Роз’яснення щодо заповнення робочої навчальної програмиСкачати 29.35 Kb.
Дата конвертації23.03.2016
Розмір29.35 Kb.
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Розділ 1.

Тематичний план з навчальної дисципліни за типовою програмою і робочою програмою (по розділах, темах, модулях) розробляється на підставі затвердженої навчальної програми з дисципліни.

Розділ 2.

Зміст робочої програми з навчальної дисципліни Тема заняття та короткий зміст його в розрахунку на дві академічні години

Графа 1. Номер заняття

Графа 2. Назва розділу, модуля, теми програми

Графа 3,4,5. Кількість годин, всього, з них: аудиторних та на самостійну роботу студентів

Графа 6. Форми та методи викладання (навчання)

Форми навчання: навчальні заняття, індивідуальні завдання студентів, контрольні заходи

Види навчальних занять:

І курс - класно-урочна система; І-ІУ курси - лекція, лабораторне, практичне, семінарське, ндивідуальне заняття, консультація

Методи навчання:

бесіда, демонстрація, розповідь, ілюстрація під час лекції;

вправа, спостереження, показ, дослідження, конструювання, тренування, побудова графіків під час практичних, лабораторних занять;

тестування, контрольні завдання, ділова гра, рольові вправи, розбір виробничих ситуацій під час контрольних форм навчання;

робота з книгою, конспектування, підготовка рефератів до семінарського заняття та ін.;

імітаційні (ігрові) методи під час практичних занять та ін.

Графа 7. Навчально-методична література та унаочнення

1. Зазначають сторінки основної і допоміжної літератури (за шифром), яку потрібно опрацювати вдома при підготовці цієї теми, а також використання на занятті унаочнення, приладів, обладнання.

2. Зазначають джерела інформації для самостійної роботи студентів з опанування програмним матеріалом, який передбачено в графі 8.

Графа 8. Самостійна робота студентів.

Планується викладачем з тих розділів та тем, або окремих питань, що не розглядаються аудиторно, а винесені для самостійного вивчення студентами. Викладач повинен підготувати для студентів з цих питань інформаційно-дидактичне забезпечення (конспекти лекцій, методрозробки, тести, підручники, інструктивні

вказівки з конкретними завданнями тощо), зазначивши цю інформацію в графі 7 і включити ці питання в контрольні завдання

Графа 9. Форми контролю: усне і письмове опитування, тестування, використання ЕОМ, залік, диференційований залік, контрольна робота, семінари, модульно-рейтинговий контроль тощо

Лист погодження робочої навчальної програми з іншими дисциплінами спеціальності

Графа 1. Тема дисципліни, що вивчається

Графа 2,3, 4. У заголовку - назва теми, а потім проти кожної теми - тема дисципліни, з якою пов'язане її вивчення. Це міжпредметні зв'язки, які повинен контролювати викладач, щоб використати знання студентів для активізації розумової діяльності чи мотивації вивчення теми.

Індивідуальні завдання студентам

На перших курсах спрямовані на поглиблене вивчення студентами окремих тем, розділів навчальної дисципліни.

На старших курсах ці завдання носять дослідницький, аналітичний характер - виконання курсових робіт, участь у наукових дослідженнях та інші творчі завдання

Зведені дані

На період вивчення навчальної дисципліни визначаються обсяги часу за семестрами, видами занять і формами контролю знань студентів.

Список літератури

Зазначається основна і додаткова література, присвоюється шифр для використання його при плануванні кожного заняття.

Доповнення та зміни до робочої програми Робоча навчальна програма затверджується заступником директора з навчальної роботи.Кожного року циклова комісія розглядає робочу навчальну програму і, якщо викладач вносить зміни, доповнення до неї , то це фіксується на окремій сторінці робочої програми, у протоколі циклової комісії та затверджується заступником директора з навчальної роботи.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка