Сценарій правової лінійки "Конвенція ООН про права дитини"Скачати 73.49 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір73.49 Kb.
Сценарій правової лінійки "Конвенція ООН про права дитини"

Мама 1 (п'є краплі). Ну і дітки зараз пішли, до інфаркту скоро доведуть!

Мама 2. Добрий день, сусідонько! Та ти захворіла, чи що?

Мама 1. А де ж тут не захворієш, якщо мій бовдур на тому тижні скло в класі розбив, на цьому тижні побився із сусідом по парті, а сьогодні ще й дві двійки отримав. Я на нього накричала та ще хотіла по шиї дати, а він мені відказує: «Ти мене бити не маєш права, бо будеш відповідати за жорстоке по­родження з дитиною, тому що так записано в Конвенції про права дитини».

Мама 2. Ти знаєш, і моя донька щось мені вчора торочила про Конвенцію. Ще у 9 класі тільки вчиться, а вже хлопець якийсь з'явився в неї. Я їй кажу, що вчитися краще треба, а вона — не втручайся в мої особисті справи, бо це заборонено Конвенцією про права дитини.

Мама 1.1 що воно за Конвенція така?

Мама 2. Може, ви нам розкажете.

Учитель. Ну що, діти? Розкажемо вашим батькам про те, що це за документ такий — Конвенція про права дитини?

Учитель. Кожна людина є особливою та неповторною. Життя їй даєть­ся один раз, і прожити його потрібно гідно, щоб залишити після себе добрий слід. Зараз ви ще діти. Хто ви на дереві життя? Поки ви що — листочки, які згодом переростуть у коріння і дадуть початок новим поколінням.

Дитинство — це найбільш безтурботна та прекрасна пора в житті кожної людини. Саме в цей період людина формується фізично, психічно, інтелектуально, здобуває та отримує необхідні знання та навички. У цей період для дітей мають бути створені всі умови для їхнього життя та повноцінного роз­питку. Щоб досягти цієї мети, і дитина, і родина, у якій вона виховується, мають перебувати під правовим захистом держави.

Проблема правого захисту родини й дитинства вже тривалий час перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти, адже діти потребують особливої уваги внаслідок їхньої вразливості, фізичної та розумової незрілості. Саме тому в 1989 р. ООН затвердила один важливий документ — Конвенцію про права дитини, в основу якої покладено принципи Декларації прав дитини 1959 р. В Україні ця Конвенція набула чинності з 27 вересня 1991 р.

Учень 1. Держави-учасниці цієї Конвенції, уважаючи, що, згідно з принципами, проголошеними в Статуті ООН, визнання властивої людині гідності, рівних і невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забез­печення свободи, справедливості й миру на землі...

Учень 2. Беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особи та сповнені рішучості сприяти соціальному прогресу й покращенню умов життя при більшій свободі...

Учень 3. Визнаючи, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини погодилася з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними в них правами та свободами без якої б то не було різниці :ш такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народ­ження або інші обставини...

Учень 4. Нагадуючи, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини проголосила, що діти мають право на особливе піклу­вання та допомогу...

Учень 5. Упевнені в тому, що родині як основному осередку суспіль­ства і природному-середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути надані необхідні захист і сприяння, із тим щоб вона могла повністю покласти на себе зобов'язання в межах суспільства...

Учень 6. Визнаючи, що дитині для повного й гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в родинному оточенні, в атмосфері щастя, любові й розуміння...

Учень 7. Уважаючи, що дитина має бути повністю підготовлена до са­мостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй і особливо в дусі миру, гідності, тер­пимості, свободи, рівності й солідарності...

Учень 8. Беручи до уваги, що необхідність у такому особливому за хисті дитини була передбачена в Женевській декларації прав дитини 1924 р. і Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю 20 листопа­да 1959 р., і визнана в Загальній декларації прав людини, у Міжнародному пакті про громадянські й політичні права, а також у статутах і відповідних документах спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займа­ються питаннями благополуччя дітей...

Учень 9. Беручи до уваги, що, як зазначено в Декларації прав дитини, «дитина внаслідок її фізичної та розумової незрілості потребує спеціальної охорони й піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження» ...

Учень 10. Визнаючи, що в усіх країнах є діти, які живуть у виключно тяжких умовах, і що такі діти потребують особливої уваги ...

Учень 11. Ураховуючи належним чином важливість традицій і культурних цінностей кожного народу для захисту та гармонійного розвитку дитини...

Учень 12. Визнаючи важливість міжнародного співробітництва для покращення умов життя дітей у кожній країні, зокрема, у країнах, що розвиваються, уклали Конвенцію про права дитини.

Учитель. Головні завдання Конвенції — забезпечення дітей особливим піклуванням і допомогою, надання необхідного захисту, сприяння родини як основному осередку, у якому росте й виховується дитина. Для повного та гармонійного розвитку дитина має зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та взаєморозуміння. Дитина має бути вихована в мирі, гідності, свободі, рівності та солідарності.

Але, на жаль, у наш час багато учнів не знають про свої права. Не знають про них і їхні батьки. Права дітей часто порушуються, а ми не знаємо, куди потрібно звернутися по допомогу.

Ситуація № 1

Дійові особи: Іванко, Оленка.

Іванко. Сестрице Оленко! Я їсти хочу!

Оленка. Потерпи Іванку! Ось скоро дійдемо додому, там і поїси.

Іванко. Сестрице Оленко! Може, зайдемо з цей магазин і купимо чіпсів?

Оленка. Не можна, братику! Там міститься дуже багато різних консервантів і штучних добавок, захворієш!

Іванко. Сестрице Оленко! Може, зайдемо ось у цей магазин і купимо сухариків чи горішків!

Оленка. Не можна, братику! Вони містять штучний підсилювач сма­ку, захворіти можеш!

Іванко. Що ти мені постійно торочиш: «Не можна, не можна!» Я не маленький, мені вже 14 років, і я сам буду вирішувати, що мені можна, а що ні.

Оленка. Ні, ти ще дитина!

Іванко. А я кажу, ні!

Учитель. Допоможіть розв'язати суперечку за допомогою Конвенції про права дитини. Кого можна вважати дитиною?

Стаття 1


... Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосованим до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше.
Ситуація № 2.

Дійові особи: Учень 1, Учень 2. Учень 1 (сидить із перев'язаним горлом).

Учень 2. Привіт, Богдане! А чого це тебе сьогодні в школі не було? За­хворів, чи що?

Учень 1. Та нічого страшного, застуда, горло трохи болить. Ось поп'ю

чайку з малиною, молочка гарячого, та й скоро пройде.

Учень 2. Нічого ти не розумієш! Народними методами зараз ніхто не лікується. Бо в Конвенції про права дитини записано, що кожна дитина має право на медичну допомогу, яка відповідає найвищим сучасним стандар­там.

Учитель. Про яке право йдеться в цій ситуації? (Право на охорону здоров’я)

Стаття 24

1. Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та засобами ліку­вання хвороб і відновлення здоров'я. Отже:

— держава забезпечує право дитини на користування найбільш досконали­ми послугами системи охорони здоров'я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров'я;

— жодна дитина не може бути позбавлена права доступу до цих послуг.

Ситуація № 3.

Дійові особи: Мама, Донька.

Мама (прибирає кімнату. Знаходить лист і читає його. З'являється донька. Мати ховає листа).

Донька. Привіт, мамулю! Я так зголодніла! Що в нас є поїсти?

Мама. Ходімо на кухню, зараз я тебе нагодую. А ти що, зустрічаєшся з Миколою?

Донька. А ти як здогадалася? Невже прочитала мого листа?

Мама. А що тут такого?

Донька. Ти не мала на це права.

Мама . Я — твоя мати. Я маю право знати про твоє особисте життя все.

Донька. Ні, ти не маєш права читати моїх листів!

Мама. Я не маю права читати? Ану мерщій до своєї кімнати! Зараз я тобі розкажу про твої права!

Учитель. Чи права мама в цій ситуації?

Стаття 16

1. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недотор­канність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або пося­гання.

Отже: жодна дитина не може бути об'єктом втручання в здійснення його права на особисте, сімейне життя, таємницю кореспонденції, право на честі, і гідність, але в цій ситуації між мамою та донькою не склалися довірливі стосунки, в іншому разі донька про все розповіла б мамі сама. І мамі, і доньці слід налагодити стосунки між собою.

Ситуація № 4.

Дійові особи: Д он ьк а , Мама.

Донька (чепуриться перед дзеркалом).

Мама. Куди це ти, доню, збираєшся? Донька. До школи на дискотеку.

Мама. На яку дискотеку? А уроки вже зробила?

Донька. Мамо, які уроки? Завтра ж субота. І крім того, після важкого навчального тижня я маю право на відпочинок.

Учитель. Що говориться в Конвенції про право на відпочинок?

Стаття 31

1. Держави-учасниці визнають право дитини на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом.

2. Держави-учасниці поважають і заохочують право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті та сприяють наданню їй від­повідних і рівних можливостей для культурної і творчої діяльності, дозвілля і відпочинку.

Отже: діти мають право на відпочинок і дозвілля, брати участь в іграх і розважальних заходах, відповідно до їхнього віку.

Ситуація № 5.

Дійові особи: Дівчина 1, Дівчина 2.

Дівчина 1. Привіт! Дивись, що в мене є. (Показує аркуш паперу.)

Дівчина 2. А що це таке?

Дівчина 1. Це — статут новоствореної організації «Веселі та кміт­ливі».

Дівчина 2. А хто ж її створив?

Дівчина 1. Ми, група дівчат-старшокласниць 8-Б класу.

Дівчина 2. Але хіба можна дітям самим без дорослих створювати свої

організації?

Дівчина 1. Звичайно, можна. Про це навіть у Конвенції про права дитини йдеться.

Учитель. Ай справді, чи мають право діти на створення дитячих ор­ганізацій?

Стаття 15

1. Держави-учасниці визнають право дитини на свободу асоціацій

і свободу мирних зборів.

Отже: діти мають право створювати дитячі організації відповідно до їх­нього віку.

Учитель. Отже, завершуючи нашу розмову, ще раз назвемо ваші пра­ва, закріплені в Конвенції про права дитини.

1.Право на життя та ім'я.

2.Право на освіту.

3.Право на охорону здоров'я.

4.Право на охорону від утручання в особисте життя.

5.Право на зростання та виховання в родині.

6.Право на захист від жорстокого ставлення та насильства.

7.Заборона дискримінації дітей.

8.Право на користування благами соціального забезпечення.

9.Право мати та вільно висловлювати свої погляди.

10.Право на спілкування.

11.Право на відпочинок.

12.Право захисту своїх інтересів у суді.13.Право на захист від наркоманії, примушення до бойових дій, залучення до примусової праці!

Існує й багато інших прав, які ви маєте знати й реалізовувати щодня. Але пам'ятайте: ваші права не мають порушувати права інших людей. Ці права гарантуються державою. Із віком у вас з'являються обов'язки та відповідальність: Існує також багато законів, у яких закріплюються ваші обов'язки. Незнання законів не звільняє вас від відповідальності.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка