Розділ аналіз роботи з 2014-2015 н рСторінка4/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Мережа закладів освіти Костянтинівського району складає:

 • Спеціалізовані школи: 4

 • Загальноосвітні школи: 5

 • НВК: 10 (разом ЗОШ та НВК - 19)

 • ДНЗ: 25, з них 9 при НВК.


Мережа психологічної служби закладів освіти району:

ЗНЗ та НВК - 10 практичних психологів (7 ставок),

ДНЗ - 1 практичний психолог (0,5 ставки) – ДНЗ с.Ілліча (3 групи)

Забезпеченість практичними психологами шкіл району становить 75,7% від потреби за нормативами чисельності (потреба 2,25 ст., 9 закладів по 0,25 ст.) Дефіцит ПП ЗНЗ та НВК складає 24,3%)

Забезпеченість практичними психологами ДНЗ району становить 14,3% від потреби за нормативами чисельності (потреба 3,0 ст., 6 закладів по 0,5 ст.) Дефіцит ПП ДНЗ складає – 85,7%.
розділ

 

село (селище)загалом
Тип НЗ

к-сть нав

. з

кладів


к-сть навч. закл, в яких прац. ПП

наявних ставок ПП

норм. потреба ПП

дефі-цит ставок ПП

додатко-во ставок ПП

к-сть навч. закладів (всього)

к-сть навч. зак

, в яких прац. ПП

наявних ставок ПП

норм. потреба ПП (всього)

дефіцит ставок ПП (всього)

додатково ставок ПП (всього)1

ДНЗ загального типу

25

1

0,5012,50

12,00


0,00

25

10,50

12,50


12,00

0,00


2

спеціальні ДНЗ

0

0

0,000,00

0,00


0,00

0

00,00

0,00


0,00

0,00


3

загальноосвітні НЗ

15

6

3,005,25

2,25


0,00

15

63,00

5,25


2,25

0,00


4

ЗОНТ


та НЗ з поглибленним вивченням окремих предметів

4

44,00

4,00


0,00

0,00


4

4

4,004,00

0,00


0,00

5

спецшколи (інтернати)

0

0

0,000,00

0,00


0,00

0

00,00
,00

0,00


0,00

 

всі ДНЗ25

1

0,50

12,50

12,00

0,00

25

1

0,50

12,50

12,00

0,00

 

всі ЗНЗ19

1

7,00

9,25

2,25

0,00

19

10

7,00

9,25

2,25

0,00

6

позашкільні навчальні заклади

1

00,00

1,00


1,00

дефіцит ставок

1

0

0,001,00

1,00


0,00

7

вечірні (змінні) школи

0

00,00

0,00


0,00

0,00


0

0

0,000,00

0,00


0,00

8

МНВК

0

00,00

0,00


0,00

0,00


0

0

0,000
0

0,00


0,00

9

ПТНЗ

0

00,00

0,00


0,00

0,00


0

0

0,000,00

0,00


0,00

10

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

0

00,00

0,00


0,00

0,00


0

0

0,000,00

0,00


0,00

 

Загалом ПП :45

11

7,50

22,75

15,25

0,00

45

11

7,50

22,75

15,25

0,00

Соціальних педагогів в навчальних закладах району немає.

Слід відмітити, що чисельність фахівців залишилася незмінною, на рівні попереднього навчального року.

Кадрові пересування були у Зорянській СШ І-ІІІ ст.., у зв’язку з призначенням практичного психолога Прокоф’євої Л.Р. на посаду методиста з психологічної служби району методичного кабінету відділу освіти КРДА та призначенням на посаду шкільного психолога Запорожець О.В. та в Іванопільської СШ І-ІІІ ст..у зв’язку із звільненням практичного психолога, було призначено Камардіну О.М. на посаду практичного психолога.

В цілому можна сказати, що кадрова проблема залишається актуальною для Психологічної Служби Костянтинівського району. У ситуації введення нових Держстандартів і зростання у зв'язку з цим ролі психолога недолік фахівців на первинному рівні Психологічної Служби може привести до зниження ефективності психологічного супроводу освіти, як в окремій освітній установі, так і в регіоні в цілому.

Проблему нестачі психологічних кадрів намагаються подолати та вирішувати сформовані з урахуванням умов і ресурсів району психологи опорних шкіл освітніх округів Костянтинівського району. ЗНЗ та ДНЗ району мають можливість надати запит щодо методичної і психологічної допомоги методисту з ПС методичного кабінету і отримати адресну допомогу усім школам і дитячим садам по заявках.

Аналіз кадрового составу

Фахівці психологічної служби району мають повну вищу освіту.

Стаж роботи до 3 років – 7 пр.психологів, 5-10 років – 3 пр.психолога, 11-20 років – 1 пр.психолог.

Рівень кваліфікації ПП: вища категорія – немає, І категорія – 1 фахівець, ІІ категорія – 3 фахівця, спеціаліст – 7 фахівців.

З метою підвищення кваліфікації, протягом 2014-2015 навчального року працівники психологічної служби проходили курсову перепідготовку: 2 фахівця - фахові курси «Школа молодого фахівця психологічної служби» та загальна підготовка, 1 фахівець - проблемно-тематичні курси «Психологічний супровід упровадження здоров’язбережувальних технологій у сучасній освіті (за психологічним аналізом педагогічного досвіду В.О.Сухомлинського)» У 2015 році атестовано три шкільних практичних психологи, які отримали ІІ кваліфікаційну категорію.

Практичні психологи займаються самоосвітньою діяльністю, результатом якої є навчально-методичні посібники, методичні розробки, методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів,медпрацівників, батьків, дітей та учнів: рекомендації щодо поліпшення процесу адаптації для батьків, брошура «Поради психолога, як подолати труднощі перехідного віку» для батьків та вителів, тематичні рекомендації, корисні поради у шкільній газеті, інформаційні матеріали та практичні рекомендації за темами запобігання психологічних травм у дітей, попередження насилля та жорстокого поводження із дітьми у сім’ї та в школі, рекомендації щодо роботи з дітьми «групи ризику», «важкими» дітьми та підлітками, комплекси вправ на розвиток пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, інтелектуальної сфери дітей та учнів тощо.Протягом навчального року методистом МК було підготовлено методичних посібників (всього - 4):

 • «Нормативно-правове та методичне забезпечення діяльності практичних психологів навчальних закладів району» - інформаційно-методичний посібник для практичних психологів;

 • «Алгоритм взаємодії класних керівників та практичних психологів» - інформаційно-методичний посібник для керівників НЗ, вчителів, практичних психологів;

 • «Профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів» - методичні рекомендації для практичних психологів та педагогічних працівників;

 • «Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП» - методичні рекомендації для практичних психологів та педагогічних працівників.

Методист МК протягом 2014-2015 року надавав інформацію та готував виступи на актуальні для сьогодення теми на засідання науково-методичні ради, на засідання колегії відділу освіти, наради керівників навчальних закладів та інструктивно-методичні наради заступників директорів НЗ, на семінари для молодих учителів та учителів предметників, на наради завідувачів ДНЗ, наприклад:

 • «Про результати вивчення готовності до навчання дошкільників району»

 • «Про забезпечення психолого-педагогічним супроводом учнів «групи ризику» та «важких учнів» у навчальних закладах»

 • «Про організацію роботи з обдарованими учнями в 2014-2015 н.р.»

 • «Про роботу щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів у ЗНЗ району»

 • «Аналітична довідка про результати вивчення періоду адаптації 1-х та 5-х класів до навчання у школі»

Всього – 12.
Підвищення якості роботи працівників психологічної служби та якості психологічного супроводу навчально-виховного процесу відбувалося під час розробки і впровадженні у практику кращих технологій роботи практичних психологів з профілактики насильницьких, агресивних форм поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності, толерантності серед учнівської молоді. У 2014-2015 н.р. біло сплановано та здійснено роботу творчої лабораторії освітнього округу №2 та проблемної групи освітнього округу №1,3,5 Результатом їх праці став випуск науково-методичного посібника у двох частинах «Система психолого-педагогічного супроводу дітей та учнів щодо профілактики суїцидальних тенденцій», та посібник «Психолого-педагогічний супровід навчального процесу на етапі вступу до щколи та переході у середню ланку», матеріали стануть у користі для практичних психологів, педагогів та батьків. Посібник «Емоційно-вольова сфера у дошкільному віці», став індивідуальним творчим завданням для практичного психолога с. Ілліча «Білосніжка», матеріали рекомендовані для використання у роботі практичними психологами та вихователями дошкільних навчальних закладів.
Впроваджують факультативні курси, затверджені МОН України, спрямовані на культуру сімейних відносин; профілактику ВІЛ/СНІДу, формування життєвих навичок за рахунок інваріативної складової навчального плану Іллічівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.
З метою розвитку психологічної служби району був виданий наказ відділу освіти № 341 від 27.08.2014р. «Про створення районної психолого-медико-педагогічної консультації».

Питання розвитку, діяльності та ефективності роботи психологічної служби та психолого-медико-педагогічної консультації находиться на постійному контролі відділу освіти Костянтинівської райдержадміністрації, кожен рік розглядаються на колегіях. В рішення колегій входять питання розвитку та функціонування психологічної служби району.

Протягом 2014-2015 н.р. питання розвитку та діяльності психологічної служби розглядалося на колегіях:


 • «Про виконання рішення колегії відділу освіти від 28.02.2014р. «Про забезпечення діяльності психологічної служби в закладах освіти району»

 • «Про роботу районної ПМПК за 2014 рік»

Консультативна, психолого-педагогічна допомога батькам дітей з особливими освітніми потребами має бути системною. Психологами району постійно розроблюється групові та індивідуальні консультації для батьків та вчителів, такі як: «Що таке гіперактивність», «Особливості виховання дитини з обмеженими можливостями», «Аутична дитина», «Інклюзивне та інтегроване чи індивідуальне навчання». Протягом навчального року було підготовлено 7 тематичних консультацій.

У листопаді 2014 року було організовано та проведено круглий стіл з фахівцями ПМПК та практичними психологами району на тему «Складання програми психологічного супроводу дітей з розумовою відсталістю».
Протягом 2014-2015 навчального року психологічною службою району було проведено 6 соціально-психологічних досліджень, одне з яких мало регіональний рівень: «Вивчення шкільної адаптації учнів 1-х класів», моніторингові дослідження районного рівня:


 • «Вивчення готовності дітей до навчання у школі»;

 • «Вивчення шкільної адаптації учнів 5-х класів»;

 • «Вивчення інтересів та схильностей старшокласників з метою попередження негативних проявів поведінки» (у досліджені взяло участь 236 учнів 9-10 класів).

Згідно наказу відділу освіти №389 від 03.10.2014р. «Про вивчення рівня шкільної адаптації учнів 1-х та 5-х класів» у листопаді 2014р було проведено І етап (первинний) моніторингового дослідження адаптації учнів 1-х та 5-х до шкільного навчання. ІІ етап (узагальнюючий) – у квітні 2015р.

Для здійснення моніторингових досліджень шкільної адаптації учнів використовується єдиний пакет психодіагностичного інструментарію.

Кількість учнів по району (станом на 01.11.2014 р.):

1 класів – 191 по мережі – охоплених – 130 (68,1%)

5 класів – 194 по мережі – охоплених – 150 (73,3%)

У дослідженні 1-х класів було обстежено 130 учнів:


 • високий та достатній рівень адаптації показало 114 учнів (87,7%);

 • низький рівень адаптації – дезадаптація показало 16 учнів (12,3%)

У дослідженні 5-х класів було обстежено 150 учнів:

 • високий та достатній рівень адаптації показало 137 учнів (91,3%);

 • низький рівень адаптації – дезадаптація показало 13 учнів (8,7%)

За результатами дослідження практичними психологами навчальних закладів району було підготувлено тематичні консультації для педагогів, батьків, рекомендації щодо усунення недоліків та шляхів підвищення результативності навчання. Було сформовано корекційні групи, проводилась корекційно-розвивальна робота з дітьми, що показали низький рівень адаптації до умов навчання у школі.

Психологічною службою району підготовлено та розміщено на сайті методичного кабінету інформаційні матеріали та методичні рекомендації із зазначеної тематики для використання у роботі педагогічними працівниками, зокрема класними керівниками.

Згідно наказу відділу освіти від 06.10.2014р. № 399 « Про забезпечення моніторингового дослідження з визначення готовності до школи майбутніх першокласників в дошкільних навчальних закладах Костянтинівського

району у 2014-2015 н. р.», з метою визначення рівня розвитку основних психічних процесів та мотивації, що забезпечують успішність майбутнього школяра у навчанні, знижують ризик виникнення дезадаптації було проведено районне моніторингове дослідження щодо визначення рівня готовності майбутніх першокласників до навчання у школі:


 • І етап (діагностичний) – у жовтні 2014р;

 • ІІ етап (узагальнюючий) – у березні 2015р.

Для здійснення моніторингових досліджень готовності до навчання використовувати єдиний пакет психодіагностичного інструментарію

Кількість майбутніх першокласників 136 чоловік

Кількість дітей, які охоплені діагностикою 81 чоловік 59,6%,

готові - 71 чоловік 87,7%

неготові - 10 чоловік 12,3 %

із них:

- кількість дітей з високим рівнем готовності до школи - 27 чоловік, 33,3%

- кількість дітей з середнім рівнем готовності до школи - 44 чоловік, 54,3%

- кількість дітей з низьким рівнем готовності до школи - 10 чоловік, 12,3%

З метою підвищення ефективності психологічного супроводу дітей при переході з дошкільного навчального до школи у районі функціонує два варіанти забезпечення співпраці фахівців ДНЗ та ЗНЗ:


 1. Співпраця практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ (с.Ілліча);

 2. Співпраця практичних психологів ЗНЗ з адміністрацією та вихователями ДНЗ.

Ця співпраця відбувається у напрямку вивчення готовності дитини до навчання у школі та попередження можливих проявів дезадаптації першокласників на початку навчання.

Взаємодія практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ відбувається за наступним алгоритмом: 1. Практичний психолог ДНЗ здійснює комплексну діагностику майбутніх першокласників (за посібником автора-укладача І.Є.Голуб) та складає індивідуальні картки на кожну дитину.

 2. За результатами роботи протягом року, що передує вступу дитини до школи, психолог ДНЗ складає психологічну характеристику розвитку дитини – майбутнього першокласника, де зазначає основні показники готовності чи неготовності дитини до школи. Цю характеристику надає практичному психологу ЗНЗ.

 3. Практичний психолог ЗНЗ разом з педагогом, який буде класоводом 1 класу, навесні проводить заняття з дошкільниками у «Школі майбутнього першокласника». Тематика психологічних занять визначається спираючись на психологічні характеристики дітей, надані психологом ДНЗ.

 4. Також практичний психолог ЗНЗ проводить діагностичне вивчення дітей-дошкільників, які прибувають у навчальний заклад з інших мікрорайонів під час роботи «Школи майбутнього першокласника».

 5. За результатами роботи практичний психолог ЗНЗ складає індивідуальні картки психологічного супроводу дітей, які веде протягом всього періоду навчання дитини у даній школі; планує роботу щодо супроводу періоду адаптації першокласників до навчання у школі; готує рекомендації для педагогів, які будуть працювати у перших класах.

Психологічний супровід ДНЗ, де відсутня посада практичного психолога, у напрямку підготовки дошкільників до навчання здійснюється за наступною схемою:

 1. Протягом березня щороку практичні психологи ЗНЗ залучаються до діагностичної роботи у ДНЗ мікрорайону школи (села) з метою визначення рівня готовності дитино до школи.

 2. За результатами діагностики психологи складають довідки та розробляють рекомендації для вихователів і батьків майбутніх першокласників для усунення виявлених недоліків.

 3. Навесні психологи ЗНЗ проводять розвивальні заняття у «Школах майбутніх першокласників», здійснюють діагностику дітей з інших мікрорайонів, які відвідують цю школу.

 4. Практичні психологи здійснюють планування діяльності щодо супроводу періоду адаптації першокласників.

Поширеним видом діяльності практичних психологів, який забезпечує доступ всіх учасників НВП до кваліфікованої психологічної допомоги є консультування. Консультативною роботою було охоплено протягом навчального року 719 батьків, 469 педагогів та 980 учнів, з боку інших установ 21. Найпоширеніша тематика звернень до практичних психологів з боку батьків – готовність дітей до школи, особисті питання, питання адаптації до нових умов навчання та виховання; з боку педагогів – труднощі в навчанні учнів за результатами діагностики, питання адаптації до нових умов навчання та виховання; з боку учнів – за результатами діагностики професійне самовизначення, взаємовідносини з протилежною статтю.


У 6 закладах працювали секції МАН психологічного спрямування (Ол-Калинівська, Зорянська, Іванопільська, Іллічівська школи і Тарасівський та Новодмитрівський НВК). До участі у районному турі надано 6 робіт. До участі у конкурсі-захисті робіт МАН на регіональному рівні (м.Краматорськ) направлено роботи учнів Зорянської СШ (керівник Прокоф’єва Л.Р.), Іллічівської СШ (керівник Кашуба О.І.), Тарасівського НВК (керівник Солдатова І.Л.). Захист робіт на обласному етапі проводився в режимі онлайн, призових місць учні не отримали.

Метою діяльності методичної служби району щодо роботи з обдарованими дітьми є створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей та їх наставників, тому проводилася індивідуальна та групова діагностика: учнів – 175, педагогів – 30, батьків – 29; індивідуальне та групове консультування: учнів – 83, педагогів – 39, батьків – 51; корекційно-відновлювальна робота індивідуальна і групова: з учнями – 130; просвітницька та профілактична робота: з учнями – 104, з педагогами – 61, з батьками – 48. Крім цього налагоджуються зв’язки з громадськістю: Іллічівським СБК та сільською Радою, з районним відділом у справах дітей та молоді, співпраця з викладачами та студентами ВНЗ.

Костянтинівська районна психолого-медико-педагогічна консультація є структурним підрозділом методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської РДА.

У своїй роботі Костянтинівська районна ПМПК керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за № 1407/20145 (далі - Положення), наказів Міністерства освіти від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій», від 14.06.2013 №768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів», від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів на період до 2015 року», наказів департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 11.06.2013 № 415 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій», від 27.06.2013 № 444 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів», наказами відділу освіти.

До складу ПМПК входять - завідувач ПМПК (0,5ст), консультанти-лікар-психіатр, дефектолог, психолог, які працюють на громадських засадах. Районна консультація забезпечено приміщенням, яке розташоване при Новодмитрівському НВК, має 2 кімнати, загальною площею 20 кв2.

Згідно плану роботи на 2013-2014 навчальний рік діяльність Костянтинівської районною ПМПК здійснювалась за такими напрямками : діагностична, індивідуально-корекційна, консультаційно-просвітницька, методична та організаційна діяльність. Пріоритетними серед них було консультування і психолого-педагогічне вивчення проблем дитини.

З метою надання комплексної медико-психолого-педагогічної підтримки дитині та її батьків консультація працює у тісному зв'язку з медичними установами. Протягом навчального року приймали участь в роботі лікувально-консультативної комісії та складанні індивідуальних програм дітей-інвалідів, а такожспівпрацювали з дитячими поліклініками з метою своєчасного виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку починаючи від народження. Консультацією спільно з медичними установами було створено банк даних дітей-інвалідів та дітей, що мають вади психофізичного розвитку, який постійно поновлюється

Загальна кількість дітей у районі віком до 18 років - 3814, з них:


 • дошкільного віку-1041чол.;

 • шкільного віку - 2773 чол.

Дітей з особливостями психофізичного розвитку - 755 чол.( 164 дитини з порушеннями зору, 2 - слабочуючі, 321-зпорушеннями постави , сколіоз -152, плоскостопість - 68 дітей, 3- з аутизмом, 9 - ДЦП) , це становить 20% від загальної кількості дитячого населення.

Спостерігається тенденція збільшення кількості дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, порушеннями опорно-рухового апарату, легкою розумовою відсталістю, значна кількість дітей з комплексними порушеннями.

В районі 53 дйтини-інваліда, з них 29- з психофізичними порушеннями (З дитини дошкільного віку). За індивідуальною формою навчається 15 дітей з особливими потребами, 1 дитина не навчається.

Костянтинівською районною ПМПК у 2014-2015 н. р. було проведено 2 стаціонарних засідання , 1 - виїзне, на яких обстежено 13 дітей.

22 травня 2015 року відбулося виїзне засідання обласної ПМПК з метою огляду дітей з психофізичними порушеннями. Було оглянуто 7 дітей з порушенням психофізичного розвитку (3 дитині - шкільного віку, 4 -дошкільного).

Як і раніше спостерігається кількість дітей, які потребують обстеження ПМПК.

Спеціалісти ПМПК постійно надають консультації та рекомендації: батькам, що виховують дітей з особливими освітніми потребами - 53 консультації, педагогічним та медичним працівникам - 51, спеціалістам відділу освіти - 2.

Найчастіше звертаються за консультацією вищезгадані категорії з питань виховання, навчання та лікування дітей з відхиленнями у розвитку, з девіантною поведінкою.

Протягом 2014- 2015 н. р. консультантами ПМПК проведено 50 індивідуально-корекційних занять, 5- демонстраційних.

Систематично проводиться робота з сім'ями, які виховують дітей зі складними психофізичними порушеннями: 11 разів відвідували спеціалісти на дому дітей, проводили корекційні заняття, консультували батьків. Ці заходи сприяють адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами в освітній простір.

З метою надання інформації про специфіку роботи районної ПМПК та пропаганди дефектологічних знань, фахівцями були проведені наступні заходи: • 2 семінара-практикума для вчителів ЗНЗ, що здійснюють навчання дітей за індивідуальною формою, на які запрошувались педагоги Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої школи;

 • виступ на нараді заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ «Про стан обстеження усного та писемного мовлення учнів ЗНЗ»;

 • виступ на колегії відділу освіти з питанням «Про роботу районної ПМПК за 2014 навчальний рік»;

 • виступ на методичній нараді РМК «Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами»

 • 2 семінари для вихователів ДНЗ - «Сучасні підходи щодо розвитку мовлення дітей з особливими потребами»;

 • Проведено круглий стіл для практичних психологів ЗНЗ - «Складання програми психологічного супроводу дітей з розумовою відсталістю».

Своєчасно проведена підписка на журнали «Психолог, «Дефектолог», «Логопед». В постійному користуванні методичні рекомендації обласної ПМПК на паперових та електронних носіях, розповсюджуються буклети та брошури з окремих проблем роботи ПМПК, орієнтовні методики психодіагностичних обстежень та корекційних занять.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка