Робота творчої групи викладачів дптнз «Фастівський цпто» Впровадження нових форм І методів національно-патріотичного виховання учнів професійно-технічної освіти на уроках та в позаурочний часСкачати 135.85 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір135.85 Kb.
Робота творчої групи викладачів

ДПТНЗ «Фастівський ЦПТО»
Впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів професійно-технічної освіти на уроках та в позаурочний час
Творча група викладачів є творчою лабораторією однодумців, що має на меті удосконалити, осучаснити модель національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Ми прагнемо, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України (через свою причетність до повсякденного життя своєї родини, кола друзів, нашого Центру, рідного села чи міста і його громади), відзначався національною гідністю. А для досягнення цієї мети потрібно провести змістовну роботу: цілеспрямовану теоретичну підготовку, глибоке колективне та індивідуальне вивчення науково-педагогічної літератури, наявного досвіду з проблем патріотичного виховання учнів.

Важливим завданням є формування у кожного викладача інтересу до участі у творчому дослідженні, розпочатому групою, позитивного ставлення до нього та активної участі всіх учасників навчально-виховного процесу у заходах, ініційованих творчою групою.Керівник групи: Жаворонкова Оксана Григорівна, викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Члени групи:


Склярова В.А., вчитель історії вищої категорії, старший вчитель;

Перенесієнко О.В., викладач спецдисциплін вищої категорії;

Соколенко Л.А., викладач спецдисциплін вищої категорії;

Макєєва Т.М., вчитель математики вищої категорії;

Зозуленко О.Л., вчитель історії другої категорії;

Папенко О.В., вчитель української мови і літератури І категорії.


Творче кредо членів групи: «Учитель будує Україну в дитині, в молодому поколінні (Омелян Вишневський)


Тема дослідження: Впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів професійно-технічної освіти на уроках та в позаурочний час.

Мета дослідження: вивчення проблеми національно-патріотичного виховання молоді на сучасному етапі, обґрунтування її актуальності, апробація різних форм, методів, засобів реалізації даної технології; формування готовності педагогів до використання технології національно-патріотичного виховання у навчально-виховному процесі.

Передумови обрання теми дослідження

Патріотизм зародився ще на світанку історії людського суспільства. В ньому знаходить вираження любов людей до своєї вітчизни, повага до її минулого і сучасного, піклування про майбутнє. Не було в історії і нема такої сили, яка могла б придушити в народі це почуття.

Комуністична влада впродовж десятиріч усіма засобами силоміць насаджувала так званий радянський патріотизм, але, незважаючи на репресії і голодомори, масові депортації і сталінські концтабори, їй так і не вдалося знищити національний дух українства. Та, на жаль, вдалося його приспати у свідомості багатьох громадян. І відголоски цієї «сонливої» громадянської свідомості ми спостерігали протягом багатьох років, спостерігаємо ще й нині.

Українському суспільству нав’язувалася фальшива, спотворена історія, ідеологія периферійності і меншовартості, так званого пролетарського інтернаціоналізму як форми антипатріотизму. На справжніх героїв-патріотів накидалось тавро зрадників, ворогів, що в кінцевому рахунку призвело до морально-духовного каліцтва багатьох українців.

Події останніх років кардинально змінили ситуацію. Дані соціологічних досліджень засвідчують поступове, але неухильне зростання питомої ваги молодих людей віком від 18 до 28 років, які ідентифікують себе з Україною, вважають її своєю Батьківщиною, пишаються нею і готові докласти зусиль для захисту її суверенітету.

Серйозний виклик українському патріотизму сьогодні кидає відкрите інформаційне суспільство, глобалізаційні процеси в сучасному світі, рецидиви імперського мислення наших сусідів. Мусимо цим явищам активно протистояти і не розслаблятися.

Тому й виникло бажання у окремих викладачів Центру об’єднатися в творчу групу, яка працюватиме над проблемою «Впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів професійно-технічної освіти на уроках та в позаурочний час».

У творчу групу ввійшли викладачі різний освітніх дисциплін, люди різних вікових категорій, різних світоглядних позицій. Об´єднуючою основою стала свідома громадянська позиція, високий творчий потенціал, чималий досвід навчально-виховної роботи, зокрема національно-патріотичного напрямку, і, звичайно, бажання почерпнути нове, узагальнити досвід патріотичного виховання і виробити рекомендації щодо його удосконалення.

Першими кроками в роботі групи була діагностика – анкетування учнів з метою аналізу рівня їх патріотичного виховання та анкетування вчителів для розуміння, чи опанували достатньою мірою педагоги й вихователі теоретичні й дидактичні засади, новітні методи патріотичного виховання, чи всі вони є носіями національної свідомості та українського патріотизму?

Творча група викладачів є творчою лабораторією однодумців, що має на меті удосконалити, осучаснити модель національно–патріотичного виховання учнівської молоді. Ми прагнемо, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України (через свою причетність до повсякденного життя своєї родини, кола друзів, нашого Центру, рідного села чи міста і його громади), відзначався національною гідністю. А для досягнення цієї мети ми проводимо змістовну роботу: опрацьовуємо теоретичні матеріали з даного питання; колективно та індивідуально вивчаємо науково-педагогічну літературу наявного досвіду з проблем патріотичного виховання учнів; розробляємо дидактичні матеріали на основі фактів історії і сьогодення про незаперечні приклади патріотичних звершень в ім’я Батьківщини, якими можуть скористатися колеги під час уроків і в позаурочний час; створюємо мультимедійні презентації; проводимо молодіжні вечори, історичні, літературні конференції, святкові вікторин; організовуємо екскурсії.Крім того, кожен член творчої групи має свій індивідуальний напрямок роботи:

 • Перенесієнко О.В. відповідає за узагальнення і систематизацію матеріалів теоретичних аспектів вивчення проблеми національно-патріотичного виховання;

 • Жаворонкова О.Г. вивчає національно-патріотичні домінанти життя і творчості українських письменників;

 • Склярова В.А. працює над питанням використання краєзнавчого матеріалу у національно-патріотичному вихованні (Семен Палій, Кирило Стеценко, Володимир Косовський);

 • Макєєва Т.М. збирає матеріал про особистості, які стали патріотичною гордістю українського народу ;

 • Папенко О.В. популяризує творчість письменників рідного краю як один із засобів патріотичного виховання;

 • Зозуленко О.Л. розробляє матеріали для висвітлення питання «Національно-патріотичне виховання на прикладах історії становлення Української державності»;

 • Соколенко Л.А. одним із завдань національно-патріотичного виховання вважає створення умов для розвитку професіоналізму, високої мотивації до праці, тому теоретично і практично це обґрунтовує.Завдання дослідження:


 1. Діагностування учнівського колективу центру з метою аналізу рівня їх патріотизму.

 2. Аналіз готовності педагогічного колективу центру виховувати національно свідомих громадян, патріотів України.

 3. Глибоке вивчення стану досліджуваної проблеми в теорії та освітньо-виховній практиці, засвоєння існуючого досвіду, з’ясування особливостей впроваджуваної проблеми.

 4. Виявлення концептуальних підходів і розкриття організаційно-змістових засад національно-патріотичного виховання підлітків у професійно-технічному навчальному закладі.

 5. Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності національно-патріотичного виховання учнів Центру.

 6. Активізація творчого потенціалу вчителів під час розробки конспектів, сценаріїв, посібників, методичних рекомендацій, програм для практичної реалізації технології національно - патріотичного виховання.

 7. Розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури педагогів.


Напрямки дослідження:

1.Загальні теоретичні аспекти вивчення проблеми національно-патріотичного виховання .

2.Уроки історії – уроки громадянства, українства.

3.Джерела патріотичного виховання у витоках українського слова.

4.Національно-патріотичне виховання на краєзнавчому матеріалі.

5.Особистості, які стали патріотичною гордістю українського народу.

Очікувані результати роботи:


Підготовка за результатами роботи творчої групи пакету навчально-методичних розробок і рекомендацій.

Тематика засідань творчої групи вчителів


І засідання (вересень 2014 року )

1.Опрацювання теоретичних положень з проблеми «Впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів професійно-технічної освіти на уроках та в позаурочний час».

2. Дискусійна трибуна з проблеми. Визначення конкретних завдань членами творчої групи.

3. Обговорення та затвердження перспективного плану роботи творчої групи.


ІІ засідання (грудень 2014 року)

1.Звіт про формування банку теоретичних даних з проблеми.

2. Аналіз проведеного анкетування учнів щодо рівня їх патріотичного виховання.

3. Конференція на тему: «Український патріотизм як стан душі українця».


ІІІ засідання (березень 2015 року)

1. Аналіз проведеного анкетування педагогів з метою виявлення рівня їх психолого-методичної готовності до реалізації завдань національно-патріотичного виховання учнів.

2. Практикум. Показ елементів уроків членів творчої групи з використанням різних форм, методів, засобів національно-патріотичного виховання.

3.Панорама творчих знахідок. Обмін досвідом в контексті реалізації проблемного питання (усі члени групи).
ІV засідання (травень 2015 року)

1. Презентація історичної довідки про Фастів на різних етапах історії України.2. Обговорення відвіданих уроків та позаурочних заходів з використанням технології національно-патріотичного виховання.

3. Звіт про укладання пакету навчально-методичних розробок за результатами роботи творчої групи вчителів.

4. Підведення підсумків роботи творчої групи у 2014-2015н.р., обмін думками щодо планування роботи на наступний рік, діагностування перспективних проблем для опрацювання на засідання творчої групи в наступному навчальному році.


Перспективний план роботи творчої групи


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Підбір літератури з проблеми


Вересень

2014 р.

Жаворонкова О.Г.

2

Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми

Вересень

2014 р.

Всі члени групи

3

Створення теоретичної бази


Листопад

2014 р.

Перенесієнко О.В.

4

Діагностування учнівського колективу Центру з метою аналізу рівня їх патріотичного виховання .

Листопад

2014 р.

Члени групи

5

Конференція на тему: «Український патріотизм як стан душі українця».

Грудень

2014 р.

Члени групи

6

Проведення інсценізованих дійств на основі звичаєво-обрядового матеріалу народознавства.

Постійно

ПапенкоО.В.,

Зозуленко О.Л.

7

Проведення анкетування педагогів з метою виявлення рівня їх психолого-методичної готовності до реалізації завдань національно-патріотичного виховання учнів.

Березень

2015 р.

Жаворонкова О.Г.

8

Панорама творчих знахідок. Обмін досвідом в контексті реалізації проблемного питання

Березень

2015 р.

Члени групи

9

Презентація історичної довідки про Фастів на різних етапах історії України.

Травень

2015 р.

Склярова В.А.

10

Підбір повідомлень та ілюстративного матеріалу про видатних Українців.

Травень

2015 р.

Макєєва Т.М.

11

Розробка уроків, виховних заходів з використанням різних форм, методів, засобів національно-патріотичного виховання

Постійно

Члени групи

12

Виявлення концептуальних підходів і розкриття організаційно-змістових засад національно-патріотичного виховання підлітків у професійно-технічному навчальному закладі.

Вересень

2015 р.

Члени групи

13

Організація та проведення низки заходів з питання підготовки педагогів до патріотичного виховання дітей у навчальному закладі.

Вересень

2015 р.

Члени групи

14

Укладання інформаційного довідника « Цікаві факти про Україну»

Листопад

2015 р.

Зозуленко О.Л

15

Відвідування історичних пам’ятних місць Фастівщини

Постійно

Склярова В.А.,

Зозуленко О.Л,

16

Добірка виставкових матеріалів: «Пам’ятаємо про трагічні події в історії України»

Листопад

2015 р.

Склярова В.А.

17

Забезпечення проведення в Центрі зустрічей, вечорів пам'яті, походів шляхами бойової слави з метою пропагування та виховання учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління

Постійно

Члени групи

18

Підготовка і проведення заходів з відзначення свят українського літературно-мистецького життя

Постійно

Жаворонкова О.Г.,

Папенко О.В.

19

Організація у навчальному закладі виставки фото та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності.

Грудень

2015 р.

Зозуленко О.Л.

Жаворонкова О.Г.

20

Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка методичних рекомендацій та порад щодо впровадження у практику роботи різних форм і методів національно-патріотичного виховання

Березень

2015 р.

Члени групи

21

Укладання пакету навчально-методичних розробок за результатами роботи творчої групи вчителів.


Травень

2015 р.

Жаворонкова О.Г.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка