Розумова відсталістьСторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4
У глобалізованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед Україною відкриває лише ефективна реалізація її людського потенціалу. У європейському світогляді освіта, соціальна мобільність визнаються основною складовою національного багатства та ресурсом соціально-економічного розвитку.

Виходячи із свого європейського вибору, Україна започатковує процес змін в тому числі і системи освіти.

Система освіти в Україні розглядається як основа національного і духовного відродження суспільства. На сьогодні світова спільнота переходить до нової парадигми - "єдине суспільство, яке включає людей з різноманітними проблемами". Згідно зі статутом Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої декларації про права людини діти-інваліди мають рівні права і можливості з іншими людьми.

Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного рівня спонукає кожну державу до приведення національного законодавства у відповідність з цією "всесвітньою конституцією прав дитини".

У нашій країні, як і в усьому світі, з різних причин зростає кількість дітей із відхиленнями у розвитку. Останнім часом міжнародна спільнота запропонувала використовувати для дітей із порушеннями термін "діти з особливими освітніми потребами", який стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенями порушень. До них належать:

порушення слуху (глухі, зі зниженим слухом);

порушення зору (сліпі, зі зниженим зором);

порушення мовлення;

порушення опорно-рухового апарату ЦЩП);

розумова відсталість;

затримка психічного розвитку.

Для реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини, забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей спеціальне навчання в нашій країні здійснюється за трьома напрямами:

Спеціальні школи (школи-інтернати).

Інтегроване навчання в умовах загальноосвітньої школи.

Інклюзивне навчання — спільне перебування дітей із різними порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими ровесниками.

В Україні щороку на 1,5-2 тисячі зменшується кількість вихованців інтернатних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. Це зумовлено їх інтеграцією до загальноосвітніх навчальних закладів.


Основним документом який сьогодні буде обумовлювати розвиток всієї системи освіти є Концепція розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років. Проект Концепції підготовлений експертною групою при Міністерстві освіти і науки, створеною у липні 2014 року.

Автори документу наголошують, що проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років – відкритий документ, призначений для вільної дискусії за участю всіх зацікавлених осіб та інституцій. Це не директива, а запрошення до обговорення.

Основні витяги проекту Концепції розвитку освіти України на 2015-2025 роки пропоную вашій увазі:
Освіта громадян з особливими освітніми потребами

3.6.1 Для забезпечення доступу до освіти громадянам з особливими потребами запровадити з 2016 року систему адресної фінансової підтримки та організаційно-правових заходів для створення належних умов у навчальних закладах, де навчаються такі громадяни.

3.6.2 Забезпечити заклади інклюзивної освіти кадровою, технічною, методичною та фінансовою підтримкою. З 2016 р. зробити обов’язковою виконання норм закону про наявність окремих штатних одиниць для закладів інклюзивної освіти, з відповідним фінансовим і кадровим забезпеченням, передбачити фінансування фахівців, які долучаються до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

4.3 Соціальні гарантії і стандарти

4.1.3 Розробити норми, стандарти, процедури атестації педагогічних працівників, нові вимоги, стандарти, процедури атестації

4.3.2 Законодавчо забезпечити укладання обов’язкового письмового трудового договору (контракту) з усіма педагогічними працівниками за результатами незалежної сертифікації або атестації, введення надбавок за використання прогресивних методик і технологій навчання, врахування результатів ЗНО учнів, врахування усіх видів роботи тощо

4.3.4 Змінити систему оплати праці вчителів та керівників шкіл, відмовившись від «поурочної» оплати праці вчителів, перейти на оплату повного робочого дня вчителя, здійснити поетапний перехід до нової системи оплати праці вчителів, яка міститиме стимулюючу складову.4.1 Підготовка кадрів (дошкільна і шкільна освіта)

4.1.1 Здійснити у 2015 - 2017 рр. громадсько-експертний моніторинг усіх педагогічних навчальних закладів для розробки рекомендацій щодо їхньої оптимізації

4.1.5.2 Персонал, який працює з дітьми віком від трьох років:

Вихователі – щонайменше ступінь магістра, асистенти вихователя, технічний персонал – щонайменше середня освіта

4.1.5.3 Обов’язковий професійний розвиток (підвищення кваліфікації) – щонайменше раз в рік

5. Управління, Фінансування, Менеджмент

5.1 Децентралізація управління та дерегуляція

5.1.1 Запровадження принципу субсидіарності. Перегляд обсягу і меж повноважень центральних і місцевих органів управління освітою, скорочення контрольно-наглядових функцій, жорстка і чітка регламентація процедур і повноважень інституцій, пов’язаних з контролем і наглядом

5.1.2 Чітко визначити обсяг контрольно-звітної та облікової документації навчального закладу, звести його до мінімуму (21 позиція)

5.1.3 У містах з районним адміністративним поділом вивести школи з підпорядкування районних управлінь освіти (у 2015 – 2016 рр.).

5.1.4 Реорганізація районних управлінь та відділів освіти у сервісні центри (до 2017)

5.42 Повноваження атестації педагогічних працівників передати до ЗНЗ (крім методистів муніципального рівня).

5.4.3. Законодавчо визначити роль громадськості, зокрема піклувальних рад в управлінні ЗНЗ.

5.5.5. Запровадження економічного стимулювання якісної освітньої діяльності (через систему державних грантів, контрактних відносин тощо).

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України до організації навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році від 05.06.2015№ 1/9-280 з урахуванням поетапного переходу спеціальних навчальних закладів на нові навчальні плани і програми (лист МОН від 25.06.2014 № 1/9-335 «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік») робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, складаються:

для підготовчого, 1-3 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828);

для 4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852);

для 5-6 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. № 701);

для 7-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. № 778.

Під час складання робочих навчальних планів дозволяється перерозподіл до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Типових навчальних планів. Всередині освітньої галузі перерозподіл здійснюється за погодженням із місцевим органом управління освітою, між галузями – за погодженням із Міністерством освіти і науки України.

У межах програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (програми розміщені на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) дозволяється вносити корективи з урахуванням індивідуальних особливостей даної категорії дітей.

Навчальні плани для учнів з помірною розумовою відсталістю складаються на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для розумово відсталих дітей з українською чи російською мовою навчання з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів.

Навчання дітей з помірною розумовою відсталістю здійснюється за спеціальними навчальними програмами для спеціальних навчальних закладів для розумово відсталих дітей та (або) за індивідуальною навчальною програмою. Допускається адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей учнів, що виявляється в зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем та постійне повторення навчального матеріалу у поєднанні з предметно-практичною діяльністю.

Додаток 14

до наказу Міністерства освіти і наукивід 28.01.2014 року № 80
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи для розумово відсталих дітей

з навчанням українською мовою


Освітні галузі

Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень

у класах


Підг.

1

2

3

4

разом

Мови і література

Українська мова

7

7

7

7

7

35

Математика

Математика

4

4

4

4

4

20

Природознавство

Природознавство

1

1

1

1

1

5

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

10

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Технології*

Трудове навчання

2

2

2

2

2

10

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

5

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

5

Усього

19

19

19

20

20

97

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

5

4

4

4

4

21

Ритміка

1

1

1

1

1

5

Лікувальна фізкультура

1

1

1

1

1

5

Cоціально-побутове орієнтування

1

2

2

2

2

9

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1

1

2

2

2

8

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

21

22

22

105

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

28

28

29

30

30

145

Для 5-6 кл:

Для 7-9 кл:

Додаток 12


Типовий навчальний план

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь)

для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою

Освітні

галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова і література

7

6

6

6

4

2

Суспільство-

знавство


Історія України

-

-

2

2

2

2

Я і Україна

2

1

-

-

-

-

Естетична

культура


Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

МатематикаМатематика

4

5

5

5

5

4

Природо-


знавство

Природознавство

-

2

2

2

2

-

Географія

-

2

2

2

2

-

Фізика і хімія у побуті

-

-

2

2

2

-

Технології

Трудове навчання

8

8

7

9

11

24

Здоров’я і

фізична культураОснови здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

2

2

3

2

Разом

26,5

29,5

30,5

31,5

31,5

34,5

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

1

2

2

2

2

-

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

-

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

2

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

33


Варіативна складова


з/п


Клас

Кількість годин варіативної складової

Навчальні предмети

1

1

1 год.

ЛФК

2

2

2 год.

ЛФК – 1 год.

Розвиток мовлення – 1 год.3

3

2 год.

ЛФК – 1 год.

Розвиток мовлення – 1 год.4

4

0,5 год.

ЛФК

5

5

1 год.

Українська мова

6

6-А

6-Б


1 год.

1 год.


Українська мова

7

7-9

0,5 год.

Факультатив «Основи споживчих знань»

Якість освітніх послуг закладу залежить від рівня фахової майстерності педагогів. Учитель – ключова фігура, яка забезпечує навчально-виховний процес з урахуванням новітніх технологій та особливостей психічного і фізичного розвитку вихованців.

Підвищенню професійної компетентності педагогів сприяє методична робота, побудована на діагностичній основі, що дає можливість вивчити індивідуальні запити педагогів, проблемні фахові питання, уникнути формалізму в роботі методичних об’єднань.

Робота шкільного колективу спрямовано на єдину методичну проблему «Формування позитивного ставлення до навчання, позаурочної діяльності як умова успішної корекції та подальшої соціалізації вихованців у суспільство».

Система методичної роботи у нашій школі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура науково-методичної роботи органічно поєднує розгляд основних науково-методичних проблем педагогічними радами, науковий пошук методичних об’єднань та творчих груп із вивчення та впровадження ефективних освітніх технологій. Методична робота проводиться на діагностичній основі з урахуванням актуальних завдань корекційного навчально-виховного процесу спеціальної школи. Методична робота здійснюється через діяльність шкільної методичної ради та методичних об’єднань.

До складу методичної ради входять:№ з/п

ПІБ

Посада

1

Хоронжук Н.О.

Голова методичної ради

2

Іонова О.Ю.

Заступник директора з НР

3

Мельниченко О.О.

Заступник директора з ВР

4

Бащук О.С.

Керівник МО початкових класів

5

Паніцька І.С.

Керівник МО природничо-математичного циклу

6

Євсюков С.М.

Керівник МО предметів корекційно-розвивального спрямування

7

Гонтаренко Л.І.

Керівник МО гуманітарного циклу

8

Луценко Н.М.

Керівник МО профільного трудового навчання

9

Телевінова Л.О.

Керівник МО вихователів 1 – 4 класів

10

Наливайко Т.А.

Керівник МО вихователів 5 – 9 класів

11

Кирко А.Г.

Соціальний педагог

12

Коваленко І.В.

Практичний психолог

Діяльність методичної ради спрямована на організацію, координацію всієї методичної роботи закладу.Протягом року в школі працюватиме творча група до складу якої ввійдуть:

№ з/п

ПІБ

ПосадаМараховська О.В.

Голова творчої групиЧайчук А.В.

Заступник голови творчої групиАльміз С.С

Секретар творчої групиТелевінова Л.О.

ВиховательПетрова В.М.

Вчитель трудового навчанняКоваленко І.В.

Практичний психологЄвсюков С.М.

вчитель трудового навчання, ЛФКПроблемне питання: Пошук та впровадження нових активних форм виховання громадянської свідомості школярів в умовах школи-інтернату.
Мета: Знаходження та впровадження у навчально-виховному процесі нових активних прийомів, форм, методів роботи з виховання громадянської свідомості учнів у таких напрямках:
Основні напрямки діяльності:

  1. Виховання патріотизму, почуття національної та громадянської свідомості, гідності.

  2. Розвиток критичного мислення, формування власної точки зору та стійкої громадянської позиції.

  3. Створення мотивації до вивчення історії рідного краю і, як наслідок, організація пошукової роботи у цьому напрямку.

  4. Виховання екологічної свідомості та культури, активізувати та урізноманітнити природничо-дослідницьку та суспільно-корисну роботу.

  5. Формування високих моральних принципів через активізацію роботи соціального сектору (волонтерський рух, благодійні акції та інше).

  6. Формування правової культури.

  7. Формування працелюбності, ініціативності, творчості, самостійності та відповідальності за свої дії через самоврядування.

  8. Сприяння утвердженню серед учнів здорового способу життя.

  9. Впровадження інноваційних технологій, мультимедійних, аудіовізуальних та інших засобів зорієнтованих на щільнісний компонент, особисту творчість школярів.

Одним з пріоритетних напрямків є сприяння динамічному розвитку, самоорганізації та активізації діяльності шкільних методичних об’єднань.

На засіданнях МО вчителів та вихователів розглядалися нормативно правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в спеціальній школі-інтернаті. Особлива увага у діяльності методичних об’єднань вчителів приділялась систематизації роботи по самоосвіті; удосконаленню методики застосування наочних посібників, дидактичних матеріалів на уроках; формуванню компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності шляхом використання інноваційних технологій навчання; впровадженню новітніх методик у корекційно-педагогічну діяльність; наданню методичної допомоги молодим педагогам.

МО вихователів активно працювали над забезпеченням теоретичної підготовки вихователів з проблемного питання школи-інтернату; системою роботи з формування комунікативних можливостей учнів; над проблемою педагогіки співпраці учнів, педагогів, суспільства; впровадженням технологій арттерапії в систему корекційно-виховної роботи.

Засідання МО проводились 4 рази на рік, а також була організована робота між засіданнями. В цілому методичні об’єднання працювали планомірно, злагоджено. Хочу відмітити як позитивний досвід роботу мо вчителів початкових класів та вчителів предметів корекційно-розвивального спрямування. В 2015-2016 н.р. за ініціативою керівників мо Євсюкова С.М. Бащук О.С. керівника творчої групи Мараховської О.В. заплановано проведення спільної проектної діяльності протягом року із залученням всіх учасників навчально-виховного процесу. Сподіваюсь, що ця співпраця буде плідною та результативною.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка