Шевчук А. В. Робота з обдарованими учнями на уроках української мовиСторінка4/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4
Тема. Подвоєння приголосних
Логічний диктант. Прослухати й запам'ятати пари слів, що перебувають у логічних зв'язках. Записати лише другі слова кожної пари. З'ясувати особливості правопису їх. Назвати орфограму.

Наречена - весілля, кущі - коріння, дерева - узлісся, піч-вугілля, олівець - креслення, дорога - узбіччя, газета - стаття, радість - почуття, вирок - суддя, степ - безлісся.

Дослідження-відновлення. Прочитати. Визначити межі речень. Записати, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити орфограму "Подвоєння і подовження приголосних".

Знання робить життя красним хто знання має той і мур зламає і до топіння треба уміння за невміння деруть реміння наука не пиво: в рот не ввіллєш вчення світ а не вчення тьма учений іде а неук слідом спотикається добре того вчити хто хоче все знати не всякий хто читає в читанні силу знає письменний бачить поночі більше як неписьменний удень книга міст у світ знань не хвались мудрий мудрістю а сильний силою (Нар. творч.).

  • Визначити тематику народних висловів. Прокоментувати зміст їх.

Творче конструювання. Від поданих дієслів утворити іменники з абстрактним значенням. Пояснити вживання подвоєних приголосних.

Написати, читати, посивіти, тремтіти, ліпити, малювати, водити, забути, здобути, знати, жити, ходити, визволити, значити, креслити, мовчати.

  • Визначити рід і відміну утворених іменників.

Дослідження-зіставлення (за варіантами). З'ясувати належність слів до частин мови. Пояснити вживання подвоєних літер. Скласти речення з поданими парами слів.

Варіант І. Недото´рканий - недоторка´нний. Незба´гнений - незбагне´нний. Незді´йснений - нездійсне´нний.

Варіант II. Незлі´чений - незліче´нний. Неподо´ланий - неподола´нний. Неска´заний - несказа´нний.

Вибірково-розподільна робота. Прочитати слова, правильно наголошуючи їх. Перевірити себе за словником. Виписати слова у три колонки: а) з нн; б) з н; в) подвоєння приголосних залежить від наголосу.

Небажа..ий, невпізна..ий, небуде..ий, недоторка..ий, не-вдоволе..ий, невблага..ий, невпи..ий, невизна..ий, невиму-ше..ий, незбагне..ий, незако..ий, невихова..ий, нездола..ий, незамі..ий, незрівня..ий, недокона..ий, неоціне..ий, недописа..ий, незмі..ий, несказа.лй, ненаста..ий, нужде..ий, незна..ий, неодмі..ий, ненаголоше..ий, необмеже..ий, нескінче..ий, неписьме..ий, неповноці..ий.

  • З'ясувати належність слів до частин мови.

Лінгвостилістичний експеримент. Скласти словосполучення, розкриваючи дужки. Свій вибір пояснити. Обґрунтувати написання слів із подвоєнням приголосних.

(Ставлення, відношення) до людей; до життя. (Відділ, віділення) кадрів; міліції. (Вітамінний, вітамінізований) мед; лабораторія. (Гуманний, гуманістичний) зміст; погляд. (Деревинний, дерев'яний) огорожа; целюлоза. (Журавлиний, журавлинний) відвар; крик. (Запитання, питання) несподіване; життя і смерті. (Звертання, звернення) до народу; дитини до дорослого. (М'якшання, м'якшення) приголосних; голосу. (Узгодження, узгодженість) думок; слів.

Графічний диктант. Записати слова у вигляді графічних схем. Дослідити, при збігу яких морфем відбувається подвоєння.

Зразок. Цінний - ͡ ˄

Щоденний, беззвучний, розрісся, оббити, віддзвонити, камінний, відділ, віддавати, відділити, туманний, оббігти, спинний, безсонний, винісся.

  • Від виділених слів утворити прислівники. Пояснити вживання подвоєних приголосних.

Диктант-тест. Від поданих іменників усно утворити прикметники, додаючи суфікси. Цифрами позначити слова, що відповідають таким характеристикам: 1 - прикметники без подвоєння; 2 - прикметники з подвоєнням.

Гречка, вода, спина, осінь, весна, овес, закон, день, ранок, гусак, буква, вітер, пісок, дерево, причина.

Ігрове завдання "Веселі східці". Від іменників III відміни утворити форму орудного відмінка однини. Записати іменники відповідно до правил правопису: а) з апострофом; б) з подовженням; в) без подовження й апострофа.

Тінь, Об, верф, жовч, якість, грань, радість, кров, галузь, любов, вічність, гнучкість, спіраль, мати, згрубілість, подорож, незалежність.
  • Дослідити, чи всі іменники можуть уживатися у формі множини. Відповідь обґрунтувати. З іменниками, що вживаються у множині, скласти словосполучення "іменник + прикметник". Виділити головне й залежне слово.

Словниковий диктант.

На роздоріжжі, страшенно радий, з численними травмами, знявся в піднебесся, рухатися міжряддям, з чорної ріллі, з сонним обличчям, знарядь праці, пам'ятки століть, обрізані краї, потреба в приладді, нескінченні дощі, починати навчання, перефарбований паркан, сторіччя від дня заснування, життєпис митця, немає питань, самовіддана праця, довгожданий вечір, ніяких бажань. Ілля Ілліч, проїхав риссю, міццю своїх знань, розмова з молоддю, у беззоряному небі, беззахисне кошеня, з неймовірною швидкістю, якістю завдань, прокинутися зрання, дорогоцінне каміння, третя стаття, велика кількість статей, відданий хлопець, туманний берег, віддати годинник, віддзвеніли сталлю.


Висновок
В основу роботи з обдарованими дітьми покладено принципи :

- орієнтація на вищі кінцеві результати;


- безперервна передача знань( навчатися й навчати інших необхідно стільки, скільки потребує досконале володіння темою);


- співпраця й товариська взаємодопомога;
- різноманітність завдань;
- навчання за здібностями .

Дотримання таких принципів при організації роботи з учнями значно підвищує результативність роботи вчителя. Важливими є також систематичність занять та поступове ускладнення пропонованих учням завдань. Сукупність вище перерахованих складових у моїй роботі принесла значні результати.

«Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку» сказав А.Бебель . Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом, перед кожним вчителем стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді .

                                                                                                                                                           Список використаних джерел

1. Гарус Л. Інноваційний підхід та педагогічні стратегії розвитку творчого потенціалу учнів // Завучу. Усе для роботи – 2013 - №5-6 – с. 29.
  1. Груніна І.М. Творча і пошукова діяльність на уроках української мови та літератури. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013 - № 15. – с. 2-3.

3. Драчук І. Завдання педагога – плекати обдарованих // Дивослово – 2007 - №11 – с. 10.

4. Єрьомкін А.І. Школа обдарованості / А.І. Єрьомкін - М.- 2003.

Каломин В., Гоменюк Д.В. Розвиток творчості учнів – Х.: Основа – 2008 – 110 с.

5.Кідалова Н.О. Обдарованість у контексті шкільної філологічної освіти // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013 - № 22-24.  1. Коган С. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури // Школа – 2012 – № 2 – с. 52.

7. Матюшкін О.М. Концепція творчої обдарованості / / Питання психології. 1989,N6,с.29-33.

8.Омельчук С. Практикум з правопису української мови: загальні питання // Дивослово – 2008 - №3 – с. 13-17;

// Дивослово – 2008 - № 4 – с. 29-34.
9. Освітні технології: Навч. метод, посіб. // Пехота О. М., Кіктенко А. З., ЛюбарськаО. М. та ін.; Зазаг. ред. О. М. Пєхоти. — К.;А.С.К., 2001, —256 с.

10. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 192с.11. Понасенкова С.В. Обдаровані діти: формування та розвиток здібностей: (Психологічний аспект) / / Проблеми виховання - 2003 - N2 - с. 21-35.
12. Психологія: словник / під. заг. ред. А. В. Петровського, М.Г. Ярошевського.- М.- 1990.
13. Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей / / Позашкільне виховання. – 2001 - N5 - с.40-49.
14. Савенков О. Обдаровані діти у звичайній школі / / Народна освіта. – 1999 - N9 - с. 183-185.
15 . Уманова Н. Обдаровані діти: їх особливості та організація роботи з ними. / / Психологія - № 1 – 2004 - с. 42 - 46.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка