Шевцова Р. В. Здолбунівська гімназія 2014Сторінка4/5
Дата конвертації18.02.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5

V. Домашнє завдання.

Повторити основні орфограми, які не повторювалися у класі.Крім проведення нестандартних уроків учитель може використовувати також окремі нетрадиційні завдання, які допоможуть словеснику урізноманітнити форми роботи на уроках мови. Учителеві, котрий прагне працювати творчо та шукає можливості для створення ситуації успіху для кожного школяра, пропонуються різні нетрадиційні завдання: це різні види диктантів, логічні вправи, логічні задачі, мовознавчі хвилинки, творчі роботи.

Диктанти-вікторини передбачають ілюстрування лінгвістичних тем прикладами з художньої літератури, що забезпечує виховання любові до рідного слова, демонструє красу та багатство української мови. Учитель диктує невеликі тексти або окремі речення з вивчених учнями літературних творів. Завдання школярів – вказати назву твору та прізвище автора. Такий вид роботи дозволяє оцінювати знання учнів одночасно з двох предметів.

Диктанти-попурі – містить рядки з народних та інших українських пісень. Методика проведення аналогічна до методики проведення диктантів-вікторин. Диктанти-попурі та диктанти-вікторини можуть бути із завданням (відтворити пропущені слова, доповнити процитовані рядки тощо).

Диктант-диспут передбачає створення проблемної ситуації, вирішення якої призводить до зіткнення різноманітних думок. Таку саму функцію виконують лінгвістичні задачі, у яких на відміну від диктантів, обмежених одним-двома реченнями, вимальовується певна ситуація, що її необхідно розв’язати.

Кросвордний акродиктант – це завдання зворотної дії, тому що перші (другі, треті) літери слів-відповідей утворюють ключове слово – відповідь. Учитель диктує лексичне значення слова або ж пропонує певне завдання. Учні записують лише відповідь.

Логічні диктанти дають змогу перевірити не лише пам'ять і асоціативне мислення, а й орфографічні навички. Учитель диктує пари слів, що перебувають у логічному взаємозв’язку (держава – президент), а учні уважно слухають. Під час повторного читання учитель називає лише перше слово кожної пари, завдання учнів – самостійно записати друге, пояснити в ньому орфограму.

Дубль-диктант передбачає вміння учнів добирати слова з тією самою орфограмою (орфографічний дубль-диктант) або пунктограмою (пунктуаційний дубль-диктант). Наприклад, учитель диктує слово свято, учень відповідно записує цвях і т.п.

Диктант-приклад дає змогу перевірити, наскільки учні свідомо засвоїли матеріал. Учитель дає завдання або ж читає правило, а учні ілюструють його прикладами. Словесник при оцінюванні повинен враховувати повноту учнівської відповіді. Наприклад, найвищий бал за виконання завдання типу «Поставте іменник батько в Д.в.» отримає той, хто вкаже обидва варіанти.

Диктант-тест передбачає виконання різноманітних завдань з певної теми, на що відводиться невеликий проміжок часу (виписування, конструювання речень, наведення прикладів тощо). Учитель диктує 10 – 12 завдань, після кожного робить невелику паузу. Учні виконують завдання, потім перевіряють методом взаємоперевірки під керівництвом педагога.

«Німий» диктант доречний при вивченні орфоепічних тем, а також з метою активізації діяльності учнів на уроці. Учитель демонструє ілюстрації, на яких зображені різноманітні предмети, відомі особистості тощо Учні записують побачене.

Бінарні диктанти – це тексти, що забезпечують міжпредметні зв’язки на уроці української мови. Учні повинні продемонструвати не лише знання лінгвістичного матеріалу, а й вміння орієнтуватися у вивченому з літератури, географії і т.п.

Запрограмований диктант дозволяє економити час. На дошці записують цифри, що відповідають певній лінгвістичній характеристиці (відміна іменників, вид підрядних речень тощо). Згодом учитель диктує слова, речення, а учні пишуть відповідну цифру. Потім перевіряється відповідь – цифровий код.

Стилістичний диктант передбачає перевірку знань стилів мовлення. Учитель диктує словосполучення, речення, а учні вказують стиль мовлення. При потребі окремі речення записують та аналізують.

Диктант-детектив – це текст, в основу якого покладена історія, що її необхідно домислити або розгадати. Після написання диктанту учні виконують творчу роботу, тобто подають свою версію «розкриття злочину».

Лінгвістичний волейбол. Учитель «кидає м’яч», при цьому даючи дитині конкретне завдання. Учень «відбиває м’яч», називаючи слово-відповідь. Це ефективний вид роботи при вивченні синонімів, антонімів, орфографічних тем.

Фізкультхвилинки, на відміну від традиційних, не лише перепочинок, а й навчання. Виконуючи різноманітні рухи, учні таким чином демонструють своє розуміння теми уроку. Неправильний рух свідчить про помилку. Різновиди фізкультхвилинок – лексична, патронімічна, орфографічна.

Рекламна пауза – ще один ефективний спосіб поєднання приємного і корисного. Учням пропонують тексти реклам, що звучать у теле- та радіоефірі. Завдання – знайти помилку та виправити її.

За аналогією учителі української мови можуть створювати власні варіанти нетрадиційних вправ.
Фонетика. Орфографія. Орфоепія

1. Розподільний диктант

Розподіліть слова у три колонки: 1) з наголосом на першому складі; 2) з наголосом на другому складі; 3) з наголосом на третьому складі.Натовп, Парнас, обхід, веретено, адрес, гавань, сопрано, тавро, оранка, адреса, інтелект, вандал, радіан, ладан, лампас, екстерн, незабудка, олень, недоук, осетин, обхідник, столяр.

Ключ: перші літери слів, починаючи з першої колонки, складають фразу: «Наголос поставлено вірно». Виправте лексичну помилку в цьому реченні.

- Значення незрозумілих слів з’ясуйте за словником. Складіть з ними речення.2. Сконструюйте слова:

а) трискладове слово:1-й склад – наголошений у слові росте;

2-й склад – наголошений у слові дружина;

3-й склад – відкритий у слові наділ.

(Стежина)

б) двоскладове слово:1-й склад – ненаголошений у слові гризун;

2-й склад – наголошений склад у слові робити.

(Гриби)

в) трискладове слово:1-й склад – останній у слові залізо;

2-й склад – наголошений у слові зуби;

3-й склад – наголошений у слові поляна.

(Зозуля)

3. «Німий» диктант

Учитель показує картинки з малюнками. Завдання учнів – записати слова, зображені на них, поставити наголоси.Кропива, дрова, сантиметр, олень, коромисло, шофер, столяр.

4. Кросвордний акродиктант (ненаголошені і наголошені Е, И, О в коренях слів)

1. Синонім до слова аплодисменти (оплески).

2. Глава Держави в Україні (Президент).

3. Шкільний предмет, що вивчає дії над числами (математика).

4. 1-а особа однини від дієслова звеселити (звеселю).

5. Керівник хору чи оркестру (диригент).

6. Яскраво світити, сіяти (блистіти).

7. Антонім до слова вчора (сьогодні).

8. Жартівливий короткий твір з несподіваним закінченням (анекдот).

9. Розігрування речових або грошових виграшів по білетах (лотерея).

Ключ: підкреслити другу літеру в кожному слові. Має вийти слово «правильно».

- Об’єднавши два слова з кросвордного диктанту, запишіть придумане вами складне речення.5. Орфографічний дубль-диктант

Учитель повільно читає слово, учні записують власний приклад з тією самою орфограмою.Просьба, хвастливий, кількісний, доньці, свято, з’єднання, радістю, зелений, диригент, тінню, людський, Вінниччина.

6. Логічно-слуховий диктант («Вживання м’якого знака»)

Рослина – льон; письменник – Рильський; оркестр – барабанщик; птах – голуб; коваль – кузня; сонце – промінчик; дитя – няньчити; місто – Луцьк; ліс – ялинонька; серце – материнське.7. Творчий диктант ( спрощення у групах приголосних)

Вставте потрібні за змістом слова.

1. Луцьк - …центр Волині (обласний).

2. Білий та чорний – це …кольори (контрастні).

3. Рибні, грибні, овочеві – це …страви (пісні).

4. Чорний лелека - …птах і Україні (рідкісний).

5. Одинадцять плюс п’ять - …(шістнадцять).

- Яке пунктуаційне правило об’єднує всі ці речення? (тире між підметом і присудком).8. Фонетикоскладач

Відгадайте мене за звуками.

- Приголосний, глухий. Моя пара – [з].

- Голосний, ненаголошений. Можу уподібнюватися до [и].

- Приголосний, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене у слові лексика.

- Голосний, ненаголошений. Можу уподібнюватися до [у].

Відгадка: село.

- Приголосний, глухий. Моя пара –[ з].

- Голосний, ненаголошений. Ніколи не стою на початку слова.

- Приголосний, дзвінкий, м’який, без пари. Знайдіть мене у слові соняшник.

- Голосний, пом’якшую попередній приголосний. Я є у слові промінь.

- Приголосний, дзвінкий, м’який, без пари.

Відгадка: синій.

Будова слова. Словотвір

1. Диктант із завданням

Випишіть слова, в яких «сховалися» префікси (тобто заходяться в середині слова). Розберіть їх за будовою.Землетрус, громовідвід, водопровідний, деревообробний комбінат, м'ясопереробний завод, спортпрогноз.

2. Творчий диктант

Чому текст складений невдало? Якими словами зловживає автор? Запишіть текст правильно, обґрунтуйте помилки:Будинок, побудований в центрі нового будівельного майданчика, був нижчий за інші. Напевно, будівельники не подумали про те, як він буде виглядати поряд з іншими будівлями. А забудовувати територію потрібно так, щоб потім не довелося добудовувати чи перебудовувати.

3. Графічний диктант

Учитель диктує слова, учні мають зробити лише схеми будови слів.Прехороший, над дніпровський, сестриченька, землемір, кенгуру, гайок, спортклуб, пролісок.

4. Лінгвістична задача

Ці слова створили маленькі діти. Спробуйте пояснити, які дії та предмети вони так назвали і чому. Яким способом утворені ці слова?

Прислухайтеся до мови малюків і доповніть задачу своїми прикладами.

Відразилася, ліпин, накашилася, мазелін, повзук, малявці.

5. Творчий диктант

Складіть словничок-жартівничок, використовуючи слова:кавун, медогляд, танцюрист, курятина, бісквіт.

Яким способом ви утворили жартівливі слова і за допомогою яких словотворчих елементів?6. Словотворчі загадки

Які це слова?

- Мій корінь шукайте в лісі, а префікс мій прабабця має. (Праліс).

- У слові підростали мій початок, у водяного знайдете корінь мій; старанний має моє закінчення. (Підводний).

- Мій корінь знаходиться у думі, а префікс у заяві пошукайте; у сонливого знайдете суфікс, а розумний вам підкаже закінчення моє. (Задумливий).

Лексикологія

1. Лінгвістична задача

Прочитайте уважно речення. Які лексичні теми вони ілюструють? Сформулюйте питання, які б підтверджували дана приклади, дайте на них відповіді.

- Загубилася в травах стежина. Загубилася п’ятирічна дівчинка.

- Хто хоче багато знати, тому треба мало спати.

- Біжать по шосе тролейбуси, несуться автобуси, мчать автомобілі.

- Рись – це хижак родини кошачих. Вороний кінь перейшов на рись.

- Ми з подругою пуд солі з’їли.

2. Кросвордний диктант

Учитель читає лексичне значення, учні записують лише відповіді.

а) 1-а особа однини від слова лити (ллю).

б) той, що не має землі (безземельний)

в) орудний відмінок слова скатерть (скатертю).

г) синонім до слова життя (існування).

д) здобуття свободи, волі (визволення).

е) орудний відмінок слова якість (якістю).

є) декоративний живописний чи скульптурний твір, призначений для оздоблення стіни чи стелі (панно).

Ключ: підкреслити другу літеру в кожному слові. Має вийти слово «Лексика».

3. Фразеологічна хвилинка

Знайдіть фразеологізми-синоніми та запишіть їх парами. Уведіть кілька фразеологізмів у речення:Проковтнути язика; бити байдики; клеїти дурня; як кіт наплакав; сто років тому; тримати язика за зубами; крапля в морі; за царя Гороха.

4. Гра «Аукціон»

Проводиться у вигляді аукціону, естафети. Або варіант: за 3-4 хвилини учні повинні записати якомога більше фразеологізмів зі словами: голова, язик, ноги, вухо, ніс, зуби, око, слово.5.Омонімічна хвилинка

Прочитайте та знайдіть омоніми.

Гей, стрільці, хапайте луки,

Та й біжіть бігом на луки!

Комарня там вельми сита –

Настріляйте зо три сита!

Складіть власний каламбур, використовуючи слова:

Козачок – козачок; роман – Роман; лютий – лютий; такса – такса; лист – лист.

6. «Слабка ланка» (запозичені слова)

Учитель зачитує тлумачення слів, а учні повинні записати ці слова. Хто з учнів за 15 секунд не встигає записати, записав неправильно або зовсім не знає відповіді, той залишає гру. Інші учні продовжують. Перемагає той, хто протримався найдовше (записав правильно найбільшу кількість слів).

- Інша назва усної народної творчості (фольклор).

- Вага товару без тари (нетто).

- Група людей, що оцінює конкурси, турніри (журі).

- Наука про землю (географія).

- Наукова суперечка (дискусія).

- Антонім до слова активний (пасивний).

- Синонім до слова пристосування (адаптація).

- Копіювальний пристрій (ксерокс).

- Частина слова, що стоїть перед коренем (префікс).

- Попередній зміст телепередачі (анонс).

- Найпопулярніша пісня сезону (хіт).

- Кінцевий етап змагань (фінал).7. Кросвордний акродиктант

- Слова, однакові за написанням, але різні за звучанням; різновид омонімів (омографи).

- Слова, що є синонімами лише в даному тексті (контекстуальні).

- Слово в переносному значенні з речення «Над нами плакало небо холодним дощем» (плакало).

- Працівник редакції, який виправляє помилки в тексті (коректор).

- Антонім до слова «жонатий» у вірші Т.Шевченка «Сон» (одинокий).

- Літературний відповідник до діалектного слова «боцян» (лелека).

- Синонім до слова «бал» у значенні «ми отримали найвищий бал на олімпіаді» (оцінка).

- Антонім до слова «світ» у прислів’ї «Вчення – світ, а невчення - … (тьма)».

Ключ: Підкресліть другу літеру в кожному слові. Має вийти слово «Молодець».

Іменник

1. Лінгвістична задача

Яку тему ілюструє поданий текст? Яка за своїм типом буде дана помилка? Запишіть текст правильно, щоб вийшов вірш. Визначте відмінок, у якому вживаються незмінювані іменники.

Ми з Шевчучкою Іриною ходили до кіна. Із різними тваринами знайомило воно. На понів ми дивилися, сміялися з шимпанзе. А в сумочці вмістилось у кенгуру, що це? Найбільш я захопилася тим мудрим какадом. Як жаль, що фільм скінчився. Я завтра ще піду!

2. Самодиктант- фантазія

Яке ім’я ти хочеш мати? Чому? Запиши пестливі форми цього імені, постав їх у кличному відмінку.3. Лінгво-географічний диктант

Чи знаєте ви географію? Вставте потрібні закінчення. Поясніть, як визначається рід таких незмінюваних іменників.Повноводн… Конго; багатолюдн… Токіо; казков… Лімпопо; мальовнич… Біоко; величн… Кіліманджаро; приморськ…Поті; глибок… Хуанхе; японськ… Хонсю.

4. Інтерв’ю

Постав імена та по батькові всіх учителів, котрі тебе навчають, у кличному відмінку. Запиши питання, яке б ти хотів задати кожному з них. Запиши очікувану відповідь. Спробуй задати ці питання насправді. Чи добре ти знаєш своїх учителів?5. Фізкультхвилинка

Якщо у реченнях є граматична помилка, підніміть руки вгору, якщо ні – витягніть їх уперед.

Не страшна зима: в мене

Новий теплий є кашне.

Нам сподобавсь над усе

Ця кмітлива шимпанзе.

Заговорить до ладу

Це розумне какаду

На столі лежить досьє

На старенького мосьє

Хуанхе широке знаєм

Протікає у Китаї6. Кросвордний диктант з граматичним завданням

Запишіть потрібні слова, узгодьте їх з прикметниками та введіть у складні речення.

- Окреме відділення у вагоні. (Купе).

- Страва з дрібно нарізаного м’яса, тушкованого з овочами. (Рагу).

- Ансамбль з трьох виконавців. (Тріо).

- Звертання до заміжніх жінок у Франції. (Мадам).

- Найменша пташка у світі. (Колібрі).

- Місто в Канаді, де поставлено пам’ятник Шевченку. (Торонто).

- Автор роману «Три мушкетери». (Дюма).

7. Граматичний дубль-диктант

Визначте відміну та відмінок кожного іменника. Запишіть власні приклади у тій самій граматичній формі.Кручею, Маринкою, Іванові Петровичу, Світлані Петрук, з Інною Коваленко, степу, коридора, суфікса, сумішшю, честю, ягня.

8. Гра «Одним словом»

Запишіть іменники спільного роду.

- Той (та), хто любить багато говорити. (Базіка)

- Той (та), хто цурається фізичної, чорної роботи. (Білоручка)

- Людина, неоднакова з кимось у певному відношенні. (Нерівня)

- Неслухняна дитина. (Неслух)9. Вікторина

- Що треба зробити, щоб чорногуз став іменником подвійного роду? (Назвати його лелекою)10. Відгадай загадки. Що ти знаєш про ці іменники?

- По сінях то так, то сяк, а в хату ніяк. (Двері)

- Книжки читаю, а грамоти не знаю. (Окуляри)

- Дві дощечки – дві сестри, несуть мене з гори. (Лижі)

- Пливуть пливушки, позадирали вгору вушки. (Сани)

11.Пригадай відміну

Як називаються малята цих птахів і тварин. (За кодом 32112212 – порядкова буква слова-відгадки назве відміну).

- Свійська водоплавна птиця. (Каченя)

- Цар звірів. (Левеня)

- Великий хижак із родини котячих. (Тигреня)

- Страшний, злющий персонаж багатьох казок. (Вовченя)

- Птах, один з персонажів байки І.Крилова. (Лебеденя)

- Цар птахів. (Орля)

- Корова. (Теля)

- Назва якого птаха суголосна з ім’ям дівчини. (Галченя)


Прикметник

1. Фізкультхвилинка

- Якщо іменник поєднується зі словом кривавий – підніміть руки вгору, кров’яний – розведіть у сторони, кровний – присядьте.Тиск, війна, картина, родич, слід, битва, помста, тільця.

- Якщо прикметник якісний – підніміть руки вгору, відносний – розведіть у сторони, присвійний – присядьте.Заяча душа; заяча нора; заяча шапка; ведмежий барліг; ведмежа послуга; ведмежа шкура; материнська турбота; батькова порада; пшеничне волосся.

2. Мовно-літературний диктант

Пригадайте, як називається художнє означення в літературі. Поширте речення означеннями-прикметниками, дайте назву тексту. Визначте стиль і тип мовлення.На обрії сонце залишило пасмо. Присмерк сповивав усе довкола. Засвітила ніч люстру, і місяць, як диригент, підняв руки. Плесо забриніло зорями, осока нашорошила вуха і викумкувала кларнетами. У лататті спалахнули лілії, перемивалися кущі верболозу. Трелями озвалася ніч.

3. Самодиктант

Запишіть якнайбільше фразеологізмів античного походження, першим словом яких є прикметник. Поясніть значення фразеологізмів.

Орієнтовні відповіді: сізіфова праця – важка, нескінченна і безплідна робота; золоте руно – багатство, яким прагнуть заволодіти; троянський кінь; прокрустове ложе; стоокий Аргус; нескінченна одіссея; олімпійський спокій та ін..

4. Рекламна пауза.

Знайдіть помилки в поданих рекламах. Поміркуйте, з якою стилістичною метою це зроблено.

«Бухгалтерський облік» - найбухгалтерська газета.

«Чумак» - найтоматніша паста.

«Олейна» - найолійніша олія.

5. Розподільний акродиктант.

Запишіть складні прикметники у дві колонки: ті, що пишуться разом, і ті, що пишуться через дефіс.Первісно(общинний), рожево(щокий), англо(американський), сніжно(білий), енерго(ощадний), німецько(український), каро(окий), осінньо(зимовий), рум’яно(лиций)

6. Диктант-вікторина

Відтворіть пропущені прикметники. З яких творів узято рядки?І…, й …мені, щоб знали ви, не жаль. (Т.Шевченко, «І золотої, й дорогої»)

Зоре моя …, зійди над горою. (Т.Шевченко, «Зоре моя вечірняя»)

Ой з-за гори, із-за кручі … військо виступає. («Ой Морозе, Морозенку»)

Україна – це … води і … зорі, … сади, … хати, лани … пшениці, … та … ріки.

( Тихі, ясні, зелені, білі, золоті, медовії, молочнії «Дитинство Шевченка» С.Васильченка).

7. Граматична хвилинка

Виправте помилки, пов’язані з утворенням ступенів порівняння прикметників.Самий спритніший, найбільш популярніший, більш кращий, найчорнявенькіший, маліший, тонкіший, найбільш сивий, гнідіший.

8. Гра «Сховані слова»

Запишіть українські відповідники поданих слів. За кодом 3221434 визначте розряд прикметників.

- Благородный. (Шляхетний)

- Вредный. (Шкідливий)

- Крепкий. (Міцний)

- Сознательный. (Свідомий)

- Разнообразный. (Різноманітний)

- Прихотливый. (Примхливий)

- Аккуратный. (Охайний)

9. «Весела перерва»

В усмішках і загадках знайдіть прикметники і зробіть морфологічний розбір.1) - Чому ми говоримо «материнська мова»?

- Бо мати більше говорить, ніж батько.

2) - Яка була погода під час канікул?

- Святкова.

Числівник

1. Аукціон
а) учні позачергово називають прислів’я , в яких є числівник;
б) учні позачергово називають твори , у назвах яких є числівник , а також вказують авторів цих творів.

Завдання можна виконувати у вигляді самодиктанту.Орієнтовані відповіді: а) «За двома зайцями поженешся – жодного не спіймаєш» ; «Де сім господинь, там хата не метена»; «Один у полі не воїн» ; « Одна голова добре, а дві – ще краще» ; « Сім раз відмір , а один відріж» і т.п.

Б) Марко Вовчок « Дев’ять братів і десята сестриця Галя», Т.Шевченко « Три літа», І.Нечуй - Левицький « Дві московки», Остап Вишня « Перший диктант», І. Карпенко - Карий « Сто тисяч» , Г. Тютюнник « Три зозулі з поклоном» і т.п.2.Творчий диктант з граматичним завданням

Впишіть у фразеологізми потрібні числівники. Визначте їх відмінок та розряд . Фразеологізми введіть у речення .

1… п’ятниць на тиждень ; 2 До … півнів; 3 Як свої … пальців; 4 … оком глянути ; 5 За … зайцями ; 6 Сидіти в …стінах ; 7 Без … хвилин ; 8 Дерти … шкур ; 9 Як … дві краплі води ; 10 … чоботи пара.

Відповіді: 1 Сім.2 Перших.3 П’ять. 4 Одним ; 5 Двома. 6 Чотирьох . 7 П’яти. 8 Сім. 9 Дві . 10 Два.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка