Рішенням загальних зборів завідувач днз №9 Тополинка колективу днз №9 ТополинкаСкачати 434.5 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір434.5 Kb.
1   2   3

Очікувані результати

 • Формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я, єдності вимог щодо здорового способу життя в родині і ДНЗ;

 • Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей;

 • Зменшення захворюваності та підвищення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку;

 • Випуск журналів, плакатів, ширм на фізкультурно-оздоровчу тематику.

Додаток 2

Проект «Виховання творчої особистості»

«Духовне життя дитини повноцінне лише тоді,

коли вона живе у світі гри, казки, фантазії, творчості»

В.О. Сухомлинський

Мета: розвиток пізнавальних та творчих здібностей дітей, можливості самовираження, становлення креативного потенціалу особистості

Зміст роботи

Відповідальні

Термін виконання

Джерела фінансування

Прим.

 1. Вплив театралізованої діяльності на становлення креативного потенціалу особистості

Семінар-практикум

Педагоги


2012-2013 1. Колекціонування як засіб розвитку креативності

Виставка-звіт

Педагоги


2014-2015 1. Розробити модель-схему шляхів розвитку театральних здібностей дітей за програмою

Завідувач

Вих.-методист2014-2015 1. Розробити планування навчально-виховної роботи з використанням театралізованої діяльності (мол., сер., ст. вік)

Педагоги

2013-2014 1. Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів

Цикл семінарів-практикумів

Вих.-методист2014-2015 1. Оформити виставку дитячих творчих робіт

Педагоги

Щороку 1. Щомісяця проводити для дітей театралізовані вистави за різною тематикою з участю дошкільників, батьків

Музкерівник

2012-2017 1. Сприяти роботі гуртків художньо-естетичного, музичного напрямків

Вих.-методист

Педагоги


2014-2017

ДОП

Очікувані результати


 • Удосконалення художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників;

 • Розвиток інтелекту дошкільників як інтегрованого психічного явища, яке включає ряд пізнавальних процесів;

 • Збагачення предметно-ігрового середовища;

 • Підвищення рівня естетичного та емоційно-цілісного сприйняття творів мистецтва дітьми;

 • Оптимізація пізнавальної діяльності дітей, формування в них позитивної соціальної поведінки в суспільстві, розвитку самостійності;

 • Підвищення рівня компетентності дошкільників;

 • Формування соціальної компетентності, самосвідомості та самоповаги у дошкільників;

 • Розвиток творчої уяви, фантазування, креативного мислення дитини;

 • Налагодження творчих контактів з сім’єю і творчими театральними колективами.

Додаток 3

Проект «Завтра – школярі»

«Добувати знання – це означає відкривати істину, відповідати

на запитання. Добивайтесь того, щоб ваші діти побачили, відчули

незрозуміле – щоб перед ними постало запитання. Якщо вам

пощастило цього досягти – маєте половину успіху»

В.О. Сухомлинський

Мета: задоволення потреб громадян у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, формування передумов майбутньої навчальної діяльності першокласників та забезпечення соціалізації дитячої особистості

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Джерела фінансування

Прим.

 1. Провести семінар-практикум для вихователів «Готовність дитини до школи: складові успішного навчання»

Завідувач

Вих.-методист2012 1. Діагностика рівня компетентності дітей старшої групи

Педагоги

Щорічно

Жовтень січень травень

 1. Розробка системи інтегрованих занять з підготовки дітей до навчання в школі

Вихователі

Вчитель англ. мови2013-2014 1. Розробка порадника для батьків майбутніх школярів

Педагоги

Ст. медсестра2014-2015 1. Надання методичної консультативної допомоги батькам збоку завідувача, вихователя-методиста, педагогів, лікаря-педіатра, лікаря-фтизіатра

Завідувач

Вих. методистПостійно
Очікувані результати


 • Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

 • Забезпечення наступності в роботі дошкільної та початкової ланок;

 • Підняття престижу дошкільної освіти.

Додаток 4Проект «Рівняємось на педагога-творця, педагога-новатора»

«Радість творчої праці, повнота життя

завдяки творчості – цього прагне

кожна культурна, освічена людина»

В.О. Сухомлинський

Мета: стимулювати кожного педагога до самоаналізу й удосконалення професійної майстерності, підвищення якості проведення освітнього процесу шляхом впровадження інновацій.Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Джерела фінансування

Прим.

 1. Моніторинг якості професійної діяльності педагогів ДНЗ (ведення діагностичних карт)

Завідувач

Вих.-методист2012-2017 1. Сприяти максимальному забезпеченню дошкільного закладу кадрами з фаховою освітою

Завідувач

Вих.-методист

Педагоги


2012-2017 1. Впроваджувати інтерактивні методи і форми роботи, сучасні технології навчання педагогів

Завідувач

Вих.-методистПостійно 1. Укомплектувати заклад необхідною комп’ютерною технікою та забезпечити підключення до мережі Інтернет

Завідувач

2012-2013

Бюджетні та позабюджетні кошти
 1. Поповнити методичний кабінет науково-методичною літературою, періодичними виданнями

Вих.-методист

Педагоги


2012-2017

Благодійні внески
 1. Провести з педагогами тематичний семінар щодо ознайомлення з альтернативною методикою розвитку дітей та навчання читання Л. Шелестової

Вих.-методист

2014-2015 1. Створення банку інноваційних технологій у ДНЗ

Вих.-методист

2014 1. Направляти на курси підвищення кваліфікації, особливо молодих педагогів, для оволодіння ними ІКТ

Завідувач

Вих.-методист2013-2017

Бюджетні та позабюджетні кошти 1. Організувати роботу дискусійного клубу для медпрацівників за різними розділами програми

Вих.-методист

2015-2016 1. Ввести в штатний розпис посади:

вихователь-методист, практичний психолог, фізкерівник,

керівник гуртказавідувач

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2017

Очікувані результати

 • Підвищення професійного рівня педагогічних кадрів;

 • Підвищення рівня компетентності педагогів;

 • Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів;

 • Удосконалення знань про інноваційні методики та технології;

 • Забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу;

 • Підвищення якісного рівня проведення освітньої роботи з дітьми.

Додаток 5Проект «У єдності з сім’єю»

«Дитина – дзеркало сім’ї»

В.О. Сухомлинський

Мета: формування у батьків культури батьківства, надання батькам інформаційно-консультативної допомоги у розв’язанні проблем під час розвитку дітей, сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку, розвиток у батьків громадської позиції.Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Джерела фінансування

Прим.

 1. Моніторинг освітніх потреб сімей

Педагоги

2012-2013 1. Надання додаткових освітніх послуг з англійської мови, театралізованої діяльності

Завідувач

2012-2017

ДОП
 1. Діяльність консультативного центру для батьків

Завідувач

Вих.-методист

Педагоги

Інші спеціалісти2012-2017

постійно
 1. Виконання угоди про співпрацю між батьками та ДНЗ

Завідувач

Постійно 1. Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів

Педагоги

2012-2017 1. Проведення конкурсу на кращий досвід сімейного виховання

Завідувач

Вих.-методист2015 1. Здійснення внутрішнього обліку та систематичне інформування служби у справах дітей про неблагополучні сім’ї

Вих.-методист

Громадський інспектор з охорони дитинства ДНЗ2012-2017 1. Залучення батьків до посильної допомоги ДНЗ щодо благоустрою території закладу

Завідувач

Завгосп


Постійно 1. Залучення батьків до участі в освітньо-виховному процесі, розвагах, святах

Педагоги

Протягом року
Очікувані результаті

 • Збагачення батьків психолого-педагогічними, медичними знаннями про розвиток дітей;

 • Залучення громадськості, батьків до формування освітньої політики ДНЗ;

 • Піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу з батьками вихованців.

Додаток 6

Проект «Дошкільний заклад сьогодні і завтра»

«Головне – маємо усвідомити: час переходити

від косметичних революцій в освіті до

реалістичних продуманих змін.

А глибокі якісні зміни можливі лише тоді,

коли вони починаються знизу, з основи

життя – з дитсадка, школи. Наша основна мета –

повернути суспільству дитячий садок,

яким можна пишатися і який відповідає

запитам кожної української родини»

Із заключного слова міністра освіти і науки

Д.В. Табачника на пленарному засіданні Колегії (2011 рік)

Мета: забезпечення в дошкільному навчальному закладі належних умов для навчання і виховання дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог, здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ.

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Джерела фінансування

Прим.

 1. Проводити технічний аналіз стану приміщень закладу з метою встановлення реального стану та визначення необхідності проведення ремонтних робіт

Завідувач

Завгосп


Щороку

Бюджетні та позабюджетні кошти
 1. Розпочати заміну віконних блоків на пластикові в групових та інших приміщеннях ДНЗ

Завідувач

2012-2017

Благодійні внески
 1. Розпочати заміну дверних блоків в групових та інших приміщеннях закладу

Завідувач

2012-2017

Благодійні внески
 1. Забезпечення закладу комп’ютерною технікою:

 • Комп’ютер – 2 шт.;

 • Ноутбук – 1 шт.;

 • Принтер – 2 шт.

Завідувач

2012-2016

Бюджетні кошти та благодійні внески
 1. Провести ремонт ігрових майданчиків та альтанок

Завідувач

2013-2015

Бюджетні кошти та благодійні внески 1. Провести ремонти в групових приміщеннях, поступову заміну дитячих меблів

Завідувач

2012-2017

Благодійні внески
 1. Поповнення ігровим обладнанням груп відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ

Завідувач

2012-2017

Благодійні внески
 1. Створення сайту ДНЗ

Завідувач

2012-2013

Бюджетні та позабюджетні кошти

Очікувані результати


 • Забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних безпечних вимог процесу навчання та виховання дітей в ДНЗ;

 • Оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ;

 • Підвищення престижності ДНЗ серед батьків та громадськості.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка