Рішенням педагогічної ради №1 від 30. 08. 2011 року Директор школи А.І. КосовськийСторінка1/5
Дата конвертації03.03.2016
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

№ 1 від 30.08.2011 року

Директор школи

________________А.І. Косовський

«_______»_________ 2011 рікРІЧНИЙ

ПЛАН РОБОТИ

Володарської загальноосвітньої

санаторної школи-інтернату

на 2011-2012 н. р.

ЗМІСТ


І. ВСТУП

до річного плану роботи школи на 2011-2012 навчальний рік
Педагогічний  колектив Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату в 2010-2011 навчальному  році  працював  над  проблемою «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах школи життєзнавства» та втіленням  у  життя  законодавства  про  реформування  і  розвиток  загальноосвітньої  школи  та  практичною  реалізацією  основних  положень  Національної  доктрини  розвитку  освіти  України.

Діяльність школи визначається Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 року № 363 та власним статутом.

В поточному році творчий колектив педагогів під керівництвом директора школи розробив «Програму інноваційного розвитку Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату (2011-2016 роки)». Нова програма визначає стратегічні пріоритети розвитку закладу, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Ця програма ґрунтується на стрижневих концептуальних принципах партнерства, цілісності, саморозвитку. Ці принципи дозволять привести у дію механізм якісного оновлення навчально-виховного процесу на засадах життєтворчості і життєзнавства.

Науково-методична діяльність у минулому навчальному році була спрямована на впровадження нових здоров’язберігаючих технологій в управлінську діяльність, роботу соціально-психологічної служби, та навчально-виховний процес. З цією метою в закладі проводилась робота щодо вдосконалення умов та впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання: • Систематично поновлювалася інформація на шкільному інтернет-сайті. Сайт Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату став переможцем (втретє) на щорічному обласному конкурсі-захисті WEB-сайтів у номінації «WEB-сайти дитячих будинків, шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів».

  • Директор школи та заступники директора достойно представляли заклад на Всеукраїнській конференції «Компетентісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи», яка пройшла на базі гімназії «Консул» м. Києва.

  • Адміністрація закладу прийняла участь у конференції «Полікультурний розвиток країн світу», яка відбулася на базі гімназії № 56 м. Києва.

  • Заступник директора з ВР та практичний психолог школи ділилися досвідом роботи на курсах підвищення кваліфікації для вихователів шкіл-інтернатів та реабілітаційних центрів.

  • Протягом п’яти років санаторна школа-інтернат співпрацює із Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН молоді та спорту України, зокрема кандидатом історичних наук І.Г. Єрмаковим. Щодо трансформування закладу в школу життєзнавства було проведено ряд семінарів за участю наукового керівника:

 • «Полікультурний розвиток освіти в країнах Європи»;

 • усний журнал за книгою Дж. Равена;

 • «Значення соціальних ролей на формування компетентісного випускника» та ін.

  • Вчитель початкових класів Луцак Н.В. прийняла участь у ІІ турі обласного конкурсу «Вчитель року – 2011» в номінації «Вчитель початкових класів».

  • Вихователь школи Василенко Л.М. стала лауреатом обласного конкурсу «Класний керівник – 2011» в номінації «Вихователь шкіл-інтернатів».

  • Бібліотекар Павлівська В.А. стала лауреатом обласного конкурсу «Шкільна бібліотека» в номінації «Бібліотека ХХІ століття».

  • Продовжувалося впровадження учнівської проектної діяльності. Реалізувалися короткотермінові, довготривалі та соціальні проекти. У квітні пройшов щорічний конкурс-захист учнівських проектів, переможцем якого став проект «Рости, рости, рослино» (керівник − Погребна Ж.І., учасники – учні 7 класу).

У 2010/2011 навчальному році педагогічний колектив Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату здійснював освітній процес за навчальним планом, складеним у відповідності до вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.10 р. № 1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 н.р.»:

В 2010-2011 н.р. у санаторній школі-інтернаті були сформовані 11 класів:

початкова школа – 1, 2, 3, 4;

основна школа – 5, 6, 7, 8, 9;

старша школа – 10 (універсальний профіль), 11 (універсальний профіль).

Навчальні заняття організовувалися за семестровою системою, впродовж навчального року для учнів проводилися канікули: осінні, зимові, весняні.

Навчальні екскурсії та навчальна практика вихованців проходила під час навчального року в процесі виконання навчальних програм згідно інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61.

На основі вивчення педагогічного процесу, аналізу внутрішкільного контролю, проведених підсумкових робіт, перевірки класних журналів, учнівських зошитів зроблено висновки: • обов’язковий мінімум практичних, лабораторних робіт виконаний;

 • години, які відведено на повторення матеріалу, використані;

 • підсумкові контрольні роботи, передбачені навчальними програмами, написані.

Результати моніторингових підсумкових контрольних робот свідчать про те, що учні 5-8 класів з української мови, математики, історії України, англійської мови мають знання середнього та достатнього рівнів.

В 11 класі на 7 днів раніше плану закінчився навчальний рік. Для виконання навчальних планів і програм були використані різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме: за рахунок об'єднання навчальних тем, оглядового або самостійного вивчення матеріалу, використання резервних годин навчальних програм та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

У початковій школі навчально-виховна робота була спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожної особистості, відповідно до вимог, зазначених у Державному стандарті початкової школи. План навчальної програми з усіх предметів робочого плану виконано.

В основній школі педагоги працювали за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66. Під час навчальних занять вчителі формували життєві компетенції учнів на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій. Державні програми для учнів 5-9-х класів виконані.

Учні 9-го класу були звільнені від складання державної підсумкової атестації згідно Положення про державну підсумкову атестацію учнів, затвердженого наказом МОН України від 14.12.2000 р. № 588.

У старшій школі навчально-виховний процес було організовано так, щоб забезпечити творчий розвиток кожного вихованця, дати їм можливість для самовираження й самовизначення, здійснити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну, загальнокультурну підготовку учнів через запровадження інноваційного змісту і технологій реабілітаційно-спрямованої освіти на засадах педагогіки життєтворчості особистості та сучасних здоров’язберігаючих технологій.

Учні 11 класу за особистим бажанням написали державну підсумкову атестацію за повну середню школу згідно Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 18.02 2008 р. № 94 зі змінами у редакції наказу МОН від 21.12.2009 № 1151 та на підставі рішення педради № 3 від 23.04.2011 р.

Дванадцять випускників 9 класу отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту і 14 учнів мають атестати про повну загальну середню освіту, з них 10 учнів здавали зовнішнє незалежне оцінювання.

Інформація про рух учнів школи:

1. Було на початок року − 127 учнів.

2. Прибуло −5 учнів.

3. Вибуло − 4 учня.

4. Є на кінець року − 128 учнів.

Щомісячно за високі результати у навчанні та зразкову поведінку, за участь у громадському житті школи кращі учні отримували стипендію в розмірі 100 грн. (за рахунок залучення додаткових коштів).

Вихованці школи приймали участь в ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Учень 11 класу, Ярош Антон, виборов ІІІ місце в олімпіаді з української мови та літератури.

Документація  школи  (фіксація  рівня  навчальних  досягнень  учнів  у  класних  журналах,  особових  справах)  велася  з  дотриманням  єдиного  мовного  режиму.

Систематично  проводилася перевірка  дотримання  єдиного  мовного  режиму:  стану  ведення  учнівських  зошитів,  щоденників.

Проведення  та  оцінювання  практичних,  лабораторних,  самостійних  робіт  проводилися згідно  з  навчальними  програмами  та  оцінювалися згідно  з  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  і  враховувалися  при  тематичному  оцінюванні.

Всі матеріали, отримані під час здійснення контролю, обговорювалися на засіданнях ПК, нарадах при директорові, педагогічних радах, писались узагальнюючі накази. В школі є ряд педагогів, яким було надано методично-консультативну допомогу, організовано наставництво. Це практичний психолог Василенко Л.М., вчитель зарубіжної літератури Ярина О.М., вихователь Коніна М.Р.

Велика увага приділялася залученню школярів до гурткової роботи. Для цього в 2010-2011 н.р. на базі школи було організовано роботу 16 гуртків, три з яких (туристичний гурток, танцювальна студія «Глорія», вокальний ансамбль «Веселі нотки») працювали від обласного ЦТДЮ.

Високі показники за підсумками районних та обласних спортивних змагань, конкурсів-оглядів, фестивалів мають такі гуртки, як танцювальна студія «Глорія», «Сяйво писанки», «Олімпієць», вокальний ансамбль «Веселі нотки»:


 • перемога у відбірковому турі Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Назустріч мрії» в номінації хореографія;

 • гран-прі у конкурсі «Великодня радість», який проводив фонд «Дорога в майбутнє» в номінації витинанка;

 • гран-прі у конкурсі «Великодня радість», який проводив фонд «Дорога в майбутнє» в номінації писанка-оригамі;

 • І місце у конкурсі «Великодня радість», який проводив фонд «Дорога в майбутнє» в номінації писанка;

 • І місце у конкурсі «Великодня радість», який проводив фонд «Дорога в майбутнє» в номінації об’ємна композиція;

 • ІІІ місце у конкурсі «Великодня радість», який проводив фонд «Дорога в майбутнє» в номінації писанка;

 • І місце в обласній Спартакіаді «Малі спортивні ігри» серед шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які лишилися без піклування батьків;

 • І місце у традиційному турнірі з футболу на «Кубок Володарщини»;

 • І місце з легкої атлетики у районних змаганнях;

 • І місце в першості району з футболу серед учнів 8-9 класів;

 • І місце в районному дитячо-юнацькому конкурсі виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін» в номінації вокальні ансамблі;

 • ІІІ місце в районному дитячо-юнацькому конкурсі виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін» в номінації «Естрадна пісня».

Не достатньо ефективно працював туристичний гурток (керівник ТопихаО.Г.)

Виховний процес у минулому навчальному році був побудований на основних принципах гуманістичної педагогіки.

Педагогічний колектив здійснював формування життєво компетентної особистості на основі Національної програми виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Для кожної виховної групи вихователями були розроблені цільові авторські програми, які включали такі компоненти: діагностування; визначення й обґрунтування педагогічних завдань; моделювання й прогнозування; проектування; планування й організацію різних видів діяльності з метою залучення до них вихованців; моніторинг динаміки рівня життєвої активності дітей; корекцію (самокорекцію) та регуляцію (саморегуляцію) відхилень у їхньому розвитку; аналіз та прогнозування виховних ситуацій.

Вихователі початкової школи продовжили роботу по впровадженню авторської програми педагогів школи Припишнюк Я.В. «Джерела здоров’я» та виховного проекту Киришун О.А. «Добросвіт». Вихователі 5-9 класів працювали за авторською програмою Купріянчук Л.А. «Сім «Я» мого здоров’я». Для виховних груп 10-11 класів запроваджено авторський педагогічний проект «Життєві орієнтири» вихователя Василенко Л.М., Вихователь Кухарська М.В. продовжила комплексну виховну роботу за авторською програмою для учнів 5-6 класів «Здоров’я дітей – багатство нації».

Відповідно до річного плану школи та плану загальношкільних виховних заходів на 2010-2011 н.р. були проведені місячники ціннісного ставлення до себе та людей, до держави та суспільства, до родини та сім'ї, до культури та мистецтва, до природи та рідного краю. Кожен місяць та його тижні мали своє гасло, вихованці разом із педагогами проводили різноманітні виховні заходи, тренінги, години спілкування, зустрічі, акції милосердя, рольові ігри, свята, конкурси, колективні творчі справи, години життєвого проектування, практикуми. Наприклад, у квітні проводився «Місячник ціннісного ставлення до родини, сім'ї та людей». По завершенні місячника було проведено родинне свято «Скарбничка родинної мудрості», де брали участь виховательський та учнівський колективи. З метою виховання ціннісного ставлення до українських національних звичаїв січень проходив під гаслом «Вивчаємо звичаї свого роду та народу».

У 2010-2011 н.р. продовжував успішно діяти соціальний центр «Крок в майбутнє». Метою даного проекту є забезпечення умов проживання та господарювання, які б наближалися до сімейних та опанування старшокласниками практичними навичками самостійного побутового господарювання. Соціальний центр забезпечений сучасними меблями та найновішим кухонним приладдям, комп’ютерною технікою, телевізором, що дозволяє учням школи-інтернату не тільки самостійно жити та готувати домашні завдання, а й набувати практично життєвих навичок.

З метою формування навичок здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок у дітей та підлітків педагогічний та учнівський колективи школи працювали за міжнародними, регіональними програмами «Майбутнє починається сьогодні», «Школа – проти СНІДУ», «Діалог» та «Рівний − рівному». На виховних годинах, тренінгах, диспутах, брейн-рингах, зустрічах з медичними працівниками вихованці школи отримали знання про здоровий спосіб життя, про згубні наслідки впливу шкідливих звичок на молодий організм дітей та підлітків. Учні школи користувалися Всеукраїнською дитячою лінією – «Телефон довіри». Для пропаганди здорового способу життя педагогами та медичними працівниками випускалися інформаційні стенди і бюлетені.

В школі розроблений Комплексний міжвідомчий план співпраці з працівниками районної лікарні, відділами райдержадміністрації, дитячою кримінальною міліцією. Значна робота проведена по профілактиці правопорушень серед підлітків. Практичний психолог та соціальний педагог для роботи з дітьми, схильними до правопорушень, використовують авторські корекційно-розвивальні програми «Взаєморозуміння», «Злагода» і програму психологічного супроводу вихованців «Цілісність».

Формуванню успішної особистості сприяло учнівське самоврядування «Містечко ЕВРІКА». Воно створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності учнівської молоді, простір для соціальної активності, навчає учнів жити в складних умовах соціуму.

У школі проводиться щорічна атестація педагогічних кадрів відповідно плану роботи закладу. За період 2010-2011 навчального року пройшли атестацію 5 педагогів.

Результати атестації:

Павлівська В.А. – провідний бібліотекар (підтверджено);

П’яткун А.М. – спеціаліст І категорії (підтверджено);

Діденко Т.М. − спеціаліст І категорії (встановлено);

Василенко Л. М. − спеціаліст І категорії (встановлено);

Кукса Л.М. − спеціаліст ІІ категорії (встановлено).

В 2011-2012 н.р. педагогічний колектив продовжуватиме працювати над проблемою «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах школи життєзнавства».

Для вирішення цього питання педагоги школи ставлять перед собою наступні завдання: • забезпечити реалізацію прав громадян на повну загальну середню освіту;

 • створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учнів 5-х класів;

 • забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи;

 • забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя;

 • розробити та впроваджувати модель діяльності закладу освіти, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я вихованців школи-інтернату і педагогічних працівників засобами створення відповідного навчального, соціального та фізичного середовища;

 • підвищити науковий, педагогічний та фаховий рівні педагогів з питань упровадження здоров’язберігаючих технологій у практику роботи;

 • формувати Інтранет середовище закладу;

 • розвивати інформаційно-технологічну культуру педагогічних і управлінських кадрів;

 • розробляти інформаційно-освітні ресурси;

 • організовувати індивідуальну та групову роботу з обдарованими дітьми;

 • забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу;

 • забезпечити гармонійний розвиток дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я;

 • формувати особистісні цінності вихованців на основі впровадження здоров’язберігаючих та інформаційно-комунікаційних технологій.


ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
з/п

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання


Відпові-

дальний

1.

Здійснити облік дітей, які підлягають навчанню в санаторній школі-інтернаті.

серпень

Заступник з ВР,

соц. педагог2.

Завершити набір учнів в 1-11 класи.

серпень

Директор,

заступник з ВР,

соц. педагог


3.

Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів. Підтвердити довідками про навчання.

Скласти соціальний паспорт школи.До 10.09. 2010 р.

Заступник з ВР,

соц. педагог4.

Передбачити заходи щодо виконання Закону України «Про загальну середню освіту»:

 • поповнення контингенту школярів;

 • створення сприятливих умов для проживання і навчання учнів школи;

 • забезпечення відвідування школи всіма учнями.

Вересень

Заступники з НВР, ВР,

соц. педагог5.

Організувати роботу класів, які працюють за системою допрофільного навчання та роботу класу технологічного профілю.

Вересень січень

Заступник з НВР,

заступник з НМР6.

Здійснити облік учнів в алфавітній книзі та зробити відповідні записи в книзі руху учнів.

Вересень

Заступник

з НВР,


соц. педагог

7.

Продовжити роботу над оформленням особових справ учнів.

Вересень

Соц. педагог,

класні керівники8.

Здійснити інвентаризацію фонду шкільних підручників, проаналізувати збереження та забезпечення фонду.

Червень

Заступник з НВР, бібліотекар

9.

Організувати харчування учнів.

Протягом року

Директор,

заступник з ВР,

дієтсестра


10.

Здійснити поглиблений медичний огляд.

За результатами медичного огляду утворити спеціальні групи для занять на уроках фізкультури та проходження в лікувально-реабілітаційному центрі.Вересень

Старший лікар

11.

Укомплектувати навчальні кабінети відповідним обладнанням.

Серпень-

вересень


Директор

12.

Здійснити атестацію навчальних кабінетів, затвердити паспорти.

Вересень-жовтень

Заступник з НВР

Класні керівники13.

Провести конкурс-огляд на краще утримання класного приміщення, кращий санітарно-гігієнічний стан та естетику оформлення.

Вересень

Заступник з НВР

14.

Періодично здійснювати рейди всеобучу, аналізувати відвідування учнями навчальних занять.

Контролювати дотримання учнями режиму роботи школи та виконання закону про всеобуч.Двічі на семестр

Заступники

15.

Проаналізувати стан індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Взяти на облік таких учнів та постійно здійснювати профілактичну роботу з питань правопорушень неповнолітніми. У плані роботи соціального педагога передбачити заходи з підлітками «групи ризику». Організувати цільове дозвілля вихованців, схильних до правопорушень.

За планом ВР

3 01.09.


Постійно

Заступник з ВР,

практичний психолог,

соц. педагог


16.

Аналізуючи підсумки успішності учнів (за І півріччя), визначити систему заходів щодо запобігання причин, які викликають появу невстигаючих школярів; скоординувати роботу вчителів на підтримку талантів серед здібних учнів.

січень

Директор,

заступник з НВР,

заступник з НМР


17.

Здійснювати постійний контроль за роботою вчителів з невстигаючими учнями.

За планом ВК

Заступник з НВР

18.

Провести Свято відмінників навчання.

Провести звіт шкільного наукового товариства «Досягнення й перспективи учнів МАН».Грудень

квітень


Заступник з НМР

19.

Вести відповідну роботу з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх. Провести форум «Права» (згідно з Декларацією захисту прав дитинства).

За планом виховної роботи

Заступник з ВР

20.

Провести вечір-зустріч з колишніми випускниками школи.

січень

Педагог-організатор

21.

Забезпечити діяльність консультпунктів (педагогічного, психологічного, логопедичного) для батьків.

Здійснити рейди-огляди сімейного виховання учнів.За планом;
двічі на рік

Заступник з ВР,

соц. педагог  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка