«Робота з математичними моделями»Скачати 200.57 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір200.57 Kb.

Урок 22


Тип уроку: ВНЗ

Тема: «Робота з математичними моделями»

Основна мета уроку:

1) тренувати вміння використовувати відомі способи роботи з математичними моделями;

2) повторити и закріпити: розв’язування найпростіших рівнянь, спрощення виразів, використовуючи властивості натуральних чисел.

Обладнання.

Демонстрационный материал:

1) алгоритм знахождення значення числового виразу:1) Визначити порядок дій (дії в дужках, множення, ділення, додавання, віднімання по порядку).

2)Знайти значення кожної дії.

3) записати значення виразу.


2) алгоритми побудови математичних моделей (із попередніх уроків)

4) завдання для актуалізації знань:№ 1

; ; .
№ 2
№ 3

5) задача для пробного завдання:

«Сергій, Костя і Денис принесли на виставку 120 поштових марок. Сергій приніс 25 марок, а Костя – в 2 рази більше, ніж Сергій. Скільки марок приніс на виставку Денис?»


6) завдання групам:

змінити алгоритм побудови математичних моделей для задач першого типу, щоб стало можливим виконати завдання пробної дії

7) алгоритм розв’язування задач першого типу:


Уважно прочитати умову та запитання задачіВизначити взаємозв'язки між описаними в ній величинамиПеревірити відповідність між одиницями вимірювання величин (в разі невідповідності виконати їх перетворення)


Скласти вираз, значення якого дорівнює значенню шуканої величини


да

ні
Вираз, містить букви?


ні

да

В умові є

значення букв?

Знайти значення отриманого числового виразудаЗнайти значення виразу при даних значеннях букв

Записать відповідь

(перевірити її на відповідність одиницям рахунку або виміру вимірюваннявивимірювання)


8) алгоритм знахождения значення буквеного виразу:1) Замість букв підставити відповідні числові значення.

2) Виконати алгоритм знахождення значення числового виразу.
9) зразок виконання завдання під час роботи в парах


Ціна, грн.

Кількість, м

Вартість, грн.

Шерсть

d

3

1360

Шовк

?

с

(1360 – 3d) : c

Якщо d = 240, c = 2, то (1360 – 3  240) : 2 = 320

Відповідь: ціна 1 м шовку 320 грн.

10) еталон виконання завдання на етапі повторення:5) 4  x3 = (4  3)  х = 12x; ab = ba

(аb)  с = а  (bс)

11) 4a + a + 2a = 4  а + 1  а + 2  а = (4 + 1 + 2)  а = 7a a  1 = a;

ac + bc = c(a + b)


Роздатковий матеріал:

1) блоки алгоритму розв’язування задач першого типу:
Перевірити відповідність між одиницями вимірювання величин (в разі невідповідності виконати їх перетворення)


Визначити взаємозв'язки між описаними в ній величинами


Уважно прочитати умову та запитання задачі

Скласти вираз, значення якого дорівнює значенню шуканої величини


Вираз, містить букви?
В умові є

значення букв?Знайти значення отриманого числового виразу

Знайти значення виразу при даних значеннях букв


Записать відповідь

(перевірити її на відповідність одиницям рахунку або виміру)


2) еталон для самоперевірки самостійної роботи:2) В задаче говориться про ціну 3 батонів по а грн.і 2 кг яблук по b грн.

Ціна, грн.

Кількість

Вартість, грн.

Хліб

а

3 батона

?


Яблука

b

2 кг

Потрібно знайти вартість всієї покупки.

3) Одиниці вимірювання величин узгоджені.

4) Щоб знайти вартість всієї покупки потрібно знати вартість хліба і вартість яблук,

Щоб знайти вартість потрібно ціну товару помножити на кількість: 3а + 2b

5) Вираз містить букви, значення яких дані: а = 4, b =7

6) Знайти значення буквеного виразу при даних значеннях букв:

Якщо а = 4, b = 7, то 3  4 + 2  7 = 12 + 14 = 26

7) Відповідь: вся покупка коштує 26 грн.


3) картка для этапу рефлексії:Способи дій

Знаю

Вмію

Спосіб побудови моделі задач першого типуСпосіб розв’язування задач першого типуСпосіб знахождення значення буквених виразівСпосіб знахождення значень числових виразівРозв’язувати рівнянняРобота з пробним завданням

Хід уроку

  1. Мотивація до навчальної діяльності

  2. Мета:

1)включення учнів у навчальну діяльність– повторити етапи актуалізації знань і етапу виявлення місця і причини утруднення;

2) організувати діятельність учнів по команді: продовжити роботу з математичними моделями.

3) створити умови для появи в учня внутрішньої потреби включення у навчальну діяльність.

Організація навчального процесу на етапі 1:

На дошці фіксуються алгоритми з попереднього уроку.

– Яка головна мета стояла перед вами на минулому уроці? (Ми вчились робити переуклад умови задачі з розмовної мови на математичну.)

– Що було відповіддю на поставле в задачі запитання? (Складений математичний вираз або рівняння , два рівняння з двомазмінними, одне рівняння з двома змінними.)

– Чи можите ви сказати , що розв’язали задачу до кінця? (Ні, т.к. ми не отримали кінцевого результату.)

– Як ви думаете, що необхідно крім запису математичної моделі зробити, щоб отримати кінцеву вілдповідь? (Розвязати рівняння, знайти значенне числового або буквеного виразу.)

– Сегодні ви згадаєте всі відомі способи роботи з математиченими моделями.

- Чому ви ще вчитесь на уроках? (Вчимося вчитися.)

На дошку можна вивісити смайлики.

- Що ви вже навчились? (Ми навчились працювати з пробним завданнями.)

- А після того, як ви спробували виконати пробні завдання, що ви робите? (Ми намагаємось розібратись, що у нас викликало утруднення, і чому .)

- Сьогодні ми продовжимо працювати з математичними моделями.

- Які етапи будуть в нашій роботі? (Ми повторимо вивчений матеріал, спробуємо виконати пробне завдання, розберемось в чому утруднення і чому воно виникло.)

2. Актуалізація знань і фіксація утруднення в пробному завданні.

Мета:

1) організувати актуалізацію вивчених способів дій, достатніх для побудови нових знань: алгоритм знахождення значень числових і буквених виразів;

2) зафіксувати актуалізовані способи дій у мові;

3) зафіксувати актуалізовані способи дій у знаках (еталони);

4) організувати узагальнення актуалізованих способів дій;

5) організувати актуалізацію процесу мислення, достатнього для побудови нових

знань: аналіз, порівняння, узагальнення;

6) мотивувати виконання пробної дії;

7) організувати самостійне виконання пробної навчальної дії ;

8) організувати фіксацію індивідуальних утруднень при виконанні учнями пробної навчальної дії або в її обгрунтуванні.Організація навчального процесу на етапі 2:

Всі завдання виконуються учнями в зошитах.

На дошці картка із завданням 1 .

– Вгадайте корені рівняння і запишіть отримані результати в порядку зрастання. (0; 30; 60.)

– Встановіть закономірність і продовжіть ряд на три числа. (0; 30; 60; 90; 120; 150.)

– Що цікавого ви можете сказати про отриманийряде чисел? (Всі числа круглі, складаються із однозначних, двозначних і трьохзначних чисел, кажне число на 30 больше попереднього, всі числа парні…)

– На які групи можна розділити ці числа?

На дошці картка із завданням 2

– Назвіть число даного ряду, яке можна представииь вказаним способом (120.)

На дошці картка із завданямм 3 .

– Викориттовуючи дужки, змініть порядок дій так, щоб вираз мав заданий результат. (480 : 16  (60 – 56) = 120).

- Чим ви користувались при виконанні звдання? (Алгоритмом знахождення значення числового виразу.)

Алгоритм фіксується на дошці .

На дошці картка із пробним завданням .

- Заповніть схему, побудуйте математичну модель до тексту задачі.

120 м.


С К Д

120 – (25 + (25  2)) або 120 – 25 – (25  2)

25 м. (25  2) м. ? м.

- Це задача, якого типу? (Задача першого типу.)

- Назвіть алгоритм, яким ви користувались при виконанні завдання? (Перший алгоритм.)

- Що ми зараз повторили?

- Яку наступну дію нам належить виконати?

Пробне завдання.

- Дайте відповідь на запитання задачі.

- Що нового в завданні? (Потрібно не тільки побудувати математичну модель, а ще й відповісти на запитання задачі.)

- Сформулюйте свою мету. (Розв’язати до кінця задачу.)

- Сформулюйте тему уроку. (Робота з математичними моделями. Розв’язування задач першого типу.)

- Що ви тепер пропонуєте зробити? (Спробуємо виконати завдання.)

Учні впродовж однієї хвилини працюють із пробним завданняміндивідуально.

- В кого немає відповіді?

- Сформулюйте своє утруднення.

- У кого є результат, покажіть.

Вчитель фіксує результати. Найвірогідніше учні правильно виконають завдання, помилки можуть бути лише обчислювального характеру.

У випадку, якщо відповіді будуть правильними вчитель пропонує вказати місце у вибраному алгоритмі, за яким діяли учні. Це завдання вони виконати не зможуть, тому що такого пункту в алгоритмі немає.

- Що показала пробна дія? (Ми змогли виконати завдання, але не можемо обгрунтувати свої дії.)

- Що тепер ми повинні зробити? (Подумати, чому так сталось.)

3. Виявлення місця і причини утруднення

Мета:

1) організувати поновлення виконаних операцій;

2) організувати фіксацію місця (кроку, операції), де виникло утруднення;

3) організувати співставлення своїх дій з використовуваними еталонами (алгоритмом, поняттям і т.д.);

4) на цій основі організувати виявлення і фіксацію у розмовній мові причини утруднення – тих конкретних знань, умінь чи навичок, яких не вистачає для розв’язування оголошеної задачі і задач такого тип взагалі.

Організація навчального процесу на етапі 3:

– Що ми повинні були зробити? (Розв’язати задачу.)

- Як ми діяли? (Знаходили значення числового виразу.)

- А потрібно саме так діяти , адже в алгоритмі немає такого кроку? (Тому ми і не можемо довести, що потрібно діяти так .)4. Побудова проекту виходу із утруднення

Мета:

організувати побудову проекту виходу із утрудненяя:

- учні визначають мету проекту (метою завжди є усунення причини утруднения, що виникло);

- учні уточнюють і погоджують тему уроку;

- учні визначають засоби (алгоритми, моделі, довідники і т.д.);

- учні формулюють кроки, які необхідно зробити для реалізації поставленої мети.Оргаіизація навчального процесу на етапі 4:

- Уточніть мету своеї діятельності. (Потрібно скласти алгоритм розв’язування задач першого типу.)

- Що ми можемо використати? (Алгоритм побудови математичної моделі першого типу, алгоритм знахождення значення числового виразу.)

- Як ми будемо досягати мети? (Ми проаналізуємо алгоритм і внесемо в нього зміни.)5. Реалізація побудованого проекту

Мета:

1) організувати реалізацію побудованого проекту у відповідності з планом;

2) організувати фіксацію нового способу дії в мові;

3) організувати фіксацію нового способу дії в знаках (за допомогою еталону);

4) організувати фіксацію подолання утруднення;

5) організувати уточнення загального характеру нового знання (можливість застосування нового способу дії для розвязування всіх завдань даного типу).

Організація навчального процесу на етапі 5:

- Сьогодні ви будете працювати в групах.Картка із заданням вивішується на дошці

Блоки для побудови алгоритму пропонуються групам .

Учні впродовж 2 хвилин виконують завдання. Потім одна із груп ,по бажанню, пропонує свою версію на досці і обґрунтовує її. Решта груп доповнюють і уточнюють.

Завдання вчителя на даному етапі – організувати погодження всіх одержаних версій. После цього він виставляє власний варіант і учні порівнюють його із своїми версіями .

- Який вираз може бути моделлю для задач першого типу? (Буквений вираз.)

- Що ще потрібно знати, щоб розв’язувати задачі першого типу? (Алгоритм pнахождення буквеного виразу.)

- Згадайте цей алгоритм.

Учні проговорюють алгоритм, вчитель фіксує алгоритм на дошці.

- Які задачі ви тепер можете розв’язувати?

6. Первинне закріплення в розмовній мові

Мета:

організувати засвоєння дітьми нового способу дій при розв’язуванні даного типу задач з їх проговорюванням в зовнішній мові: фронтально; в парах або групах.Організація навчального процесу на етапі 6:

- Щоб навчитися розв’язувати задачі першого типу я вам пропоную потренуватись розв’язувати такі задачі.142 (2) – завдання виконується учнем біля дошки. Коментується кожний крок.

1) Прочитати задачу: «Через одну трубу в басейн вливається m л води захвилину, а через другу – n л води за хвилину. Скільки літрів води поступить в басейн за 15 хвилин роботи обох труб? (m = 75, n = 45).»

2) В задачі говориться, що продуктивність одної трубы m л води за хвилину, а другої- n л.

Час сспільної роботи труб 15 хвилин.


Продуктивність, л

Час, хв

Робота, л

Перша труба

mДруга труба

nРазом

m + n

15

?

потрібно знайти кількість води, яку заповнять обидві труби.

3) Одиниці вимірювання величинпогоджені.

4) Щоб відповісти на запитаггя задачі потрібно продуктивнність обох труб помножити на час.

5) (m + n)  15

6) Щоб знайти значення буквеного виразу потрібно підставити відповідні значення, букв,що входять до нього: m = 75, n = 45.

Якщо m = 75, n = 45, то (75 + 45)  15 = 1800

7)Відповідь: за 15 хв в басейн поступить 1800 л води.

142 (3) –учні працюють в парах.

Після виконання завдання перовіряют ьпо зразку.7. Самостійна роботазс самопереіеркою по еталону

Мета:

1) організувати самостійне виконання учнями типових завдань на новий спосіб дій;

2) організувати порівняння роботи з еталоном для самопереовірки (у випадку, коли учні починають засвоювати процедуру грамотного самоконтролю, можливе співставлення роботи з детальним зразком);

3) організувати вербальне співставлення роботи з еталоном для самоперевірки

(у випадку, коли спосіб дій складається із кількох кроків– організація покрокової перевірки);

4) по результатам выполнения самостоятельной работы организовать рефлексию деятельности по применению нового способа действия.

У випадку, коли учні починають освоювати процедуру грамотного самоконтролю можливе вербальне співставлення роботи з детальним зразком.

Організація навчального процесу на етапі 7:

Для роботи пропонується 142 (1)

Після виконання роботи проводиться самоперевірка по еталону .

Перевіряючи розв’язування, учні фіксують результати. Проводиться аналіз і корекція помилок. Бажано, щоб діти, які допустили помилки, пояснили причину, по якій вони неправильно виконали завдання.

- На якому кроці алгоритму виникли утруднення?

- В якомі місці?

- Чому виникли утруднення?

- Щоб утруднень не було в подальшому, що необхідно зробити ?

8. Включення в систему знань і повторення.

Мета:

1) організувати виявленння типів завдань, де використовується новий спосіб дії;

2) організувати повторення навчального змісту, необхідного для забезпечення змістової неперервності: розвязування найпростішихрівнянь,спрощення виразів, використовуючи властивості натуральних чисел.

Організація навчального процесу на етапі 8:

- Сьогодні я пропоную згадати способи розв’язування рівнянь, так як це вам буде необхідно знати на наступних уроках.143 (1) –біля дошкис з коментуванням.

Розв’язати рівняння:

1) 55 – 8x = 7;

Потрібно знайти від’ємник. Oj, знайти невідомий від’ємник потрібно від зменшуваного відняти різницю:

8x = 55 – 7;

Спростимо праву частину, знайдемо різницю:

8x = 48;

Потрібно знайти множник.Щоб знайти невідомий множник потрібно добуток поділити на відомий множник:x = 48 : 8;

Спростимо праву частину,знайдемо частку.x = 6
- А ще на уроках вам згодиться вміння спрощувати буквені вирази.Щоб це пригадати, виконаємо наступну вправу.

145 (5, 11) – самостійно з перевіркою по зразку.

Учні виконують завдання в зошитах і перевіряють по еталону.9. Рефлексія діяльності на уроці

Мета:

1) організувати фіксацію нового змісту, вивченого на уроці;

2) організувати рефлексивний аналіз навчальної діяльности з точки зору виконання вимог,відомих учням;

3) організувати оцінювання учнями особистої діяльності на урці;

4) організувати фіксацію невирішених на уроці утруднень як напрямків навчальної діяльності в майбутньому;

5) організувати обговорення і запис домашнього завдання.


Організація навчального процесу на етапі 9:

–Яка головна мета сьогоднішнього уроку? (Уточнення алгоритму розв’язування задач першого типу.)

–Які знання вам допомогли в роботі з математичними моделями? (Вміння знаходити значення числових і буквених виразів, знання алгоритму побудови математичної моделі для задач першого типу.)

– Проаналізуйте і оцініть свою роботу на уроці.

Для аналізу можна запропонувати картку для рефлексії.

Домашнє завдання:

 п.1.2.2. (задача 1),

№№ 158 (одна на вибір); 160 (із кожного стопчика по одному прикладу); 163;☺ Додатково по бажанню 165.Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Олега Кошового

План – конспект уроку математики в 5класі
Тема уроку

«Робота з математичними моделями»


Підготувала і провела

вчитель математики

Самар В. В.


м. Ржищів – 2013 р.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка