Самоосвіта форми самоосвіти педагогаСкачати 69.19 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір69.19 Kb.

САМООСВІТА


Форми самоосвіти педагога:

 • поглиблена підготовка до уроків;

 • виконання докурсових та міжкурсових завдань;

 • заняття на очно-заочних курсах;

 • виступи на семінарах з доповідями;

 • систематичне читання книг та періодичних видань.

Етапи організації самоосвіти педагогів-предметників:

Перший етап установчий, передбачає налаштування на самостійну роботу; вибір мети роботи, виходячи з науково-методичної мети (проблеми) школи; формулювання особистої індивідуальної теми, осмислення послідовності своїх дій.

Другий етап – навчальний, коли педагог ознайомлюється з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної проблеми освіти.

Третій етап – практичний, під час якого відбувається накопичення педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи, здійснення експериментів. Практичну роботу супроводжує вивчення літератури.

Четвертий етап – теоретичне осмислення, аналіз та узагальнення накопичених педагогічних фактів. На даному етапі доцільно організувати колективне обговорення прочитаної педагогічної літератури; творчі звіти про перебіг самоосвіти на засіданнях МО чи кафедри, на районних МО; відвідування з наступним обговоренням відкритих уроків з обраної проблеми та інші колективні форми роботи.

П'ятий етап підсумково-контрольний, на якому педагог має підбити підсумки своєї самостійної роботи, узагальнити спостереження, оформити результати. Головним тут є опис здійсненої роботи та встановлених фактів, їх аналіз, теоретичне обґрунтування результатів, формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі.

Система самоосвітньої роботи вчителя: поточне і перспективне планування; підбір раціональних форм та способів засвоєння й збереження інформації; оволодіння методикою аналізу і способами узагальнення свого та колективного педагогічного досвіду; поступове освоєння методів дослідницької та експериментальної діяльності.

План самоосвіти вчителя

 • перелік літератури, яку слід опрацювати;

 • визначені форми самоосвіти;

 • термін завершення роботи;

 • передбачувані результати (підготовка доповіді, виступ на засіданні МО, поурочне планування, опис досвіду роботи, оформлення результатів у вигляді звіту тощо).

Планування роботи педагога над індивідуальною методичною проблемою (темою)

Індивідуальна науково-методична робота усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та безперервна робота педагогів, спрямована на вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.

Науково-методична тема (проблема) — питання чи комплекс питань, які об'єктивно виникають в організації навчально-виховного процесу і вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес.

Орієнтовний алгоритм роботи педагога над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою):

1. Вибір теми (проблеми) індивідуальної науково-методичної роботи:

• ознайомлення з літературою;

• ознайомлення з нормативними документами;

• вивчення прогресивного педагогічного досвіду з проблеми дослідження.2. Детальне ознайомлення з проблемою засобами літературних джерел:

 • складання картотеки літературних джерел;

 • виписки з літературних джерел.

3. Уточнення теми і розробка попереднього варіанту плану індивідуальної науково-методичної роботи:

 • обґрунтування вибору теми;

 • актуальність і новизна;

 • відбір адекватних методів та засобів пошукової діяльності;

 • формулювання мети та завдань роботи;

 • розробка календарного плану індивідуальної роботи.

 1. Формулювання припущень, відбір та розробка моделей, інноваційних технологій педагогічної діяльності.

 2. Впровадження інновацій у практику своєї педагогічної діяльності.

6. Аналіз та оцінювання результатів роботи над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою), формулювання висновків та пропозицій.

7. Літературне оформлення роботи, звіт перед колегами про отримані результати.

Зразок форми плану роботи над методичною темою.Індивідуальний план роботи педагога над методичною темою

І.Пояснювальна записка

- проблема;

- тема;

- мета і завдання;- основні форми і методи роботи;

- прогнозований результат.ІІ. Основні етапи роботи:Назва етапу, зміст діяльності педагога

Термін виконання
І. Діагностичний • аналіз труднощів; • аналіз стану навчально-виховного процесу • виявлення протиріч • вивчення літератури з проблеми2. Прогностичний • визначення мети і конкретних завдань; • формулювання гіпотези (для рівня наукової, експериментальної роботи); • прогнозування результатів3. Організаційний: • складання програми роботи;

 • методичне забезпечення4. Практичний: • реалізація власної програми (методики, технології тощо); • відстеження проміжних результатів5. Корекційний: • проведення контрольних зрізів, тестів, діагностичних процедур; • корекція програми (за необхідності)6. Узагальнюючий:

 • відповідність отриманих результатів із запланованими; • коректування гіпотези; • оформлення, написання результатів7. Упроваджувальний: • використання напрацьованих матеріалів у власній педагогічній діяльності;

8. Підбиття підсумків: • вибір форм підведення підсумків (реферат, доповідь, стаття, підготовка методичного посібника, розробка рекомендацій, творчий звіт тощо) • Підбиття підсумків.
План реферативної форми результатів індивідуальної роботи учителя над обраною науково-методичною темою (проблемою:

1) обґрунтування доцільності вибору індивідуальної проблеми в ракурсі завдань загальношкільної науково-методичної теми (проблеми);

2) короткий аналіз літератури з теми (проблеми);

3) опис особистого досвіду роботи в рамках обраної теми (проблеми);4) вплив роботи над темою на результати навчально-виховної діяльності з предмета;

5) висновки з наслідків індивідуальної роботи над науково-методичною темою (проблемою).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка