С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторіїСкачати 104.08 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір104.08 Kb.

С.Г.Мойсеєва,

завідувач лабораторії

природничо-математичних дисциплін


УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ КРЕАТИВНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Географія - це одна із навчальних дисциплін, яка, маючи величезний світоглядний потенціал, формує у молоді комплексне узагальнююче уявлення про Землю як планету людей, виховує патріотизм і любов до свого краю, Батьківщини, вчить орієнтуватися у складних світових соціально-економічних процесах, що постійно змінюються.


Які ж загальні проблеми географічної освіти необхідно вирішити учителю географії в наступному навчальному році?

Найважливішою є проблема якості географічної освіти. У кожного навчального закладу є свої труднощі, і відповідно, свій підбір методик для їх усунення. Виявити ці проблеми дозволяють: внутрішній моніторинг навчальних досягнень учнів, моніторинг обласного Центру ЗНО та моніторингу якості освіти, аналіз підсумків ЗНО та олімпіад з географії.

Сучасна система освіти побудована переважно на тому, що учням дають готові відповіді на не поставлені ними запитання. Система примусових знань працює і сьогодні. Але про якість такого навчання й рівень знань на виході неважко здогадатися. Альберт Енштейн уписав, що великою помилкою є думка, що почуття обов’язку й примус можуть сприяти знаходженню радості в тому, щоб вдивлятися і шукати. Зважаючи на проблеми у розвитку географічних компетентностей учнів, які виявилися під час зовнішнього тестування, звертаємо увагу на формування стійкої мотивації до географічних знань. Засвоєння навчального матеріалу кожного уроку буде ефективнішим, якщо учні будуть знати, де в побуті, у своїй майбутній професії і просто в житті вони зможуть застосувати знання, уміння та навички, отримані на даному уроці.

Важко уявити сучасного учителя географії лише з крейдою та картою на уроці. Використання засобів мультимедіа стало традиційним. Де як не на уроках географії здійснювати віртуальні подорожі, презентації окремих регіонів, переглядати процеси, які проходять в навколишньому середовищі, насолоджуватися екзотичними ландшафтами. Але не слід зупинятися на досягнутому. Зважаючи на неймовірну жагу учнів до нових технологій учитель має постійно технологічно «зростати».

Сучасному учневі важко та нецікаво сприймати учителя, який проводить традиційний урок без елементів наочності. Тому слід звернути увагу на методику викладання географії, наявність сучасних географічних карт, таблиць до них, статистичних даних, мультимедіа-матеріалів. Саме учителю необхідно спрямовувати досягнення НТР для освітніх цілей: працювати на уроках та давати такі домашні завдання, щоб учні використовували телекомунікаційні системи та мережі задля отримання нових знань, а не для ігрової діяльності. Так, учитель Піщанської загальноосвітньої школи Золотоніської районної ради, Шандра Марина Іванівна, не лише створює абсолютно нові «живі презентації», відеоролики з графічними компонентами, відео-перевірки знань, умінь, компетентностей учнів, але і створює навчальний ресурс, який виставляється в мережу Інтернет. Учні, які з певних причин були відсутні на уроці, можуть заходити (за посиланнями) в мережу і отримувати нові знання із відеоролика учителя. Але і під час уроку вчитель не забороняє використання мобільних телефонів з мережею Інтернет у навчальних цілях, а дає завдання учням та направляє їх діяльність.

Як відомо, рівень компетентності учня вимірюється та оцінюється здатністю учня набувати нові знання, використовувати їх у навчальній, практичній діяльності та життєвих ситуаціях. Саме тому учителю географії необхідно звернути увагу на використання практичних та дослідницьких методів у навчанні географії, збільшення відсотку самостійної роботи учнів на уроці і розвитку навичок самоосвіти. Реалізувати це можливо через: • проведення практичних робіт на місцевості;

 • спостереження об’єктів і явищ у природі і на виробництві;

 • формування прийомів роботи з картами, схемами, профілями, статистичними показниками, діаграмами;

 • формування навичок самостійної роботи з різними джерелами інформації;

 • організації дослідницької діяльності учнів на уроках та позаурочний час;

 • виконанні творчих проектів на уроках і вдома;

 • наданні випереджаючих завдань з підготовки доповідей, повідомлень, створення презентацій.

Як відомо, патріотизм починається із місця, де ти живеш. Починати і закінчувати уроки географії необхідно із краєзнавчого матеріалу, формулюючи проблемні запитання для учнів та успішно вирішуючи їх у кінці уроку. Уроки не мають бути відірваними від того, що знаходиться за порогом школи: природи, економіки, соціуму.

Постійне використання місцевого матеріалу сприятиме зацікавленню учнів темами що вивчаються, буде «наближеним» до їх сприйняття та ознайомлюватиме з природою та господарством свого краю.

Важливою складовою географічної освіти є елективні курси. Вони можуть поглиблювати зміст профільних курсів, розвивати зміст базових курсів, реалізувати пізнавальні інтереси школярів, які знаходяться за межею профілю (предмету), формувати вміння і види діяльності, пов’язані з вирішенням практичних завдань. Наявність елективних курсів розширює спектр знань та вмінь молоді, розширює світогляд, надає прикладних компетентностей учням. Саме така «додаткова» освіта визначає наявність призових місць на олімпіадах різних рівнів. Тож потрібно виважено та обґрунтовано підходити до вибору факультативних занять та спецкурсів.

Слід відмітити, що особливої ролі у формуванні відповідальної, екологічно доцільної поведінки школярів набуває курс за вибором «Зелений пакет», комплекс матеріалів якого розроблено у рамках міжнародного освітнього проекту «Зелений пакет», впровадження якого в Україні відбувається за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. До курсу, який викладається в основній школі існують дві програми: • програма для учнів 8-9 класів «Зелений пакет» (Програми курсів за вибором та факультативів. Частина 1. Київ. 2010). Програма схвалена МОН України;

 • навчальна програма курсу за вибором «Зелений пакет» для загальноосвітніх навчальних закладів, 8 (9) клас, надрукована у навчально-методичному комплекті «Зелений пакет». Програма схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України (протокол №3 від 23.10.2012р.)

Комплект матеріалів, що включає програму курсу, посібник для вчителя, методичні рекомендації, інтерактивні СD-диски з інформаційними, тестовими, практичними матеріалами, 2 DVD-диски з фільмами, мультфільмами, притчами можна скачати на сайті http://www.greenpack.in.ua/ (Скачати безкоштовно) або переписати у районних (міських) методичних кабінетах.

Під час планування навчального процесу вчителем географії слід звернути увагу на ті теоретичні і практичні завдання шкільного змісту, які є предметом перевірки рівня навченості учнів, а також виявити, які теми є допоміжними, додатковими і не входять до атестації чи ЗНО з метою корегування навчальних годин за темами.

Методичні рекомендації щодо забезпечення навчальними географічними програмами, підручниками, посібниками та їх використання у процесі викладання географії ви зможете прочитати на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua) та Всеукраїнських фахових журналах.

Перелік курсів за вибором, факультативів можна знайти у минулорічних методичних рекомендаціях ОІПОПП.

У минулому навчальному році досягнення учнів та учителів Черкаської області були досить значними:

Вперше представник нашої області, Дубина Андрій, учень Іваньківської загальноосвітньої школи Маньківської районної ради (учитель - Іщенко О.О.) представляв Україну на Міжнародній географічній олімпіаді в Іспанії і виборов друге місце. Він же отримав 1 місце у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з географії. Друге місце посіла вихованка того ж учителя, Іщенко Світлана, учениця 11 класу Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради. Два третіх місця у Терещенко Євгенії (учитель - Копійка Т. Г.) та Самохвалової Марії (учитель - Копійка Л. В.), учениць Черкаського гуманітарного ліцею та Першої міської гімназії.На жаль, бажаючих продемонструвати свої знання, вміння, навички та компетентності з географії, позмагатися з командами різних регіонів України у турнірних змаганнях серед навчальних закладів області не виявилося.

З метою підвищення освітнього рівня вчителів географії Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників сформував та постійно оновлює освітнє інформаційне середовище, яке забезпечує вільний доступ до матеріалів, що знаходяться на сайті ОІПОПП (цифрові ресурси, середовище дистанційного навчання, сторінки науково-методичних матеріалів, ресурс бібліотеки ОІПОПП, скап-спілкування з методистами ОІПОПП, сайт спільноти вчителів географії та економіки «32 довгота» (ckipo.edu.ua ). Для підвищення рівня професійної освіти вчителів щороку проводяться інтернет- заходи вчителів географії та економіки. Восени 2014 року більш ніж 50 вчителів стали учасниками інтернет- конференції «Подорожуючи батьківщиною Кобзаря…(розвиток краєзнавчих компетентностей учнів)».

Серед найактивніших дописувачів були вчителі Золотоніського, Звенигородського, Канівського районів.

У вересні 2015року, буде проходити Інтернет – конференція «Розвиток прикладних навичок учнів засобами географічної освіти». Запрошуємо учителів підключитися до роботи конференції, надіслати свої статті, роздуми щодо прикладних аспектів шкільної географічної освіти та взяти участь у обговоренні даного питання.

Участь вчителів у розробці програм для профільної школи переросла у створення навчально-методичних комплексів до цих програм.

На виставку «Освіта Черкащини» було представлено більше 30 програм, науково-методичних розробок, посібників, методичних комплексів з географії. Серед нагороджених були: 1. Сокальський Анатолій Іванович, учитель географії Легедзинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради; Солошенко Оксана Володимирівна, учитель біології Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Тальнівської районної ради з методичним комплексом «Екогеографія рідного краю» (методичний посібник для вчителя, підручник, контурні карти) з факультативного курсу «Екогеографія рідного краю» 8 клас.

 2. Творча група учителів географії м. Сміли (керівник - Івченко Людмила Антонівна, учитель географії Смілянської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради) з посібником «Українські імена на карті світу» (курс за вибором з географії для учнів 8 класу).

 3. Творча група учителів географії Звенигородського району (керівник - Іванченко Ольга Йосипівна, учитель географії Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка Звенигородської районної ради) з методичним посібником факультативного курсу для учнів 6-го класу «Мій рідний край – моя Черкащина».

 4. Семенова Галина Олександрівна, учитель географії Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІступенів № 1 ім.О.Є.Корнійчука Христинівської районної ради з методичнии посібником «Технологія навчання як дослідження - шлях до підвищення ефективності навчання географії».

 5. Ратушна Катерина Василівна, учитель географії Тимченківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради з методичним посібником «Формування екологічних знань на уроках географії».

За результатами конкурсу на кращу серію цифрових ресурсів з географії у 2015 році були відмічені роботи тих учителів, які підійшли до конкурсу творчо, креативно, технологічно:

 1. Мельник Наталії Павлівни, учителя географії Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської радим («Земля на плані і карті»).

 2. Гончар Світлани Миколаївни, учителя географії Вікнинського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Катеринопільської районної ради, («Антарктида»).

 3. Коломійчук Сергія Володимировича, учителя географії Шполянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Шполянської районної ради («Загальна географія. 6 клас», «Фізична географія України. 8 клас»).

 4. Антонович Ольги Михайлівни, учителя географії Великоканівецького навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради («Географія материків та океанів»).

 5. Затенко Надії Пантелеймонівни, учителя географії Орловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради («Земля на плані і карті»).

 6. Пилипенко Людмили Петрівни, учителя географії Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Драбівської районної ради («Знайомтесь! Наука географія!»).

 7. Ярової Наталії Федорівни, учителя географії Мельниківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Канівської районної ради, («Антарктида»).

 8. Цьоменко Анни Федорівни, учителя географії Катеринопільського ліцею Катеринопільської районної ради («Країни Латинської Америки»).

 9. Бреус Валерія Вікторовича, учителя географії Великобурімської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чорнобаївської районної ради («Географічне положення й дослідження Антарктиди»).

У даній статті ми намагалися освітити найбільш гострі проблеми географічної освіти і намітити шляхи їх вирішення силами вчителів і адміністрації від яких безпосередньо залежить якість освіти. Тож розпочинаючи новий навчальний рік, нехай кожен учитель окреслить власні очікування, намітить вектор свого розвитку, опрацює та проаналізує цікавий досвід та виробить свій єдиний і неповторний, і тоді зрадіє результатам роботи своїх учнів, перемогою над самим собою і отримає задоволенням від своєї професії.

Література

 1. Уварова Г.Ш. Оновлена навчальна програма з географії для основної школи//Географія та економіка в сучасній школі, №1.- 2013.

 2. Чобан Р.Д.Польова навчальна практика з географії//Географія та економіка в сучасній школі, №4.- 2013.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка