Санітарно-гігієнічні норми про державні санітарні правила та норми влаштування І обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерахСкачати 145.2 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір145.2 Kb.

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ

ПРО ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ І ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА РЕЖИМ ПРАЦІ УЧНІВ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРАХ

Постановою №9 від ЗО грудня 1998 року Головним державним санітарним лікарем України вперше затверджені державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" (ДСаПІН 5.5.6.009-98). Правила та норми встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами під час їхньої роботи. Вони також установлюють гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення й експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні заняття для дітей і підлітків.

"Правила і норми" підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень із вивчення впливу чинників, що створюються комп'ютерами у процесі їхньої роботи, на організм дітей і підлітків та розробкою заходів щодо запобігання їхнього негативного впливу на формування здоров'я дитячого населення.

"Державні санітарні норми і правила"—обов'язковий для виконання нормативний документ, що визначає критерії безпечного використання комп'ютерної техніки в навчально- виховному процесі дітей і підлітків (підстава: ст. 7,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"). Порушення цих норм і правил приводить до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності з діючим законодавством.

"Державні санітарні норми і правила" розроблені науковцями науково-дослідного інституту загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзєєва УНГЦ МОЗ України. У їхній розробці брали також участь фахівці Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань. Київського науково-виробничого об'єднання "Електронмаш", Вінницького ПДІ "Інфракон", Київського медичного територіального об'єднання "Санепідслужба".

У "Правилах та нормах" прийняті такі позначення та скорочення:

ПК—персональний комп'ютер; ВМ—відео-монітор; ЕПТ—електронно-променева трубка;

ЕМП—електромагнітне поле; ЕП—електричне поле; СЕП—статичне електричне поле; КПО— коефіцієнт природного освітлення; ГДН—гранично допустимі норми; ККТ— кабінети комп'ютерної техніки.

Наводимо основні положення "Державних санітарних норм і правил".


 1. Загальні положення.

  1. Санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі— Правила) установлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами під час їхньої роботи, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

  2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.

  3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

  4. Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах як відеомонітори ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

  5. Вимоги й нормативи Правил повинні враховуватися під час розробки та корегування державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.).

  6. Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України.

  7. ПК та його складові частини закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України.

  8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються: підприємницькою діяльністю;

розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією й застосуванням персональних комп'ютерів і ігрових комплексів із використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією та оснащенням приміщень навчально-виховних закладів усіх типів і

власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК.  1. Проектна документація на будівництво й реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепіднагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт (додаток №1).

  2. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів усіх типів незалежно від форм підпорядкування й власності зобов'язані привести робочі місця учнів-користувачів персональних комп'ютерів у відповідність із вимогами цих Правил.

  3. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічну оцінку на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюється органами й закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних Науково- дослідних установ МОЗ України.

  4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів) здійснюється на етапах їхньої розробки, прийомки до виробництва, виробництва й надходження та експлуатації у навчально-виховних закладах.

  5. При порушенні "Санітарних норм і правил влаштування і обладнання кабінетів комп' ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах" винні притягуються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 10, 19, 20,24,40.

  6. З уведенням у дію цих СанПіН утрачають силу:

•Временньїе санитарно-гигиенические нормьі и правила устройства, оборудования, содержания и режима работьі на персональних злектронно-вьічислительньїх машинах и видеодислейньїх терминалах в кабинетах вьічислительной техники и дисплейних классах всех типов средних учебньїх заведений №5146-89 от 20.10.89 г. (МЗ СССР);

•Гигиенические и ^ргономические условия организации рабочих мест и режима учебньїх занятий с применением средств вьічислительной техники в средней общеобразовательной школе, Київ, МОЗ України, 30.10.1990 р. (методичні рекомендації). 1. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць із ПК.

  1. Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори.

  2. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних

приміщеннях будинків.

  1. Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах повинні розміщуватись в окремих приміщеннях із природним освітленням та організованим обміном повітря.

Площа на одного учня, який працює з ПК, повинна складати не менше 6,0 кв.м, об'єм —не менше 20 куб.м. Площа учбових приміщень із ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більш як 12 чоловік.

  1. Стіни, стеля й підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки, повинні мати покриття з матеріалів із матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін—40—50 % , стелі— 70—80 %, підлоги—20—30 %, предметів обладнання—40-60%, (робочого столу—40- 50 %, корпуса дисплею та клавіатури—30-50 % , шаф та стелажів—40-60 %).

  2. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

  3. Забороняється використовувати для оздоблення інтер'єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття,

плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі дошкільних та учбових приміщень із комп'ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в "Переліку гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів” №3086-84 від 27.08.84 р. та доповненнях до нього, що затверджені Міністерством охорони здоров'я.  1. При будівлі нових і реконструкції діючих загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих учбових закладів висота приміщень (від підлоги до стелі), у яких передбачено використання персональних комп'ютерів у навчальному процесі, повинна бути не менше 3,6 м, а площа на 1 робоче місце—6 м2 (ДБН В.2.2-3-97).

 1. Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць.

  1. Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення.

  2. Природне освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В. 2.2-3-9 7 "Будинки та споруди навчальних закладів".

  3. Штучне освітлення у приміщеннях із ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення.

Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.

  1. Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях у кабінетах та класах із ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв—не вище наведених у таблиці 1.

  2. Загальне освітлення повинно бути виконане у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників.

  3. Для загального освітлення припустиме застосування світильників наступних класів світлорозподілу П (прямого світла), В (переважно відбитого світла). Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих ґратів заборонено.

  4. Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від

50° до

90° з вертикаллю в поздовжній та поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/кв.м., захисний кут світильників повинен бути не менше 40°.  1. Коефіцієнт запасу (Кд) для освітлювальних установок загального освітлення приймається рівним 1,4.

  2. Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну перегорілих ламп у міру їхнього виходу з ладу.


Таблиця 1 Норми освітленості в кабінетах і класах із ПК

Характеристи ка роботи

Робоча

поверхня

П

лощина

Освітлені

сть,

Примітка

Робота переважно з екранами дисплеїв

Екран Клавіатура Стіл

в

г

г

200 400 400

не вище не нижче не нижче

ПРКобота переважно з документами

Екран Клавіатура Стіл Дошка

в

г г в

200 400 500 500

не вище не нижче не нижче не нижче

Проходи

Підлога

г

100

-Примітка: В-вертикальна площина; г-горизонтальна площина.  1. У класах та кабінетах із ПК слід обмежити нерівномірність розподілу яскравості в полі зору учнів. Співвідношення яскравості між робочим екраном та близьким оточенням (стіл, зошити, посібники і т.і.) не повинно перевищувати 5:1, між поверхнями робочого екрану й оточенням (стіл, обладнання)—10:1.

  2. Величина коефіцієнта пульсації освітленості не повинна перевищувати 5%. Газорозрядні лампи повинні застосовуватись у світильниках загального та місцевого

освітлення з високочастотними пускорегулюючими апаратами (ВЧПРА).

  1. Необхідно передбачити обмеження прямої блискості від джерел природного та штучного освітлення.

Яскравість великих поверхонь (вікна, світильники і таке інше), що знаходяться у полі зору, не повинна перевищувати 200 кд/кв.м.

Показник освітленості для джерел штучного освітлення у кабінетах та класах із ВДТ не повинен бути більше 20, показник дискомфорту—не більше 40.

Мірою захисту від прямої блискості має бути зниження яскравості видимої частини джерел світла застосуванням спеціальних розсіювачів, відбивачів та інших світлозахисних пристроїв, а також правильне розміщення робочих місць відносно джерел світла.


  1. Повинні передбачатись заходи щодо обмеження відбитої блискості на робочих поверхнях (екран, стіл, клавіатура).

Яскравість полисків на екрані не повинна перевищувати 80 кд/кв.м. Яскравість стелі при застос

уванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 200 кд/кв.м.Додаток 1 Санітарний паспорт кабінету комп'ютерної техніки

1. Паспортна частина

Школа №

Адреса: м. вул. Будинок № район

Побудована: по типовому проекту - 1,у пристосованій будові - 2

Розташована: в середині кварталу - 1,біля дороги - 2

Рік побудови Кількість поверхів


 1. Санітарно-гігієнічні умови приміщення

Кабінет комп'ютерної техніки:

глибина (ширина) _м, довжина м, висота м, площа кв.м,

кубатура поверх м.

Орієнтація вікон: північ - 1, південь - 2, схід - З, захід - 4, південно-західна - 5,

північно-західна - 6, південно-східна - 7, північно-східна - 8

Фарбування стін

Фарбування дошки

Матеріали для оздоблення стін:

олійна фарба - 1, крейда чи вапно - 2, дерев'яні панелі - 3, синтетичні матеріали - 4

Підлога покрита:

фарбою - 1, мастикою - 2 Наявність штор на вікнах: так - 1, ні - 2

Колір штор: світлі тони - 1, темні тони - 2

Вентиляція:

природна - 1, штучна - 2, змішана - З

Примусова: так - 1, ні - 2

Тип примусової вент.

Приток через:

фіранки - 1, фрамуги - 2, канали - З

Кількість каналів шт.

Площа каналів кв.м.

Швидкість повітря у витяжному каналі (показн. анемометра):


1.Загальні положення. 1

2.Вимоги до приміщень та розташування робочих місць із ПК. 3

3.Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць. 3

Додаток 1 Санітарний паспорт кабінету комп'ютерної техніки 5

1. Паспортна частина 5

2.Санітарно-гігієнічні умови приміщення 5

3.Організація робочих місць 6

так - 1, ні - 2 6

4.Режим роботи кабінету 6

Обстеження проведене: 7


Відносна вологість повітря:

точка №1 (Н - 0,2 м , Н - 1,5 )вн.кут.

точка №2 (Н - 0,2 м ,Н - 1,5 м )середина

точка №3 (Н - 0,2 м ,Н -1,5м )зовн.кут.

Освітлення:

природне -1, штучне - 2, змішане -3

Загальна площа світлоносних поверхонь кв.м.

КПО % Світ. коефіцієнт

Штучнеосвітлення

Типи світильників

Лампи люмінесцентні - 1, лампи розжарювання - 2

Загальне освітлення:

рівномірн. - 1, локал. - 2, комб. - З

Питома потужність світильників ВТ/м.кв.

Розміщення світильників відносно екрану

Висота підвісу світильників

Освітлення місць на робочих місцях:

№1__№2__№3__№4__№5__№6__

№7__№8__№9__№10__№11__№12

Освітлення на вулиці Х

Освітлення штучн. на роб. місцях: під час роботи - 1, коли відсутні учні - 2:

№1 __ №2 __ №3 __ №4 ___ №5 ___ №6__

№7__№8__№9__№10__№11__№12__

Рівень шуму в ДБ


 1. Організація робочих місць

Кількість комп'ютерів шт

Тип ЕОМ


Тип відеомонітора

Кількість робочих місць

Розміщення ПК:

периметральне чи інший варіант

Працюють:

індивідуально - 1, вдвох - 2, більше - З

Стіл:

висота___м, ширина___м, довжина__м.Стільці:

висота м, ширина сидіння Висота спинки від підлоги__м, кут нахилу

спинки град.

Можливість регулювання висоти сидіння: так - 1, ні - 2

Можливість регулювання відстані сидіння від столу:

так - 1, ні - 2

Відстань очей до екрану см.

Кут зору град.

Клавіатура розміщена окремо:

так - 1, ні - 2 1. Режим роботи кабінету

Які класи навчаються

Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті

В тому числі теоретичною частиною

Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:

протягом уроку __хв., протягом дня__хв., протягом тижня __хв.

Скільки часу учні проводять у кабінеті комп'ютерної техніки:

протягом дня хв.

протягом тижня хв.

Наявність факультативів у кабінеті комп'ютерної техніки. Які класи:

початкові - 1, середні - 2, старші - З

протягом якого часу в годинах

Обстеження проведене:Дата і час обстеження підпис, посада


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка