конвенція про права дитини (1989), Міжнародний проект «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» (1996), українсько-канадський проект «Партнери в oxopoнi здоров'я. Школи здоров'я» (1999р.) тощо.

Базовими принципами зміцнення в учнів навичок здорового способу життя є: науковість, гуманізація, демократизація, єдиний підхід до якості й змісту ocвiтu, практична спрямованість, позитивна мотивація до здорового способу життя, розвиток національної самосвідомості, полікультурна спрямованість, динамічність змісту оздоровчої ocвiти, толерантність, екологізація, інтеграція та системність, доступність, особистісно-зорієнтоване навчання й виховання, активна самоосвіта й саморозвиток учнів, оптимізація навчально-виховного процесу.

3. Мета, стратегії та завдання

Метою Програми є створення умов для розвитку й зміцнення в учнів навичок здорового способу життя, зміцнення фізичного, психічного, соціального i духовного здоров'я, визнання пріоритету здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров'я, організація їх життєдіяльності на позиціях здорового способу життя, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за своє здоров'я.

Програму спрямовано на виконання таких завдань:

наукове обгрунтування необхідності впровадження в навчально-виховний процес здоров'язберігаючих технологій; • інтеграція елементів культури здоров'я в навчально-виховний процес;

 • здійснення освітньої діяльності фахівцями для педагогічного та батьківського колективів із метою підвищення кваліфікації учасників реалізації програми;

 • створення умов для всебічного розвитку особистості з позиції здоров'язбереження;

• вироблення механізмів мотивації вчителів до впровадження здоров'язберігаючих технологій;

 • створення умов для особистісного зростання кожного вчителя;

 • організація методичного й інформаційного супроводу діяльності;

 • розробка i створення експериментальних авторських проектів, програм, зошитів, рекомендацій та інших методичних посібників з проблеми впровадження здоров'язберігаючих технологій;

 • сприяння співпраці школи зі службами та закладами, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров'я;

 • запобігання виникненню психологічних і соціальних проблем

Стратегії Програми:

• надання пріоритетності проблемі пропаганди здорового способу життя дітей та молоді; • гумнізація та демократизація взаємин учасників навчально-виховного процесу, забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища;

 • залучення учнівської молоді до активної участі у просвтицькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків, створення Школи юного волонтера;

 • підтримка, розвиток національних i родинних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини; залучення батъків до цього процесу;

 • послідовний розвиток культури здоров'я педагогів як необхідної умови розвитку позитивної мотивації учнів до здорового способу життя;

 1. Особливості програми

Програма «Школа сприяння здоров'ю» не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та може впроваджуватися паралельно з іншою діяльністю школи. Мікроклімат у школі створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, учителі, працівники школи, батьки, медпрацівники учні тощо. Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників школи. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм. Позитивним моментом програми є також можливість доповнення її різними виховними заходами.

 1. Принципи та передумови впровадження програми

 • Послідовність у діях педагогів, психолога, батьків, громадськості.

 • Системність у профілактичній роботі.

 • Урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини.

 • Об'єктивність і достовірність інформації, що використовується.

 • Єдність поваги та вимогливості до особистості.

 • Єдність свободи та відповідальності особистості за свої дії.

 • Саморозвиток особистості, формування навичок здорового способу життя.

 • Свобода вибору особистості (участь у колективній діяльності, право на власну думку тощо).

 1. Зміст, форми i методи впровадження програми

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.

Позитивна мотивація до здорового способу життя (культури здоров'я) в Україні зумовлена нагальною потребою виховання духовної, моральної, фізично розвиненої особистості, соціально та психологічно адаптованої до умов виходу держави з демографічної, соціально-економічної, духовної та екологічної кризи.

Серед форм i методів розвитку в учнів навичок здорового способу життя пpиoрітетна роль належить активним методам, таким як: теоретичний аналіз науково-методичної педагогічної літератури; моделювання структурних комнонентів загальної моделі; новітніх технологій позитивної мотивації до здорового способу життя й культури здоров'я учасників навчально-виховного процесу; емпіричні дослідження, що передбачають моніторинг стану здоров'я учнів на різних етапах дослідження спостереження, анкетування, тестування, бесіди з учнями, учителями, батьками вивчення досвіду викладання валеології та валеологізації навчально-виховного процесу в інших закладах освіти України; медико-психодіагностичний аналіз; аналіз критеріїв ефективної діяльності.

Для ефективного впровадження в педагогічну практику ідеї збереження здоров'я доцільно організувати заходи щодо популяризації здорового способу життя, культури здоров'я, оздоровчої діяльності навчального закладу:

• залучення батьківської громадськості до пропаганди культури здоров'я; організація спільних заходів (олімпіад, змагань) батьків i дітей з фізичної культури, знань з основ здоров'я, особистої гігієни, раціонального харчування тощо;

• організації батьківської освіти з проблем виховання здорової дитини в сім'ї; взаємодія школи i сіму створенні здорового соціокультурного середовища для дітей;

• перетворення навчального закладу на центр культури здоров'я та здорового способу життя в мікрорайоні школи, в місті;


 • виступи вчительської, батьківської та дитячої громадськості в місцевій пpeci, на радіо, видання інформаційних листівок, шкільних газет тощо;

 • пропаганда здорового способу життя, культури здоров'я в інших дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, інших установах;

 • організація учнівських акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя молоді, профілактику куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, йододефіциту, запобігання насильству;

• організація систематичного інформаційно-діагностичного обстеження учнів та вчителів.

Найефективнішими формами та методами роботи є: • години спілкування;

 • тренінги;

 • «круглі столи»;

 • спільні з батьками заходи;

 • консультаційні пункти;

 • діяльність органів учнівського самоврядування;

 • інтелектуальні та розвивальні ігри;

 • гуртки та клуби за інтересами;

 • конференції, диспути, дискусії;

 • уроки;

 • відеолекторії;

 • батьківські збори;

 • моніторинг;

 • просвітницькі акції;

 • колективна творча справа;

 • шкільні газети;

 • журнали, газетні колажі.

 1. Основні заходи

Адміністративно-управлінські заходи

з/п


Заходи

Відповідальні

Термін

1.

Забезпечити утримання спортивних приміщень, інвентарю в робочому стані та його поновлення

Адміністрація,

учителі фізичної культуриПостійно


2.

Забезпечити охорону навчального закладу, попереджувати розповсюдження наркотичних, алкогольних і нікотинових препаратів серед учнів школи.

Адміністрація

Постійно


3.

Забезпечити оптимальний санітарно-гігієнічний режим діяльності школи, контролювати дотримання відповідних вимог

Адміністрація

Постійно


4.

Здійснювати якісне харчування учнів школи. Забезпечити контроль якості продукції та технології приготування їжі.

Адміністрація,

кухар


Постійно


5.

Забезпечити складання розкладу навчальних занять, ураховуючи вимоги СЕС, уникаючи перевантаження учнів, протягом навчального дня та тижня.

Адміністрація

Постійно


6.

Створити координаційну раду школи із впровадження програми «Школа сприяння здоров'ю».

Адміністрація

Щороку

7.

Проводити семінари, тренінги, лекції для педагогічних працівників із питань особистісно зорієнтованої діяльності, формування здоров'язберігаючого середовища.

Адміністрація,

координаційна радаЗгідно плану


8.

Здійснювати контроль дотримання вимог техніки безпеки, безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог.

Адміністрація

Постійно


9.

Розробити план виховних заходів. Організувати діяльність класних керівників на реалізацію програми.

Адміністрація

Щороку

10.

Оцінювати результати, щорічно підбиваючи підсумки роботи, за необхідності вносити відповідні корективи.

Адміністрація

Щороку

Діяльність педагогічного колективу

1.

Провести анкетування учнів школи з метою вивчення фізкультурно-спортивних інтересів.

Учителі фізичної культури

Щороку

2.

Забезпечити якісне проведення уроків фізичної культури згідно з вимогами програм, організувати заняття спортивних секцій у позаурочний час.

Адміністрація, учителі фізичної культури

Постійно


3.

Проводити виховні заходи, спрямовані на фізичний розвиток учнів і пропаганду здорового способу життя.

Учителі фізичної культури, кл.керівники, класоводи

Постійно

4.

Проводити заходи з питань безпеки життєдіяльності. Забезпечити виконання програм з основ здоров’я

Адміністрація, учителі основ здоров’я

Постійно

5.

Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей із групи ризику, учнів із девіантною поведінкою, дітей-інвалідів, дітей із соціально дезадаптованих сімей. Залучати їх до занять у гуртках, участі у профілактичних заходах.

Психолог,

кл.керівники, класоводиПостійно

6.

Проводити заходи, спрямовані на екологічне виховання учнів школи, забезпечити участь у заходах, приурочених до Дня Землі, Дня збереження довкілля тощо

Педагог-організатор, учителі природничих дисциплін
7.

Забезпечити випуск стіннівок на екологічну тематику.


Педагог-організатор, кл.керівники, класоводи

Постійно

8.

Координувати роботу учнівського самоврядування

Педагог-організатор

Постійно

9.

Упроваджувати у практику роботи технології попередження втомлюваності дитини, уникати перевантаження учнів під час занять і досягти оптимального обсягу домашніх завдань

Педпрацівники

Постійно

10.

Проводити рухливі ігри в позаурочний час і на перервах

Педагог-організатор, кл.керівники, класоводи

Постійно

11

Проводити фізкультхвилинки на уроках

Педпрацівники

Постійно

12.

Створювати тематичні підбірки літератури в певні періоди навчального року (збір грибів, поведінка біля водойм, інфекційні захворювання, використання піротехнічних розваг тощо).

Бібліотекар

Постійно

13

Попереджувати виникнення проблем розвитку дитини, допомога у вирішенні актуальних завдань розвитку, навчання, соціалізації, порушення емоційно-вольової сфери, проблеми взаємовідносин у колективі

Психолог, кл.керівники, класоводи

Постійно

14

Організовувати та проводити зустрічі з батьками; тренінги з питань збереження здоров'я, профілактики шкідливих звичок; альтернативні позакласні заходи

Адміністрація, педколектив

Постійно

15.

Консультувати та надати методичну допомогу вчителям, класним керівникам, батькам із питань здорового способу життя та профілактики правопорушень

Адміністрація, психолог

Постійно

16.

Проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують особливої уваги; створювати умови для діяльності учнівського самоврядування, організовувати позаурочну виховну діяльність

Педагог-організатор, кл.керівники, класоводи

Постійно

17.

Сприяти виробленню в учнів норм позитивної поведінки, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

Учителі-предметники, кл.керівники, класоводи

Постійно

Діяльність медичної служби

1.

Забезпечити випуск стіннівок для висвітлення питань збереження здоров'я та профілактики шкідливих звичок

Медсестра

Протягом року

2

Розробити курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань організації режиму дня, раціонального харчування, правил особистої гігієни

Медсестра

Протягом року

3

Відслідковувати стан здоров'я учнів, консультувати учасників навчально-виховного процесу, а при необхідності надавати медичну допомогу

Медсестра,

Постійно

4

Проводити моніторинг захворюваності учнів

Медсестра,

Протягом року

5

Проводити С-вітамінізацію учнів

Медсестра,

Протягом року

6

Створити учнівську агітбригаду для проведення профілактично-оздоровчих бесід, підібрати відповідні матеріали, розробити програму бесід і лекцій

Медсестра, бібліотекар

Протягом року

7

Забезпечити оформлення «листків здоров'я» на учнів школи

Медсестра, кл.керівники, класоводи

Вересень

Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров'ю

1

Забезпечити участь у виховних заходах спеціалістів служб і закладів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням здорового способу життя. Проводити лекторії для учасників навчально-виховного процесу

Адміністрація, педколектив

Постійно

2

Організовувати та проводити презентації гуртків і секцій спортивно-оздоровчих позашкільних навчальних закладів; сприяти поширенню інформації про їх діяльність серед учасників навчально-виховного процесу

Педагог-організатор, учителі фізкультури

Постійно

3

Брати активну участь у спортивних змаганнях, конкурсах, у заходах з питань розвитку здорового суспільства

Педагог-організатор, учителі фізкультури

Постійно

8.Учасники програми

Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу: • адміністрації;

 • учителів;

 • учнів;

 • класних керівників;

 • психолога;

 • батьків;

 • медичного працівника;

 • представників громадськості;

 • обслуговуючого персоналу;

 • бібліотекаря.

 1. Управління та функції навчально-виховної діяльності

3 метою ефективності управління розвитком в учнів навичок здорового способу життя у школі можливий розподіл обов'язків між учасниками навчально-виховного процесу:

на pівні адміністрації школи: • рекомендації до організації навчальної діяльності з урахуванням здоров'язберігаючих технологій;

 • розробка технологій навчання та виховання;

 • узагальнення досвіду роботи, організація ceмінарів, тренінгів, конференцій, акцій;

 • аналіз та контроль за організацією оздоровчо-ocвітньої роботи.

на piвні класних керівників:

 • валеологічна діагностика класу (листки здоров'я);

 • організація валеологічних позаурочних заходів;

 • валеологічна освіта батьків;

 • координація роботи з профілактики явищ дезадаптації та девіантної поведінки учнів (спільно з валеологом та психологом);

 • залучення учнів до ефективної;

на piвні практичного-психолога:

 • аналіз психолопчної діагностики за різними методиками;

 • індивідуальна та групова робота з учнями, тренінги, валеологічна ocвiтa;

 • консультації для батьків та вчителів;

на piвні учителів «Основ здоров 'я»:

 • організація уроків культури здоров'я;

 • координація валеологічних позаурочних заходів;

 • валеологічна ocвітa;

 • узагальнення, аналіз валеологічної діагностики, медичного огляду;

 • організація спрямованої профілактичної роботи;

 • консул ьтації для батьків та вчителів;

на piвні батьків:

 • усебічна допомога вчителям та учням у створенні позитивної мотивації до здорового способу життя;

 • оволодіння знаннями й навичками здорового способу життя;

 • допомога дітям в організації режиму праці та відпочинку, подоланні шкідливих звичок, передача позитивного соціального досвіду;

на рівні учнів:

 • створення позитивної мотивації до здорового способу життя;

 • організація праці та відпочинку з найбільшим ефектом для збереження здоров'я;

 • оволодіння методами протидії стресовим ситуаціям, шкідливим звичкам;

 • надання першої долікарської допомоги;

 • уміння поводитися в надзвичайних ситуаціях;

на piвні медичної служби:

 • надання медичної допомоги учням за потребою;

 • організація та аналіз медичних оглядів;

 • надання рекомендацій учителям i батькам;

 • ведення індивідуальних паспopтів здоров'я;

 • пропаганда здорового способу життя (зустріч із лікарями, виступи на класних годинах, конференціях, батьківських зборах);

 • створення куточків гігієни;

 • організація режиму вологого прибирання;

 • дотримання режиму провітрювання класів та коридорів;

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм режиму харчування школярів.

10. Система підготовки кадрів

Ефективне впровадження здоров'язбережних технологій можливе лише за умов, що сам процес упровадження, складові технології, шляхи реалізації зрозумілі, логічно обгрунтовані та інформаційно-педагогічно відкриті для педагогів та учнів i вони свідомо їх сприймають. 3 цією метою здійснюється навчання колективу на семінарах, засіданнях МО, конференціях, участі в творчих групах тощо.

Учитель, який працює в школі сприяння здоров'ю, мусить уміти аналізувати педагогічну ситуацію в умовах педагогіки оздоровлення, володіти основами здорового способу життя, встановлювати контакт з учнівським колективом, спостерігати й аналізувати поведінку, прогнозувати розвиток учнів, моделювати систему взаємин в умовах педагогіки здоров'язбереження, особистим прикладом учити дітей турбуватися про своє здоров'я та здоров'я інших людей.

11. Шляхи, умови та очікувані результати

Зміцнення в учнів навичок здорового способу життя, культури здоров'я здійснюються через:

• навчання елементарних правил здорового способу життя: профілактичні методики (оздоровча гімнастика), перша долікарська допомога, елементарні навички гігієни;

• здоров'язбережні технології процесу навчання та розвитку: фізкультхвилинки та рухливі перерви; провітрювання та вологе прибирання приміщення; впровадження сучасних технологій навчання та виховання; валеологізація у світі виховного процесу; фізичне виховання та зміцнення фізичних показників учнів; психологічна i педагогічна підтримка дітей; превентивне виховання; духовне та естетичне вдосконалення; тренінги; • масові оздоровчі заходи; спортивні змагання, походи, екскурсії, тощо;

 • роботу з батьками: пропаганда здорового способу життя через систему організаційно-теоретичних та практичних занять батьківського лекторію;

 • роботу з педагогічним колективом: навчання педагогів в умовах інноваційного навчального закладу.

Методичне забезпечення

Розробка й упровадження моделей здорового способу життя вчителів, працівників школи як приклад для учнів, їхніх батьків (превентивний підхід до виховання).

Розробка i створення експериментальних авторських проектів, програм, зошитів, рекомендацій, інших методичних посібників з проблем здорового способу життя, розвиток культури здоров'я.

Використання наукових досліджень та впровадження сучасних психолого-педагопчних технолоій пропаганди здорового способу життя дітей i молоді у виховний процес.

Організація конференцій, семінарів, інших заходів із поширення та застосування практичних знань, передового педагогічного досвіду з проблеми здорового способу життя, культури здоров'я.

Організаційно-педагогічні умови

Наявність власної концептуальної моделі навчального закладу — школи сприяння здоров'ю «Планета здоров’я».

Створення та організація роботи opганів самоврядування з питань розвитку культури здоров'я.

Володіння аналітичною інформацією, нормативно-правовою базою про створення умов для здорового перебування дiтeй у навчальному закладі.

Планування та реалізація заходів зі збереження та зміцнення фізичного, психічного, морального здоров'я в школі, класi, гpyпi подовженого дня.

Створення відповідних санітарно-гігієнічних умов життедіяльності учнів, учителів.Очікувані результати

 1. Оволодіння педагогічним колективом методиками збереження здоров'я.

 2. Сформованість позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

 3. Створення моделі вчителя Школи сприяння здоров'ю.

 1. Розробка системи управлення здоров'язбережним процесом навчального закладу.

 2. Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, учителів, батьків, спрямування їx на духовне та фізичне самовдосконалення засобами фізичної культури, знаннями з формування культури здоров'я.

 3. Забезпеченість участі батьківської громади в пpoцеci позитивної мотивації до здорового способу життя.

 1. Створення системи комплексного моніторингу стану здоров'я учнів.

 2. Зменшення кількості захворювань учнів.

9.Зменшення ризику поведінки, що загрожує здоров'ю учнів.ЗДОРОВЯ УЧНІВ
Фізично, психічно, соціально, духовно здоровий випускник

Спортивні секції

Корекційно-оздоровчі заходи

Уроки фізичного виховання

Взаємодія з іншими структурами селища, району, області

Факультативи, спецкурси, уроки основ здоровя

Шкільні студії, гуртки

Реалізація виховної програми

Учнівське самоврядування

Робота з батьками з пропаганди здорового способу життя

Класні години

Учень-батьки

Учитель-батьки

Учитель-учень

Учитель-учитель

Здоровя і співробітництво

Курс «Рівний рівному»

Діагностика і корекція

Тренінги, семінари

ДУХОВНЕ

СОЦІАЛЬНЕ

ПСИХІЧНЕ

ФІЗИЧНЕСХЕМА ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ


БАТЬКИ

ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР

ПІКЛУВАЛЬНА РАДА

ДИТИНА

ДИРЕКТОР

УЧИТЕЛІ

ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА

ПСИХОЛОГ
МЕДПРА-ЦІВНИКИ
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка