Розділ Науково-методичне забезпечення роботи закладу План засідань науково-методичної радиСкачати 332.93 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір332.93 Kb.
Розділ 6. Науково-методичне забезпечення роботи закладу

6.1. План засідань науково-методичної ради

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Примітка

1.

Підсумки роботи методичної ради закладу за 2014/2015 навчальний рік та пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік

27.08.2015

Калашник Л.Б.

Протокол

Протокол

від _______

№_____


Затвердження структури методичної роботи закладу на 2014/2015

Калашник Л.Б.

Погодження планів роботи методичних об’єднань закладу

Керівники МО

Схвалення плану роботи методичної ради закладу на 2014/2015 навчальний рік

Калашник Л.Б.

Пріоритетні завдання щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти у 4-ому класі та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 7-ому класі

Лютко О.М. Водолажченко Т.В.

Скляр І.І.2.

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради

27.10.2015Калашник Л.Б.

Протокол

Протокол

від _______№_____

Про адаптацію учнів 1-го та 5-го класів до навчання

Класні керівники

Про атестацію педагогічних працівників закладу у 2015/2016 навчальному році

Калашник Л.Б.

Про роботу з обдарованими учнями

Черниш І.В.

Про підготовку та проведення шкільного етапу конкурсу «Учитель року – 2016»; участь в обласних виставках «Освіта Харківщини ХХІ століття»

Єрмаков С.Ю.

3.

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради

12.01.2016

Калашник Л.Б.Про підсумки моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2015/2016 навчального року

Керівники МО

Розгляд і схвалення конкурсних матеріалів педагогічних працівників закладу, рекомендованих до участі в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій – 2016

Педколектив

Про результати роботи комісії з рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників закладу

Калашник Л.Б.

4.

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради Схвалення системи та досвіду роботи педагогів, які атестуються

25.02.2016

Калашник Л.Б.Схвалення системи та досвіду роботи педагогів, які атестуються

Єрмаков С.Ю.Про виконання планів роботи методичних об’єднань щодо роботи над методичною темою закладу

Керівники МО

5.

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради

07.06.2014

Калашник Л.Б.Про результати квадрант-аналізу рівня навчальних досягнень учнів

Керівники МО

Про підсумки роботи з обдарованими учнями у 2015/2016 навчальному році

Черниш І.В.

Про вироблення рекомендацій до планів роботи методичних об’єднань закладу на 2016/2017 навчальний рік

Керівники МО

Про результати роботи комісії з рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників закладу

Калашник Л.Б.6.2. План роботи методичного об’єднання вчителів школи І ступеня

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

ПриміткаАналіз навчально-виховного процесу у школі І ступеня

у закладі за 2014/2015 навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік28.08.2015Лютко О.М.Протокол

Протокол

від _______

№_____


Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо роботи школи І ступеня у 2015/2016 навчальному році

Калашник Л.Б.

Обговорення та затвердження плану роботи шкільного методичного об'єднання учителів школи І ступеня на 2014/2015 навчальний рік

Лютко О.М.


Представлення, обговорення та погодження календарних планів вчителів школи І ступеня на 2015/2016 навчальний рік

Вчителі школи І ступеня

2.

Обговорення змісту та затвердження плану проведення тижня школи І ступеня «Кожний день у нас цікавий: веселий, плідний і яскравий»

02.10.2015

Лютко О.М.

Протокол

Протокол

від _______

№________


Наступність і перспектива Державних стандартів дошкільної і початкової освіти

Атанасова Т.Г.

Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів

Панченко Л.Є.

3.

Квадрант-аналіз навчальних досягнень учнів школи І ступеня за І семестр 2015/2016 навчального року

11.01.2016

Калашник Л.Б.

Протокол

Протокол

від _______

№_____


Корегування календарних планів на ІІ семестр 2015/2015 навчального року

Вчителі школи І ступеня

Впровадження інноваційних технологій, застосування нових форм і методів навчання на уроках української мови

Панченко Л.Є.

Формування початкових орфографічних орієнтацій під час навчання грамоти за новим Державним стандартом

Атанасова Т.Г.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі

Лютко О.М.4.

Формування предметних компетенцій засобами ІКТ

18.03.2016

Орда І.Г.

Протокол

Протокол

від _______

№_____


Комплексні вправи для закріплення граматичних і мовленнєвих умінь під час роботи над реченням як засіб розвитку мовної особистості учня (з досвіду роботи)

Панченко Л.Є.

Ігрова психокорекція складності спілкування у дітей, що потребують підвищеної уваги

Старець Т.В.

Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках української мови

Атанасова Т.Г.

5.

Аналіз навчально-виховного процесу у школі І ступеня за новим Державним стандартом початкової освіти

13.05.2016

Лютко О.М.

Протокол

Протокол

від _______

№_____


Внесення пропозицій щодо удосконалення організації роботи методичного об’єднання у 2016/2017 навчальному році

Члени МО

Внесення пропозицій до проекту плану роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік

Члени МО6.3. План роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Примітка

1.

Аналіз навчально-виховного процесу з предметів гуманітарного циклу у 2014/2015 навчальному році та завдання на 2015/2016 навчальний рік

28.08.2015Скляр І.І.Протокол

Протокол

від _______

№_____


Обговорення та затвердження плану роботи шкільного методичного об'єднання учителів предметів гуманітарного циклу на 2015/2016 навчальний рік

Скляр І.І.


Представлення, обговорення та погодження календарних планів вчителів-предметників гуманітарного циклу на 2015/2016 навчальний рік

Вчителі -предметники

Вивчення методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів гуманітарного циклу у 2015/2016 навчальному році

Скляр І.І.

Калашник Л.Б.Вивчення методичних рекомендацій щодо навчання учнів 7-го класу за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392

Калашник Л.Б.

Скляр І.І.2.

Обговорення та погодження завдань для проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

02.10.2015

Вчителі-предметники

Протокол

Протокол

від ______

№________


Самоосвіта у підвищенні професійної компетентності педагога (обмін досвідом

Скляр І.І.

Навчально-методичне забезпечення процесу навчання учнів 7-го класу на уроках української, англійської та російської мови за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти

Скляр І.І.

Курило О.А.

Антоненко О.І.


Особливості застосування інтерактивних методів та технологій під час вивчення української мови та літератури

Курило О.А.

Розвиток творчої ініціативи вчителя у використанні інтерактивних методів на уроках англійської мови в школі І ступеня

Шимкова О.О.

3.

Квадрант-аналіз навчальних досягнень учнів 5-11-х класів процесу з предметів гуманітарного циклу за І семестрі 2015/2016 навчального року

11.01.2016

Скляр І.І.


Протокол

Протокол

від ______

№________


Корегування календарних планів вчителів-предметників гуманітарного циклу на ІІ семестр 2015/2016 навчального року

Вчителі- предметники

Аналіз результатів І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Скляр І.І.

Прийоми формування мотивації школярів до самостійної навчальної діяльності при вивченні світової літератури

Антоненко О.І.

4.

Оцінка діяльності педагогів, які атестуються у 2016 році

18.03.2016

Калашник Л.Б.

Протокол

Протокол

від ______

№________


Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів

Скляр І.І.

Пошуково-дослідницькі завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках російської мови

Антоненко О.І.

Огляд новинок методичної літератури (обмін інформацією)

Члени МО

5.

Аналіз навчально-виховного процесу в 7-му класі з предметів гуманітарного циклу за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти

13.05.2016

Скляр І.І.Внесення пропозицій щодо удосконалення організації роботи шкільного методичного об’єднання учителів предметів гуманітарного циклу у 2016/2017 навчальному році

Члени МО

Внесення пропозицій до проекту робочого навчального плану закладу на 2016/2017 навчальний рік

Члени МО


6.4. План роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

ПриміткаАналіз навчально-виховного процесу з предметів природничо-математичного циклу у 2014/2015 навчальному році та завдання на 2015/2016 навчальний рік

28.08.2015

Водолажченко Т.В.


Протокол

Протокол

від _______

№_____


Обговорення та затвердження плану роботи шкільного методичного об'єднання учителів предметів природничо-математичного циклу на 2015/2016 навчальний рік

Водолажченко Т.В.

члени МО


Представлення, обговорення та погодження календарних планів із предметів природничо-математичного циклу на 2015/2016 навчальний рік

Вчителі -предметники

Вивчення методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів природничо-математичного циклу у 2015/2016 навчальному році

Водолажченко Т.В.

Калашник Л.Б.Вивчення методичних рекомендацій щодо навчання учнів 7-го класу за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти

Калашник Л.Б.

Водолажченко Т.В.

Обговорення та погодження завдань для проведення І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

29.09.2015

Вчителі-предметники

Протокол

Протокол

від ______

№________


Залучення школярів до науково-дослідницької діяльності. Стан роботи з обдарованими дітьми та шляхи його вдосконалення

Ольховська Н.В.

Про підготовку до проведення предметних тижнів природничо- математичного циклу

Водолажченко Т.В.

Креативність при вивченні предметів природничо-математичного циклу

Губа Т.А.

Роль позаурочних заходів у розвитку творчих здібностей учнів

Черниш І.В.Квадрант-аналіз навчально-виховного процесу з предметів природничо-математичного циклу за І семестр 2015/2016 навчального року

12.01.2016

Водолажченко Т.В.

Протокол

Протокол

від ______

№________


Корегування календарних планів із предметів природничо-математичного циклу на ІІ семестр 2015/2016 навчального року

Вчителі- предметники

Аналіз результатів І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Водолажченко Т.В.

Психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми

Буклей С.І.Оцінка діяльності педагогів, які атестуються у 2016 році

17.03.2016Калашник Л.Б.

Протокол

Протокол

від _______

№_____


Лабораторні роботи з фізики в контексті формування пізнавальної компетентності учнів

Єрмаков С.Ю.

Огляд новинок методичної літератури

Вчителі

Розвиток експериментальних вмінь і дослідницьких навичок учнів на уроках хімії та біології

Водолажченко Т.В.

Впровадження в навчальний процес здоров’язберігаючих технологій

Скляр В.В.Квадрант-аналіз навчально-виховного процесу з предметів природничо-математичного циклу за ІІ семестр 2015/2016 навчального року

12.05.2016
Водолажченко Т.В.

Протокол

Протокол

від ______

№________


Аналіз навчально-виховного процесу в 7-му класі з предметів природничо-математичного циклу

Калашник Л.Б.

Внесення пропозицій щодо удосконалення організації роботи методичного об’єднання у 2016/2017 навчальному році

Члени методичного об’єднання

Внесення пропозицій до проекту робочого плану школи на 2016/2017 навчальний рік

Члени методичного об’єднання


6.5. План роботи методичного об’єднання вихователів та класних керівників 1 – 5-х класів

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Примітка

1.

Обговорення та затвердження плану роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників та вихователів 1-5-х класів на 2015/2016 навчальний рік

28.08.2015Петрашкевич Т.Р.,Протокол

Протокол

від ______

№________


Аналіз виховного процесу з учнями початкової школи та 5-го класу у 2014/2015 навчальному році та завдання на 2015/2016 навчальний рік

Петрашкевич Т.Р.


Обговорення та погодження календарних планів виховної роботи вихователів та класних керівників 1-5-х класів на І семестр 2015/2016 навчального року

Вихователі, класні керівники

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо напрямків проведення виховної роботи у 2015/2016 навчальному році

Черниш І.В.

Петрашкевич Т.Р.Методичні рекомендації щодо формування в учнів безпечної поведінки вдома, в закладі, під час свят та канікул

Черниш І.В.

2.

Національно-патріотичне виховання засобами українознавства

01.10.2015

Кравцова О.М.

Протокол

Протокол

від ______

№________


Психолого-педагогічні умови формування в учнів національної свідомості, поваги до героїчного історичного минулого українського народу

Атанасова Т.Г.

Шляхи підвищення загальної культури особистості дитини

Старець Т.В.

Психологічна адаптація учнів 5-го класу до навчання у школі ІІ ступеня

Білашко В.М.

3.

Аналіз виховного процесу у 1-5-х класах за І семестр 2015/2016 н.р.

11.01.2016

Петрашкевич Т.Р

Протокол

Протокол

від ______

№________


Коригування календарних планів виховної роботи вихователів та класних керівників 1-5-х класів на ІІ семестр 2015/2016 навчального року

Вихователі, класні керівники

Аналіз результатів рівня вихованості за І семестр 2015/2016 навчальний рік

Петрашкевич Т.Р.

Про підвищення рівня сформованості у вихованців самоповаги, дотримання рівня культури поведінки

Панченко Л.Є.

4.

Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку учнів 1-5-х класів

18.03.2016Петрашкевич Т.Р.Протокол

Протокол

від ______

№________


«Казкотерапія» як технологія емоційно-індивідуального розвитку дитини

Орда І.Г.

Організація навчання учнів з питань організації безпеки життєдіяльності

Черниш І.В.

Огляд новинок методичної літератури. Обмін досвідом

Вихователі

5.

Аналіз виховного процесу у 1-5-х класах за ІІ семестр 2015/2016 н.р.

16.05.2015

Черниш І.В.

Протокол

Протокол

від ______

№________


Про удосконалення організації роботи шкільного методичного об’єднання вихователів та вчителів 1-5-х класів у 2016/2017 навчальному році

Вихователі

Класні керівники
6.6. План роботи вихователів та класних керівників 6-11-х класів

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма
контролю

Примітка

1.

Аналіз виховного процесу з учнями 6-11-х класів у 2014/2015 навчального року та завдання на новий 2015/2016 навчальний рік

28.08.2015Щербак І.Б.

Протокол

Протокол

від ______

№________


Затвердження плану роботи методичного об’єднання. Схвалення планів виховної роботи класних керівників та вихователів на навчальний рік

Щербак І.Б.

Скринька невирішених питань. Проблеми, пошуки, знахідки щодо впровадження учнівського самоврядування в учнівських колективах

Клочко В.М.

Родинно-сімейне виховання як гарант становлення гармонійно-розвиненої особистості

Водолажченко Т.В.

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо напрямків проведення виховної роботи у 2015/2016 навчальному році

Черниш І.В.

2.

Про результати моніторингу та квадрант-аналізу навчальних досягнень учнів 6-11-х класів за І семестр 2015/2016 навчального року

11.01.2016

Калашник Л.Б.

Протокол

Протокол

від ______

№________


Схвалення планів виховної роботи вихователів та класних керівників 6-11-х класів на ІІ семестр 2015/2016 навчального року

Щербак І.Б.

Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді

Шимкова О.В.

Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості (з досвіду роботи)

Мерчанська Л.В.

Система особистісно-орієнтованого виховання

Руденко О.Я.
Огляд сучасної літератури з питань організації виховного процесу

Семенюра Л.П.
3.

Стимулювання учнів до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції

18.03.2016Губа Т.А.Проблема творчого потенціалу особистості учня під час виховного процесу в школі

Антоненко О.І.

Людина: індивід, індивідуальність, особа

Курило О.А.

Новинки методичної літератури

Романов С.О.

4.

Підведення підсумків роботи методичного об`єднання класних керівників та вихователів за 2015/2016 навчальний рік

16.05.2016

Щербак І.Б.Протокол


Протокол

від ______

№________


Про стан реалізації виховних проблем та проблемних питань, над вирішенням яких працювали класні керівники у 2015/2016 навчальному році

Водолажченко Т.В.

Моніторинг результативності роботи класних керівників та вихователів у 2015/2016 навчальний рік

Черниш І.В.

Калашник Л.Б.Внесення пропозицій до проекту плану роботи закладу на 2016/2017 рік
Члени МО

6.7. План роботи методичного об’єднання вихователів дошкільних груп

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма
контролю

Відмітка про виконання

1.

Аналіз навчально-виховного процесу в дошкільних групах закладу за 2014/2015 навчальний рік. Визначення основних напрямків роботи на новий навчальний рік

27.08.2015

Вихователі

Черниш І.В.Протокол

Протокол

від ______

№_______


Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2015/2016 навчальний рік . Схвалення планів роботи вихователів.

Вихователі

Фоменко С.О.Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах ДНЗ

Черниш І..В.

Формування навичок безпечної поведінки дошкільників. (із досвіду роботи)

Овчиннікова Т.М.

Особливості проходження періоду адаптації в дошкільному закладі

Старець Т.В.

2.

Формування в дошкільників основ здорового способу життя. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми в умовах дошкільного закладу

04.11.2015

Лиманська Ю.С.

Черевань Н.О.Протокол


Протокол

від ______

№_______


Рух – це життя, даруймо дітям його щодня. Оптимальний руховий режим дошкільника

Фоменко С.О.
Збереження психологічного здоров’я дошкільника
Старець Т.В.3.Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку

16.01.2016

Фоменко С.О.

Протокол

Протокол

від ______

№_______


Патріотичне виховання дошкільника засобами народної гри

Овчиннікова Т.М.

Проектні технології в освітньому процесі

Черевань Н.О.

Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням, що використовуються для знаття напруження під час розумової діяльності дошкільника

Лиманська Ю.С.

Розробка методичного бюлетеня «Патріотичне виховання дошкільника»

Вихователі

4.


Формування мовленнєвої компетенції дошкільника засобами інтегрованої діяльності

24.04.2016

Лиманська Ю.С.Протокол

Протокол

від ____№___Розробка методичного бюлетеня «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника»

Вихователі

Фоменко С.О.Внесення пропозицій до проекту плану роботи методичного об’єднання на 2016/2017навчальний рік

Вихователі

Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку. Співпраця батьків та педагогів

Фоменко С.О.

Шляхи забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей влітку

Черниш І.В.

Діхтяр Н.В.Розробка методичного бюлетеня «Фізкультурно-оздоровча робота у літній період»

Вихователі


6.8. Атестація педагогічних працівників

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма
контролю

Відмітка про виконанняСтворення атестаційної комісії на 2015/2016 навчальний рік

До 20.09.2015

Калашник Л.Б.

Наказ

Наказ від____

№__________

Подання до атестаційної комісії:

  • списків педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

  • заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію

До 10.10.2015

Калашник Л.Б.

Списки


Затвердження списку педагогічних працівників, які будуть атестуватися у поточному навчальному році

До 20.10.2015

Калашник Л.Б.

Наказ

Наказ від_______

№__________

Затвердження графіку роботи атестаційної комісії на 2015/2016 навчальний рік

До 20.10.2015

Калашник Л.Б.

Графік


Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета

01.11.2015-

01.03.2016Єрмаков С.Ю.

Калашник Л.Б.Матеріали


Участь педагогів, що атестуються, у конкурсі «Учитель року - 2016» та «Вихователь року - 2016»

Згідно графіка

Калашник Л.Б.

Черниш І.В.Довідка


Схвалення системи та досвіду роботи педагогів, які атестуються

25.02.2015

Єрмаков С.Ю.

Протокол педради

Протокол

від _______№__

Складання та подання до атестаційної комісії характеристик діяльності кожного педагогічного працівника в міжатестаційний період

До 01.03.2016

Єрмаков С.Ю.

Характеристики


Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками під підпис

До 07.03.2016

Калашник Л.Б.

Характеристики


Оформлення атестаційних листів

До 01.03.2016

Калашник Л.Б.

Черниш І.В.Атестаційні листи


Засідання атестаційної комісії з питання атестації

17.03.2016

Єрмаков С.Ю.

Протокол


Протокол

від______№_____База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка