Рішенням загальних зборів завідувач днз №9 Тополинка колективу днз №9 ТополинкаСкачати 434.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір434.5 Kb.
  1   2   3

Ухвалено

Затверджую

рішенням загальних зборів

завідувач ДНЗ № 9 «Тополинка

колективу ДНЗ № 9 «Тополинка

____________________ С.В. Пантелеєва

Протокол № 4 від 23.12.2012 року

Наказ № 75/1 від 23.12.2011ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

САНАТОРНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) № 9 «ТОПОЛИНКА»

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА ПЕРІОД 2012-2017 РОКИ

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу № 9 «Тополинка» 5

1.1. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність дошкільного навчального закладу № 9 5

1.2. Потенційні переваги та недоліки у діяльності закладу 10

1.3. Аналіз сприятливих можливостей та загроз для ДНЗ № 9 12

Розділ 2. Концептуальні засади, мета, завдання, принципи роботи за Програмою 13

2.1. Концептуальні засади 13

2.2. Актуальність 13

2.3. Аналіз показників здоров’я 14

2.4. Мета 14

2.5. Пріоритетні завдання роботи ДНЗ № 9 «Тополинка» 14

2.6. Система роботи ДНЗ 15

2.7. Особистісно-орієнтована модель в стратегічному розвитку ДНЗ 16

2.8. Програми, технології, методики 17

2.9. Принципи роботи за Програмою 17

Розділ 3. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми 18

Розділ 4. Очікувані результати виконання програми 18

Додатки1. Проект «Неболійко»

2. Проект «Виховання творчої особистості»

3. Проект «Завтра – школярі»

4. Проект «Рівняємось на педагога - творця, педагога - новатора»

5. Проект «У єдності з сім’єю»

6. Проект «Дошкільний заклад сьогодні і завтра»
ВСТУП

Реформаційні процеси, що відбуваються в сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв’язання комплексних соціально-педагогічних завдань та виникає потреба змін щодо організації та змісту педагогічної діяльності в дошкільних закладах.

Державна національна програма «Освіта» визначила стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки та шляхи створення системи неперервного навчання і виховання дітей для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей фізичного і духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального, культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Сьогодні увага педагогів направлена на створення нової моделі дошкільного навчального закладу, який використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту, на оновлення навчальної бази установи.

Новий контекст дошкільної освіти змушує педагогів змінювати свою роль у реалізації освітніх програм, педагог має активізувати процеси самовиховання та саморозвитку, ознайомлюватися з новими ідеями, оволодівати новими освітніми технологіями, співпрацювати з батьками своїх вихованців.

Тому стає актуальним визначення стратегічних пріоритетів розвитку закладу та шляхів їхньої реалізації. А також Листом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» від 20 червня 2011 року № 1/9-482 наголошено, що першим кроком у діяльності кожного ДНЗ у 2011-2012 н.р. є складання перспективного плану його розвитку.

В своїй діяльності дошкільний навчальний заклад керується такими законодавчими та нормативно-правовими актами:


 1. Конвенція про права дитини (схвалена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року та ратифікована Постановою ВР від 27 лютого 1991 року № 1989-XII)

 2. Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами та доповненнями

 3. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ

 4. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 року № 100а/96-ВР

 5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ

 6. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI

 7. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, схвалена кабміном від 27.08.2010 р. № 1721-р.

 8. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12 березня 2003 року № 305

 9. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року № 344/2013

 10. Постанова КМУ «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» від 20 квітня 2011 року № 462

 11. Інструкція № 32 від 31.01.98 р. «Про ділову документацію в дошкільних закладах»

 12. «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі», затверджено наказом МОН України № 509 від 11.09.02 р.

 13. Лист МОН України від 16.08.2010 р. № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»

 14. Лист МОН України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) № 9 «ТОПОЛИНКА»

Аналіз діяльності дошкільної установи представлений в інформаційно-аналітичній довідці та таблиці, де визначені потенційні внутрішні недоліки та переваги.1.1. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність дошкільного навчального закладу

Проектна потужність ДНЗ - 65 дітей.

Наповнюваність ДНЗ - 80 дітей.

Установчі документи дошкільного навчального закладу:

 • Статут дошкільного навчального закладу, затверджений Білоцерківською міською радою 02.03.2003 року зі змінами та доповненнями від 14.12.2006 року.

 • Свідоцтво про державну реєстрацію № 241098, серія А01, видано 12.06.2007 року.

 • Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 482, видано 13.06.2007 року.

 • Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради депутатів трудящих № 25 від 13.01.1960 про відкриття дошкільного навчального закладу.

Перелік приміщень ДНЗ – 4 групових приміщення, спортивно-музична зала, харчоблок, пральня, кабінети завідувача ДНЗ, завгоспа, медичний, методичний.

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ - задовільне.

Придбано - килими – 1 шт. старша група, бактерицидні лампи – 3 шт., жалюзі – 7 шт., магнітофон – 1 шт., трьохярусні ліжка – 4 шт. тощо.

Обладнання – усі групи обладнані новими меблями для дітей, замінена сантехніка в старшій, І молодшій групах, замінений лінолеум в коридорах 1 та 2 поверхів, пластикові двері – 2 шт.

Досягнення – створені кімната для прання білизни, методкабінет, зроблено ремонт спортивно-музичного залу, всіх групових приміщень, медичного кабінету, кабінету щеплень, ізолятора, даху над харчоблоком та на самому харчоблоці.

Проблеми – потреба у ремонті загального коридору, альтанок, встановлення протипожежної сигналізації у ДНЗ, встановлення кондиціонеру на харчоблоці, поповнення груп іграшками згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнаний, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ, закупити електром’ясорубку на харчоблок, холодильник в кабінет щеплень.

Кадрове забезпечення ДНЗ:

Кількість працівників ДНЗ – 29 осіб.

З них педагогічних працівників – 10.

Обслуговуючий персонал – 19.Якісний склад педагогічного колективу

Очолює навчальний заклад – Пантелеєва Світлана Володимирівна – освіта вища педагогічна, педагогічний стаж 26 років.

Музичний керівник – Козаченко Марина Віталіївна – освіта повна вища педагогічна, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж 20 років.

Резерв керівних кадрів:

Губатенко Алла Володимирівна – освіта повна вища педагогічна, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж 25 років.Педагогічних працівників всього – 10 осіб.

З них – завідувач ДНЗ – 1.

Вихователі – 8.

Музкерівник – 1.За освітою:

Повна вища – 6.

Неповна вища педагогічна – 4.

За результатами атестації:

І кв. категорія – 4.

ІІ кв. категорія – 1.

Спеціаліст – 4.

Не атестовані -.

За педагогічним стажем:

До 3-х років -.

Від 3-х до 8-ми років -.

Від 8-ми до 18-ти років -.

Понад 18 років – 10.

Напрями діяльності ДНЗ

Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, функціонує з 1960 року.

В своїй роботі керується основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та іншими нормативно-правовими актами. Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється на основі Статуту санаторного дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області (нова редакція), затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради 21.06.2012 № 647-27-VІ та Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом МОН та МОЗ України № 240/165 від 27.03.2006р.

До дошкільного закладу зараховуються діти з такими діагнозами: ранні прояви туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових реакцій тубінфікування); діти, які контактували з хворими на активний туберкульоз; інфіковані мікобактеріями туберкульозу із супутніми неспецифічними захворюваннями у фазі ремісії. Вони мають при собі направлення в ДНЗ та довідку від лікаря-фтизіатра ТМО і зараховуються терміном на 1рік. Термін перебування продовжується лікарем-фтизіатром за результатами реакції Манту.

Приміщення закладу типове, за проектом розраховано на 4 групи, є музично-спортивна зала і кабінети: завідувача, вихователя-методиста, завідувача господарством, медичної сестри, маніпуляційна, ізолятор. Технічний стан будівлі – задовільний.

Режим роботи закладу п’ятиденний, з понеділка по п'ятницю з 7.00 до 19.00 години, тривалість роботи – 12 годин. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати протягом дня або неповний день.

Навчальний рік розпочинається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року; з 1 червня по 31 серпня у садочку проводиться оздоровчий період. Робочий час визначено правилами внутрішнього розпорядку.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній оздоровчий період. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем із погодженням з управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради. На даний час у закладі діє 4 вікові групи, з яких: • 1 група дітей раннього віку;

 • 3 групи дітей дошкільного віку.

Загальна кількість дітей складає 82 особи, з них 15 дітей раннього віку. Укомплектованість складає 109%.

Методична робота спрямована на організацію якісно нового рівня освітньо-виховного процесу, на реалізацію нової редакції Базового компонента, що скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а в кінцевому результаті на виконання дітьми програмових вимог. Робота спрямована на підвищення та активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу до рівня сучасних вимог та оптимального рівня розвитку навчання та виховання дошкільників. Покращенню освітньо-виховного процесу сприяє діагностична основа методичної роботи. В наявності різні види анкет, тестів, діагностичних карт.

Педагоги дошкільного закладу відкриті інноваціям, готовності експериментувати , підтримують творчі починання, конструктивні проекти, цікаві задуми, прогресивні ідеї, спрямовані на повноцінний своєчасний і різнобічний розвиток дитини як особистості.

Основний напрямок роботи – «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в роботу ДНЗ».

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти в роботі з дошкільниками в практиці закладу педагоги дошкільного навчального закладу запроваджують у освітньо-виховний процес інноваційні технології шляхом використання парціальних, авторських програм та методик:

1. Методика розвивального читання Людмили Шелестової - вихователі Войвуцька О.І., Семченко Л.А. (застосовується на заняттях з граматичного розвитку).

2. Методика Шульги Л.М. Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання – вихователі Губатенко А.В., Шишкіна О.В. (застосовується на заняттях з малювання).

3. Навчання дітей дошкільного віку англійської мови – керівник гуртка Похилько С.А. (застосовується в гуртковій роботі дошкільного навчального закладу).

4. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами театралізованої діяльності – музичний керівник Козаченко М.В. (застосовується в гуртковій роботі дошкільного навчального закладу).

Згідно з перспективним планом післядипломної освіти педагогічних кадрів, з метою підвищення фахової майстерності, проводиться проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для підвищення фахового рівня педагогів здійснюється атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу згідно перспективного плану атестації та заходів щодо його здійснення.

Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135). Чергова атестація здійснюється один раз на 5 років. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, об’єктивність та системність оцінювання його професійної діяльності

Здійснений облік дітей старшого дошкільного віку з метою проведення аналізу їх охоплення різними формами здобуття дошкільної освіти. Активізована робота з батьками дітей старшого дошкільного віку, щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти. Складено план наступності та угода в роботі дошкільного навчального закладу та школи. Колектив санаторного дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №9 «Тополинка» та ЗОШ № 6 реалізує власні підходи до проблеми наступності, зокрема створює необхідні умови для забезпечення успішної взаємодії педагогічного колективу з сім’єю з підготовки дитини до навчання в школі.

В дошкільному навчальному закладі з метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї організовано Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють та дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

Важливим завданням в роботі дошкільного навчального закладу є співпраця з родинами вихованців. Для батьків проводяться різноманітні форми роботи – батьківські збори, конференції, «Дні відкритих дверей», «Вечори запитань та відповідей». Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу систематично впроваджують сучасні нетрадиційні підходи до навчання, виховання, та розвитку дітей дошкільного віку. Вихователі закладу використовують різні види занять: тематичні, комплексні, домінантні, міні-заняття, заняття-моделювання, проектні заняття, та різні форми їх проведення: індивідуальні, підгрупові, фронтальні.

Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до організації та проведення освітнього процесу надається кваліфікована консультативна, практична допомога практичного психолога закладу

В закладі працює «Школа молодих батьків», мета якої – формування батьківської компетентності з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

Педагоги дошкільного навчального закладу приймали участь в міських конкурсах-оглядах «Працюємо за новою Програмою», «Кращий спортивний майданчик», у конкурсі «Вихователь року».

Заплановано з 2012 року підключити дошкільні заклади до інформаційної мережі Інтернет, а також відкрити власний Веб-сайт.

У дошкільному навчальному закладі створено умови для постійного підвищення компетентності педагогів, їхньої професійної майстерності.

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» в частині обов’язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади.

Педагоги, з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультативної допомоги сім’ям, провели облік дітей старшого дошкільного віку, що не відвідують дошкільний навчальний заклад у закріпленому за нами мікрорайоні, через дитячу поліклініку склали списки дітей, які не відвідують дошкільні заклади, побували в їхніх родинах, з’ясували причини, з яких дитина перебуває вдома. В закладі складено банк даних дітей, які не охоплені дошкільною освітою, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільною освітою дітей цієї категорії.

У дошкільному навчальному закладі організована робота Консультативного центру з метою надання методичної, діагностичної та консультативної допомоги батькам, або особам, які їх замінюють, і дітям, які виховуються в умовах сім’ї, до складу якого увійшли завідувач, досвідчені педагоги, вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша.1.2. Потенційні переваги та недоліки у діяльності закладу

Напрямок діяльності

Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

Організація освітньо-виховного процесу

 • Гнучкість, диференціація педагогічного процесу;

 • Якісний розвиток, навчання, виховання дітей дошкільного віку;

 • Мотивація освітнього процесу;

 • Чітке календарне, перспективне планування освітньо-виховної роботи з метою розширення картини світу дошкільників.

 • Невідповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам;

 • Невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам;

 • Недостатній рівень організації фізкультурно-оздоровчої роботи (відсутність посади фізкерівника).

Інноваційна діяльність

 • Розвиток педколективу на шляху нововведень;

 • Вивчення, впровадження та поширення передового педагогічного досвіду з фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • Елементи інноваційної педагогічної технології: «Розвиток вільної самостійної особистості дошкільника методом Монтессорі»;

 • Елементи інноваційної технології фізичного виховання дітей М. Єфименка «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»

 • Елементи інноваційної педагогічної технології Г. Альтшуллера «Розвиток творчої особистості» (ТРВЗ);

 • Інноваційна педагогічна технологія з системного навчання читання дітей англійської мови Т. Шкваріної.

 • Недостатня інноваційна спрямованість освітньо-виховного процесу;

 • Недосконала система саморозвитку педагогів;

 • Відсутність фінансування для широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик;

 • Недостатній рівень інформаційно-комунікативної культури педагогів та вихованців

Кадрова політика управління персоналом

 • Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю спілкування;

 • Достатній рівень професійної компетентності персоналу;

 • Моральна і психологічна згуртованість колективу;

 • Низька плинність кадрів;

 • Чіткість в розподілі та якісне виконання обов’язків.

Управління маркетингом

 • Значний попит на додаткові освітні послуги;

 • Позитивний імідж дошкільної установи в місті.

 • Недостатня популяризація діяльності ДНЗ у ЗМІ та інформаційних виданнях.

Взаємодія з батьками

 • Підвищення рівня психолого-педагогічної освіченості батьківської громади;

 • Активність, небайдужість батьків;

 • Відсутність скарг.

 • Недостатній рівень знань батьків про особливості розвитку дітей, про види та форми роботи з дітьми, про методи та прийоми, які використовують педагоги у роботі з дітьми;

 • Недостатній рівень роботи з батьками з надання їм знань про особливості організації освітнього процесу у ДНЗ через використання ІКТ.

Фінансування

 • Позитивні зміни у позабюджетному фінансуванні

 • Нестабільність бюджетного фінансування;

 • Відсутність політики стимулювання спонсорської допомоги освітнім закладам.

Модернізація матеріально-технічної бази

 • Оновлення розвивального середовища в групових кімнатах ДНЗ;

 • Придбання комп’ютерної техніки.

 • Недостатнє забезпечення розвивальними посібниками, комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, меблями.

Партнерська діяльність

 • Співпраця з фондами, програмами, спонсорами, органами місцевого самоврядування;

 • Участь у проектах, грантах.

 • Мала активність та обізнаність партнерських організацій про діяльність ДНЗ;

 • Недостатнє забезпечення ДНЗ обладнанням, посібниками тощо, для участі у проектах, грантах.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка