Розвиток і вдосконалення мережі навчальних закладів в 2013 році



Сторінка4/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Протягом року проведено:

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів:



 • 8-их класів - з хімії;

 • 10-х класів – з хімії.

-моніторингові дослідження:

 • стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу;

 • виконання основних напрямів національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, забезпечення науково-методичного супроводу інформатизації освіти та вивчення інформатики у 2-5 класах;

 • стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (ІІІ етап);

 • стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу;

 • рівня володіння ІКТ педагогічними працівниками ДНЗ міста;

 • ступеня адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу;

 • рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі;

 • стану адаптації учнів 1-их, 5-их, 10-х класів до умов навчання;

 • з проблеми протиправної поведінки школярів;

 • рівня поінформованості учнів щодо ВІЛ / СНІДу;

 • психологічної готовності дитини до навчання у школі;

 • якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • адаптації учнів перших, п‘ятих класів до навчання в умовах впровадження нових Державних стандартів;

 • з питання «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;

 • з питання «Рівень знань педагогами Базового компонента дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»»;

 • рівня стресостійкості педагогічних працівників в ДНЗ;

 • стану позашкільної та позакласної роботи в ЗНЗ (ІІ етап);

 • готовності дітей дошкільного віку (5-6 рік життя) до навчання в школі.

 • вивчення стану роботи:

 • з питання «Стан викладання природничо-математичних дисциплін» (природознавство - 1-2 кл., математика - 5-11кл., фізика - 7-11кл, біологія - 7-11кл., географія - 7-11кл., природознавство - 5-6 кл. );

 • з питання «Формування предметних та ключових компетентностей на уроках інформатики в 2-х – 3-х класах»;

 • з питання «Формування літературних компетенцій на уроках світової літератури»;

 • з питання «Креативний розвиток дітей дошкільного віку»;

 • з питання «Формування безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента».

За результатами моніторингів та моніторингових досліджень складені відповідні довідки та звіти; підсумки вивчення стану роботи заслухано на засіданнях методичної ради.

Методичним кабінетом відділу освіти максимально використовуються можливості для розвитку професійної компетентності педпрацівників у міжкурсовий період шляхом залучення їх до міських та обласних заходів. У 2014 році 80% педагогів міста були учасниками міських та обласних заходів з актуальних проблем оновлення змісту освіти та оволодіння технологіями його реалізації.

Здійснена передплата періодичних фахових видань (на 35% від потреби).

Проведено систему тренінгів за програмами:



 • «Інтел. Навчання для майбутнього 10.1» (охоплено 213 педагогічних працівників);

 • «Партнерство у навчанні. Курс ІКТ» (навчалися 15 педагогічних працівників).


Науково-методична робота з педагогічними кадрами

Проведено:

 • засідання ради методичного кабінету – 6;

 • засідання міських методичних об’єднань за напрямами – 81;

 • засідання творчих, динамічних груп – 20;

 • засідання Школи ППД – 4;

 • психолого-педагогічні семінари, тренінги, засідання педагогічних майстерень – 15;

 • засідання Школи молодого педагога – 10;

 • засідання методичної студії – 18;

 • засідання Школи методичного активу – 4;

 • засідання Школи учителя 1-х,2-х,3-х класів – 4;

 • засідання Школи вчителя інформатики – 14.

Структура методичної роботи в місті передбачала діяльність:

- 22 міських методичних об`єднань;

 • 4 семінарів (з періодичністю засідань 2 рази на рік):

 • з питання удосконалення мовленнєвої діяльності вчителів іноземної мови;

 • з питання удосконалення методичної майстерності вчителів української мови та літератури;

 • з питання щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій;

 • з питання удосконалення навичок розв‘язування задач підвищеної трудності вчителями природничого циклу;

 • шкіл перспективного педагогічного досвіду:

 • Яцюка М.С., вчителя правознавства Нетішинської ЗОШ І-ІІІст №1, з питання «Розвиток критичного мислення учнів на уроках правознавства в умовах особистісно орієнтованого навчання»;

 • Бондарук Н.П., вчителя російської мови та світової літератури Нетішинської ЗОШ І-ІІІст.№2, з питання «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури»;

 • Доктор В.І., вихователь ДНЗ№3, з питання співпраці з батьками;

Кирилюк О.В., вихователь ДНЗ №6, з питання щодо ролі і місця дошкільного навчального закладу і сім‘ї у житті дитини;

творчих та динамічних груп:

 • з питань реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти;

 • з проблеми розвитку пізнавальної активності молодших школярів (О/З школа «Пізнайко» );

 • з питання щодо модернізації освіти, вивчення та впровадження новаторських технологій у власну практику вчителями природничого циклу.

Підсумком роботи стали розробки різнорівневих тестових, олімпіадних завдань, контрольних текстів, методичних рекомендацій, публікації у фахових періодичних виданнях та ін.

Відбулося 6 засідань ради методичного кабінету, на яких розглянуто питання:



 • «Про підсумки роботи методичного кабінету за 2013 рік та завдання на 2014 рік»;

 • «Про затвердження плану роботи методичного кабінету на 2014 рік»;

 • «Про затвердження ППД Соболик Т.А., учителя географії ЗОШ І-ІІІ ст.№1, з питання «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії на основі використання активних форм та інтерактивних методів навчання»;

 • «Про затвердження ППД Миська В.М., учителя хімії ЗОШ І-ІІІ ст.№2, з питання «Формування інтересу до вивчення хімії засобами нестандартних форм та методів навчання»;

 • «Про підсумки вивчення стану роботи з питання «Формування літературної компетентності учнів на уроках світової літератури»;

 • «Про затвердження ППД Гуменюк О.В., вчителя-логопеда ДНЗ№5, з питання «Використання елементів кінезіотерапії в роботі з дітьми»;

 • «Про затвердження ППД Доктор В.І., вихователя ДНЗ№3, з питання «Школа батьківства – взаємодія дошкільного закладу та сім‘ї»;

 • «Про затвердження ППД Башенко Т.М., вихователя ДНЗ№6, з питання «Соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу»;

 • «Про стан викладання навчального курсу «Природознавство» у 1-2 класах»;

 • «Про стан викладання фізико-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • «Про затвердження ППД Гаврилюк К.В., учителя української мови та літератури ЗОШ І-ІІІст.№2, з питання «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови як умова становлення національно-мовної особистості»;

 • «Про стан викладання біології, географії у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • «Про результати вивчення роботи ДНЗ №2,6,7,8 з питання «Креативний розвиток дітей дошкільного віку відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

 • «Про затвердження ППД Кмитюк О.В., вихователя ДНЗ№2, з питання «Духовний розвиток особистості в процесі спілкування з природою»;

 • «Про результати вивчення роботи вчителів інформатики та вчителів початкових класів, які викладають інформатику, з питання «Формування предметних та ключових компетентностей на уроках інформатики в 2-х – 3-х класах» в ЗНЗ»;

 • «Про підсумки вивчення стану викладання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • «Про затвердження ППД Халатової В.М., вихователя ДНЗ№4, з питання «Формування екологічного світорозуміння у дошкільників засобами пошуково-дослідницької діяльності»;

 • «Про стан методичної роботи з питання «Безпека життєдіяльності дошкільника: реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти» у дошкільних навчальних закладах №3,4,9»;

 • «Про затвердження ППД Кирилюк О.В., вихователя ДНЗ№6, з питання «Співпраця дошкільного закладу і сім‘ї – шлях розвитку дитини»;

 • «Про затвердження ППД Бондарук Н.П., вчителя російської мови та світової літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №2, з питання «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури».

Здійснювався системний підхід до навчання методистів МК, керівників міських методичних угруповань, заступників директорів шкіл з методичної роботи. Міським методичним кабінетом проведено семінари та інструктивно-методичні наради з актуальних питань, індивідуальні консультації, надавалася адресна допомога за запитами.

Методичним кабінетом відділу освіти проведена робота з підготовки педагогів загальноосвітніх навчальних закладів міста до роботи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Розроблені заходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Методична робота з вчителями базувалася на результатах аналітико-прогностичної діяльності: проведено діагностування (за карткою «Готовність вчителя до впровадження нових стандартів та програм»), здійснено аналіз його результатів, за якими було складено план роботи.

З метою підготовки вчителів, які навчають учнів 2-их – 3-х, 5-их і 6-х класів, до роботи за новими програмами було:



 • складено план роботи щодо впровадження вчителями нового освітнього Державного стандарту;

 • створено модель роботи з учителями з підготовки до реалізації нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної освіти.

На виконання заходів створено банк даних про кількісний та якісний склад вчителів.

Укладено кейс «Нормативно – правова база щодо впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

Створено електронний банк програмного забезпечення викладання предметів.

Сформовано ресурсну базу викладання предметів за новими програмами, у складі якої - періодичні методичні видання, програми навчальних предметів, примірні календарні плани. Систематизовано матеріали на допомогу педагогам у підготовці та проведенні уроків за новими програмами.

У методичному кабінеті відділу освіти оформлено постійно діючу виставку матеріалів на допомогу вчителям, які здійснюють викладання предметів у 2-их – 3-х, 5-их – 6-х класах.

Протягом року працювали методичні студії вчителів початкових класів, вчителів математики та вчителів – словесників.

Організовано роботу творчих лабораторій, при яких працюють консультпункти з питань реалізації змісту відповідних галузей Державного стандарту початкової загальної освіти:

галузь «Мови та література» (на базіЗОШ №1),

галузь «Здоров’я та фізична культура» (на базі ЗОШ №2),

галузь «Технології» (на базі ЗОШ №4),

галузі «Природознавство», «Математика» (на базі НВК),

галузь «Суспільствознавство» (на базі ЗОШ №2).

Організовано навчальний тренінг для вчителів інформатики та вчителів початкових класів, які викладають інформатику у початковій школі.

Проведено інформаційно - методичні наради з питань:



 • «Програмно-методичне забезпечення здійснення навчально-виховного процесу у 2-их – 3-х, 5-их – 6-х класах»;

 • «Актуальні питання викладання у 2-их – 3-х, 5-их – 6-х класах у 2014-2015 навчальному році».

Вчителям - предметникам надавалися консультації з питань:

 • «Проведення вступних уроків у 5-6 класах»;

 • «Календарне планування вивчення предметів у 5-6 класах»;

 • «Мотивація навчальної діяльності п’ятикласників».

Апробація – один з найважливіших етапів у процесі створення якісної навчальної літератури. Декілька років поспіль у цьому процесі беруть участь: Шевчук О.А., Погонець Р.П, вчителі математики (ЗОШ І-ІІІ ст. №1); Юхимець Л.М., вчитель математики (ЗОШ І-ІІІ ст. №2), Шахрай Г.П., вчитель математики (НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей»), Дубовенко А.А., вчитель математики (ЗОШ І-ІІІ ст. №4), Кузьменко С.М. вчитель трудового навчання (ЗОШ І-ІІІст.№2), Вербова Ю.М., вчитель початкових класів (ЗОШ І-ІІІст.№2), які проводять апробацію підручників:

 • Математика. 5 клас, Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.;

 • Математика. 6 клас, Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.;

 • Трудове навчання (для дівчат), Сидоренко В.К., Мачата Т.С., Титаренко В.П., Павх С.П.;

 • Літературне читання. Українська мова. 3 клас, Савченко О.Я.

Методичною радою для апробації у навчально-виховному процесі було затверджено такі методичні посібники:

 • «Конкурс-захист – свято знань та інтелекту» ( методист Кінах Л.В.);

 • «Відкриваємо нові горизонти» (методист Кінах Л.В.);

Результатами діяльності творчих груп педагогів у 2014 році є також публікації у фахових газетах, журналах та видані посібники:



 • «Формування понятійних компетенцій учнів на уроках історії та правознавства в системі особистісно-орієнтованого навчання» (Бражук А.М.)//Посібник;

 • «Заповідними стежками. Острозький заповідник. Путівник» (Корнієць Т.В.)// Посібник;

 • «Модель формування компетентнісного педагога щодо впровадження нових Державних стандартів» (Троцик Л.В.)//Збірник наукових праць ХОІППО;

 • «Підготовка вчителя до інноваційної діяльності» (Троцик Л.В.)//Збірник наукових праць «Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині:історія поступу»;

 • «Організація науково-методичної роботи з вчителями природничого циклу» (Троцик Л.В.) // Збірник наукових праць ХОІППО;

 • «Нестандартні завдання з всесвітньої історії. 6 клас» (Комарецька Г.Є.)//Посібник;

 • «Психолого-педагогічний клуб "Крок за кроком до успіху" як засіб підвищення професійної компетентності педагогів дошкільного закладу» (Дубінова М. О., Поліщук І. В.) // (методичний посібник);

 • «Музично-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі» (Литус А. П.)// Практичний посібник;

 • «Використання інноваційної технології "Казкотерапія" на музичних заняттях з дітьми дошкільного віку "В гостях у казки» (Дудкевич Т. В.)// Практичний посібник;

 • «Школа маленьких козачат». Формування елементарної життєвої компетентності та громадянської самосвідомості старших дошкільників на засадах козацької спадщини» (Павлюк Т.І.) //Методично-практичний посібник;

 • «Зберігаймо традиції нашого народу» (Ходорчук Ж.М.) //Практичний посібник;

 • «Стежина здоров'я» як засіб гармонійного розвитку малюка в умовах дошкільного закладу» (творча група, кер. Страхонюк О.П.)) //Методичний посібник;

 • «Посмішка і сміх - корисні для всіх!». Удосконалення емоційно-особистісної сфери дітей дошкільного віку за допомогою сміхотерапії, розвитку почуття гумору» (Пилипюк Наталія Іванівна, Симонець О. І.) //Методично-практичний порадник;

 • «Здорове харчування» (Радіо Г.П., Табачинська Л.Ф.)// Посібник;

 • «Використання сучасних методик і технологій у формуванні співочих вмінь вокального виконавства у дітей старшого дошкільного віку» (Горпинченко Ю. А.) //Посібник;

 • «Використання комп'ютерних презентацій у початкових класах» (Анашкіна Ю. Ю., Залізька Л. М.,Царенко О. П. ) // Навчально-методичний посібник;

 • «Уроки-екскурсії з природознавства 1 клас» (Парай С.Є., Климець Т. В., Гучко Л. І.) // Навчально-методичний посібник;

 • «Уроки образотворчого мистецтва. 2 клас» (Товстюк І. В.) // Навчально-методичний посібник;

 • «Інтерактивні форми і методи навчання на уроках у початковій школі» (Шатковська В. Т.) //Навчально-методичний посібник;

 • «Математична скринька» (Бродюк М.М.) //Навчально-методичний посібник;

 • «Уроки трудового навчання. 2 кла» (творча лабораторія вчителів початкових класів зош І-ІІІ ст.№ 4 (кер. Попрожук О.М.) //Навчально-методичний посібник;

 • «Нетрадиційна техніка малювання як засіб розвитку дитячої образотворчої діяльності у позашкільному навчальному закладі» (Ярковська М.П.) //Практичний посібник;

 • «Підвищуємо якість уроків через упровадження інноваційних технологій» (Лосінець С.Ю.)//Посібник;

 • «Тексти німецькою мовою для аудіювання та читання з тестовими завданнями (8-11 класи)» (Поліщук Л.П., Бумбу В. І.) // Посібник;

 • «Навколо світу на крилах казки» (Бондарук Н.П.)// Посібник;

 • «Літературні диктанти на уроках світової літератури у 5,6 класах» (Свистак К.М.) // Посібник;

 • «Готуємось до олімпіади з математики. 7 клас» (Шевчук О.А., Нижня Л.М.) //Посібник;

 • «Створення on-line тестів для учнів 9-тих класів у форматі ДПА» (Дубовенко А.А.)//Посібник;

 • «Інформатика. 5 клас. Робочий зошит» (Балтажи Н.В.)//Посібник;

 • «Шлях юного дослідника-біолога» (Токман Н.А.)// Посібник;

 • «Енергозбереження - правило хорошого виховання» (Кузьменко С.М.) // Посібник;

 • «Конкурс-захист - свято знань та інтелекту» (Кінах Л.В.)// Посібник;

 • «Робочий зошит керівника гуртка» (Матус О.О.) // Навчальний посібник;

 • «Імідж гуртків Краєзнавчого центру туристсько-краєзнавчого напряму як ресурсний потенціал його розвитку» (Матус О.О.)//

Навчальний посібник;

 • «Методичний супровід самоосвітньої діяльності педагогічного працівника позашкільного навчального закладу у міжатестаційний період» (Борковська О.В.) //Навчальний посібник;

 • «Інформаційні можливості Інтернету та шкільної бібліотеки в формуванні читача молодшої школи» (Коваль А.В., Кравчук Л.В.) // Посібник;

 • «Нетрадиційні техніки малювання» (Ярковська С.П.) //Практичний посібник;

 • «Впроваджуємо нові стандарти. 6 клас. Трудове навчання» (Васильчишин С.Ф., Коновал О.А., Тартачна Н.С., Кузьменко С.М., Ксендзенко Л.П.)//Посібник;

 • «Психолог у початковій школі» (Танцюра Л.О.)// Методичний посібник;

 • «Як стати колекціонером». Програма розвитку креативності у дітей дошкільного віку засобами колекціонування» (Загрудницька В.А.)// газета «Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №4, квітень;

 • «Казковий дивосвіт». Проект використання кольоротерапії в роботі з дітьми дошкільного віку» (Самчук Т.С.) // «Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №4, квітень;

 • «Казковий дивосвіт». Проект використання кольоротерапії в роботі з дітьми старшого дошкільного віку» (Бредіхіна О.А.)// «Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №4, квітень;

 • «Інтеграція видів образотворчої діяльності для дітей старшого дошкільного віку» (Довгушко О.М.) //«Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №6, червень;

 • «Програма «Маленькі дизайнери» (Коваль С.В.)// «Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №6, червень;

 • «Використання техніки «Мозаїка». Перспективний план роботи гуртка «Кольорові фантазії» в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку» (Довгушко О.М.)//«Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №6, червень;

 • «У чарівному світі одягу». Конспекти занять «Золотий клен» (Довгушко О.М.) //«Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №6, червень;

 • «Музика і математика: міжпредметні зв’язки у формуванні музичних та логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку» (Литус А.П.)//«Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №6, червень;

 • «Врятуємо музику», «Музичне лото», «Магія чисел і музика», «Вгадай мелодію». Конспекти інтегрованого заняття-гри з дітьми молодшого дошкільного віку» (Литус А.П.)//«Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №6, червень;

 • «Математичні пісні» (Литус А.П.)//«Бібліотечка вихователя дитячого садка» 2014р., №6, червень;

 • «Публікація авторських матеріалів на порталі «Логопед +сайт для тих кого цікавить логопедія». Логопедичний сайт. Зайцева О.В.

Загальновідомо, що творчих дітей можуть виховувати лише творчо працюючі педагоги. З цією метою проводилася педагогічна виставка. У 2014 році у міській виставці педагогічних ідей та знахідок взяли участь 62 педагоги. Значна частина представлених матеріалів відображала досягнення та перспективи подальшої модернізації і реформування системи освіти. Виставка стала фаховим зібранням досягнень в галузі освіти. На обласний етап було подано 45 робіт, 26 з яких відмічено дипломами ХОІППО.

Діяла школа формування управлінської майстерності керівників ДНЗ.

Налагоджено систему координування планів курсового підвищення кваліфікації. У 2014 році 95 педпрацівників закладів освіти міста пройшли курсову підготовку.

Методистами методичного кабінету розпочато вивчення досвіду роботи 17 педагогів, продовжено вивчення ППД - 10 та завершено вивчення досвіду 10 педагогів. Демонстрація їх досвіду здійснювалась під час відкритих уроків та занять, презентацій з використанням мультимедійних засобів.

Ефективними формами роботи з педагогічними працівниками були творчі звіти вчителів, ділові ігри, презентації, конкурси педагогічної майстерності, майстер-класи. Традиційно проводився конкурс педагогічної майстерності "Учитель року – 2014". Проведення конкурсів сприяло ефективному розвитку системи шкільної та дошкільної освіти, широкому втіленню в практику цікавих методів і підходів до викладання та виховання. Конкурс допоміг краще зрозуміти і усвідомити значимість професій вчителя та вихователя у суспільстві, стимулювали педагогічний пошук колег, сприяли підвищенню фахового рівня вчителів.

За рішенням фахових журі переможцями міського етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2014" визнано:

номінація "Образотворче мистецтво"

вчителя НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцей» Шостак Н.В.,

номінація «Хімія»

вчителя НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» Смичок І.Ю;

номінації «Українська мова та література»

вчителя ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Савич А.

Усі учасники конкурсів педагогічної майстерності відзначені дипломами відділу освіти.

Проведено міський етап, забезпечено участь в обласному конкурсі сайтів навчальних закладів. Відповідно до рішенням обласного журі посіли:



 • ЗОШ І-ІІІст.№1 - ІІ місце;

 • НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей» - ІІ місце;

 • ДНЗ №7 – І місце;

 • ДНЗ №6 – ІІ місце;

 • КЦ – ІІ місце.

Традиційно у закладах освіти міста проводяться тижні української мови та літератури, присвячені Шевченківськім дням, Міжнародному дню рідної мови, Дню української писемності та мови, декада правових знань, предметні тижні. 23 педагогічні працівники (вчителі української мови та літератури, вчителі світової літератури, початкових класів, вихователі ДНЗ) взяли участь у міському етапі обласного конкурсу на кращу методичну розробку, присвячену 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка; 12 з них перемогли на міському рівні, 2 стали переможцями в області (Лосінець С.Ю, вчитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІст.№1, та Бондарчук Н.П., вчитель світової літератури ЗОШ І-ІІІст.№2).

Вперше у м.Львові проходив Міжнародний конкурс з гуманної педагогіки «Кожна дитина – національне надбання країни і держави». Переможцями вищеназваного конкурсу стали Клеймьонова Ірина Олексіївна, вихователь ДНЗ№3, в номінації «Світло Душі Дитини» та Жанна Володимирівна Філінюк, учитель початкових класів Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, у номінації « Облагородження серця школяра».

Про ріст рівня педагогічної компетентності педагогів навчальних закладів міста свідчить залучення їх до роботи у складі предметних комісій та журі обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів (Троцик Л.В., методиста МК відділу освіти, Васільчук В.Г., вчителя економіки ЗОШ І-ІІІст№2, Форсюк О.В., вчитель російської мови та світової літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст.та ліцей», Максимчук Г.В., вчителя фізики НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей», Кондратюк С.В., вчителя астрономії та фізики ЗОШ І-ІІІст.№2, Терещук Т.В. , вчитель інформатики ЗОШ І-ІІІст.№1).

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка