Рішенням педагогічної ради від 20 р. Голова педагогічної ради Н. М. РуденкоСторінка1/5
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

від «____» __________ 20__р.
Голова педагогічної ради

Н.М. Руденко

Секретар педагогічної

ради

Т.В. Бондаренко
ПЛАН
роботи Вишнівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3
на 2014 – 2015 н. р.

Вишневе - 2014

План роботи Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2014-2015 н.р.
Робота з педагогічними працівниками


Організація роботи по забезпеченню реалізації прав особистості на освіту

Організаційно-педагогічні заходи

Підвищення професійної майстерності

Внутрішкільний контроль

Охорона здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, дотримання ТБ і санітарно-гігієнічних норм

Розвиток

матеріально-навчальної бази школи,

організаційно-господарча робота

1

2

3

4

5

6

Серпень

1. Забезпечити набір учнів до 1, 10-х класів. Вик. Д., ЗНВР.

2. Провести організаційні заходи по забезпеченню учнів гарячим харчуванням з 1 вересня.

Вик. ЗВР, Д.

3. Складання розкладу уроків на І семестр. Вик. ЗНВР

4. Забезпечити організацію індивідуального навчання на дому у хворих учнів.

Вик. ЗНВР, ЗК.

5. Уточнити контингент учнів по класах.

Вик. КК, ЗНВР, секретар

6. Забезпечення учнів підручниками

Вик. бібл., КК

7. Батьківські збори для

1-х класів.

Вик. Д, ЗНВР, ЗВР, КК.

8. Проведення екскурсій протягом навчального року.

Вик. ЗВР, КК.

9.Підготовка наказів по організації початку нового навчального року.

Вик. Д, ЗНВР, ЗВР.
Нарада при директорові

- Готовність навчально-матеріальної бази школи;

- Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році.
Засідання Ради школи


1. Забезпечити участь педпрацівників школи у серпневих конференціях.

Вик. Д, ЗНВР, ЗК

2. Закінчити комплектування школи педкадрами. Вик. Д

3. Мікро дослідження: „Запити і потреби новоприбулих вчителів”. Знайомство з ново-прибулими вчителями.

Вик. Д, ЗНВР, ЗВР, ЗК.

Інструктивно-методична нарада:

1.Порядок проведення Дня Знань, урочистої «лінійки», першого уроку.

2. Навчальні програми та їх навчально-методичне забезпечення у новому н.р.

3. Ознайомлення молодих та новоприбулих спеціалістів із традиціями школи, їх правами і обов’язками, умовами проходження стажування.

4. Розподіл педагогічного навантаження вчителів – тарифікація.

5.Навчальні плани школи.

6.Календарно-тематичне планування на І семестр.

7. Ведення поурочних планів.

8. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

9.Огляд нормативних документів.Педагогічна рада:

«Основні шляхи поліпшення якості освіти в школі» 26.08.2014р.

1. Робота у секціях.

2.Аналіз роботи школи за минулий н.р., напрямки роботи на новий н.р.

3. Затвердження плану роботи школи на новий н.р.

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів у других класах.

Відп. Д, ЗНВР, ЗВР.

5. Про дотримання орфографічного режиму.

6. Про дотримання правил техніки безпеки у школі під час уроків та позаурочний час.

7. Про використання варіативної складової.


1. Надання допомоги керівникам предметних комісій з питань планування роботи на новий н.р., змісту форм та методів роботи.

Вик. ЗНВР

М. Співбесіда.
2. Семінар вчителів та вихователів ГПД з питань планування роботи, складання календарних планів.

Вик. ЗНВР


3. Перевірити список та відкорегувати план курсової перепідготовки педпрацівників

Вик. ЗНВР


4.Організаційні засідання предметних комісій, МО класних керівників, планування роботи.

Вик. ЗНВР, ЗВР, ЗК, ГМО.1. Перевірити працевлаштування випускників 9, 11-х класів.

Вик. ЗНВР, КК.


2. Перевірити наявність наочних посібників, роздаткового матеріалу, їх систематизацію та збереження в навчальних кабінетах, стан готовності кабінетів до нового навчального року.

Вик. ЗНВР, ПК, ЗГЧ, ЗК.


3.Перевірка календарно-тематичного планування учителів.

Вик. ЗНВР


4.Перевірка та затвердження розкладу уроків, розкладу дзвоників.

Вик. Д
1. Проходження працівниками школи медичного обстеження, флюорографії, щеплень.

Вик. ЗНВР, інформація.


2. Виробнича нарада з питань розподілу функціональних обов’язків колективу, збереження життя та здоров’я учнів. Призначення відповідального за ТБ, охорону праці.

Вик. Д, наказ.


3. Перевірка наявності Інструкції з ТБ в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, а також Інструкції для працівників кожного підрозділу на кожний вид праці та використання обладнання.

Вик. ЗНВР


4. Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.

Вик. ЗНВР, ЗК.


5. Забезпечення безкоштовними гарячими обідами учнів пільгових категорій та учнів 1-4-х кл.

Вик. ЗНВР.
1. Провести огляд готовності навчальних кабінетів, шкільних майстерень, спортзалів, шкільного обладнання до нового навчального року.

Вик. Комісія, Д.,наказ.


2. Провести інструктаж працівників школи по ознайомленню їх з Правилами ТБ та пожежної безпеки.

Вик. Д, ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ.


3. Перевірити наявність трудових книжок, особових справ працівників школи, оформити їх згідно інструкції.

Вик. секр., голова ПК


4. Ознайомити (проінформувати) колектив школи з Правилами внутрішкільного розпорядку.

Вик. ПК


5. Підготувати навчальну документацію, навчальні програми, класні журнали, підручники, таблиці.

Вик. Зав. бібіл., ЗНВР, ЗГЧ

6. Перевірити комплектування шкільних кімнат меблями, обладнаннями, засобами пожежної безпеки.

Вик. ЗГЧ
7. Перевірити готовність шкільної бібліотеки до навчального року.

Вик. ЗНВР
8. Перевірка якості ремонтних робіт до нового навчального року.

Вик. ЗГЧ


Вересень 01 – 05 «Тиждень знань»

1. Підготовка матеріалів для тарифікації працівників школи.

Вик. ЗНВР

2. Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів.

Вик. ЗНВР

3.Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних, тематичних робіт на І сем.

Вик. ЗНВР

4.Складання графіка чергувань вчителів по школі.

Вик ЗНВР.

5.Скласти статистичні звіти ЗНЗ і здати в РУО до 05.09.2005

Вик. ЗНВР

6.Організація та комплек-тування ГПД.

Вик. ЗНВР

7. Виконання Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді”. Підготовка наказу “Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю і діяльність наукових товариств учнів-членів Малої академії наук”

Вик. ЗНВР
1. День знань.

Свято «Першого дзвоника» - «У країні Знань».

Вик. ЗВР

2. Проведення першого уроку «Україна – єдина країна»

3. Рейд «Увага! Діти на дорозі!»

4. Організувати чергування класів по школі.

Вик. ЗВР

5. Закріпити за класами території (подвір’я школи) для самообслуговування.

Вик. ЗВР

6. Планування роботи батьківського всеобучу, роботи «Трикутника».

Вик. ЗВР

7. Організація роботи за шкільними програмами:

- «Дозвілля»;
- «Краса врятує світ»;

- «Довкілля»;

- «Підліток підліткові про здоровий спосіб життя»;

- «Діалог»;

- «Партнерство»;

- «Шкільна преса»;

- «Милосердя»;

- «Веселкова країна»;

- «Трудові справи школяра»;

- «Діти України»;

- «Освіта».

Вик. ЗВР, ЗНВР.Інструктивно-методична нарада:

1. Дотримання Закону України “ Про мови”.

2. Організація та проведення атестації педпрацівників.

3. Підготовка наказу про створення атестаційної комісії та проведення атестації у новому н.р.

Вик. Д, ЗНВР

4. Організація роботи з обдарованими учнями.

5. Виконання єдиного орфографічного режиму.


Методичний тиждень «Освітянський простір сьогодні»

1. Надати практичну допомогу вчителям у виборі методичних тем.

Вик. ЗНВР, ЗК

2. Проведення індивідуальних бесід з новими вчителями.

3. Практичні заняття

«Формування нових педагогічних, науково- методичних знань, умінь і навичок вчителів з предмета».

Вик. ЗК

4.Організація роботи з молодими вчителями. Призначення наставників молодим вчителям, класним керівникам.Вик. ЗНВР.

5. Створення клубів, консульпунктів для батьків.

Вик. ЗНВР, ЗВР

Школа молодого вчителя.

1.Опрацювання нормативних документів про освіту. Вимоги до оформлення шкільної документації. Оформлення класного журналу.

Вик. ЗНВР

2.Ефективність планування навчального програмового матеріалу, тематичне, поурочне планування, планування роботи класного керівника.

3. Мета уроку, добір змісту, методів навчання. Структура проведення уроку. Формулювання мети уроку. Самоаналіз уроку.

Вик. ЗНВР, ЗК, вч.-наст.1. Перевірка та затвердження розкладу факультативних, індивідуальних занять, курсів за вибором.

Вик. Д


2. Перевірити забезпечення підручниками учнів школи.

Вик. зав. бібліот., КК, ЗНВР

3. Забезпечити організацією повторення з учнями найбільш важливих вузлових питань навчальних програм за попередній клас.

Вик. ЗНВР, ЗВР, Інд. бесіди

4. Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку нового н.р.

Вик. Д


5. Відвідування уроків вчителів

Вик. адміністрація

6. Перевірити роботу ГПД дотримання режиму дня, організація годин самопідготовки, проведення бесід.

Вик. ЗНВР, інформація.1.Виховна година «Єдині вимоги до учнів у школі.»

Вик. КК


2. Бесіди: роль здорового способу життя; переваги шкільної форми, режим дня; культура харчування; правила поведінки у школі; безпечна дорога до школи.

Вик. КК


3. Виявити учнів, які стоять на диспанцерному обліку.

Вик. Медсестра.

4. Організувати фізкультурні спец. мед. Групи.

Вик. ЗВР


5. Заходи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Вик. ЗВР, КГ.

6.Створення комісії з попередження правопорушень серед учнів, розробити заходи.

Вик. ЗВР.

7.Організувати роботу з питань охорони праці. Створення комісії з попередження травматизму та розслідування нещасних випадків.

Вик. Д


8.Попередження пожежної безпеки в школі.

Вик. ЗГЧ


9. Результати медичного обстеження працівників школи.

Вик. Д.


10.Пропаганда здорового способу життя серед учнів та педколективу, заборону тютюнокуріння.

Вик. ЗВР.1. Скласти графік чергування технічного персоналу по школі.

Вик. ЗГЧ
2. Вводний та первинний інструктаж з ТБ для працівників школи.

Вик.: ЗНВР, ЗГЧ

3. Створити комісію по списанню матеріальних цінностей, що вийшли з ужитку.

Вик. Д, ЗГЧ.
4. Призначити матеріально-відповідальних осіб, створення комісії з інвентаризації.

Вик. Д, ЗГЧ.

Вересень 08 – 12 «Тиждень учнівського самоврядування»

1. Провести облік дітей, які потребують матеріальної допомоги: сироти, напів-сироти, з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Вик. ЗВР, КК.

2.Корегування розкладу уроків.

Вик. ЗНВР

3. Співбесіди з класними керівниками з питань організації діяльності класних колективів 5-х класів.

Засідання фокусної групи вчителів-предметників, які викладають у 5-х класах: «Співпраця вчителів при навчанні п’ятикласників».

Вик. ЗНВР

4.Батьківські збори (батьківський всеобуч)

1-11 кл.

Вик. ЗВР, КК.

5.Засідання батьківського комітету школи.

Вик. ЗВР.Тиждень фізичної культури

(за окремим планом)

1.Загальношкільна конференція учнівського самоврядування.

Вик. ЗВР, пед-орг.

2. Акція «Чистота шкільних приміщень».

3. «День вічливості»

Вик. ЗВР, пед-орг.

Методична рада:

1. Організація методичної роботи педколективу, основні напрямки методичної роботи у новому н.р.

2. Організація роботи та затвердження планів роботи предметних комісій, творчих і дина­мічних груп.

3. Про тематику і програми семінарів, практикумів для педпрацівників.

Вик. ЗНВР


1.Організаційні засідання школи педагогічної майстерності, творчих груп по плануванню роботи.

Вик. ЗНВР

2. Уточнення списків вчителів, які атестуються.

Вик. ЗНВР

3.Переоформити стенд по атестації.

Вик. ЗНВР

4. Опрацювати Типове положення про атестацію з вчителями , які атестуються.

Вик. ЗНВР

5. Змістовне вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються. (протягом року).

Вик. атест. комісія.Засідання Школи керівника предметно-методичних комісій

1. Перевірити ведення документації по плануванню роботи вчителів:

- плани роботи навчальних кабінетів;

- план позакласної роботи з предмета.

Вик. ЗНВР, П. співбесіда.

2. Перевірити документацію предметних комісій.

Вик. ЗНВР

3. Перевірка особових справ учнів.

Вик. ЗНВР, секретар.

4.Попереджува-льний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особливо молодих спец.)

Вик. ЗНВР, ЗВР.

5. Відвідування уроків вчителів

Вик. адміністрація

6.Контроль проведення батьківських зборів.

Вик. ЗНВР, ЗВР, інформ. 7.ФК. Стану викладання образотворчого мистецтва (1-11 кл), (вересень-листопад).

Вик. ЗНВР, довідка, наказ.


1. Організаційні заходи по вивченню з учнями, педпрацівниками та техпрацівниками нормативних документів щодо збереження життя і здоров’я учнів та працівників школи.

Вик. Д, КК


2. Бесіди: про виконання особливих положень Статуту школи та дотримання учнями правил для учнів. Повторення правил безпечної поведінки на дорозі та у громадських місцях.

Вик. КК, ЗВР.

3. Організувати медичне обстеження учнів (протягом року).

Вик. Медсестра, КК, ЗНВР.1. Контроль роботи

техперсоналу.

Вик.: ЗГЧ

2.Навчання працівників з охорони праці.

Вик. ЗНВР, ЗГЧ, ЗБ


Вересень 15 – 19 «Тиждень безпеки дорожнього руху»

1.Проконтролювати співпрацю з ІСН по роботі із важко вихованими дітьми.

Вик. ЗВР, КК, довідка

2. Проаналізувати організацію літнього відпочинку учнів.

Вик. ЗВР, довідка

3. Організація проведення єдиних контрольних робіт у 5-х класах з метою виявлення рівня навч. досягнень учнів.

Вик. ЗНВРЗасідання Ради школи

1. Змагання ЮІР «Знай та виконуй правила дорожнього руху» (8-9 класи).

2. Свято осінніх фантазій: «Щедрі дари осені»

3. Старт експедицій:


  • «Сто чудес України»

  • «Краса і біль України»

  • «Мій край – моя історія жива»

  • «Люби і знай свій рідний край»

  • «Легенди рідного краю»

  • «Моя Батьківщина - Україна»

Інструктивно-методична нарада:

1. Попередження дитячого травматизму в навчальний час.

2. Значення і виконання правил для учнів, ПДР, Правил внутрішкільного розпорядку.

3. Виконання єдиних вимог щодо ведення учнями зошитів, щоденників.
1. Скласти графіки відкритих уроків вчителів-наставників.

Вик. ЗНВР, ЗК

2. Створення атестаційної комісії.

Вик ЗНВР.

3. Підготовка наказу “Про атестацію педпрацівни-ків”

Вик. ЗНВР.

4. Надання методичної допомоги вчителям, які атестуються (протягом року).

Вик. ЗНВР, ЗВР, ЗК.

1. Перевірити плани виховної роботи класних керівників, паспорта класів.

Вик. ЗВР, співбесіда

2. Вивчити професійний рівень новоприбулих вчителів. Відвідування уроків (протягом року).

Вик. ЗНВР, бесіди

3. Перевірка поурочних планів вчителів.

Вик. ЗНВР, інформація.

4. Відвідування уроків вчителів

Вик. адміністрація

5. Перевірка стану роботи з учнями шкільної бібліотеки.

Вик. ЗНВР, інформація.

6.Перевірка чергування по школі вчителів (протягом року).

Вик. ЗНВР, ЗВР.
1. Рейд « Увага! Діти на

дорозі»


2. Акція

« Вишнівський школярик - зразковий пішохід».

3. Бесіди по правилах ТБ.

Вик. КК.


4. Забезпечення наявності куточків з ТБ у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах.

Вик. Зав. каб.

5. Провести роботу по санітарно-гігієнічному вихованню учнів, дотримання особистої гігієни.

Вик. Медсестра, КК

6. Бесіди: ознайомлення учнів із законом України «Про дорожній рух», про запобігання травматизму, попередження дорожньо-транспортних пригод, правила поведінки у школі, на перервах, по дорозі додому.

Вик. ЗВР, КК.

7. Правила поведінки і ТБ під час спортивних ігор.

Вик. В-П.1. Здійснення постійного контролю за станом електричного та санітарно-технічного обладнання школи.

Вик. ЗГЧ.


2.Огляд стану протипожежної безпеки в школі.

Вик. ЗГЧ.

Вересень 22 – 26

1. Підготовка наказу “Про проведення першого етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін”

Вик. ЗНВР

2. Забезпечення наявності шкільної форми, робочого одягу в учнів для проведення уроків трудового навчання, фізкультури.

Вик. КК, вчителі-предметники.Тиждень музики

(за окремим планом)

1.Диспут «Чи потрібні у наш час знання?» (10-11 кл.)

2. Рольова гра «Я бачу людину» .

3. Святковий концерт «Вклонімося низенько вчителю своєму, володареві слова і пера».

4.Фотовиставка учнівських робіт «Барви рідного краю»Інструктивно-методична нарада:

1. Про проведення предметних тижнів та олімпіад.

2. Заходи з профілактики правопорушень.

3. Діагностично-коригуюча та мотивуючо-стимулююча роль поточного оцінювання.1. Психолого-педагогічні читання.

2. Засідання МО класних керівників: «Виховна година. Як її моделювати.»

Вик. ЗВР

Школа педагогічної майстерності

- Співбесіда з молодими вчителями на тему.

- Анкетування молодих учителів.

- Методичні поради: зустріч з директором, заступниками директора.

- Практична робота: «Як вести шкільну документацію».


1. Виконання єдиних вимог до ведення учнями зошитів, щоденників.

Вик. ЗНВР, інформація.

2. Перевірити відвідування учнями школи.

Вик. КК, ЗВР, інформація.

3. Перевірка організації вивчення учнями ПДР.

Вик. ЗВР, довідка.

Регулювання – травень

4. Відвідування уроків вчителів

Вик. адміністрація


1.Бесіди: «Де, кому і чому потрібні зання?» (1-11 кл.)

Вик. КК


2. Анкета «Що тобі потрібно, щоб знати?» (5-11 кл.)

Вик. психол.Організувати прибирання території школи.

Вик. ЗГЧ, КК, ЗВР.
Жовтень 29 – 03 «Тиждень бібліотеки»

1. Вивчити стан роботи з дітьми, які потребують особливої уваги.

Вик. КК, ЗВР, довідка.

2. Лекторій «Допоможи дитині обрати професію»

Вик. ЗВР.

3.Організаційна робота по співробітництву з навчальними закладами країни.

Вик. ЗНВР.

4. Скласти статистичний звіт про наявність педкадрів та здати у РУО.

Вик. ЗНВР.
1. Свято читача, присвячене Всеукраїнському дню бібліотек «У гості до книжок» (1-4 кл.).

2. Зустріч з біблотекарем «Що читати, як вести щоденник читача?» (5-6 кл.).

3. Проведення виховних годин, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку «Повага – ниточка, що з’єднує покоління»

4. Створення ініціативної групи по підготовці до педради«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності молодших школярів за сучасних умов»

Нарада при директорові:

- Аналіз організації навчально-виховного процесу (режим роботи, чергування, організація харчування, ГПД, навчальні кабінети, індивідуальне навчання хворих учнів);

- Аналіз працевлаштування випускників школи;

- Про наслідки роботи вчителі з шкільною документацією.Святковий концерт, присвячений Дню учителя

1. Надання методичної допомоги окремим вчителям в організації і проведенні шкільних предметних олімпіад та написанні науково-дослідницьких робіт учнями.

Вик. ЗНВР

2. Перевірити, над якими темами по самоосвіті будуть працювати вчителі, враховуючи теми школи.

Вик. ЗНВР, ЗК

3.Ознайомлення колективу зі списком учителів, що внесені до позачергової атестації.

Вик. ЗНВР.

4.Післядипломне підвищення кваліфікації пед. працівників на курси до КОІПОПК.

Вик. ЗНВР

5. Підготовка та проведення предметних олімпіад.

Вик. ЗНВР, ЗК.1. Перевірка класних журналів із метою правильності їх оформлення класними керівниками, вчителями.

Вик. ЗНВР, інформація.

2. Перевірка учнівської форми.

Вик. ЗВР, МО класних керівників.

3. Перевірка якості сніданків для школярів.

Вик. ЗВР, інформація.

4. Відвідування уроків вчителів

Вик. адміністрація

5. КУК 5-ті класи (вересень-жовтень).

Вик. ЗНВР, довідка, наказ.

6. Перевірка щоденників учнів 5-А, 5-Б, 5-В, 10-А,

10-Б класів з метою дотримання єдиного орфографічного режиму.

Вик. ЗНВР, довідка, наказ.1. Бесіда про стан підручників. Рекомендації щодо виконання домашніх завдань, організації робочого часу учня.

Вик. бібліот., КК
1. Організувати осінню висадку дерев та кущів на території школи.

Вик. ЗГЧ, вчителі біології.

2.Організазація роботи комісії по проведенню інвентаризації шкільного майна (протягом місяця).

Вик. ЗГЧ, бухгалтер.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка