Робота вчителя фізкультури Любимівської зош І-ІІІ ступенів по виконанню Державного освітнього стандарту галузь ФізкультураСкачати 81.43 Kb.
Дата конвертації29.02.2016
Розмір81.43 Kb.
Витяг із засідання педради
Заслухавши доповідь робочої групи на тему: «Робота вчителя фізкультури Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по виконанню Державного освітнього стандарту галузь «Фізкультура» та методичних рекомендацій МОН України щодо вивчення фізкультури у 2014/2015 н.р.» педрада школи відзначає, що вчитель фізкультури Ткаченко В.Г.виконує вимоги Державного освітнього стандарту (галузь «Фізична культура»), методичні рекомендації щодо вивчення фізкультури в 2014/2015 н.р.

Він працює над розвитком ціннісного ставлення кожного вихованця до себе, своєї культури здоров’я і ведення здорового способу життя, виховує потребу та звички займатися фізичною культурою та спортом, формуює прагнення досягти оптимального рівня здоров’я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально-вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності

Фізкультура викладається за типовими навчальними планами: Наказ № 1/9-303 від 11.06.14

В 5-9 класах у 2014/2015 н.р. програма складається з двох обов’язкових модулів:

а) теоретико-методичні знання б) загальна фізична підготовка

та варіативних модулів.

На засіданні методоб’єднання природничого циклу затвердженно згідно з рекомендаціями варіативні модулі, які передбачені програмами класів: в 5-9 класах – легка атлетика, футбол, баскетбол, гімнастика, волейбол,гандбол.

На кожен модуль відводиться приблизно однакова кількість годин.

Модулі встановлено відповідно до побажань учнів та батьків, для цього було проведено анкетування учнів 5-9 класів, результати опитування додані до протоколу засідання методоб’єднання.

Виконуються вимоги щодо учнів, які за станом здоров’я занесені до спеціальної медичної групи. Вони відвідують уроки, при цьому виконують корегуючи вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані, їм виставляються бали за знання і техніку виконання корегувальних вправ, але на кінець року їм буде виставлено «зараховано».

Вчитель постійно керується вимогами до проведення уроків фізичної культури. При цьому виконує наступне:

1.Кожну наступну вправу учні виконують тоді, коли не скаржаться на погане самопочуття

2.Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше двох занять)

3.Перед складанням нормативу – розминка, а після – відновлювальні вправи

4.Право учня на перескладання нормативу

5.Обов’язок вчителя – виконати вимоги з охорони життя і здоров’я дітей

Відвідані уроки показують, що вчитель проводити уроки на професійному рівні.

На організаційному етапі уроку учні заздалегідь приходять до місця занять, урок розпочинається своєчасно із повідомлення чергового учня, раціонально ділять час між частинами уроку, проводять розподіл учнів на навчальні підгрупи, призначають їх капітанів. Використовуює фронтальні, поточні, позмінні групи, індивідуальну роботу для управління навчальною діяльністю.

Вимагає від учнів дисципліни, носіння спортивної форми. Обов’язки фізорга, чергового, судді учні виконують із задоволенням.

Більшість учнів мають задовільну і добру загальну фізичну, технічну і тактичну підготовку.

На уроках забезпечується своєчасно проведення інструктажу, ведеться журнал проведення інструктажів з ОП.

На уроці наявні демонстрація (показ) вчителем вправ, які вивчаються. Використовується музика, наочність,спортивний інвентар.

Теоретичний матеріал вчителем планується і викладаєтьсяна високому рівні. Відвідані уроки показали,що вчитель досконало володіє не лише різними формами і методами ведення уроку,а й застосовує цікаві матеріали про спорт та спортсменів,проводить уроки-зустрічі із вихованцями шкіл,які досягли високих результатів у спорті.Також зустрічі із Олімпійськими чемпіонами.При викладані теоретичного матеріалу учні дізнаються багато нового,наприклад: Які види спорту включає легка атлетика.


 • Нормативи кидання м’ячика, стрибків з місця, бігу.

 • Які ви знаєте види бігу.

 • Що таке високий старт.

 • Що таке низький старт.

 • З історії легкої атлетики.

 • Досягнення легкоатлетів на ХХІХ Олімпійських іграх.

 • Роль атлетики в зміцненні здоров’я людини.

 • Які вправи мають передувати бігу т.і. Досягнення легкоатлетів на ХХІХ Олімпійських іграх.

 • Роль атлетики в зміцненні здоров’я людини.

 • Які вправи мають передувати бігу т.і.

Вчитель обліковує навчальні досягнення відповідно до критеріїв оцінювання. Виконуються вимоги щодо домашніх завдань.

Вчитель фізкультури в своїй роботі керуються: • Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальношкільних і професійно-технічних навчальних закладах України

 • Наказом № 479/1656 від 17.08.05 «Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»

 • Регламентом проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах ,та іншими.

 • Всі нормативні документи зберігаються в папках – портфоліо вчителя фізкультури. Обладнано методичний куток «На допомогу вчителю фізкультури»
 • Досягнення легкоатлетів на ХХІХ Олімпійських іграх.

 • Роль атлетики в зміцненні здоров’я людини.

 • Які вправи мають передувати бігу т.і.

Вчитель обліковує навчальні досягнення відповідно до критеріїв оцінювання. Виконуються вимоги щодо домашніх завдань.

Вчитель фізкультури в своїй роботі керуються: • Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальношкільних і професійно-технічних навчальних закладах України

 • Наказом № 479/1656 від 17.08.05 «Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»

 • Регламентом проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах ,та іншими.

Всі нормативні документи зберігаються в папках – портфоліо вчителя фізкультури. Обладнано методичний куток «На допомогу вчителю фізкультури» Регулярно проводиться конкурс «Нащадки козацької слави», який готується не тільки вчителем фізкультури, а всім педколективом.

Здача нормативів фізкультурно-оздоровчого комплексу є доброю. Основна частина учнів має 70-85 % виконання показників.

В школі організовано роботу спортивних секцій, легкої атлетики, шахів, волейболу, баскетболу, гандболу, футболу.

На районних змаганнях учні виборюють призові місця.

Відповідно до спортивного регламенту школи проводиться шкільна спартакіада, умови її проведення в Положенні про шкільну спартакіаду.

Проводяться «Дні здоров’я». Так як школа працює в системі «Школа сприяння здоров′ю» за ,що були неодноразово нагородженні дипломами та грамотами.

Міцно в систему оздоровчих заходів режиму навчального дня ввійшли рухливі перерви, фізкультпаузи на уроках та у позаурочний час.

Значна увага приділяється пропагандистській та агітаційній роботі.

У коридорі школи є кутки «Наші нагороди», інформаційний стенд «Козацький гарт», гра «Джура», «Олімпійці серед нас» ,вміщуються статті на спортивну тематику в загальношкільній газеті «Шкільні вісті», розроблено стенд «Кращі спортсмени школи».

Добре себе зарекомендував спортивний клуб учнівської молоді «Атлант». Для занять фізкультурою і спортом наявні: спортзал, футбольне поле баскетбольний майданчик ,ями для стрибків,гімнастичні перекладини,волейбольний майданчик.

Виконуються вимоги з охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, проводяться медогляди.

Питання фізкультури і спорту розглядається на нарадах при директорі, методично-оперативних нарадах, видаються накази по школі, питання розглядалося на педраді в січні 2014 року. Затверджено досвід роботи вчителя фізичної культури Ткаченко В.Г на вченій раді у РІПО в 2007 році.


Педрада Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів постановила:


 1. Систематизувати у збірнику всі нормативні документи по викладанню фізкультури і організації спортивного життя школи та випустити збірник «Фізкультура і спорт в Любимівській ЗОШ І-ІІІ ступенів». до 15.ХІ.2015 р. (заступник з НВР ,вчитель фізкультури)

 2. Вчителю фізкультури:

  • Розробити методичні матеріали та створити наочний посібник по кожному модулю навчання.(2014/2015 н.р., відповідно до графіка проведення модулів з легкої атлетики, футболу, гімнастики)

  • Випустити брошуру «Охорона життя і здоров’я на уроках фізкультури та в позакласній роботі». до 20.ХІІ.2015 р

  • Активізувати індивідуальну роботу з учнями по виконанню нормативів комплексу «Крок до здоров’я» з тестів: нахил тулуба вперед з положення сидячи; розгинання тулуба із положення лежачи на животі; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; піднімання тулуба із положення лежачи. Щочверті інформувати адміністрацію школи про виконання даних нормативів кожним учнем. (постійно)

-Залучати педколектив, класних керівників до виконання заходів спортивного регламенту школи.

 1. Вчителям, класним керівникам:

  • Удосконалити форми і зміст проведення фізкультпауз на уроках;

  • Формувати валеологічну компетентність учнів школи;

  • Дбати про виконання обов’язків передбачених Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту (Наказ МОН України № 458 від 02.08.14р.)

4. Адміністрації школи:

  • Забезпечити ефективний контроль за станом фізкультурно-масової роботи школи,

  • своєчасно інформувати громадськість, батьків про стан здоров’я дітей,

  • активізувати роботу медпрацівника щодо контролю за якістю фізкультурноїпідготовки учнів та стану їх здоров’я 1 раз на квартал (директор школи)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка