Розумова відсталістьСторінка2/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

Організація роботи шкільних методичних об’єднань у 2015-2016н.р.

№ з/п

МО школи

Керівник МО

Тема над якою працює МОпочаткові класи

Бащук О.С.

Шляхи формування комунікативних умінь і навичок як ключовий напрямок корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярамиприродничо-математичний цикл

Паніцька І.С.

Підвищення ефективності корекційно-розвивальної роботи на основі впровадження інноваційних технологій виховання та навчанняпредметів корекційно-розвивального спрямування

Євсюков С.М.

Підвищення мотивації учнів до самовдосконалення шляхом творчої співпраці педагога та дитини на корекційно-розвивальних заняттяхгуманітарний цикл

Гонтаренко Л.І.

Корекційний супровід навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами з використанням засобів нетрадиційної педагогікипрофільне трудове навчання

Луценко Н.М.

Деференціація, індивідуалізація, як запорука підвищення ефективності корекційно-розвивальної роботи на уроках профільного трудового навчання.вихователі 1 – 4 класів

Телевінова Л.О.

Підвищення професійної майстерності, інноваційної культури та рівня теоретичної підготовки вихователів щодо питань патріотичного виховання.вихователі 5 – 9 класів

Наливайко Т.А.

Створення розвивального середовища для соціалізації успішної особистості учня та реалізації творчого потенціалу педагога

Робота МО організовується на основі плану роботи школи-інтернату, рекомендацій Департаменту освіти,науки та молоді, науково-методичної проблеми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів.

№ з/п

Тема педради

Термін проведення

1

1. Про підсумки діяльності педагогічного колективу школи-інтернату у 2014 – 2015 н.р. та основні завдання на 2015-2016 н.р. відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми проблемами.

серпень


2. Затвердження робочого навчального плану на 2015-2016 н.р.

3. Затвердження режиму роботи школи-інтернату у 2015 – 2016 н.р.

4. Погодження річного плану роботи школи.

5. Обговорення правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1, 2 класів

2

1. Формування комунікативних компетентностей учнів в системі вивчення предметів гуманітарного циклу.

жовтень


2. Педагогічна адаптація учнів 5-х класів до навчальної, позаурочної діяльності в середній ланці.

3

1. Шляхи підвищення ефективності корекційно-розвивальних занять в навчально-виховному процесі.

січень

2. Про виконання навчальних планів та програм за І семестр.

3. Звіти про рух, відвідування, успішність учнів за І семестр.

4

Реалізація завдань трудового виховання та професійної орієнтації учнів на уроках та в позаурочний час

березень

5

1. Про закінчення 2015-2016 н.р. учнями 1-8 класів та переведення їх у наступні класи.

травень

2 Про випуск учнів 9 класів зі школи.

3. Про організацію літнього оздоровлення вихованців.

Важливим залишається питання організації у 2015-2016 н.р. дієву роботу з наставництва наступним чином:

№ з/п

Наставник

Молодий педагогЛобода Світлана Олександрівна

Васильченко Марина СергіївнаТелевінова Людмила Олександрівна

Єпутатова Катерина АнатоліївнаАнтонова Людмила Борисівна

Савчук Тетяна МиколаївнаІоненко Анжела Василівна

Башара Валентина ОлександрівнаНаливайко Тетяна Анатоліївна

Зелінський Анатолій ЛеонідовичОсновними завданнями наставників бачу:

1. Організація співпраці з молодим спеціалістом.

2. Організація самоосвітньої діяльності.

3. Спільне моделювання системи виховних заходів.

4. Організація випереджувальних заходів наставниками.

5. Консультування.

6. Взаємовідвідування виховних заходів.

У 2015-2016 н.р. вимагають вирішення наступні проблеми:

- забезпечення оптимальних умов для всебічного гармонійного розвитку вихованців, їх самореалізації;

- здійснення цілеспрямованої організаційно - педагогічної роботи з батьками, забезпечення системності у формуванні психолого-педагогічної корекції;

- налагодження взаємодії та використання методу проектів у навчально - виховній діяльності;

- забезпечення здійснення учасниками навчально-виховного простору спільних проектів, інших інноваційних технологій на виконання державних документів в системі корекційної освіти.

- вдосконалення самоосвітньої роботи педагогів.

Організація атестації педагогічних працівників у 2014-2015н.р.

Організація атестації педагогічних пра­цівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), «Про загальну середню освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. № 930, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013.та відповідно до перспек­тивного плану атестації, який щороку корегується.

Підготовці і проведенню атестації сприяє видання відповідних наказів, аналіз кадрового складу вчителів та затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, перегляд термінів проходження ними курсів підвищення кваліфікації, складання графіків атестації, проведення педагогами творчих звітів, відкритих уроків, позакласних заходів.

Список працівників Вознесенської СЗОШ-І, які атестуються у 2015-2016 н.р.

ПІБ

Посада

Який предмет викладає

Педагогічний стаж

Результат попередньої атестації

Вид атестації (чергова/позачергова)

На яку категорію претендує

Денисова Лариса Миколаївна

вчитель

метем., індик.навч.

35

спеціаліст першої категорії

чергова

спеціаліст першої категорії

Вітковська Наталія Дмитрівна

вчитель

Фізика і хімія у побуті

26

спеціаліст першої категорії

чергова

спеціаліст вищої категорії

Хоронжук Олександр Володимирович

вчитель

Я і Україна

Я у світі

Географія

Природознавство20

спеціаліст першої категорії

чергова

спеціаліст першої категорії

Петрова Валентина Михайлівна

вчитель

Трудове навчання- народні промисли

Образ мист25

Старш. вчитель

чергова

Старш. вчитель

Байдаліна Тетяна Борисівна

вчитель

секція спорт напрямку (баскетбол)

ЛФК


26

спеціаліст другої категорії

чергова

спеціаліст першої категорії

Мельниченко Сергій Сергійович

вчитель

Математика

Інформатика

Фізкультура


5

-

чергова

спеціаліст другої категорії

Іоненко Анжела Василівна

вчитель, вихователь

СПО

24

Відповідає займаній посаді

чергова

спеціаліст другої категорії

Мараховська Олена Василівна

вчитель

Початкові класи– 4 кл

Інд. Навч.29

спеціаліст вищої категорії

чергова

спеціаліст вищої категорії

Бащук Оксана Степанівна

вчитель

Початкові класи – 3 кл.,

Основи здоров’я24

спеціаліст вищої категорії

чергова

спеціаліст вищої категорії

Філіпенко Галина Іванівна

вчитель

Початкові класи 2 кл.

Інд.


навчання

27

спеціаліст першої категорії

чергова

спеціаліст першої категорії

Чайчук Алла Валентинівна

вчитель

Розв мовл

Ритміка


17

спеціаліст другої категорії

чергова

спеціаліст першої категорії

Антонова Людмила Борисівна

вихователь

вихователь

36

спеціаліст першої категорії

чергова

спеціаліст першої категорії

Телевінова Людмила Олександрівна

вихователь

Вихователь

Гурткова робота24

спеціаліст першої категорії

чергова

спеціаліст першої категорії

Немсадзе Ольга Валеріївна

вихователь

вихователь

5

-

чергова

спеціаліст другої категорії

Ель Марвані Тетяна Сергіївна

вихователь

вихователь

7

-

чергова

спеціаліст другої категорії

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки та річного плану-графіка атестації . У системі методичної роботи передбачені заходи, які сприяють під­вищенню кваліфікаційного рівня вчи­телів: семінари, педради, індивідуальна самоосвітня робота. Ведеться облік проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками школи .Заявки на курси підвищення кваліфікації формуються на основі діагностики потреби вчителів .

План курсової перепідготовки педагогічних працівників у 2015-2016 н.р.

№ з/п

ПІБ

Назва курсів

Період курсової підготовки

1

Хоронжук О.В.

вчителів природознавства

вересень 2015

2

Телевінова Л.О.

вихователів шкіл-інтернатів

жовтень 2015

3

Антонова Л.Б.

4

Мараховська О.В.

вчителів початкових класів, інд.навч.

2015 рік

5

Філіпенко Г.І.

2016 рік

6

Бащук О.С.

2015 рік

7

Мельниченко С.С.

вчителів фізкультури, математики, інформатики

2015-2016 роки

8

Вітковська Н.Д.

вчителів фізики

2015 рік

9.

Байдаліна Т.Б.

вчителів ЛФК, керівників гуртків спорт.спрямув.

2015-2016 роки

10.

Денисова Л.М.

вчителів матем., індив.навч.

2015-2016 роки

11

Немсадзе О.В.

вихователів шкіл-інтернатів

2015-2016 роки

12

Ель Марвані Т.С.


Кадрове забезпечення

Укомплектованість закладу педагогічни­ми кадрами станом на 1.09.2015р. складає 100 % , що досягнуто шляхом виваженого на­вантаження вчителів та вихователів з урахуванням їх­ніх побажань, а також завдяки залученню вчителів-сумісників з предметів фізика, фізична культура, керівників гуртків спортивного напрямку. При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід та кваліфікація педагога.

На початок 2015-2016 навчального року у школі нараховується52 педагогічних працівника що становить 100 % від потреби.
Якісний склад педагогічних працівників інтернатного закладу


Навчальний рікВсього педпра-

цівниківЗ них:

Спец. вищої категорії

%

Спец. I

категорії%

Спец. II категорії

%

Спец.

%

2015-201652

7

14

11

21

9

17

25

48


Дані про педагогічних працівників за віком

Кількість

педпрацівниківНавчальний рік

2013-2014

2014-2015

2015-2016

До 30 років

5

6

6

31-40 років

11

12


11

41-50 років

21

21

24

51-55 років

5

4

4

Понад 55 років

9

8

7

Всього

51

51

52Якісний склад педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи


Кількість

педпрацівниківНавчальний рік

2014-2015

Станом на 31.08.2015

До 3 років

4

3

3-10 років

11

11

10-20 років

10

13

Понад 20 років

26

25

Всього

51

52Дані про педагогічних працівників пенсійного вікуКількість

педпрацівниківНавчальний рік

2014-2015

Станом на 31.08.2015

55 років

1

-

55 – 60 років

2

3

Понад 60 років

4

4

Всього

7

7


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка