Розвиток і вдосконалення мережі навчальних закладів в 2013 роціСторінка1/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗМІСТ
I.

Вступ

II.

Розвиток і вдосконалення мережі навчальних закладів в 2013 році


2.1. загальноосвітніх;

2.2. дошкільних;

2.3. позашкільних.

III.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти

3.1 Результативність освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;3.2.Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, облік дітей та підлітків шкільного віку.
IV.

Робота з керівними та педагогічними кадрами

4.1. Кадровий паспорт;

4.2. Методичний супровід роботи з кадрами.

V.

Робота з охорони дитинства та материнства

5.1. Соціальний паспорт навчальних закладів м. Нетішина5.2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

5.3. Організація харчування;

5.4. Вирішення питань щодо організації навчання дітей з особливими потребам;

5.5. Організація відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2013 року;

5.6. Організація роботи з попередження бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх.

5.7. Управління і контроль
VI.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

VII.

Організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток особистості, обдарованості
VIII.

Організація матеріально-технічного і фінансового, діловодного забезпечення галузі

8.1. Забезпечення безкоштовними підручниками, дидактичними і методичними посібниками, художньою літературою;

8.2. Фінансове забезпечення галузі «освіта»;

8.3. Робота з технічного обслуговування закладів освіти;

8.5. Ведення діловодства.  1. ВСТУПII. РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В 2014 р.


2.1. Загальноосвітніх навчальних закладів

Мережа трьох загальноосвітніх навчальних закладів та навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей» складається із 150 класів, у яких навчається 3686 учнів. Середня наповнюваність по місту становить 24,6 учні.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів оптимізувалась з 01.09. 2014 року: в зош І – ІІІ ступенів № 1 зменшилась на 2 класи, в НВК « зош І – ІІ ступенів та ліцей» збільшилась на 1 клас, а в зош І – ІІІ ступенів №2 та в зош І – ІІІ ступенів №4 мережа класів залишилася без змін - по 33 класи.

В 2014- 2015 навчальному році поглибленим вивченням окремих предметів в загальноосвітніх навчальних закладах міста охоплено 514 учнів 8-х, 9-х класів, які навчаються в 22 класах, що складає 86 % від загальної кількості учнів , що на 7 % більше , ніж у 2013 – 2014 н.р.

Профільним навчанням охоплено 438 учні, що становить 100% від загальної кількості учнів школи III ступеню. 30 учні знз навчається за індивідуальною формою навчання.

Профільні класи формувались на підставі нормативів їх наповнюваності, відповідно до кількості заяв та санітарно – гігієнічних вимог для здійснення навчально-виховного процесу (п.18 Положення про загальноосвітній навчальний заклад), а також результатів проведених моніторингових досліджень щодо запитів учнів та батьків, з урахуванням планової мережі навчальних закладів.

Сформовано Банк даних щодо охоплення учнів міста профільним навчанням, поглибленим вивченням предметів.

Мережа 1-х класів складається із 16 класів, у яких навчається 421 учень, середня наповнюваність - 26,3.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідності до запитів батьків, за кошти бюджету міста функціонують 4 групи продовженого дня для 120 учнів початкової школи.

За рахунок оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів зменшилося кількість учнів, які навчаються у другу зміну. З 01.09. 2012 року два знз:зош І – ІІІ ступенів №2 та №4 працюють в одну зміну!

Відділом освіти неодноразово піднімалось питання про необхідність будівництва нової школи.

Відділом освіти здійснювався контроль та аналіз статистичних показників щодо оптимізації мережі навчальних закладів. Це питання розглядалось на нарадах при начальнику відділу освіти, оперативних нарадах, на співбесідах з керівниками загальноосвітніх навчальних закладах.Мережа навчальних закладів міста задовольняє освітні потреби національних меншин. В системі загальної середньої освіти міста створюються всі умови для задоволення культурних потреб національних меншин.

В 2014-2015 н.р. до складу мережі загальноосвітніх навчальних закладів входить один клас з російською мовою навчання, в якому навчається 9 учнів, тоді як у 2013-2014 н.р. навчалося 23 учні. У цьому навчальному році 452 учнів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають російську мову як предмет18 учнів - польську мову як предмет. 167 – факультативно та в гуртках. В 2014-2015 н.р. - 68 учнів загальноосвітніх навчальних закладів факультативно вивчає польську мову. 11 випускників 2014 року, які впродовж декількох років факультативно вивчали польську мову, вступили до вищих навчальних закладів Польщі.

Щорічно в дошкільних навчальних закладах проводиться моніторинг батьків майбутніх першокласників щодо вибору мови навчання.

В полі зору відділу освіти пріоритетним залишається питання подальшого утвердження державного статусу української мови та створення умов для задоволення культурних потреб національних меншин.2.2. Дошкільних навчальних закладів

Діяльність відділу освіти з питань дошкільного виховання в 2014 році було зорієнтовано на модернізацію змісту дошкільної освіти в контексті Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010-2017 роки, на виконання програми розвитку освіти м. Нетішина на 2013- 2017 роки, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання №35/752 від 26.12.2012, впровадження програми «Українське дошкілля», програми «Впевнений старт» на реалізацію Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629", Міської цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти м. Нетішина на період до 2017 року, затвердженої рішенням 14 сесії Нетішинської міської ради №14/2888 від 30.09.2011 року, Міської програми забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, які функціонують на базі ДНЗ №№ 3,4,5 на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання №39/861 від 27.03.2013р. ( у редакції рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 31.10.2014 № 64/1507, розпоряджень голови облдержадміністрації , міського голови та на створення умов для здобуття дошкільної освіти наймолодшим мешканцям м. Нетішина.

За результатами обліку дітей дошкільного віку станом на 30.12.2014 р. дитяче населення міста Нетішина від народження до 6 років складає 2 717 дітей, з них 1422 дитини віком від 0 до 3 років, 1295 дітей від 3 до 6 років станом на 30.12.2014 р. 2070дітей охоплено дошкільною освітою (76%).

Навчання та виховання дітей забезпечують 8 дошкільних навчальних закладів, в яких функціонує 93 групи, з них 59групи – 10,5 год., 34 групи. – 12 год. У тому числі: - 20 груп раннього віку 380дітей; 57 дошкільних груп – 1268 дітей; 16 класів – 422 першокласники. У 2014 році 55 груп днз міста переведено на 10,5 -годинний термін перебування дітей, що дало економію більше 200 тис.грн. бюджетних коштів .

У зв’язку із збільшенням кількості дітей від 0 до 3 років та зменшенням кількості груп для такого віку дітей, у 2014 році виникла проблема забезпечення місцями дітей раннього віку в дошкільних навчальних закладах міста (на черзі 80 дітей віком від 2-3 років).

Залишається стабільною ситуація щодо охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку.

Протягом останніх років діти-п’ятирічки міста 100% забезпечені місцями в ДНЗ. У 2014 році в дошкільних навчальних закладах міста здобувають освіту 98,8 % дітей 5-річного віку, 1,3% дітей охоплені варіативними формами дошкільної освіти. Показник охоплення дітей м.Нетішина віком від 3 до 6 років у 2014р. – 99%. На базі всіх днз міста створенні консультативні пункти для батьків, діти яких з тих чи інших причин не відвідують дошкільні заклади. В роботі з дітьми 5-тирічного віку працівники консультпунків днз міста використовують затверджену наказом № 1111 від 23.11.2010 р. МОН України програму „Впевнений старт”.

Актуальною є проблема забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами, що реалізується через інноваційну модель навчання - інклюзивну освіту, тобто включення таких дітей до груп загального розвитку. В ДНЗ міста створено належні умови для освітньої, корекційної роботи, кваліфікованої допомоги дошкільникам з порушенням мови, вадами зору, порушенням опорно-рухового апарату та дітей, які часто хворіють, в масових дошкільних групах. Профілактично-реабілітаційні центри, що працюють на базі днз №№ 3, 4, 5, забезпечують інклюзивне навчання дошкільників з особливими потребами.

Фактична мережа профілактично-реабілітаційних центрів дошкільних навчальних закладів міста Нетішина станом на 01.09.2014року.


Номер дошкільного навчального закладу

Кількість профілактично-реабілітаційних центрів

В них дітей

Спеціалізація

Дошкільний-навчальний заклад

( ясла-садок) №3


1

67


захворювання органів дихання, лор-органів, дітям, які часто хворіють

Дошкільний навчальний заклад

( ясла-садок ) №4


1

30


захворювання органів зору

Дошкільний навчальний заклад

( ясла-садок) №5


1

62


порушення опорно-рухового апарату

Всього
159У профілактично- реабілітаційному центрі для дітей днз № 3 „Дзвіночок” на диспансерному обліку у2013- 2014 році перебувало111 дітей. На кінець навчального року з обліку знято 54 дітей (48,6%),спостерігається значне покращення у 7 дітей(5,9%).

На базі днз № 4 „Вогник” працює профілактично реабілітаційний центр для дітей, що потребують корекції зору. З 44 дітьми, що перебували на обліку, на кінець року у 19-ти 43,2%) виявленні значні покращення, 16 дітей (36,4%) знято з диспансерного обліку.

У профілактично реабілітаційному центрі днз № 5 „Теремок” для дітей, що потребують корекції постави та плоскостопості проведено профілактичну роботу з 65 дітей. Покращення виявлено у 27 дітей (42%), здоровими визнано 25 дітей (38%).

В дошкільних навчальних закладах міста у 2013-2014н.р. функціонувало 8 логопедичних пунктів. Із 249 дітей, що охоплено логопедичною допомогою, протягом 2013-2014 навчального року, знято з логопедичного обліку 189 дітей (76%) , 55дітей (24%) потребують продовження занять з логопедом. Основними причинами, через які не вдалося виправити вади мовлення у дітей ,є порушення вимови 3-4 артикуляційних груп (заїкання, дислалія поліморфна, загальний недорозвиток мови), що вважається важкими порушеннями і потребують більше часу на виправлення мовних вад кожної артикуляційної групи.

З метою розвитку творчих здібностей дітей, реалізації їх потенційних можливостей на безоплатній основі в днз міста станом на 31.12.2014р. працює 51 гурток, в яких займається 593 дітей.

За звітний період проведено:


  • Вибірковий контроль за організацією навчально-виховного процесу дітей старшого дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (наказ№69 від 04.02.2014р.; наказ №107 від 26.02.2014р.)

  • тематичну перевірку стану управлінської діяльності щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ№4,6,7 (наказ №118 від 03.03.2014р.;наказ№163 від 21.03.2014р.);

  • контроль виконання рекомендацій експертної комісії щодо ліквідації виявлених недоліків в процесі проведення державної атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу №3 (наказ№156 20.03.2014р.; наказ №195 від 11.04.2014р.);

  • тематичний контроль стану управлінської діяльності щодо роботи логопедичних пунктів ДНЗ (наказ №234 від 07.05.2014р., наказ№256 від 30.05.2014р.);

  • вибірковий контроль стану організації літнього оздоровлення дошкільників у ДНЗ;

  • вибірковий контроль організації харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних та педагогічних умов харчування вихованців у ДНЗ міста (наказ №137 від 11.03.2014р.;№328 від 05.09.2014р.);

  • фронтальна перевірка якості надання дошкільної освіти в ДНЗ№2,8,9( наказ№392 від14 .10.2014р.);

  • тематичний контроль стану управління та організації роботи ДНЗ, сім’ї та громадськості (наказ №453 від 08.12.2014р.)

Видано накази:

-№174від 07.04.2014 року «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2014році»;

-№198 від 14.04.2014 року «Про проведення Тижня безпеки та Дня цивільного захисту у дошкільних навчальних закладах »;

-№219 від 25.04.2014 року «Про звітування керівників дошкільних навчальних закладів»;

-№273 від 24.06.2014 року «Про підсумки звітування керівників дошкільних навчальних закладів міста»;

-№296 від 29.07.2014 року «Про затвердження Положення про порядок прийому дітей до дошкільних навчальних закладів м. Нетішина»

-№221 від 28.04.2014року «Про закінчення 2013-2014н.р. в дошкільних навчальних закладах міста та підготовку до літнього оздоровчого періоду»;

-№242 від 14.05.2014 року «Про організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах у 2014році»;

-№243 від 14.05.2014 року «Про харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в літній оздоровчий період»;

-№244 від 14.05.2014 року «Про попередження шлунково-кишкових інфекційних захворювань в днз міста»;

-№314 від 27.08.2014 року «Про затвердження тарифікаційних списків та погодження річних планів дошкільних навчальних закладів на 2014-2015н.р.»;

-№352 від 16.09.2014 року «Про проведення Всеукраїнського дня Дошкілля в ДНЗ міста»;

-№481 від 09.12.2013 року «Про дотримання правил пожежної безпеки під час організації та проведення новорічних свят та розваг у дошкільних навчальних закладах».

-№ 459 від 08.12.2014 року “Про дотримання правил пожежної безпеки під час організації новорічних свят та розваг у дошкільних навчальних закладах».2.3. Позашкільних навчальних закладів

В трьох позашкільних навчальних закладах освіту здобувають 1166 вихованців.

Затвердження фактичної мережі позашкільних навчальних закладів проведено рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 вересня 2014 року № 302/2014.

У гуртках Клубу «Юний технік», Будинку дитячої творчості, Краєзнавчому центрі одержують додаткову освіту 32% від загальної кількості учнів, що на 5% менше, ніж у 2012 році.

З метою покращення роботи позашкільних навчальних закладів особлива увага приділялась контролю за станом зарахування гуртківців до позашкільних навчальних закладів, відвідуванням учнями гуртків.

З цією метою по відділу освіти видано накази:

№ 373 від 02.10.2014 року « Про вибіркову перевірку дотримання вимог прийому вихованців у позашкільні навчальні заклади»,

№ 398 від 20.10. 2014 року «Про результати вибіркової перевірки дотримання вимог прийому вихованців у позашкільні навчальні заклади»,

№ 443 від 28.11. 2014 року «Про перевірку стану відвідування занять учнями загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів»,

№ 477 від 22.12.2014 року «Про результати вибіркової перевірки стану відвідування гуртків в позашкільних навчальних закладх».

-№ 135 від 15.03.2013 року «Про заходи щодо покращення стану туристсько-краєзнавчої роботи».

Питання стану позашкільної освіти розглядалось на Колегії відділу освіти від 20.11. 2013 року. Видано наказ по відділу освіти №491 від 16.12. 2013 року «Про реалізацію рішення Колегії по освіті від 20.11.2013 року щодо стану позашкільної освіти в місті».

З вересня 2013 року в позашкільному навчальному закладі БДТ розпочав роботу молодіжний клуб «Діалог»; в КЦ : «Спортивний туризм», «Юні друзі природи», «Літературне краєзнавство», «Юні туристи краєзнавці», «Велотуризм».

Значно покращився рівень навчально- виховного процесу Краєзнавчого центру.

Проте не забезпечено належного рівня організації роботи гуртків позашкільного навчального закладу Клуб «Юний технік» ( в.о.директора Сиваківська С.Є.)

Позашкільні навчальні заклади продовжують функціонувати в пристосованих приміщенням, недостатньо обладнаних сучасними засобами навчання; більшість приміщень потребує термінового ремонту.  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка