Розробка уроку географії для 8 класу Тема: рельєф україниСкачати 82.14 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір82.14 Kb.


ДОДАТОК 1

Розробка уроку географії для 8 класу

Тема: РЕЛЬЄФ УКРАЇНИ


Мета:

 • поглибити та систематизувати одержані з поперед­ніх курсів знання учнів про рельєф та сили, що беруть участь у його формуванні; вивчити загальний план будови поверхні території України; сформувати знання про особливості розташування великих форм рельєфу на території України;
 • удосконалити практичні навички ро­боти з фізичною картою України; розвивати пам’ять, логічне мислення;
 • виховувати пізнавальний інтерес.


Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Методи, форми і прийоми навчання:  інформаційно-рецептивний, проблемно-пошуковий , частково – пошуковий метод.
Обладнання: електронні тектонічна, геологічна, фізична карти України, підручник, атлас України, шаблон України, ілюстративний матеріал, контурні карти, завдання на картках, презентація PowerPoint, мультимедійний проектор, комп’ютерна тестова програма, мережа Інтернет.

Опорні та базові поняття: рельєф, форми рельєфу, низовини, височини, гори, неотектонічні рухи, зледеніння, ерозія, геохронологічна таблиця.
Хід уроку
1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО УРОКУ 

 • привітання з учнями; 

 • перевірка наявності засобів, матеріалів для проведення уроку

 • психологічне налаштування учнів до уроку. 

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Метод «Мозковий штурм».

 • Що таке рельєф?

 • Які карти відтворюють особливості будови рельєфу?

 • Які сили впливають на формування рельєфу?

 • Які основні форми рельєфу вам відомі?

 • Що таке тектонічні структури?

 • Яку будову має платформа?

 • Що таке щити і плити?

 • Що ми відносимо до рухомих поясів земної кори?

 • Дайте характеристику платформ у межах України.

 • Охарактеризуйте рухомий пояс України.

 • За картою зробіть характеристику геологічної будови території України.

 • Які геологічні події відбувалися на території України в докембрії? Палеозої? Мезозої? Кайнозої?


3. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ. 

Мотиваційний компонент (використовується презентація PowerPoint).

Роздивившись фізичну карту України, ми побачимо, яким різ­номанітним є її рельєф: від Полісся до Чорного й Азовського морів простяглася її неозорі рівнини, на заході піднялися гірські масиви Карпат, на півдні — Кримські гори. І кожна із форм рельєфу має ха­рактерні особливості, бо формувалася вона протягом багатьох геоло­гічних епох під впливом могутніх внутрішніх і зовнішніх сил Землі, що взаємодіяли між собою. Останніми «скульпторами», які вирізьби­ли сучасний рельєф, були неотектонічні рухи, зледеніння, ерозійна робота невгамовних вітру та води і, нарешті, діяльність людини.

Знання особливостей рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне значення, бо рельєф обумовлює розміщення сільськогос­подарських угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполу­чення тощо; Територія України характеризується різноманітним рельєфом, особливістю якого є переважання за площею низовин; рівнинність рельєфу України сприяє господарському освоєнню її території.

Тема сьогоднішнього уроку: РЕЛЬЄФ УКРАЇНИ (рис. 1, рис. 2)


4. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Вправа «Словникова розминка» (рис. 3)


Учні, за допомогою планшетних ПК та ресурсів мережі Інтернет визначають терміни: рельєф, форми рельєфу, низовини, височини, гори, неотектонічні рухи, зледеніння, ерозія, геохронологічна таблицяРобота з картою.

1.Визначте за фізичною картою особливості рельєфу України. Зробіть висновки.Особливості рельєфу України (рис.4)

2. За фізичною картою України в атласі або за мал. 45 підручника знайдіть височини та низовини України, визначте їх найвищі точки.


Височини (рис. 5)Низовини (рис. 6)

3. Нанесіть назви цих форм рельєфу на шаблон України у зошитах (рис. 7).

Розповідь учителя.

Аналіз фізичної карти України засвідчує різноманітність її повер­хні. Це пов’язано з розташуванням її території в межах Східноєвро­пейської рівнини, Українських Карпат і Кримських гір (рис. 8).Особливістю поверхні є те, що рівнини займають 95 % загальної площі країни, а з них близько 70 % припадає на низовини і 25 % на височини. Середня абсолютна висота рівнинної частини України становить 175 м, вона рідко сягає 300—400 м, а на узбережжях морів знижується до 10-15 м. Важливим чинником є те, що піднесеність рівнинної частини території України над рівнем моря становить у середньому 175 м, а її максимальна відмітка розташована на Хотинській височині (г. Берда, 515 м).


5. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 


 1. Міні-конкурс «Відгадай форму рельєфу за описом»

Учитель роздає учням картки зі стислим описом певної низовини або височини і пропонує встановити їхні назви.
Картка 1

Найвищі точки цієї височини українці здавна називали могилами. На них розташовані рукотворні гори — терикони. (Донецький кряж) (рис. 9)
Картка 2

На фізичній карті України простежується, як Дніпро вже від Киє­ва намагається обминути височину, відхиляючись на південний схід. (Придніпровська височина) (рис. 10)

Картка З

Одна з частин цієї височини — Мізоцький кряж, за особливу красу і мальовничість дістала назву «Української Швейцарії». (Волинська височина) (рис. 11)Картка 4

Низовина має особливо плаский рельєф і загальний нахил на пів­день. (Причорноморська низовина)(рис. 12).2. Міні-конкурс «Знайди помилку на картосхемі».Групи або окремі учні отримують картки з картосхемами (рис. 13), на яких правильно і неправильно підписані основні форми рельєфу України. Конкурс виграє група (учень), яка найшвидше та найточніше випра­вить помилки.3. Експрес-тести  за допомогою комп’ютерної тестової програми

 1. Найвища точка рівнинної частини України г. Берда розташо­вана:

  1. на Донецькому кряжі;

  2. Приазовській височині;

  3. Хотинській височині.

 2. Значна заболоченість є характерною:

  1. для Поліської низовини;

  2. Придніпровської низовини;

  3. Закарпатської низовини.

 3. Найвища частина Волинської височини:

  1. Кременецькі гори;

  2. Мізоцький кряж;

  3. Канівські гори.

 4. Найвищі точки Донецького кряжу та Приазовської височини називають:

  1. могилами;

  2. піками;

  3. порогами.

 5. Найбільш плоским рельєфом серед низовин України виріз­няється:

  1. Закарпатська;

  2. Причорноморська;

  3. Придніпровська.
 1. РЕФЛЕКСІЯ

 • Які форми рельєфу переважають на території України?

 • У яких частинах України розташовані рівнини, а в яких — гори?

 • Яка частина України відносно долини Дніпра вища за абсолют­ними висотами?

 • Чому знання про особливості рельєфу території необхідні фа­хівцям для використання в різних галузях науки та господар­ства?

 • У межах яких форм рельєфу розташована наша область?


7. ЗАВДАННЯ ДОДОМУ ТА ІНСТРУКТАЖ ПРО ЙОГО ВИКОНАННЯ

  • Опрацювати § 13 підручника.

  • Порівняти рельєф Придніпровської височини та Придніп­ровської низовини за типовим планом. Визначити спільні та відмінні риси.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка