Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "12" листопада 2014 року №603/0/5-14 м. Львів Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄвропейськимДата конвертації06.03.2016
Розмір55 Kb.
Україна

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “12” листопада 2014 року № 603/0/5-14

м. ЛьвівПро імплементацію Угоди
про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів Україні від
17 вересня 2014 року №847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (надалі – Угоди про асоціацію):

1. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації (Лозинський В.М.):

1.1. Сприяти створенню та розширенню інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки підприємництва), участі Львівської області у програмах ЄС стосовно розвитку малого та середнього підприємництва.

1.2. Сприяти активізації співпраці з державами – членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку.

1.3. Узагальнювати інформацію, отриману від структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо виконання цього розпорядження і щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності виконання Угоди про асоціацію.

2. Департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (Гамкало Н.В.):

2.1. Забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

2.2. Забезпечити сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів.

2.3. Розробити до 20 березня 2015 року пропозиції щодо Стратегії розвитку сфери культури до 2025 року.

2.4. Здійснювати заходи щодо імплементації Конвенції про охорону і заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року.

3. Департаменту міжнародного співробітництва та туризму обласної державної адміністрації (Горбатенко В.В.), відділу кадрової роботи та нагород апарату обласної державної адміністрації (Гарматій І.Й.) забезпечити, починаючи з 2015 року, організацію та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за “круглим столом” з питань виконання Угоди про асоціацію, в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов – офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

4. Відділу кадрової роботи та нагород апарату обласної державної адміністрації, Львівському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Загорський В.С.):

4.1. Сприяти підвищенню рівня кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

4.2. Забезпечити організацію заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики.

5. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (Балицький О.М.) до 01 жовтня 2017 року розробити пропозиції до проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 25 травня 1991 року про очищення міських стічних вод, доповненої Директивою 98/15/ЄС та Регламентами (ЄС) № 1882/2003 і 1137/2008 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року).

6. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації (Титаренко О.Ф.) до 01 жовтня 2017 року розробити пропозиції до проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2007/60/ЄС Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року).

7. Відділу інвестиційної політики обласної державної адміністрації (Дацко А.М.) сприяти проведенню презентацій економічного та інвестиційного потенціалу Львівської області в органах і структурах ЄС.

8. Відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей обласної державної адміністрації (Левик А.С.):

8.1. Визначати планувальні обмеження з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій та зон охорони).

8.2. Забезпечити включення заходів з охорони культурної спадщини до програмних документів на обласному та місцевому рівні для швидкого реагування на різноманітні загрози для об'єктів культурної спадщини з метою їх збереження.

9. Департаменту міжнародного співробітництва та туризму обласної державної адміністрації:

9.1. Сприяти залученню допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпеченню співпраці у рамках програми SIGMA.

9.2. Забезпечити укладання договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між Львівською областю та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав-членів ЄС, організацію та проведення тренінгів для сільського населення, відповідних конференцій, засідань за “круглим столом”, семінарів із залучення експертів з ЄС, навчальних поїздок до держав-членів ЄС.

10. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (Магур О.М.):

10.1. Надавати організаційне, інформаційне та інше забезпечення щодо укладання угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогу у сільському господарстві.

10.2. В межах відповідних бюджетних призначень та ресурсів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, незаборонених законодавством, здійснювати заходи з вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організацію семінарів, навчальних поїздок до держав – членів ЄС з питань, що належать до розвитку сільських територій та сільського господарства.

11. Відділу прес-служби апарату обласної державної адміністрації (Петрінко І.М.) забезпечити доступ громадськості та засобів масової інформації до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційному сайті облдержадміністрації.

12. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації (Майборода Ю.А.) забезпечити, починаючи з 2015 року, виконання заходів щодо створення обласного молодіжного центру.

13. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, відділу прес-служби апарату обласної державної адміністрації, відділу кадрової роботи та нагород апарату обласної державної адміністрації щоквартально, до 20 числа останнього місяця звітного кварталу, надавати департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації інформацію щодо виконання завдань, визначених цим розпорядженням, для узагальнення.14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Т.в.о. голови Ю.І. Турянський
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка