Розпорядження від 01. 09. 2011 р. №518 Про нагородження цінним подарунком (годинником) голови районної державної адміністраціїСторінка16/27
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.77 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Перший заступник голови

районної державної адміністрації Г.Ю.ЛАЗАРЄВ
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13.09.2011 р. № 576

Про надання дозволу на розробку

технічних документацій із землеустрою

щодо складання документів, що посвідчують

право власності на земельну ділянку для

ведення садівництва членам садівничого

товариства «Деметра»

Розглянувши заяви громадян – членів садівничого товариства «Деметра» про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення садівництва, відповідно до статей 17,35,118,121, пункту 12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України:

1. Надати громадянам – членам садівничого товариства «Деметра» (згідно списку, що додається) дозвіл на розробку технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення садівництва, загальною площею 0,2400 га (в розмірах згідно додатку) на території Дергачівської міської ради за межами населеного пункту.

2. Технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку подати на розгляд до районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Каверзіна П.А.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації Г.Ю. ЛАЗАРЄВ
Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «13» вересня 2011 року

№ 576

СПИСОК


громадян, яким надається дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну для ведення садівництва


№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

№ ділянки

Площа

га
Хромова Наталія Олександрівна

132

0,1200Андрусович Олександр Адамович

141

0,1200


0,2400

Керівник апарату

райдержадміністрації Т.Д.ОСТРОПІЛЕЦЬ


ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.09.2011 р. № 577


Про затвердження Положення

про відділ житлово-комунального

господарства райдержадміністрації
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 № 777 «Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (додається).  1. Положення про відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02 серпня 2010 року № 742 визнати таким, що втратило чинність.

Голова районної

державної адміністрації В.М.КАЦУБА


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від «14» вересня 2011 року

№ 577

ПОЛОЖЕННЯпро відділ житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації

1. Відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків) та Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства району та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

координація діяльності відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою;

вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

2) координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

3) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства району;

фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

доцільності передачі в управління, оренду або концесію цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства, приватизації підприємств, які задовольняють потреби у житлово-комунальних послугах більш як двох територіальних громад району та мають важливе соціальне значення;

удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

5) забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

6) сприяє розробленню проектів благоустрою міст, селищ і сіл;

7) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

8) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;


9) сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

10) здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства;

11) вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

12) сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

13) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;

14) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

15) сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у сільській місцевості;

16) готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління райдержадміністрацій;

17) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством;

18) розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

19) інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства району, організовує їх громадське обговорення;

20) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Відділ має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків) та начальником Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

подає на розгляд голови райдержадміністрації кошторис і штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

готує пропозиції щодо призначення на посаду працівників відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.

Керівник апарату

районної державної адміністрації Т.Д.ОСТРОПІЛЕЦЬ

ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.09.2011 р. № 578


Про надання дозволу на підготовку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового використання із ведення особистого селянського господарства на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (розміщення приміщень для утримання великої рогатої худоби та підсобних приміщень) на території Полівської сільської ради за межами населеного пункту громадянину Луєву Г.Ф.
Розглянувши заяву громадянина Луєва Георгія Федоровича, який мешкає в (…….), про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,0600 га, яка перебуває в його власності, зі зміною її цільового використання із земель «для ведення особистого селянського господарства» на землі «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (розміщення приміщень для утримання великої рогатої худоби та підсобних приміщень)» на території Полівської сільської ради за межами населеного пункту, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 518179, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 20 жовтня 2009 року за № 010969300054, обґрунтування необхідності зміни цільового використання земельної ділянки із зазначенням її розміру, відповідно до статей 17,20, пункту 12 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, пункту 2 статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 502 «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб»:

1. Надати громадянину Луєву Георгію Федоровичу дозвіл на підготовку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення зі зміною її цільового використання із ведення особистого селянського господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва (розміщення приміщень для утримання великої рогатої худоби та підсобних приміщень), загальною площею 0,0600 га на території Полівської сільської ради за межами населеного пункту.

2. Громадянину Луєву Г.Ф.:

2.1. У місячний термін із дня видання розпорядження звернутися до організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію), для укладення договору на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.2. Розроблений та погоджений у визначеному законодавством порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та затвердження до районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Каверзіна П.А.


Голова районної

державної адміністрації В.М.КАЦУБА

ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.09.2011 р. № 579


Про організацію надання безоплатної

первинної правової допомоги Дергачівською

районною державною адміністрацією
З метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, на виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу», керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:


  1. Покласти на юридичний відділ апарату Дергачівської районної державної адміністрації (Ярова Л.Л.) функції з надання Дергачівською районною державною адміністрацією безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до її компетенції, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.  1. Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації:

2.1. Забезпечити розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, які надходять до районної державної адміністрації з питань, що належать до її компетенції.

2.2. Затвердити Графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, працівниками юридичного відділу апарату районної державної адміністрації (далі – Графік).

2.3. Постійно, в установлені дні та години, згідно із затвердженим Графіком, проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації.

2.4. Щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати до відділу забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації інформацію про надання районною державною адміністрацією безоплатної первинної правової допомоги для розміщення її на офіційному веб-сайті Дергачівської райдержадміністрації.

3. Керівнику апарату районної державної адміністрації Т.Д.Остропілець:

3.1. Забезпечити створення належних умов для організації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, працівниками юридичного відділу апарату Дергачівської районної державної адміністрації у приміщенні громадської приймальні районної державної адміністрації (м. Дергачі, майдан Перемоги 2, А), згідно із затвердженим Графіком.

3.2. Забезпечити здійснення роботи з реєстрації та окремого обліку звернень, які надходять до районної державної адміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу» загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

4. Покласти на загальний відділ апарату Дергачівської районної державної адміністрації (Шульга О.В.) та фінансово – господарський відділ апарату Дергачівської районної державної адміністрації (Портна Н.А.) фінансове та матеріальне забезпечення роботи з надання безоплатної первинної правової допомоги районною державною адміністрацією за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

5. Фінансово – господарському відділу апарату Дергачівської районної державної адміністрації (Портна Н.А.) щороку під час складання бюджетного запиту на 2012 та наступні роки передбачати кошти на здійснення юридичним відділом апарату Дергачівської районної державної адміністрації заходів спрямованих на реалізацію вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

6. Відділу забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації (Корецька М.В.):

6.1. Забезпечити оприлюднення Графіка особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, працівниками юридичного відділу апарату райдержадміністрації шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Дергачівської райдержадміністрації.

6.2. Забезпечити систематичне (щокварталу) висвітлення на офіційному веб-сайті Дергачівської райдержадміністрації інформації про надання районною державною адміністрацією безоплатної первинної правової допомоги.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації В.М. КАЦУБА
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної

державної адміністрації

В.М.КАЦУБА

“14” вересня 2011 р.

Графік надання безоплатної первинної правової допомоги Дергачівською районною державною адміністрацією

на IV квартал 2011 року


Дні прийому

Часи прийому

Місце прийому

05 жовтня

13-00 –17-00

Дергачівська райдержадміністрація майдан Перемоги 2, А

19 жовтня

13-00 –17-00

Дергачівська райдержадміністрація майдан Перемоги 2, А

02 листопада

13-00 –17-00

Дергачівська райдержадміністрація майдан Перемоги 2, А

16 листопада

13-00 –17-00

Дергачівська райдержадміністрація майдан Перемоги 2, А

07 грудня

13-00 –17-00

Дергачівська райдержадміністрація майдан Перемоги 2, А

21 грудня

13-00 –17-00

Дергачівська райдержадміністрація майдан Перемоги 2, А

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації Л.Л. Ярова


ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.09.2011 р. № 580


Про створення комісії для проведення експертних

випробувань комплексної системи захисту інформації

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної

системи «Державний реєстр виборців» у відділі

ведення Державного реєстру виборців апарату

районної державної адміністрації

Відповідно до статті 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Типової програми та методики проведення випробувань органу ведення Державного реєстру виборців, затвердженої генеральним директором ДП «Українські спеціальні системи» А.П.Кириленком, зареєстрованої управлінням документального забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії 08.07.2011 за №21-43-3140:


  1. Утворити комісію для проведення експертних випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у відділі ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації (надалі – комісія) та затвердити її персональний склад (додається).

  2. Комісії:

2.1. До 16 вересня 2011 року провести експертне випробування комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у відділі ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.

2.2. У своїй роботі керуватися Типовою програмою та методикою проведення випробувань органу ведення Державного реєстру виборців.

2.3. За результатами проведення експертних випробувань скласти 2 примірники протоколу, один з яких надіслати до Центральної виборчої комісії.


  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації В.М.КАЦУБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від «14» вересня 2011р.

№ 580


Склад

комісії для проведення експертних випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»
Лазарєв Геннадій Юрійович

перший заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії

Пурей Віталій Григорович

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців аппарату районної державної адміністрації, секретар комісії

Сундарєва Інна Вікторівна


начальник відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Шульга Олена Володимирівна

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації

Керівник апарату

райдержадміністрації Т.Д. ОСТРОПІЛЕЦЬДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.09.2011 р. № 581

Про нагородження цінним подарунком (годинником)

голови районної державної адміністрації

За сумлінне навчання та активну громадську позицію нагородити цінним подарунком (годинником) голови районної державної адміністрації Кравцову Ірину Олександрівну, студентку Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Голова районної

державної адміністрації В.М.КАЦУБАДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.09.2011 р. № 583

Про визнання таким, що втратило

чинність, розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 09 березня 2010 року № 297

Розглянувши заяву громадянина Російської Федерації Сідєльнікова Анатолія Яковича, який мешкає у (…….), про скасування розпорядження голови райдержадміністрації від 09 березня 2010 року № 297 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення садівництва гр. Пучканьовій В.Я.» у зв’язку зі смертю його сестри та свідоцтво про смерть гр. Пучканьової В.Я. серії І-ВЛ № 254235, відповідно до статті 17, пункту 12 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, пункту 2 статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 березня 2010 року № 297 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення садівництва гр. Пучканьовій В.Я.».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Каверзіна П.А.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка