Розум розвиваємо мислити навчаємоСкачати 190.93 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір190.93 Kb.


Методичний посiбник "Розум розвиваємо – мислити навчаємо" мiстить цiкавий матерiал для роботи з дiтьми дошкільного віку з розвитку логіко-математичної компетентності.

Матерiали та методичнi поради допоможуть вихователям дошкiльних навчальних закладiв проводити заняпя з розвитку логiко-математичної компетентності дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку. Посібник містить яскравий наочний матеріал, який спонукатиме і зацікавлюватиме дошкільника до пізнання. Доступнiсть викладеного матерiалу i детальний опис кожного заняпя з великою кiлькiстю iлюстрованих завдань, поданих у виглядi дидактичних, робить корисним посiбник i для батькiв, якi хочуть розвинути логiчне мислення своїх дітей. Даний матеріал може бути корисним у роботі з дошкільниками, що мають порушення зору.
ПРОГРАМА
розвитку логіко-математичної компетентності

в дітей дошкільного віку
«Розум розвиваємо – мислити навчаємо»
Автор: Єрменчук А.І. – вихователь ДНЗ № 16 "Айболить", м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області

Рецензенти: Олійник Таміла Гнатівна завідувач Камянець-Подільської міської психолого-медико-педагогічної консультації.

Завальнюк Ольга Йосипівна, вчитель-дефектолог, тифлопедагог ДНЗ № 16.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
На сучасному етапі розвитку України йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці навчального процесу. Оскільки дошкільна освіта є першою ланкою у неперервній системі освіти, від того, який старт буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєві настанови та світорозуміння дорослої людини.

Проблема логіко-математичного розвитку дитини дошкільного віку в наш час набуває дедалі більшого значення. Це пояснюється насамперед бурхливим розвитком математичної науки у зв’язку з проникненням її у найрізноманітніші галузі знань Логіко-математичні завдання, визначені Базовою програмою, орієнтовані, насамперед, на забезпечення розвитку пізнавальних здібностей, вміння розмірковувати, встановлювати причинно- наслідкові зв’язки, робити прості умовисновки, використовуючи елементарні логічні прийоми.

Як перетворити процес навчання на вільне вивчення світу, що дарує задоволення і дорослому, і малюкові? Чого і як учити дошкільня, щоб йому були приступні будь-яка школа, гімназія або ліцей? У пошуках відповіді на ці запитання я переглянула багато різної літератури. Це “Игровые занимательные задачи для дошкольников” Михайлової З.А., “Навчайте думати малят” Семенченка П.Н., “Академія дошкільних наук” Павлової Н.М., “Країна розвитку дитини”, “Вигаданий світ”, “Академія дошкільних наук від 3-х до 4-х” Горшкової Тетяни та Едуарда Фінкельштейна, “Сходинки творчості або розвиваючі ігри” Нікітіна Б.П.,. “Розвиваючі стежки” Гайштута О.Г., програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", "Реалізуємо принцип інтеграції, логіко-математичний аспект Базової програми розвитку дитини, Старченко В., "Тести для дітей 3-4 років", "Тести для дітей 4-5 років", "Тести для дітей 5-6 років", Розумні книжки, Земцової О.М. і багато інших.

Працюючи над розвитком логіко-математичної компетенції дошкільника, я дійшла висновку, що дуже важливо своєчасно дати дітям матеріал, що розвиває уяву, захоплює і вабить, що дозволить якнайповніше розкрити можливості малят, зрозуміти такі важливі поняття, як речі та їхні властивості, відношення, дії.

Тому намагалася урізноманітнити форми пізнавальної діяльності дошкільнят шляхом:


 • дослiдження, трансформування, експериментування та моделювання рiзних за величиною, кiлькiстю та просторовим розміщенням об'єктiв;

 • доцiльного поєднання матерiалу з рiзних освітніх лiнiй та використання його у процесi життєдiяльностi;

 • спiвпраці, спiвтворчості дiтей та вихователя, надання дiтям права вибору та можливостi самостiйно знаходити шляхи розв'язання завдань або проблемних ситуацiй.

З цією метою була розроблена авторська програма «Розум розвиваємо – мислити навчаємо».

. Зміст програми спрямований на активізацію пізнавальної діяльності дітей, розвиток та корекцію сенсорних функцій, формування навичок орієнтації у просторі, створення уявлень про предмети і явища, про зв’язки і закономірності навколишнього світу.

Працюючи з дошкільниками, які мають вади зору та розробляючи завдання, ігри, враховувалися тифлопедагогічні вимоги до їх створення та корекційно-розвиваючі завдання на орієнтацію в просторі, зорове сприймання кольору, форми та величини, дрібну моторику, тактильне сприймання.

Програма розрахована на вивчення протягом навчального року: молодший дошкільний вік (3-4 роки)– 12 год, середній дошкільний вік (4-5 років) – 15год і старший дошкільний вік (5-6 років) – 22,5 год.Зміст освітнього матеріалу та вимоги

до навчальних досягнень дошкільнят

молодшого віку (3-4 років) дошкільного навчального закладу

12 год;, 20 хв на тиждень
з/п

К-сть

год

Зміст освітнього матеріалу

Вимоги до рівня розвитку дошкільнят

1

2,7

І. ВЧИМОСЯ МІРКУВАТИ


Діти повинні знати :

- різні події відбуваються в певному порядку;

- -узагальнюючі поняття: посуд, одяг, взуття, продукти харчу-вання, меблі, транспорт;

- частини доби.

Діти повинні вміти:

- виявляти невідповідності явищ зображених на кар-тинках;

- вживати узагальнюючі слова;

- впорядковувати події.2

2,7

ІІ. ЗАДАЧІ НА КМІТЛИВІСТЬ


Діти повинні знати:

- основні типи геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник);

- спільні властивості та відмін-ності геометричних фігур;

- за допомогою паличок можна викласти будь-яку геометричну фігуру, яка має кути і сторони.
Діти повинні вміти:

- викладати з паличок геометричні фігури, у яких є сторони і кути за усною вказівкою;

- орієнтуватися у найпрості-ших лабіринтах;

- складати круг та квадрат із двох-трьох частин;

- знаходити однакове.

3

1,4

III. СТВОРЕННЯ ОБРАЗНИХ І СЮЖЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ


Діти повинні знати:

- геометричні фігури: круг, квад-рат, трикутник;

- спільні властивості та відмін-ності геометричних фігур;

- основні кольори: червоний, жовтий, синій, зелений.
Діти повинні вміти:

- знаходити відмінності та спільні ознаки геометричних фігур, враховуючи форму, колір, розмір;

- - розчленовувати силует із геометричних фігур на частини;

- - складати сюжет із частинок в грі "Склади картинку" (з чотирьох і шести частин);

- визначати предмет за час- тинами.

4

1,4IV. КУБИКИ НІКІТІНА

Діти повинні знати:

- кольори, якими розфарбований кубик: синій, червоний, жовтий, білий;

- будову кубика.Діти повинні вміти:

 • знаходити задану грань і правильно ставити кубик на площину;

 • складати поїзди та баш-точки;

 • складати доріжки і квадрати;

 • сладати прості узори з чотирьох кубиків.

5

1,4V. ПАЛИЧКИ

Діти повинні знати:

 • з паличок можна викладати різні фігури;

 • нескладні зображення можна перетворити шляхом перек-ладання чи додавання однієї з паличок.

Діти повинні вміти:

 • викладати прості зобра-ження із паличок за поданим зразком (тр-икутник, квадрат, пра-порець, телевізор, буд-иночок, прямокутник);

 • складати прості зобра-ження із паличок за пода-ним зразком;

 • перетворювати нескладні зображення із паличок шляхом перекладання, чи додавання однієї з них;

 • перетворювати нескладні зображення із паличок, діючи за вказівкою вихователя.

6

2,4VI. ЛОГІЧНІ ІГРИ НА СКЛАДАННЯ РІЗНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Діти повинні знати:

 • з чого складаються ігри : “Залатай килимок”, “Барвис-тий квадрат”, “Склади кар-тинку”;

 • із складових частинок цих ігор можна викласти певні зображення.
Діти повинні вміти:

 • здійснювати зорово-мірку-вальний аналіз можливого способу розміщення пред-метних зображень та фігур, звіряючи їх із зразком;

 • аналізувати поданий зразок, визначати суть завдання;

 • працювати за сумірними зразками шляхом наклада-ння та за зменшеними зразками;

- знаходити відмінності між схожими картинками.


Зміст освітнього матеріалу та вимоги

до навчальних досягнень дошкільнят

середнього віку (4-5 років) дошкільного навчального закладу

15 год; 25 хв на тиждень
з/п

К-сть

год

Зміст освітнього матеріалу

Вимоги до рівня розвитку дошкільнят

1

3,8

І. ВЧИМОСЯ МІРКУВАТИ


Діти повинні знати:

 • пори року, частини доби;

 • узагальнюючі слова: меблі, посуд, одяг, іграшки, взуття, продукти, овочі, фрукти, транспорт;

 • існування причинно-наслід-кових зв’язків.

Діти повинні вміти:

 • класифікувати картини за родами та видами, вилу-чати зайве;

 • виявляти нелогічність си-туацій;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між об’єктами;

 • групувати предмети та вживати узагальнюючі сло-ва.

2

3,2

ІІ. ЗАДАЧІ НА КМІТЛИВІСТЬ


Діти повинні знати:

 • основні типи геометричних фігур (круг, квадрат, три-кутник);

 • спільні властивості та відмін-ності геометричних фігур;

 • за допомогою паличок можна викласти будь-яку гео-метричну фігуру, яка має кути і сторони.


Діти повинні вміти:

 • знаходити серед предметів у кімнаті ті, що нагадують певні геометричні фігури,

 • знаходити найпростіші за-кономірності у розташу-ванні геометричних фігур;

 • орієнтуватися у простих лабіринтах;

 • розв’язувати прості голо-воломки з паличок;

 • знаходити однакове;

 • складати квадрат, круг з частин;

 • виявляти наявні предмети за контурами, що накла-даються.

3

2,8

III. СТВОРЕННЯ ОБРАЗНИХ І СЮЖЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ


Діти повинні знати:

 • геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник, прямо-кутник;

 • спільні властивості цих фігур та їх відмінності;

 • основні елементи геометр-ричних фігур (кут, сторона).


Діти повинні вміти:

 • аналізувати набір фігур до ігор "Танграм", "Монгольська гра", "Колумбове яйце";

 • складати прості фігури-силуети до цих ігор за зразками;

 • розділяти складний силует на геометричні фігури, що є в наявності;

 • завершувати конструю-вання найпростіших силу-етів із заданого набору гео-метричних фігур;

 • створювати композиції си-луетів за заданими пра-вилами;

 • складати сюжет із кубиків;

 • визначати предмет за частинами

4

2,0IV. КУБИКИ НІКІТІНА

Діти повинні знати:

 • кольори, якими розфарбо-ваний кубик;

 • будову кубика;

 • з кубиків можна щось збу-дувати.


Діти повинні вміти:

 • описати будову одного кубика;

 • складати узори з чотирьох-дев’яти кубиків за схемами;

 • малювати схеми за заданим складеним узором;

 • складати візерунки за задумом.

5

1,2V. ПАЛИЧКИ

Діти повинні знати:

 • з паличок можна викладати різні прості зображення;

 • нескладні зображення можна перетворити шляхом перекла-дання, додавання або заби-рання певної кількості паличок.
Діти повинні вміти:

 • викладати прості зобра-ження із паличок за поданим зразком (трикут-ник, квадрат, прапорець, телевізор, будиночок, пря-мокутник);

 • складати прості зобра-ження із паличок за вка-зівкою вихователя;

 • перетворювати нескладні зображення із паличок шляхом перекладання, чи додавання однієї з них;

 • перетворювати нескладні зображення із паличок, ді-ючи за вказівкою вихователя

6

1,0

 1. ЗАДАЧІ – ЖАРТИ


Діти повинні знати:

 • програмовий матеріал з усіх освітніх ліній програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Діти повинні вміти:

 • аналізувати предмет з кількісної, часової, просто-рової точки зору;

 • проявляти винахідливість, кмітливість;

 • розуміти гумор;

 • знаходити відповідь, зама-сковану зовнішніми умо-вами;

 • виділяти головні влас-тивості, математичні відно-шення, замасковані зовні-шніми несуттєвими озна-ками;

 • класифікувати та узагаль-нювати.

7

1.0

VII. ЛОГІКО-ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ


Діти повинні знати:

 • різні предмети мають величину, масу і об'єм;

 • об'єм можна виміряти;

 • в якому посуді зберігаються рідкі речовини;

 • основна рідина - це вода;

 • кругообіг води у природі;

 • без води неможливе життя;

 • воду необхідно економити;

 • які ще рідини існують;

 • як заощадливо використовувати посуд;

 • масу можна визначити, зва-живши предмет;

 • маса залежить від об'єму та матеріалу;

 • всі предмети потрібно заощадливо використовувати.


Діти повинні вміти:

 • вимірювати об'єм умовною міркою;

 • співвідносити об'єм речо-вин;

 • економно використовувати посуд;

 • заощадливо витрачати воду та інші рідини;

 • порівнювати масу різних предметів;

 • орієнтуватися скільки пот-рібно взяти продукту, щоб весь використати;

 • визначати на око, скільки товару (цукру, цукерків, пе-чива тощо) приблизно при-паде на певну масу, напри-лад на 100 грам чи на 1 кг.;

 • заощадливо витрачати продукти харчування;

 • визначати на око величину предмета.

Зміст освітнього матеріалу та вимоги

до навчальних досягнень дошкільнят

старшого віку (5-6 років) дошкільного навчального закладу

22,5 год; 40 хв на тиждень


Пор №

К-сть

год.

Зміст освітнього матеріалу

Вимоги до рівня розвитку дошкільнят

1

5,0І. ВЧИМОСЯ МІРКУВАТИ

Діти повинні знати:

 • різні події мають свою логічну послідовність: части-ни доби, дні тижня, пори року;

 • існування причинно-наслід-кових зв’язків;

 • предмети класифікуються за родами та видами.

Діти повинні вміти:

 • встановлювати логічну пос-лідовність подій;

 • виявляти нелогічність си-туацій;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між об’єк-тами;

 • класифікувати предмети за родами та видами, вилучати зайве;

 • доводити свою правоту логічно і послідовно міркуючи;

 • будувати міркування за структурою: теза - аргумент - висновок;

 • розгадувати нескладні крос-ворди та ребуси.2

3,0ІІ. ЗАДАЧІ НА КМІТЛИВІСТЬ

Діти повинні знати:

 • основні типи геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал, ромб, багатокутник);

 • основні відмінності геомет-ричних фігур різних типів;

 • спільні властивості геомет-ричних фігур різних типів;

 • просторові напрямки.


Діти повинні вміти:

 • аналізувати та порівнювати фігури за різними ознаками;

 • знаходити закономірність у розташуванні геометричних фігур на малюнку;

 • порівнювати складні об’єкти за групою ознак;

 • розділяти складний силует на складові геометричні фігури;

 • знаходити однакове у запро-понованих картинках;

 • виявляти наявність пред-метів за контурами, що нак-ладаються;

 • складати із частин круг та квадрат;

 • орієнтуватися у лабіринтах;

 • орієнтуватися на аркуші па-перу;

 • розв’язувати головоломки з паличок;

 • писати” математичні дик-танти.

3

1,5

III. СТВОРЕННЯ ОБРАЗНИХ І СЮЖЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ


Діти повинні знати:

 • геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник, прямо-кутник, овал, ромб, мног-окутник;

 • спільні властивості різних гео-метричних фігур;

 • основні відмінності між різ-ними геометричними фігурами.


Діти повинні вміти:

 • складати нові геометричні фігури із наявних;

 • аналізувати набір фігур до ігор: "Танграм", "Монголь-ська гра", "Колумбове яйце", "Піфагор";

 • складати фігури-силуети за зразками;

 • аналізувати поданий зразок і словесно описувати способи з’єднання та просторового розміщення частин;

 • складати зображення за власним задумом;

 • складати із кубиків сюжет за частинами за зразком і без зразка;

 • визначати предмет за частинами.

4

3,0IV. КУБИКИ НІКІТІНА

Діти повинні знати:

 • кубик складається із шести граней, кожна з яких розфар-бована по-іншому;

 • використавши кілька кубиків можна змоделювати візерунок.


Діти повинні вміти:

 • робити аналіз і синтез заданого візерунку;

 • складати візерунок з кубиків за даною схемою, або за вка-зівкою вихователя із дев'яти і шістнадцяти кубиків;

 • малювати схеми до скла-дених віхерунків;

 • складати узори за задумом;

 • конструювати свої власні моделі.5

1,5V. ПАЛИЧКИ

Діти повинні знати:

 • з певної кількості паличок можна викладати різні прості зображення предметів та геометричні фігури, які мають кути;

 • викладені предмети та геометричні фігури можна перетворити шляхом перекла-дання, додавання або заби-рання певної кількості па-личок.


Діти повинні вміти:

 • перетворювати фігури, якщо для цього потрібно забрати чи додати певну кількість паличок;

 • самостійно знаходити прийоми розв’язання зав-дань щодо перетворення за-даної фігури.6

1,0
VІ. ЗАВДАННЯ – ЖАРТИ


Діти повинні знати:

 • програмовий матеріал з усіх освітніх ліній програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Діти повинні вміти:

 • аналізувати предмет з кількісної, часової, просто-рової точки зору;

 • проявляти винахідливість, кмітливість;

 • розуміти гумор;

 • знаходити відповідь, зама-сковану зовнішніми умо-вами;

 • виділяти головні влас-тивості, математичні відно-шення, замасковані зов-нішніми несуттєвими озна-ками;

 • класифікувати та узагаль-нювати.7

1,0

 1. ЛОГІКО-ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ ЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ


Діти повинні знати:

 • різні предмети мають величину, масу і об'єм;

 • об'єм можна виміряти;

 • в якому посуді зберігаються рідкі речовини;

 • основна рідина - це вода;

 • кругообіг води у природі;

 • без води неможливе життя;

 • воду необхідно заощаджувати;

 • які ще рідини існують;

 • як заощадливо використовувати посуд;

 • масу можна визначити, зва-живши предмет;

 • маса залежить від об'єму та ма-теріалу;

 • всі предмети потрібно заощад-ливо використовувати.

Діти повинні вміти:

 • вимірювати об'єм умовною міркою;

 • співвідносити об'єм речо-вин;

 • заощадливо використовувати посуд;

 • визначати стан води (лід - пара - рідина);

 • заощадливо витрачати воду та інші рідини;

 • порівнювати масу різних предметів;

 • орієнтуватися скільки пот-рібно взяти продукту, щоб весь використати;

 • визначати на око, скільки товару (цукру, цукерків, печива тощо) приблизно припаде на певну масу, наприклад на 100 грам чи на 1 кілограм;

 • заощадливо витрачати про-дукти харчування;

 • визначати на око величину предмета.8

2,0

 1. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ. ЗАВДАННЯ З КЛЮЧЕМ


Діти повинні знати:

 • функції обчислювальної машини;

 • алгоритм;

 • блок-схему.


Діти повинні вміти:

 • виконувати арифметичні дії в межах десяти;

 • “читати” прості блок-схеми;

 • чітко виконувати вказівки блок-схеми;

 • аналізувати завдання, яке потрібно виконати на обчислювальній машині;

 • виконувати прості пере-творення.

94,5
 1. ЗАВДАННЯ З КЛЮЧЕМ


Діти повинні знати:

 • щ таке «ключ»;

 • які бувають «ключі»;

 • користуючись «ключем», мпожна утворювати логічні ланцюжки та знаходити розв’язок поставленої задачі.


Діти повинні вміти:

 • впізнавати «ключ»;

 • користуватися «ключем» для утворення логічних ланцюжків;

 • використовувати ключ для розвязку для розв’язування поставленої задачі;

 • розгадувати ключ за поданими схемами.

Список використаних джерел


 1. Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку. – 49 с.

 2. Беженова М. Математична абетка. Формування елементарних математичних уявлень. - М.: Ексмо, СКІФ, 2005. – 96 с.

 3. Белошістая А.В. Готуємося до математики. Методичні рекомендації для організації занять з дітьми 5-6 років. - М.: Ювента, 2006. – 64 с.

 4. Волчкова В.М., Степанова Н.В. Конспекти занять у старшій групі дитячого саду. Математика. Практичний посібник для вихователів і методистів ДОП. - М.: ТЦ Учитель, 2007. - 192 с.

 5. Денисова Д., Дорожін Ю. Математика для дошкільнят. Старша група 5 +.- М.: Мозаїка-Синтез, 2007. – 94 с.

 6. Цікава математика. Матеріали для занять і уроків з дошкільнятами і молодшими школярами. - М.: Учителю, 2007. – 134 с.

 7. Зайцева Л. І. Формування математичної компетентності старших дошкільників: метод. посіб. / Л. І. Зайцева. – Харків: Веста: Ранок, 2008. – 160 с.: іл.

 8. Звонкін А.К. Малюки і математика. Домашній гурток для дошкільнят. - М.: МЦНМО, МІОО, 2006. – 64 с.

 9. Конева Н.М.Формування логіко-математичної компетентності дошкільників. Дошкільний навчальний заклад Харківської міської ради. – 112 с. Кузнєцова В.Г. Математика для дошкільнят. Популярна методика ігрових уроків. - СПб.: Онікс, Онікс-СПб, 2006. – 112 с.Носова Е.А., Непомняща Р.Л. Логіка і математика для дошкільнят. - М.: Дитинство-Прес, 2007. – 96 с.

 10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Є.Є. Ігралочка. Практичний курс математики для дошкільників. Методичні рекомендації. - М.: Ювента, 2006. – 126 с.

 11. Сичова Г.Є. Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. - М.: Книголюб, 2007. – 96 с.

 12. Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку. Тернопіль. Мандрівець, 2013. - 263 с.

 13. Шалаєва Г. Математика для маленьких геніїв вдома і в дитячому садку. - М.: АСТ, Слово, 2009. – 94 с. Савченко О.Я. Барвистий клубок; Дивись, міркуй, відповідай; Навчання і розваги – К.: Бліц, 1995. – 112 с. : іл. ISBN 5 – 7707 – 7735 – 4.

 14. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 94с.: ил – ISBN 5 – 09 – 001638 – 0.

 15. Ерофеев Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. Для воспитателей дет. сада. М.: Просвещение, 1992. – 191 с.: ил. – ISBN 5 – 09 – 004060 – 5.

 16. Семенченко П.Н. Навчайте думати малят. Ломиголовки, ребуси, кросворди. Видавництво К.: Довіра, 1997. – 64 с.: іл. ISBN 966 – 507 – 046 – 0.

 17. Артемова Л.В. Вчимося граючись. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят: Кн. Для вихователів дитсадків та батьків. – К.: Тоніріс, 1995, - 112 с.: іл. ISBN 5 – 87498 – 091 – 1.

 18. Павлова Н.М. Математика. Академія дошкільних наук. – К.: АСТ - ПРЕСС – ДІК - СІ, 2001. – 134 с. іл. ISBN 966 – 7463 – 49 – 4.

 19. Логіка. Вчимося самостійно думати, порівнювати, міркувати. Академія дошкільних наук. – К.: АСТ - ПРЕСС– ДІК - СІ, 2000. – 65 с. іл. ISBN 966 – 7463 – 46 – Х.

 20. Горшкова Тетяна, Едуард Фінкельштейн. Країна розвитку дитини. Вигаданий світ. Академія дошкільних наук від 3-х до4-х. – К.: АСТ - ПРЕСС – ДІК - СІ, 2000. – 224 с. іл. ISBN 966 – 7463 – 32 – Х.

 21. Нікітін Б.П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри. Пер. з рос. – К.:, 1991. 144 с. іл. ISBN 5 – 330 – 01426 – 3.

 22. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу - с игрой. Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с.; ил. – ISBN 5 – 09 – 003467 – 2.

 23. Столяр А.А. Касабуцкий Н.И., Скобелев Г.Н. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. М.: Просвещение 1991. – 80 с. ил - ISBN 5 – 09 – 003272 – 6.

 24. Мацюк Л.Г., Крушинська В.Л. Дидактичні ігри з математики в дитячому садку. Навчально-методичний посібник. К.: Освіта, 1992. – 64 с. іл. ISBN 5 – 330 – 01361 – 5.

 25. Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3-х до 6-ти лет. М.: Просвещение, 1991. – 64 с.: ил. - ISBN 5 – 09 – 003274 – 2.

 26. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. /. Дошк. вих., 1999 р.

 27. Гайштут О.Г. Захоплююча математика. Розвиваючі стежки.: Навчальний посібник. – М.: Дом педагогики, 1996. – 64 с.: мал. ISBN 5 – 89149 – 030 – 7

 28. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.://Дошкільне виховання, 2003. – 243 с. ISBN 966-8101-01-4
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка