Розділ аналіз роботи з 2014-2015 н рСторінка1/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ЗМІСТ

Назва розділу

Сторінки

РОЗДІЛ 1. Аналіз роботи з 2014-2015 н.р.

2-47

РОЗДІЛ 2. Управління діяльністю методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації.

48


2.1. Циклограма управління

48-50

2.2. Склад методичної ради методичного кабінету

51

2.3. План засідань районної науково - методичної ради

52-53

2.4. План районних інструктивно-методичних нарад для заступників директорів з НВР

54-55


2.5 Питання для розгляду на колегіях відділу освіти

56

2.6. Питання для розгляду на нарадах для директорів навчальних закладів освіти

57

2.7. Питання для розгляду на нарадах керівників ДНЗ

58

2.8. Питання для розгляду на нарадах бібліотекарів

59

2.9. Питання для розгляду на психологів району

59

РОЗДІЛ 3. Методичні заходи

60

3.1.План проведення семінарів - практикумів для вчителів-предметників та вихователів ДНЗ

60-61


3.2. План роботи районної школи «Управлінець»

62

3.2.1. Наради інспекторів з охорони дитинства

3.3. Майстер – класи

3.4. Творчі групи


63

64

65РОЗДІЛ 4. Додатки

66

План роботи районної Школи «Молодий учитель»

67-78

План щодо організації роботи з обдарованими дітьми

79-81

План роботи психолого-медико-педагогічної консультації Костянтинівського району

82-86


План заходів щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району

87-90


Пошук, вивчення, узагальнення та розповсюдження ППД

91

Аналіз, узагальнення та апробація передового досвіду

92

Методичні заходи в 2015-2016 н.р.

93-94

Перспективний план вивчення предметів на п'ять навчальних років

95

План перевірки якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін в навчальних закладах району

96У своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти Костянтинівської райдержадміністрації керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, а також річними планами Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Сприяти розвитку професійної компетентності педагогів, здійснювати науково-методичний супровід навчально-виховних закладів, координувати роботу предметних науково-методичних комісій та районного ПМПК покликана методична служба району.

Протягом минулого року кадровий склад методичного кабінету збережено. Працюють 12 педагогічних працівників 10,5 ставок. Серед методистів вищу категорію мають 5 особи, І категорію – 4 особи.

Методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів району проводилась згідно наказу по відділу освіти від 01.09.2014р. № 355 «Про організацію методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів освіти в 2014-2015 навчальному році», а також відповідно до структурної моделі науково-методичної роботи МК відділу освіти та згідно розподілу функціональних обов’язків між методистами МК відділу освіти.

Педагогічні колективи закладів освіти району в 2014-2015 навчальному році працювали над реалізацією Законів України „Про освіту", „Про позашкільну освіту", „Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад", над впровадженням нових Державних стандартів початкової, середньої та старшої школи, Державних програм у галузі освіти та інших нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу; також спрямували свою діяльність на вирішення таких першочергових завдань:

- науково-методичне забезпечення освітніх послуг шляхом удосконалення роботи освітніх округів,

- інформатизація та комп’ютеризація навчальних закладів,

- створення оптимальних умов для рівного доступу дітей до якісної освіти,

- відпрацювання організаційно-методичних передумов для переходу початкової, середньої та старшої школи на нові Державні стандарти,

- посилення виховної функції у навчанні й вихованні дітей,

- удосконалення роботи дошкільних навчальних закладів,

- забезпечення моніторингових досліджень з базових предметів, якості неперервної освіти педагогів,

- впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес,

- організація роботи з обдарованою молоддю (МАН, участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах),

- створення єдиного інформаційного середовища (відділ освіти, методичний кабінет, навчальні заклади району),

- забезпечення системності та ефективності процесу атестації педагогічних кадрів в між атестаційний період системи безперервної освіти.

Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність 22 районних науково-методичних комісій учителів-предметників, районної школи «Управлінець» для керівників навчальних закладів, районного методичного об’єднання керівників ДНЗ, районного методичного мобільного консультпункту «Опора», постійно діючого семінару «Наставник» для класних керівників та з інформаційних технологій.

Робота науково-методичних комісій велася згідно планів, які затверджені на науково-методичному засіданні ради методичного кабінету в серпні 2014р.. Традиційно проведено по 4 засідання. Були розглянуті найбільш важливі питання навчально-виховного процесу 2014-2015 навчального року та зроблено моніторинг рівня навченості з предметів на рівні району.

Проводилися різні форми підвищення кваліфікації учителів-предметників: предметні семінари, предметні учнівські олімпіади, фахові конкурси, атестація педагогічних кадрів, місячники і тижні правових знань та інше.

Активно працювали науково-методичні комісії учителів фізики, інформатики, початкових класів, фізичної культури, української мови та літератури, іноземної мови, художньо-естетичного циклу. Більшість засідань НМК проводились із застосуванням нестандартних форм: методичний діалог, відкриті перегляди, педагогічний калейдоскоп, ділова гра, методичний експеримент.

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо. Науково- методична робота була спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього процесу.

Методична служба впродовж 2014-2015 навчального року надавала допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізувала творчий потенціал вчителя, молодого спеціаліста.

Структура методичної роботи, яка склалася в районі, в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня.

Методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації здійснює методичний супровід 437 педагогічних працівників (355 педагогів ЗНЗ та 82 – ДНЗ).

Основних працівників - 308 і 47 сумісників. У відпустці по догляду за дитиною знаходяться 20 учителів.За освітою:

Із 355 педагогів:

- вищу освіту мають 314 чол.(88,5%);

- базову вищу освіту 16 чол. (4.5%);

- середню спеціальну 24чол. (7.0%).

Навчаються у вищих навчальних закладах 8 педагогів які мають базову вищу освіту.


За кваліфікаційними категоріями:

- вища категорія – 78 чол. (22%);

-1 категорія – 110 чол. (31.0%);

-2 категорія – 48 чол. (13,5%);

- спеціаліст – 119 чол. (33.5 %);

- Звання «Старший Учитель» мають 19 педагогів (5.3%);

- Звання «Учитель методист» мають 12 педагогів (3,4%);

- Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 17 педагогів (4.8%)


Пенсію за віком отримують 56 учителів (16%). Молодих спеціалістів, які мають стаж роботи до трьох років всього 44 чол. (12.4%), із них призначені в поточному навчальному році 21, п’ять молодих спеціалістів працюють за сумісництвом, 7 мають базову вищу освіту і продовжують навчання.

Молодих учителів до 30 років - 79 чоловік (22%).

На даний час 59% педагогів проживають за межами мікрорайону навчального закладу, із них 183 учителів підвозяться безкоштовно за рахунок програми «Шкільний автобус».

В минулому році отримали цільові направлення в педагогічні вузи 13 випускників району (13%) в 214-2015 н.р. - 15. Повернулись працювати в рідні школи за цільовими направленнями 9 випускників минулих років.

Методистами МК у 2014-2015 навчальному році підготовлено і проведено: 19 семінарів-практикумів для учителів предметників, 2 засідання районної школи «Управлінець», 5 інструктивно-методичних нарад, 5 засідань науково-методичної ради МК відділу освіти, підготовлено понад 100 наказів і методичних рекомендацій, організовано роботу 9 творчих груп, проведено 4 районних майстер-класів та 10 майстер-класів у рамках професійних конкурсу, проведено понад 179 виїздів у ЗНЗ та ДНЗ району, 8 засідання «Школи молодого вчителя» (працювало 9 факультетів), 2 заняття «Школи кадрового резерву», організовано 75 творчих звітів педагогів. Методисти взяли участь у тематичних перевірках шкіл району (предмети: математика, основи здоров’я, інформатика), підготували понад 100 статистичних звітів, провели біля 2000 індивідуальних консультацій, відвідали понад 100 уроки та надали науково-методичні рекомендації щодо оформлення та написання вчителями поурочних планів.

Традиційно в вересні та травні проводяться семінари для молодих спеціалістів 1-го року викладання. У 2014-2015 н.р. до складу педагогів району приєдналось 5-ть молодих спеціалістів. Питання розглянуті в вересні: «Роль і місце молодого спеціаліста в забезпеченні навчально-виховного процесу закладу освіти», «Службові документи учителя. Вимоги до їх оформлення: ведення журналу, оформлення поурочних конспектів, календарне планування», «Впровадження інтерактивних методів навчання. Структура уроку нового типу»,«Вимоги до організації роботи вчителя згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку». Проведена діагностика рівня методичної підготовки молодих учителів після закінчення вузу, аналіз їх побажань і пропозицій. Питання розглянуті в травні: «Методичне забезпечення роботи з молодими спеціалістами в районі», «Діагностика визначення рівня методичної підготовки молодих спеціалістів», «Аналіз організації навчально-виховного процесу молодого спеціаліста », «Форми впровадження інтерактивних методів навчання. Види уроків нового типу» , аналіз побажань і пропозицій молодих спеціалістів.

Під час занять «Школи кадрового резерву» розглядались наступні питання: «Місце і роль кадрового резерву в забезпеченні життєдіяльності навчального закладу», «Правила формування навчальних планів на новий навчальний рік», «Забезпечення роботи навчального закладу по підготовці випускників до зовнішнього незалежного тестування», «Забезпечення роботи по підбору і укомплектуванню навчальних закладів педагогічними кадрами на 2015-2016 навчальний рік», « Психологічні аспекти роботи з педагогічним колективом», « Організація роботи навчального закладу в умовах нестабільної ситуації в країні», «Забезпечення роботи по підготовці та проведенню державної підсумкової атестації», «Підготовка навчальних закладів до нового навчального року», «Організація оздоровлення учнів».

Для підвищення професійної майстерності в районі чітко спланована система роботи курсової перепідготовки. В умовах реформування національної системи освіти важливе значення набуває проблема підвищення рівня кваліфікації сучасного педагога. Відділом освіти у 2015 році при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти замовив 76 місць. За 6 місяців фактично виконано 60 заявок (79 % планового завдання. В міжкурсовий період районним методичним кабінетом використовується можливість розвитку професійної компетентності педагогів шляхом залучення їх до участі в обласних та районних науково-методичних заходах: семінарах-практикумах, тренінгах, консультаціях тощо. В рамках роботи мобільного консультаційного пункту «Опора» методисти МК здійснюють виїзди в заклади освіти району з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам, адміністраціям навчальних закладів.

Наступним кроком в роботі з кадрами є атестація педагогічних працівників, як один із чинників їх професійного росту.

Атестація проведена відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), згідно з Конституцією України (ст.10), Закону України про мови, з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.10.року № 930, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.01.2012 р. за № 14/20327 та згідно рішення районної атестаційної комісії (протокол № 4 від 01.04.2015 р.)

В 2015 році всього було про атестовано 64 (18 %) педагогічних працівники.

За підсумками атестації:Категорія

2014-2015 н.р.

Підтверджено

Присвоєно

Бакалавр

4

0

Спеціаліст

2

0

Спеціаліст ІІ категорії

6

13

Спеціаліст І категорії

18

7

Спеціаліст вищої категорії

10

4

Звання «Старший учитель»

2

4

Звання «Учитель-методист»

4

0


Співвідношення чисельності педагогів за рівнем кваліфікації

З метою підтримки творчої ініціативи, стимулювання педагогічної творчості та популяризації перспективного досвіду в районі проводяться професійні конкурси. Щороку значна кількість педагогів району буре участь у даних конкурсах. У 2015 році Всеукраїнський конкурс «Учитель року» пройшов за такими номінаціями: Математика, Правознавство, Українська мова та література, Хімія, Образотворче мистецтво.


Всього прийняли участь в І етапах конкурсів 145 осіб.

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» приймала участь та стала лауреатом в номінації «Образотворче мистецтво» Тимофеєва Ія Павлівна учитель образотворчого мистецтва Новодмитрівського НВК. У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» приймав участь та зайняв ІІІ місце учитель фізичної культури Новодмитірвського НВК Гопцій Дмитро Юрійович. У Міжнародному конкурсі «Педагогічний старт – 2014» фіналістами стали учителі початкових класів Новодмитрівсчького НВК Марчевська О.С., Ковбаскіна М.А., вчитель трудового навчання Колесник О.В. та вчитель історії Іллічівської СШ Салагуб Л.І. У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник» приймала участь Кушнір А.А. класний керівник Іллічівської СШ І-ІІІ ст.

Переможцями районного туру Всеукраїнських конкурсів педагогічної майстерності визнано:І місце:

 • Борисевич Н.М., учитель Новодмитрівського НВК у номінації «Правознавство»

 • Лаврова Л.П., учитель Іванопільської СШ у номінації «Українська мова та література»

 • Тимофеєва І.П., вчитель Новодмитрівського НВК у номінації «Образотворче мистецтво»

 • Бондаренко Н.О., учитель Катеринівської ЗОШ та Тарасівського НВК у номінації «Хімія»

 • Пасічна Т.В., учитель Іллічівської СШ у номінації «Математика»

 • Кушнір А.А., учитель Іллічівської СШ у номінації «Класний керівник»

 • Гопцій Д.Ю., учитель Новодмитірвського НВК у номінації «Інноваційний урок фізичної культури»

ІІ місце:

 • Гуторова В.В., вчитель Кутівського НВК у номінації «Правознавство»

 • Мартиненко Н.М., учитель Торського НВК у номінації «Українська мова та література»

 • Будур М.І., вчитель Новоаретмівського НВК у номінації «Образотворче мистецтво»

 • Кірічок Н.В., учитель Зорянської СШ у номінації «Хімія»

 • Густіліна Ю.В., учитель Новодмитрівського НВК у номінації «Математика»

 • Тютюнник Т.Г., учитель Іванопільської СШ у номінації «Класний керівник»

 • Урзов Г.М., учитель Ол-Калинівської ЗОШ у номінації «Інноваційний урок фізичної культури»

ІІІ місце:

 • Калініченко С.В., вчитель Зорянської СШ у номінації «Правознавство»

 • Петренко Р.П., учитель Зорянської СШ у номінації «Українська мова та література»

 • Рудік Н.Б., вчитель Тарасівського НВК у номінації «Образотворче мистецтво»

 • Міщенко Л.В., вчитель Новодмитрівського НВК у номінації «Хімія»

 • Долгих Т.Г., учитель Іванопільської СШ у номінації «Математика»

 • Семененко М.О., учитель Новодмитрівського НВК у номінації «Класний керівник»

 • Фрінцко І.І., учитель Тарасівського НВК у номінації «Інноваційний урок фізичної культури»

Результати участі навчальних закладів у конкурсах професійної майстерності:
Не взяли участі в жодному із професійних конкурсів педагогічної майстерності вчителі 3-х навчальних закладів (Степанівський НВК, Миколо-Полтавський НВК, Правдівський НВК), низька активність участі в Білокузьминівській ЗОШ, Катеринівській ЗОШ, Новоартемівському НВК, Куртівському НВК (по 43 % від загальної кількості номінацій) та Торський НВК (29% від загальної кількості номінацій).

В обласному Інтернет-конкурсі літературної та педагогічної медіатворчості «Створи шедевр» взяли участь вчителі із 6 навчальних закладів.

В березні 2015 року за участю національної спілки краєзнавців України Донецької області, учителів історії та бібліотекарів району була проведена науково-практична конференція з теми: «Заселення північної Донеччини в період 17-19 століття».

Учителі суспільних дисциплін Новодмитрівського НВК Данілова О.Д. та Борисевич М.Н. прийняли участь у засіданні обласного круглого столу «Про відзначення у 2015 році Дня Соборності України».

Директор Новодмитрівського НВК Смазна Л.М. обласним інститутом післядипломної освіти була запрошена до м. Краматорська з метою участі у зустрічі та презентації досвіду роботи навчального закладу з національно-патріотичного виховання (Козацька республіка).

На виконання наказу відділу освіти від 23.02.2015 № 70 «Про проведення ІІІ районного конкурсу шкільних газет» з 02.03.2015 р. по 20.03.2015 р. було проведено ІІІ районний конкурс шкільних газет. Для участі у конкурсі в номінації «Краща друкована шкільна газета» було надано 13 газет з 13 загальноосвітніх навчальних закладів, в номінації «Краща стінна газета» - 5 з 4-х шкіл, в номінації «Кращий тематичний випуск шкільної газети» - 3 з 3-х шкіл. Зорянська СШ І-ІІІ ступенів взяла участь у 3-х номінаціях, Іванопільська СШ, Новодмитрівський НВК, Тарасівський НВК – у двох номінаціях. Не взяли участі у конкурсі Миколо-Полтавський та Новоартемівський НВК.

В номінації «Краща друкована шкільна газета» І місце зайняли редакції газет «Стежина» Степанівської ЗОШ, «Новодмитрівські В-о-о-о!!! Козаки» Новодмитрівського НВК; ІІ місце - редакція газети «Велика перерва» Катеринівської ЗОШ; ІІІ місце - редакція газети «Живчик» Тарасівського НВК. В номінації «Краща стінна газета» І місце зайняла редакція газети «Марковка» Марківської ЗОШ, ІІ місце - редакція газети «Моя маленька батьківщина» Зорянської СШ; ІІІ місце - редакції газет «Інформашка» Зорянської СШ, «Гаzета» Іванопільської СШ. В номінації «Кращий тематичний випуск шкільної газети» І місце зайняла редакція газети «Живчик» Тарасівського НВК; ІІ місце - редакція газети «Новодмитрівські В-о-о-о!!! Козаки» Новодмитрівського НВК; ІІІ місце - редакція газети «ЧИЖ» Зорянської СШ.

Учитель біології Степанівської ЗОШ І-ІІІ ст. Швидка Л.М. в 2014 році взяла участь у ІІІ Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель - обдарований учень» та учитель біології Зорянської СШ Фостик О.М, приймала участь в обласному заході та тему: «Поруч з генієм плюс і ще раз плюс». Олена Михайлівна показала майстер-клас: «Використання технологій критичного мислення під час роботи з обдарованими учнями».

Учителі району постійно розміщують свої матеріали з досвіду роботи на сторінках електронних журналів педагогічного спрямування про що свідчать сертифікати, які вчителі надають під час атестації у власних портфоліо.

Методист з психологічної служби - Прокоф’єва Л.Р. та методист з початкової освіти Бурлачук Т.М.) взяли участь в обласному конкурсі «Моє покликання - методист». За результатами обласного етапу вони стали лауреатами.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка