Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10. 07. 2006 №536Дата конвертації08.03.2016
Розмір107 Kb.

ЗатвердженоРозпорядження голови

Київської обласної

державної адміністрації
від 10.07.2006 № 536

З а х о д и
щодо підготовки та організованого початку

2006/2007 навчального року в Київській області
1. Здійснити інвентаризацію дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою визначення рівня спроможності діючої мережі забезпечити потребу населення в дошкільній, загальній середній, поза­шкіль­ній освіті. Розробити відповідні програми забезпечення діяльності зазначених вище закладів, розширення діючої мережі дошкільних та позашкільних нав­чальних закладів, з визначенням джерел їх фінансування.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управ­ління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 15 липня 2006 року
2. Здійснити комплексні роботи щодо підготовки приміщень навчальних закладів до початку 2006/2007 навчального року.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 20 серпня 2006 року
3. Вжити заходів щодо введення в експлуатацію:
нової будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у селі Турівка Згурівського району;

другої черги будівництва приміщення навчально-виховного об’єднання „ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок” у селі Фарбоване Яготинського району;

спортивного залу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 у м.Березані.

Згурівська, Яготинська райдерж­адмі­­-

ністрації, Березанський міськ­виконком,

управління капітального будівництва,

освіти і науки облдерж­адміністрації.
До 01 вересня 2006 року
4. Завершити реконструкцію котельні Володарської загальноосвітньої школи-інтернату.

Управління капітального будівництва,

освіти і науки облдержадміністрації.
До 01 вересня 2006 року
5. Провести аналіз експлуатаційно-технічного стану енергетичного обладнання навчальних закладів, розробити заходи з підготовки будівель навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2006/2007 навчаль­ного року.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення).
До 01 вересня 2006 року
6. Забезпечити навчальні заклади твердим паливом в обсягах, що забезпечать їх нормальне функціонування в осінньо-зимовий період.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення).


До 01 вересня 2006 року
7. Забезпечити безпечні умови праці та пожежної безпеки в навчаль­них закладах. Проаналізувати дотримання умов використання приміщень нав­чаль­них закладів, що передані в оренду.
Обласна санітарно-епідеміологічна

станція, ГУ МНС України в Київській

області, райдержадміністрації, міськ-

виконкоми (міст обласного значення).


До 01 вересня 2006 року
8. Оформити державні акти на право постійного користування землею навчальними закладами.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення).


До 01 червня 2007 року
9. Виділення земель під житлову забудову, затвердження проектів житлової забудови здійснювати лише за умови забезпечення відповідного населеного пункту достатньою кількістю навчальних закладів.
Управління містобудування і архітек-

тури та розвитку інфраструктури

облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації, міськвиконкоми (міст

обласного значення).

Постійно
10. Забезпечити виконання державного замовлення прийому учнів до професійно-технічних навчальних закладів, укладання договорів з базовими центрами зайнятості, зацікавленими підприємствами та організаціями на підготовку робітничих кадрів.


Управління освіти і науки облдерж-­

адміністрації, обласний центр

зайнятості, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).
До 01 вересня 2006 року

11. Вжити заходів щодо повного охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.


Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення).


До 01 вересня 2006 року
12. Провести облік дітей і підлітків шкільного віку в установленому порядку.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 25 серпня 2006 року
13. Провести організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити раціональне комплектування інших класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вирішити питання щодо оптимальної форми організації навчання у класах з чисельністю учнів менше 5.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 01 вересня 2006 року
14. Забезпечити відповідні умови для організації профільного навчання учнів старшої школи. Організувати діяльність освітніх округів.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 1 вересня 2006 року

15. У процесі формування робочих навчальних планів загальноосвітніх закладів на 2006/2007 навчальний рік забезпечити реалізацію в повному обсязі їх варіативної складової.


Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 01 вересня 2006 року
16. Здійснити поповнення та оновлення програмно-методичного забез­печення навчальних закладів. Підготувати та видати необхідні інформаційні, методичні посібники та збірники для керівників і педагогічних працівників навчальних закладів. Забезпечити їхнє надходження до кожного навчального закладу області.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.


До 20 серпня 2006 року
17. У межах асигнувань, передбачених бюджетами усіх рівнів, а також за рахунок залучених коштів, організувати поповнення навчальних закладів комп'ютерною технікою, технічними засобами навчання, навчально-наочними посібниками, меблями.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.


Протягом року
18. Забезпечити своєчасне отримання від Міністерства освіти і науки України та передачу навчальним закладам області підручників і навчальних посібників.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.


Протягом року
19. Вжити відповідних організаційних заходів для забезпечення навчаль­них закладів області педагогічними кадрами, створення їм належних умов для педагогічної діяльності.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 01 вересня 2006 року
20. Вжити заходів щодо залучення до роботи в навчальних закла­дах випускників педагогічних вищих навчальних закладів, створити для них належні житлово-побутові умови.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

освіти і науки облдержадміністрації.
До 15 серпня 2006 року
21. Вжити заходів щодо встановлення доплат до посадових окладів керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
Управління освіти і науки облдерж-­

адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).


До 1 вересня 2006 року
22. Встановити доплати для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів при установах виконання покарань.
Бориспільська райдержадміністрація,

Березанський, Білоцерківський,

Ірпінський міськвиконкоми.
До 1 вересня 2006 року
23. Ввести додаткові посади заступників директорів загальноосвітніх шкіл, які здійснюють навчання осіб в установах виконання покарань.
Бориспільська райдержадміністрація,

Березанський, Ірпінський міськ-

виконкоми.
До 1 вересня 2006 року
24. Забезпечити проведення безкоштовного медичного огляду педаго­гічних працівників, вихованців та учнів навчальних закладів області.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управління

охорони здоров'я облдержадміністрації.
До З0 серпня 2006 року
25. Створити умови для організації гарячого харчування учнів у кож­ному навчальному закладі області. Забезпечити безкоштовним харчуванням усіх дітей пільгових категорій, у тому числі учнів 1-4 класів.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення).

До 01 вересня 2006 року
26. Вжити заходів щодо створення в сільській місцевості умов для підвозу до загальноосвітніх навчальних закладів та у зворотному напрямку дітей і педагогічних працівників, які проживають поза межею пішохідної доступ­ності. Забезпечити раціональне та безпечне використання шкільних автобусів.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), ГУ МВС

України в Київській області.
До 01 вересня 2006 року
27. Для задоволення матеріально-побутових потреб учнів із числа соціально-незахищених категорій за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів вжити заходів щодо створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення).


До 01 вересня 2006 року
28. Організувати проведення шкільних ярмарків напередодні навчаль­ного року.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), головне

управління економіки облдержадмі-

ністрації.

Серпень-вересень 2006 року


29. Підготувати організаційно-методичні рекомендації щодо проведення районних (міських) серпневих конференцій педагогічних працівників, Дня знань, першого уроку та інших масових заходів, пов’язаних із початком 2006/2007 навчального року.
Управління освіти і науки

облдержадміністрації.


До 01 серпня 2006 року

30. Провести обласну, районні, міські педагогічні конференції, під час яких обговорити актуальні проблеми діяльності закладів освіти в новому навчальному році.


Управління освіти і науки облдерж-­

адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).


25-30 серпня 2006 року
31. Організувати урочисте проведення свята Першого дзвоника у закладах освіти усіх типів і форм власності.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення), управлінняосвіти і науки облдержадміністрації.
1 вересня 2006 року

Керівник

апарату адміністрації А.П.Косенко
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка