Шевцова Р. В. Здолбунівська гімназія 2014Сторінка5/5
Дата конвертації18.02.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5

3.Граматичний дубль – диктант

Запишіть числівники у тій самій формі : шестеро, п’ятьома, двадцятьох, шістдесяти семи, трьомастами, на семи п’ятих, п’ятдесятьом.

Узгодьте усі ці числівники з іменниками.

4. Фізкультхвилинка

Якщо вчитель називає числівник – руки підняти вгору , прикметник – розвести у сторони, іменник – витягнути впередСтотисячний, семиденний, п’ятиденка, двадцятип’ятимільйонний, восьмирічка, столітній, трьохтисячний , п’ятнадцятирічний .

5. Диктант – вікторина

Назвіть літературні твори та їх авторів . укажіть числівники . Зробіть морфологічний розбір .  1. Року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю в селі Моринцях блиснув єдиний вогник ( С. Васильченко «Дитинство Шевченка»).

  2. Полягло наших чимало, а татар утроє (« Ой Морозе, Морозенку»).

  3. Суддями були: якіїсь два Осли , одна нікчемна Шкапа та два стареньких Цапа ( Л.Глібов « Щука»).

  4. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом ( Т.Шевченко Мені тринадцятий минало») .

6. Рекламна пауза

Знайдіть помилки у текстах реклам. Запишіть правильно.

- Тільки шостого січня у магазині «Зима» знижки на шуби до п’ятидесяти відсотків.

- Тисячу вісімсот шістдесят перший рік. Біолог Луї Пастер пропонує новий спосіб зберігання продуктів.7. Ребуси

Прочитайте ребуси, Які за значенням числівники тут використані? Утворіть від них порядкові. Визначте групи за складом.

р1а пі2л с3ж

Родина Підвал Стриж8. Доберіть фразеологізми

Доберіть стійкі сполучення слів, які містять:

1) Кількісні числівники (Тисяча і одна ніч; два хитрих мудрого не переважать; у семи няньок дитина без ока; сім раз відміряй, а один раз відріж)

2) Порядкові числівники (Перше слово найдорожче; на сьомому небі…)

3) Дробові числівники (Один син – ще не син, два сини – половина, три сини – оце син)

9. Весела перерва

Знайдіть у тексті усмішки числівники і поясніть правопис м’якого знака.

- Позич мені, будь ласка, п’ятдесят копійок.

- На жаль, у мене тільки десять.

- Ну, то позич десять, а сорок будеш винен.


Займенник

1. Диктант із завданням

Виправте помилки, пов’язані з вживанням займенників.

- Я в нікого ніщо на просив.

- До неїної сестри приїхали гості.

- На нього столі лежать улюблені книги.

- Ми прийшли до їх ще зранку.

- Хочу дізнатися, скільки зараз годин.

- Вітаю вас, шановна Світлано Іванівно, зі святом.

2. Шевченківський диктант-вікторина

Знайдіть займенники, визначте їхній розряд. Два займенники розберіть як частину мови.Мені тринадцятий минало, А сестри! Сестри!

Я пас ягнята за селом. Горе вам, мої голубки дорогії

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх,

Сама заснула коло них

Затихло все…

І золотої, й дорогої То ви б елегій не творили

Мені, щоб знали ви не жаль І марне б Бога не хвалили

Моєї долі молодої. На наші сльози сміючись.

3. Граматична хвилинка з творчим завданням

Розберіть за будовою слово займенник. Чому його так назвали? Напишіть лінгвістичну казку.

4. Диктант-тест

- Назвіть розряди займенників.

- До якого розряду належать займенники мій, твій, ваш, наш? Які займенники цього розряду ще не названі?

- Назвіть означальні займенники.

- Складіть два речення, у яких займенник хто виступав би питальним і відносним.

- Складіть два речення, у яких що виступало б то сполучником, то займенником.

- Випишіть лише займенники: хтозна-де, будь-який, коли-небудь, будь-як, будь-що, абиколи, абихто.

5. Самодиктант.

Запишіть п’ять- шість речень з пісень, що їх виконують відомі артисти, де були б займенники. Визначте розряд цих займенників.6. Лінгвістична задача

Уявіть, що ви стали свідком такого діалогу двох учителів української мови:

- Скільки у Вас годин?

- Чотирнадцять.

Чи можна звинувачувати колег у незнанні теми «Займенник»?7. Вікторина

- Назвіть форми займенників, співзвучні з власним іменником, дієсловом , сполучником. (Яким, їм, та)

- Антонім якого займенника є прикметником? (Свій – чужий)

- Два числівники, що вживаються в ролі неозначеного та означального займенників (Один – якийсь, другий – інший)

- Назвіть займенники-синоніми. (Якийсь – який-небудь, котрийсь, котрий-небудь, будь-який)

- Назвіть займенники-антоніми. (Усі – ніхто, усе – нічого, такий – інший, цей – той)8. Одним словом

Замініть короткі визначення словами, які починаються займенниками сам, свій, все, собі, цього, інший.

- Готовий пожертвувати собою для блага інших. (Самовідданий)

- Який дбає про користь лише для себе. (Своєкорисливий)

- Витрати підприємства на виготовлення товару. (Собівартість)

- Який охоплює весь народ. (Всенародний)

- Який відбувся цього року. (Цьогорічний)

- Який походить з іншої мови. (Іншомовний)

9. Хто швидше?

Назвати якнайбільше приказок, прислів’їв та загадок, які містять займенники і зробити їх морфологічний розбір.

(Не все те золото, що блищить. На тобі, Боже, що мені не гоже. Яка совість, така й честь. Хто завжди правду каже (дзеркало). Що у світі найшвидше (думка).
Дієслово

1. Фразеологічна хвилинка

Відтворіть пропущені дієслова. Поясніть значення фразеологізмів у реченні.

лицем в болото; комар носа…; …відбою; ні за холодну воду…; слова обценьками…; йому ціни…; палець об палець

Відповіді: не впасти; не підточить; немає; не братися; не витягнеш; немає; не вдарити.

2. Сконструюйте прислів’я

Позначте орфограму «Не з дієсловами». У яких ситуаціях ви б використали подані прислів’я?

а) Роботи, без, (не)має, охоти.

б) Пройдеш, (не)правдою, назад, світ, (не)повернешся, весь.

в) Спізнився, годину, на, за, (не)здоженеш, рік.

г) Доведеться, (не)плюй, у, напиться, криницю, водиці.

3. «Німий» диктант

Підготовлений учень демонструє фокус (пантоніму). Учні записують за його рухами зв’язний текст, вживаючи дієслова теперішнього часу. Що вносять у текст ці дієслова?4. «Четверте зайве»

Вилучіть «зайве» дієслово. Вибір обґрунтуйте.

- Не знайти, неволити, не чути, не знати.

- Зібрати, варити, написати, випити.

- Будете писати, намалюєш, випустимо, ходять.

- Косити, їздити, тремтіти, жати.

- Ходила, намалюєш, сядьте, стоять.

5. Вибірково-відтворювальний диктант

Випишіть дієслова, визначте їх час, вид, перехідність. За виписаними дієсловами відтворіть текст, дайте йому заголовок.Не привітатися або не відповісти на вітання завжди вважалося невихованістю. У коротких словах вітання ховається важливий зміст: «Я тебе бачу, людино. Знай, що я бажаю тобі всього найкращого: здоровя, миру, радості, щастя».

6. Творчий диктант

Доведіть, що перед вами текст. Дайте йому заголовок. Сформулюйте правило «Правопис не з дієсловами». Які ще завдання ви б могли запропонувати, якби були б вчителем? Запишіть їх.Чого тільки (не)має у світлиці! (Не)зчуєшся, як перенесешся у минуле. (Не)можна (не)захоплюватися (не)повторними барвами вишивок, майстерними розписами печі, старовинним посудом. (Не)(не)хтуймо минулим, щоб (не)зачерствіли серця наші.

7. «Сховані слова»

Запишіть слова відповідно до їх тлумачень. З третіх букв кожного слова складете відповідь: вид поданих дієслів.

- Синонім до слова знайти. (Відшукати)

- Сприйняти щось написане або надруковане. (Прочитати)

- Навести докази. (Доказати)

- Сприйняти розумом щось. (Зрозуміти)

- Перебути де-небудь ніч. (Переночувати)

- Установити вагу якого-небудь вантажу. (Зважити)

- Український відповідник російського слова бросить. (Кинути)

- Звернутися до кого-небудь з вітанням. (Привітати)

- Антонім до слова увійти. (Вийти)

8. Вікторина

- Пригадайте дієслово, що вживається в єдиному способі – наказовому. (Стривай, стривайте)

- Назвіть кілька складних іменників, до складу яких входять дієслова наказового способу. (Перекотиполе, горицвіт, ломикамінь, пройдисвіт, Котигорошко, Вернигора, Нечуй-Левицький…)

- Пригадайте дієслова у різних формах, які співзвучні з іменниками. (Мило,шило, покривало, рило, світило, віз, ніс, клей, грати, діти…)

- Доберіть кілька дієслів, які мають два-три префікси. (Позакривати, поперечитувати, перерозподілити…)

- Пригадайте дієслова з коренями без жодного голосного. (Зі-бр-ати, піді-йм-ати, зі-гн-у, за-сн-е, при-й-ти…)Дієприкметник та дієприслівник

як особливі дієслівні форми

1. Лінгвістична задача

Прочитати казку. Хто стане її головними героями? Напишіть закінчення . Сформулюйте відповідне правило.Жила-була незвичайна сім’я - Прикметник та Дієслово. Прикметник любив дивитися в дзеркало, милувався собою і казати : « Який я! » Він гордився, що мав три славні роди, міг міняти свою форму, змінюватися за числами та відмінками . Дієслово мало гордий вид, дуже багато часу і любило всім наказувати, що робити, що зробити. У цій дивній сім’ї народилася дитина, дуже схожа і на маму, і на тата. Її назвали ...

2. Диктант – вікторина

З яких творів подані речення? Вкажіть дієприкметникові звороти . Зробіть синтаксичний розбір речень1. Семеро плугів запряжених в Петрів літак, стояли на давно не ораному полі. 2. Ліс стояв опущений білим інеєм, прикритий і пронизаний сонячним сяйвом. 3. Школяр почав розглядати написані рукою дяка псалми, щедрівк , пісні, вірші.

4. Непорушно стоять дерева, загорнуті в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.

Відповіді: 1.М.Вінграновський «Первінка». 2. Панас Мирний «Морозенко». 3. С.Васильченко «Дитинство Шевченка». 4. М.Коцюбинський «Ранок у лісі».3. Графічний диктант

Накресліть схеми дієприкметників ( будова слова).Пожовтілі, засмучена, настояні, зітканий, вишитий, чорніючи.

За схемами розкажіть про подані дієприкметники (визначте вид і час) . Доберіть власні приклади , які б відповідали схемам.4. Сконструктуйте речення

а) хмарки, небу, по, розкидані, пливли, легенькі, вітром;б) вкриті, яблуні, гілля, нахилили, рясно, плодами, землі, до;

в) обважнілі, насіння, від, соняшники, руки, лапаті, соняшники;

г) село, розкиданими, зоряним, зачароване, небом, хороше, хатками, синіє.

Завдання може провести у вигляді гри «Хто перший?»5. «Четверте зайве»

Підкресліть правильну відповідь .- Розгорнута книга, зів’яле листя, вимиті руки, пральна машина.

- Нездійсненні мрії, незрівнянна пора, несказані слова, нездоланий ворог.

- Печена картопля, печена картопля, битий шлях, відкритий урок.

- Киплячий , здобутий, плакучий, звільнений.

6. Лінгвістична задача

Яке завдання ви б запропонували, маючи поданий текст? Запишіть запитання, виконайте завдання правильно.Над селом оповитим тишею пропливав журавлинний ключ. Птахи прощалися з непрогрітою сонцем землею. Слухаючи їх журавлину пісню, йому пригадалося дитинство.

7. Рекламна пауза

Знайдіть помилку в текстах реклами. Запишіть правильно.а) До відома плануючих свою відпустку: Відтепер за ті гроші можна відпочити комфортніше.

б) Стань поруч з випереджуючими час!

8. Для допитливих

Зі слів, що в дужках, утворити речення, у складі якого був би дієприкметник. Розташувати слова так, щоб зберегти ритм вірша і римування.На яворі – сонячні бризки,

(лан, поорати, парувати)

В гаю білокорі берізки

Вдяглися в зелений туман.

9. Відтвори деформований текст

Змінюючи позицію слів, скласти речення. Пояснити правопис не з дієприслівниками та розділові знаки при дієприслівниковому звороті.

- Мову, рідну, не жалкуючи, вчи, сил, та часу.

- Не, слово, лінуючись, досліджуй, рідне.

- Культури, загальну, борючись, ти, за культуру, за свою, мовлення, борешся.

Прислівник

1. Спробуйте визначити , чому прислівник як частина мови назвали саме так.

Складіть лінгвістичну казку на тему «Прислівник».2. Диктант із завданням

Доповніть подані речення.Прислівник – це … . Поєднуючись із дієслово , прислівник вказує …, а саме… . Поєднуючись із іменником, прислівник позначає … . У реченні прислівник буває…

3. Диктант із завданням

Прочитайте, визначте стиль і тип мовлення. Згрупуйте орфограми, доповніть власними прикладами. Сформулюйте відповідні правила. Прочитайте диктант товаришеві, оцініть роботу.( На)дворі було ( по)особливому тихо. ( По )зимовому небі пропливав надломлений, мов крижина, на фоні ще (не) згасало світла ліхтарів. (Не) охоче вставало заспане сонце.

4. Самодиктант

Запишіть якомога більше прислівників, що пишуться через два дефіси.

Складіть з ними речення.

5. Самодиктант

Запишіть в алфавітному порядку прислівникові сполучення, які ви запам’ятали. Підкресліть орфограми. Найвищий бал отримає той, хто пригадає найбільше прислівникових сполучень.9. Розподільний акродиктант

Запишіть прислівники у три колонки: пишуться разом, окремо, через дефіс.Навпочіпки, напам’ять, в далечині, по-київськи, ні на гріш, втридорога, зранку, в нагороду, на ніщо, по-іншому, де-небудь, завидна, в затишку, як-не-як, в заперті, навесні, внизу, до вподоби, інколи, в цілому, хтозна-звідки, увосьме, до діла, щонайкраще.

Ключ: підкресліть третю літеру в кожному слові. Прочитайте: Вправа виконана на «відмінно».10. Орфографічна хвилинка

Запишіть синоніми-прислівники. Поясніть правопис.

(Аби) коли, (вряди) годи, (пліч)о(пліч), (по)дружньому, (без) упину, (будь) коли, ( без ) угаву, (час) від ( часу), (без ) перестанку, (коли) не (коли), (по) всякчас , (на) завжди.

Службові частини мови

1. Відтворювальний диктант

Учитель диктує сполучники, учні записують їх у стовпчики, розподіляючи по групах.Тому що, немов, незважаючи на те що, однак, чи, якби, ні…ні, для того щоб.

Після перевірки завдання учні записують сполучники, що відповідають назвам груп.2. Антонімічна хвилинка

Запишіть прийменники-антоніми. Наприклад: перед – за.3. Синонімічна хвилинка

Запишіть сполучники-синоніми. Наприклад: бо, тому що, через те що.4. Омонімічна хвилинка

Доведіть, що подані службові частини мови є омонімами повнозначних. Складіть для підтвердження речення.Коло, край, браво, салют.

Наведіть власні приклади.5. Диктант-вікторина

З яких творів ці уривки? Відтворіть пропущені прийменники, назвіть відповідні твори. Розберіть прийменники як частину мови.1.Як умру, то поховайте

Мене…могилі

степу широкого

Вкраїні милій.

2.І виріс я … чужині

І сивію … чужому краї.

3… раннього ранку

пізньої ніченькиголкою денно верти.

4…одному місці розрослись чималі вишняки, а далі … берега, …cамих хат, ростуть дикі груші та яблуні, розкидавши своє широке гілля… соняшниками.

Відповіді: 1. Т.Шевченко «Заповіт». 2. Т. Шевченко «І виріс я на чужині». 3. П Грабовський «Швачка». 4. І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря».

6. Вибірковий диктант

Випишіть прийменники разом зі словами, до яких вони відносяться. У кожному прийменнику підкресліть першу літеру. Яке слово отримали? Що воно виражає?  1. Через віки наш народ проніс у серці любов до рідної пісні, мови, історії.

  2. Об наші пороги, безславно спіткнувшись, чужинець вертався назад.

  3. Від щирого слова миліша розмова.

  4. Збираймося нині о п’ятій годині.

Ключ: чудово!

7. Дослідження-відновлення

Відновити вислови усної народної творчості, уставляючи потрібні сполучники для зв’язку частин речень чи слів. Визначити розряд за значенням сполучників та їх синтаксичну функцію.- … на Юру дощ і грім, …буде радість людям всім.

- … піде дощ на Юрія, то буде хліб і в дурня.

- Юрій з теплом, … Микола з кормом.

- На Юрія посади редьку, …вроде …кулак.

Додаток №1 (до уроку стор. 30)


Додаток №3 (до уроку стор.39)


36

710


8
2
4


9
1


5


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка