Рішенням педагогічної ради №1 від 31. 08. 2012 року Директор школи А.І. КосовськийСторінка1/6
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

№ 1 від 31.08.2012 року

Директор школи

________________А.І. Косовський

«_______»_________ 2012 рікРІЧНИЙ

ПЛАН РОБОТИ

Володарської загальноосвітньої

санаторної школи-інтернату

на 2012-2013 н. р.

ЗМІСТ


І. ВСТУП

до річного плану роботи школи на 2012-2013 навчальний рік
Провідним мотивом Державної національної програми «Освіта» є ідея випереджального розвитку освітньої системи, яка передбачає створення атмосфери педагогічного партнерства як найсприятливіших умов для творчого самовираження і самореалізації. Втілення в життя цієї ідеї неможливе без роботи над формуванням яскравої особистості педагога-фахівця, педагога-дослідника.

Головним завданням Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату є турбота про відновлення здоров’я дитини, якість навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного педагога й колективу в цілому. Вирішенню цього завдання сприяє модернізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, система нарощування й оновлення фахових знань, упровадження нових педагогічних ідей і технологій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

У своїй діяльності методична структура школи керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОН України № 385 від 28.10.1997 р.), рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів щодо організації методичної роботи з педпрацівниками у загальноосвітньому закладі, Програмою розвитку Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату (2011-2016 роки) та власним статутом.

Педагогічний  колектив санаторної школи-інтернату продовжував працювати над  проблемою «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах школи життєзнавства».

Науково-методична діяльність у поточному році була спрямована на впровадження нових здоров’язберігаючих технологій в управлінську діяльність, роботу соціально-психологічної служби, та навчально-виховний процес. З цією метою в закладі проводилась робота щодо вдосконалення умов та впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання:


  • постійне впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;

  • застосування інтерактивних методів навчання через використання інформаційно-комунікаційних, проектних, інтерактивних технологій;

  • робота з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи;

  • вивчення передового педагогічного досвіду роботи колег школи, області, України;

  • розроблення моделі інноваційного інтернатного закладу «Школа життєзнавства» (під керівництвом старшого наукового співробітника відділення науково-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН молоді та спорту України, кандидата історичних наук
   І.Г. Єрмакова) та відповідних наказів МОН молоді та спорту України.

  • Методична робота з педагогічними працівниками реалізується через колективні та індивідуальні форми роботи. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.

Домінуючою серед колективних форм роботи є предметні комісії:

  • учителів природничо-математичного циклу (керівник -
   Купріянчук Л.А);

  • учителів суспільно-гуманітарних та естетичних наук (керівник - Серпутько Л.В.);

  • учителів та вихователів початкової школи (керівник -Сироветник Н.О.);

  • класних керівників (керівник - Каплун Н.М.);

  • вихователів 5-11 класів (керівник – Діденко Т.М.).

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст та методи роботи, в закладі проводяться:

- тижні педагогічної майстерності вчителів та вихователів; • позакласні предметні тижні;

 • предметні олімпіади;

 • участь учнів у районних та обласних олімпіадах. Результати:
  Фуга Р., учень 6 класу, математика, ІІ місце (ІІ етап), вчитель – Некраш Т.В.; Петросян Р., учениця 11 класу, українська мова і література, ІІІ місце (ІІ етап) , вчитель - Серпутько Л.В.; Петросян Р., учениця 11 класу, англійська мова, ІІ місце (ІІ етап), вчитель – Каплун Н.М.; Петросян Р., учениця 11 класу, іспанська мова, ІІ місце (ІІІ етап).

 • участь учнів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН. Результатом є участь учениці 11 класу Петросян Р. в ІІ (обласному) етапі (ІІІ місце відділення філологія та мистецтвознавство, секція літературна творчість) керівник – Лопата О.П.;

 • 7 учнів закладу пройшли практичний курс «Основи інформаційних технологій: апаратне та програмне забезпечення ПК» в лабораторії CISCO, яку відкрито за сприяння компанії CISCO (лідера у галузі мережевих технологій) та НУ ім.. Т.Г. Шевченка

10 листопада 2011р. школа була представлена на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-педагогічні засади формування соціальних компетенцій учнів з особливими освітніми потребами як складової навчально-реабілітаційного процесу», яка пройшла на базі Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру м. Запоріжжя.

На базі закладу протягом поточного року пройшли такі заходи:  • науково-практичний семінар, за участю працівників методичного кабінету відділу освіти Володарської РДА, для директорів та заступників директорів Володарського району «Життєтворчий потенціал освітнього процесу в санаторній школі-інтернаті»;

  • науково-практичний семінар «Організаційно-педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у виховну систему закладу» для педагогічних працівників, які співпрацюють з ООЗО з проблеми «Розвиток ключових компетенцій вихованців шкіл-інтернатів»;

  • VI етап проблемно-тематичних (пролонгованих) курсів підвищення кваліфікації для директорів шкіл-інтернатів;

  • нарада начальників відділів освіти РДА Київської області.

У рамках реалізації методичної роботи школи педагогами створено ряд творчих розробок – це авторські програми, навчально-методичні та методичні посібники, розробки уроків, методичні збірки, які було розглянуто на методичній раді школи та подано на розгляд методичною радою КОІПОПК.

Активно використовуючи інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі, педагогами школи розроблені цикли уроків. З метою обміну педагогічного досвіду в закладі створене єдине інформаційно-освітнє середовище.

Продовжувалося впровадження учнівської проектної діяльності. Реалізувалися короткотермінові, довготривалі та соціальні проекти. У квітні пройшов щорічний конкурс - захист учнівських проектів, переможцем якого став проект «Захистимо довкілля» (учасники – учні 9 класу. керівник – Кукса Л.В)

Досвідом педагоги діляться на шкільному інтернет-сайті.

Підвищенню та удосконаленню методичної майстерності вчителів сприяє атестація. Атестація педагогічних працівників школи проводилась відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 6 жовтня 2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» та «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 20 грудня 2011 р. № 1473, планом заходів школи з її проведення. У 2011-2012 навчальному році атестовано 7 педагогів.

Проаналізувавши рівень методичної роботи за останні роки, можна сказати, що використання інноваційних технологій у методичній роботі закладу позитивно позначилося на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку їх творчого потенціалу та самовдосконалення.

У 2011/2012 навчальному році педагогічний колектив Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату здійснював освітній процес за навчальним планом, складеним у відповідності до вимог інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 29.04.11 р. № /9-325 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 н.р.», від 21.07.2011 р. № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011-2012 навчальному році», від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році».

У 2011-2012 н.р. у санаторній школі-інтернаті були сформовані 11 класів:

початкова школа – 1, 2, 3, 4;

основна школа – 5, 6, 7, 8, 9;

старша школа – 10, 11 (універсальний профіль).

Навчальні заняття здійснено за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 30 грудня; ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня. Впродовж навчального року для учнів організовано канікули: осінні з 24 по 30 жовтня, зимові – з 31 грудня по 14 січня, весняні – з 26 березня по 1 квітня.

Навчальні екскурсії та навчальна практика вихованців проходила під час навчального року в процесі виконання навчальних програм згідно інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61.

Відповідно до річного плану роботи школи, шляхом аналізу записів у класних журналах, журналі обліку пропущених і заміщених уроків та календарних планів вчителів вивчено питання виконання програм і планів з навчальних предметів в 1-11 класах за 2011-2012 навчальний рік. Практична частина навчальних програм відповідає вимогам державних стандартів освіти. Систематично учителями здійснюється перевірка робочих зошитів учнів, про що свідчать відповідні записи в класних журналах. Вибірковий контроль письмових робіт учнів показав, що виконання практичної частини робочих навчальних планів по предметам відповідає вимогам до їх оцінювання. Оцінки за контрольні роботи в зошитах співпадають з оцінками, виставленими у класних журналах.

Вчителі-предметники дотримуються виконання Інструкції з ведення класних журналів учнів 5-11 (12) класів в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496), наказу Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

За результатами перевірки було встановлено, що вчителі-предметники в 2011-2012 навчальному році здійснювали проходження навчального матеріалу відповідно до діючих навчальних програм, дотримуючись календарного планування. З навчальних предметів українська мова, англійська мова семестрове оцінювання проводилося за всіма видами мовленнєвої діяльності відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення української мови та іноземної мови. З географії, біології, хімії та фізики виконана відповідна кількість лабораторних та практичних робіт, передбачених програмами. З інших предметів відповідна кількість контрольних, творчих робіт також виконана. Протягом навчального року систематично проходило тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. Учителі дотримувалися норм оцінювання, передбачених Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Також проведена кваліфікована заміна пропущених учителями уроків з об’єктивних причин (курсова перепідготовка, хвороба, відрядження) з відповідними записами у журналах.

Вивчення навчальних дисциплін учнями 11-го класу завершилося 3 травня 2012 року на основі вище перелічених листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та методичних рекомендацій (додаток до листа ГУОН від 03.02.2012 р. № 12 01-11-249 «Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11 класі у 2011/2012 навчальному році»).

Для виконання навчальних планів і програм оптимізацію вивчення предметів інваріантної складової навчального плану здійснено таким чином: за рахунок об'єднання навчальних тем, оглядового або самостійного вивчення матеріалу; на основі перерозподілу годин за рахунок резервного часу, годин на систематизацію і повторення матеріалу та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

Методичні рекомендації були використані всіма вчителями, які проводять заняття в 11-х класах при корегуванні календарних планів навчального матеріалу, а також при складанні розкладу навчальних занять.

Протягом навчального року в 11 класі було 186 навчальних днів або 31 навчальний тиждень, що є достатнім часом для опанування учнями навчальних програм із врахуванням методичних рекомендацій.

Встановлено, що навчальні програми і плани виконані повністю.

У початковій школі навчально-виховна робота була спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожної особистості відповідно до вимог, зазначених у Державному стандарті початкової школи. Навчальні програми з усіх предметів робочого плану виконано. Аналіз директорських контрольних робіт учнів 2-3 класів та результати ДПА учнів 4 класу свідчать про те, що молодші школярі мають належний рівень навчальних досягнень з математики, української мови, читання, тобто засвоїли програмовий матеріал.

У 4 класі (вчитель Кардаш О.А.) успішність – 100 %, якість знань –50 %; у 3 класі (вчитель Сироветник Н.О.) успішність – 100 %, якість знань – 45 %; у 2 класі (вчитель Савенок С.М.) успішність – 100 %, якість знань – 40 %. Результати підсумкових контрольних робіт учнів 4 класу свідчать про те, що молодші школярі мають належний рівень навчальних досягнень з математики, української мови, читання, відповідно до вимог, зазначених у Державному стандарті початкової школи.

В основній школі педагоги працювали за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66. Під час навчальних занять вчителі формували життєві компетенції учнів на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій. Державні програми для учнів 5-9-х класів виконані.

Учні 9-го класу були звільнені від складання державної підсумкової атестації згідно Положення про державну підсумкову атестацію учнів, затвердженого наказом МОН України від 14.12.2000 р. № 588.

Згідно річного плану роботи школи протягом травня місяця 2012 учні 5-9 класів написали підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, іноземної (англійська) мови і продемонстрували такі результати: з української мови успішність – 89 %, якість – 32 % (вчителі Серпутько Л.В., Лопата О.П., Островська І.В..); з математики успішність 85 %, якість – 32 % (вчителі Кукса Л.В., Некраш Т.В., Погребна Ж.І.), з історії України успішність 92 %, якість – 40 % (вчитель Лозовий П.О.); з англійської мови успішність 82 %, якість знань – 23 % (вчитель Каплун Н.М.).

У старшій школі навчально-виховний процес планувався так, щоб забезпечити творчий розвиток всіх учнів, дати їм можливість для самовираження й самовизначення, здійснити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну, загальнокультурну підготовку старшокласників через здоров’язберігаючі технології реабілітаційно-спрямованої освіти. Для цього години варіативної частини плану виділені для курсів за вибором, на факультативи, на індивідуальну роботу. Найбільш ефективними були курси за вибором «Основи комп’ютерної графіки», «Стилістика української мови», «Визначні постаті України» (10 кл.), «Основи WEB-дизайну» (11 кл.) та індивідуальні заняття з української мови, математики та біології по підготовці учнів до ДПА та ЗНО.

Загальні результати державної підсумкової атестації учнів 11 класу: високий рівень – 4 (9%), достатній – 16 (36 %), середній – 14 (31 %), початковий – 11 (24 %). Успішність – 81 %, якість – 33 %. Ці показники свідчать про те, що випускники старшої школи мають задовільний рівень знань, щоб продовжити навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації

В школі на початок року було 122 учні, прибуло − 7 учнів, вибуло − 13 учнів, на кінець року навчалося 116 учнів.

Показники навчальних досягнень учнів (3-11класів): достатній рівень – 18 учнів


(20 %), середній рівень − 50 учнів (55 %); початковий рівень − 23 учнів (25 %).

Загальна успішність по школі – 75 %, якість навчання – 20 %.

Невисокі показники у навчанні зумовлені тим, що учні санаторної школи соматично ослаблені, прибувають з інших шкіл протягом навчального року, мають низький рівень знань програмового матеріалу за попередні класи та низьку мотивацію до навчання. Предметні консультації для учнів, які потенційно можуть навчатися краще, проводяться вчителями 5-11 класів не систематично. Не досить якісно проведена спільна робота класних керівників, вихователів та вчителів-предметників по формуванню в учнів позитивної мотивації на успішне навчання.

Одним із напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для творчої самореалізації та розвитку особистості кожного учня. У зв’язку з цим належна увага приділяється залученню школярів до гуртків. Для цього в 2011-2012 н.р. на базі школи було організовано роботу 11 гуртків, три з яких (літературна студія, хореографічної студії «MAKSUMYM», вокальний ансамбль «Веселі нотки») працювали від обласного ЦТДЮ.

Найбільшу популярність в учнів мали гуртки: «Живопис», «Цвіт папороті», «Креатив» (керівник Опаряк В.О.), «Чарівні намистинки» (керівник Гордієнко О.Є)., «Олімпієць» (керівник Миронюк В.І.). Керівники цих гуртків використовували змістовні плани роботи, заняття мали чітку структуру, й були насичені цікавими елементами новизни

Усі перелічені гуртки мають високі показники за підсумками районних та обласних спортивних змагань, конкурсів-оглядів, фестивалів: • лауреати хореографічного фестивалю «Кришталевий черевичок»»;

 • І місце у традиційному турнірі з футболу на «Кубок Володарщини» (5-7 кл.);

 • І місце з легкої атлетики у районних змаганнях;

 • 1 місце з кросу у районних змаганнях.

Протягом навчального року проводилися тематичні виставки дитячих робіт, а на завершення був проведений шкільний фестиваль дитячої творчості «Ми маємо таланти», де учні презентували свою майстерність: співали, танцювали, проводили майстер-класи.

Педагогічний колектив здійснював формування життєво компетентної особистості на основі Національної програми виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Для кожної виховної групи вихователями були розроблені цільові авторські програми, які включали такі компоненти: діагностування; визначення й обґрунтування педагогічних завдань; моделювання й прогнозування; проектування; планування й організацію різних видів діяльності з метою залучення до них вихованців; моніторинг динаміки рівня життєвої активності дітей; корекцію (самокорекцію) та регуляцію (саморегуляцію) відхилень у їхньому розвитку; аналіз та прогнозування виховних ситуацій.

Вихователі початкової школи виховний процес здійснювали за авторською програмою Припишнюк Я.В. «Джерела здоров’я» та виховного проекту Киришун О.А. «Добросвіт». Вихователі 5-9 класів працювали за авторськими програмами вчителя Купріянчук Л.А. «Сім'Я мого здоров’я» та вихователя Кухарської М.В. «Здоров’я дітей – багатство нації». Робота з вихованцями 10-11 класів будувалася на основі авторського педагогічного проекту «Життєві орієнтири» вихователя Василенко Л.М.

Відповідно до річного плану школи та плану загальношкільних виховних заходів на 2011-2012 н.р. були проведені місячники ціннісного ставлення до себе та людей, до держави та суспільства, до родини та сім'ї, до культури та мистецтва, до природи та рідного краю. Кожен місяць та його тижні мали своє гасло, вихованці разом із педагогами проводили різноманітні виховні заходи, тренінги, години спілкування, зустрічі, акції милосердя, рольові ігри, свята, конкурси, колективні творчі справи, години життєвого проектування, практикуми.

Протягом року були проведені загальношкільні заходи: зустрічі з відомими людьми району та області, лінійки-пам’яті до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, до Дня Соборності України, до Дня Чорнобильської трагедії, до Дня Перемоги; зустрічі з інспекторами кримінальної міліції, з представниками органів юстиції, інспектором дорожнього руху, брей-ринг «Правознавець школи», «Світлофор». Проводилися заходи щодо профілактики дитячих правопорушень і психологічної підтримки дітей. Проведено кінолекторії на морально-правову тематику «Анти – СНІД» та «Азбука здоров’я», брейн-ринг «Аукціон здоров’я» з тематики основ безпеки життєдіяльності, конкурс мовознавців «Мова наша солов’їна», конкурс читців Шевченківської поезії «Вічний, як народ», традиційні календарно-обрядові та родинні свята – «Дні іменинника», «Свято школи».

Велике значення для формування життєвих компетенцій у вихованців має інноваційний виховний простір. Діти відвідували футбольну та легкоатлетичні секції у спортивній школі району. Учні приймали активну участь у різноманітних заходах і неодноразово ставали призерами районних та обласних змагань, конкурсів.

У 2011-2012 навчальному році продовжував успішно діяти соціальний центр «Крок в майбутнє». Метою даного проекту є забезпечення умов проживання та господарювання, які б наближалися до сімейних та набуття старшокласниками практичних навичок самостійного побутового господарювання.

З метою формування навичок здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок у дітей та підлітків педагогічний та учнівський колективи школи працюють за міжнародними, регіональними програмами «Майбутнє починається сьогодні», «Школа – проти СНІДУ», «Діалог» та «Рівний − рівному». На виховних годинах, тренінгах, диспутах, брейн-рингах, зустрічах з медичними працівниками вихованці школи отримують знання про здоровий спосіб життя, про згубні наслідки впливу шкідливих звичок на молодий організм дітей та підлітків. Учням школи надана можливість користуватися Всеукраїнською дитячою лінією – «Телефон довіри». Для пропаганди здорового способу життя педагогами та медичними працівниками випущені інформаційні стенди і бюлетені.

Заклад тісно співпрацює з відділами райдержадміністрації, органами юстиції, дитячою кримінальною міліцією, службою у справах дітей, працівниками районної лікарні. Проведена значна робота по профілактиці правопорушень серед підлітків. Практичний психолог та соціальний педагог для роботи з дітьми, схильними до правопорушень, використовують авторські корекційно-розвивальні програми «Взаєморозуміння», «Злагода» і програму психологічного супроводу вихованців «Цілісність».

Формуванню успішної особистості сприяє учнівське самоврядування «Містечко ЕВРІКА». Воно створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності учнівської молоді, простір для соціальної активності, навчає учнів жити в складних умовах соціуму.

В 2012-2013 н.р. педагогічний колектив продовжуватиме працювати над проблемою «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах школи життєзнавства».

Для вирішення цього питання педагоги школи ставлять перед собою наступні завдання: • забезпечити реалізацію прав громадян на повну загальну середню освіту;

 • створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учнів 5-х класів;

 • забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи;

 • забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя;

 • розробити та впроваджувати модель діяльності закладу освіти, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я вихованців школи-інтернату і педагогічних працівників засобами створення відповідного навчального, соціального та фізичного середовища;

 • підвищити науковий, педагогічний та фаховий рівні педагогів з питань упровадження здоров’язберігаючих технологій у практику роботи;

 • розвивати інформаційно-освітнє середовище закладу;

 • розвивати інформаційно-технологічну культуру педагогічних і управлінських кадрів;

 • розробляти інформаційно-освітні ресурси;

 • організовувати індивідуальну та групову роботу з обдарованими дітьми;

 • забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу;

 • забезпечити гармонійний розвиток дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я;

 • формувати особистісні цінності вихованців на основі впровадження здоров’язберігаючих та інформаційно-комунікаційних технологій.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка