Робоча програма навчальної дисципліни фізика напрями підготовки 070106 «Автомобільний транспорт», 060101 «Будівництво»Сторінка1/6
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Державний вищий навчальний заклад «Маріупольський будівельний коледж»

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора


з навчальної роботи

_________ О.П.Зубкова


“___” _________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІЗИКА
напрями підготовки 070106 «Автомобільний транспорт»,

060101 «Будівництво»
спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт

автомобілів і двигунів»,

5.06010107 «Виготовлення будівельних

деталей і конструкцій»


відділення Автомобільно-економічне,

будівельно-технологічне

2013 – 2014 рік

Робоча програма з фізики для студентів за напрямами підготовки: 070106 «Автомобільний транспорт», 060101 «Будівництво»; спеціальностями: 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій»

„28” серпня 2013 року – 15 с.

Розробник: Корюков І.В.викладач фізики та інформатики, спеціаліст вищої категорії.
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Протокол № ___ від «____» _____________ 2013 року


Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін

______________ В.Ф.НЕСТЕРОВ

«____» ___________ 2013 року

© Корюков І.В., 2013 рік

© ДВНЗ «МБК», 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість
кредитів – 6,8

Галузі знань:

0601 «Будівництво та архітектура»,

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Нормативна

Напрями підготовки

6.060101 «Будівництво»,

6.070106

«Автомобільний транспорт»Модулів - 2

Змістових модулів - 6

Індивідуальне науково-дослідне завдання

__________________

(назва)

Загальна кількість годин - 240Спеціальності:

5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій»;

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Рік підготовки:

1-й

Семестр

1-й

2-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
молодший спеціаліст

Лекції

48 год.

50 год.

Практичні, семінарські

20 год.

18 год.

ЛабораторніСамостійна робота

3 год.

1 год.

Індивідуальні завдання

-

-

Вид контролю:

залік 2 год.
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

аудиторних – 97%;

самостійних – 3%.  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –

6,8


Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


Нормативна

Напрям підготовки

070106 «Автомобільний транспорт»

060101 «Будівництво»

(шифр і назва)


Спеціальність
(професійне спрямування):5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»


Рік підготовки:

Розділів - 6

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завданняСеместр

Загальна кількість годин - 240

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст72 год.

100 год.

Практичні, семінарські

14 год.

18 год.

Лабораторні

16год.

18год.

Самостійна робота

-

-

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи: аудиторних – 100%, самостійних – 0%.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка