«Школа – територія здоров’я» Першим кроком щодо керівництва закладом як школою сприяння здоров’ю стала розробка комплексно-цільової програми «Школа – територія здоров’я»Скачати 122.43 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір122.43 Kb.
«Школа – територія здоров’я»

Першим кроком щодо керівництва закладом як школою сприяння здоров’ю стала розробка комплексно-цільової програми «Школа – територія здоров’я», мета якої – створення в НВК здоров’язберігаючого освітнього простору, розробка шляхів збереження і зміцнення здоров’я вихованців.

Для її реалізації наявне матеріально-технічне та кадрове забезпечення. В НВК функціонують медичний, процедурний, фізіотерапевтичний, масажний кабінети, 2 спортивні та 1 музична зали, спортмайданчик, їдальня. Неподалік розташовані Станція юних туристів, ДЮСШ, стадіон. До кінця 2009 року плануємо дооблаштувати спортивний майданчик та тренажерну залу.

Окрім директора, його заступника, 15 вихователів та 11 вчителів, в закладі працюють 12 спеціалістів, серед яких: фізінструктору, вчитель з фізкультури, інструктор ЛФК і масажу, хореограф, лікар-педіатр, 2 медичні сестри, логопед, психолог, соціальний педагог, керівники спортивних гуртків і секцій.

З огляду на нову концепцію і стратегічні завдання було переглянуто річний план роботи НВК, введено нові розділи: «Фізкультурно-оздоровча робота», «Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».

Виконання програми неможливе без належної підготовки персоналу і, насамперед, педагогічних кадрів. Забезпечити їх якісне навчання можна лише за умов особистісно-орієнтованого підходу до кожного конкретного працівника, оновлення системи методичної роботи. Цьому сприяла організація в закладі експериментально-дослідницької діяльності з проблеми «Модернізація контрольно-корегуючої діяльності керівника дошкільного навчального закладу – загальноосвітнього навчального закладу», одним із завдань якої була модернізація методичної роботи.

Суть її полягає у здійсненні педагогічного моніторингу з метою вивчення потреб і можливостей педагогів. Діагностування у сукупності з іншими методами (експертиза, анкетування) дає змогу визначити рівень педагогічної майстерності кожного члена педагогічного колективу та організувати на цій

о
Педагогічний моніторинг


снові систему методичної підтримки. Вона передбачає, яка методична допомога, кому і якими силами буде надана (взаємовідвідування, наставництво, робота в парі, консультації тощо). Тобто основним принципом роботи з кадрами є її диференціація. Послідовність організації такої роботи подана у схемі.Розподіл педагогів за рівнем педмайстерності

(РПМ)

Планування форм методичної підтримки

згідно (РПМ)

Індивідуальні

Такий підхід у методичній роботі дозволяє зробити її максимально зорієнтованою на конкретного педагога, а тому – більш дієвою. Наявність зворотного зв’язку (вихідна діагностика) дає змогу визначити її ефективність.

Належний рівень методичної роботи в закладі забезпечує також широке використання сучасних освітніх технологій, в тому числі інтерактивних та інформаційних; організація її на основі попереднього прогнозування та проектування діяльності методичної служби; активне залучення педагогів до проведення методичних заходів, таких як консультації, педчитання, методінформації

Виходячи з цього було сплановано різні форми методичної роботи, спрямовані на розвиток професійної майстерності та інноваційності

педагогічних кадрів в умовах роботи закладу як школи сприяння здоров’ю:

- педагогічні ради «Особливості фізичного розвитку та стану здоров’я вихованців» , «Відповідність прогнозованого результату діяльності педколектива рівню фізичного і психічного здоров’я дітей»;

- семінари, семінари-практикуми «Забезпечення фізичної зрілості дітей дошкільного віку та молодших школярів», «Спільна робота педагогічних та медичних працівників щодо збереження і зміцнення здоров’я дітей», «Здоров’язберігаючі технології в сучасному навчальному закладі»;

- робота творчих груп з проблем «Дидактичне забезпечення оздоровчо-виховного процесу», «Корекційно-орієнтовна робота з дітьми, що мають вади фізичного розвитку»;

- колективні перегляди «Індивідуальний та диференційований підхід на заняттях з фізичного виховання», «Інтеграція рухової та пізнавальної діяльності на уроках фізкультури», «Застосування нетрадиційних вправ на уроках фізкультури»;

- консультації «Відпрацювання індивідуальних рухів за схемою», «Валеологічна діагностика дітей», «Здоров’язбереження як базова складова процесу гуманізації освіти», «Організація та проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз з дітьми дошкільного віку та школярами»;

- педагогічні читання «Державні нормативні акти та документи про збереження і зміцнення здоров’я дітей», «Розвиток психічних процесів засобами Школи ейдетики», «Міжнародна програма виховання позитивної самооцінки особистості»;

- лекції «Традиційні та нетрадиційні методи загартування дітей 3-10 років», «Використання нетрадиційних методик по фізичному вихованню»;

- педагогічні виставки та конкурси «Нетрадиційне фізкультурно-оздоровче обладнання», «Матеріали по роботі з батьками з питань оздоровлення дітей»;

- вивчення ППД фізінструктору з проблеми «Індивідуальний та диференційований підхід на заняттях з фізичного виховання».

На допомогу педагогам в методкабінеті оформлено тематичну папку «Робота школи сприяння здоров’ю», розроблено матеріали щодо методичного забезпечення оздоровчо-виховного процесу.

Для оптимізації освітнього процесу, запобігання перевантаженню дітей під час навчання педагогічному колективу було запропоновано для розгляду ряд інноваційних технологій та методик, ефективних форм, методів і прийомів роботи на предмет їх впровадження в навчально-виховний процес НВК (семінари-практикуми: «Застосування інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі», «Мотивація та шляхи її формування», «Впровадження інтегрованих уроків (занять) в практику навчально-виховного процесу НВК», «Матеріал Монтессорі як один із аспектів розвивального середовища», «Навчальна гра як засіб розвитку дитячих інтересів», «Ранній інтенсивний розвиток дітей засобами інноваційної технології М.О. Зайцева», «Вдосконалення навчально-виховної роботи через диференційований та індивідуальний підхід»).

Методична робота не обмежується навчанням педагогічних кадрів. Паралельно здійснюється підготовка медичного, технічного персоналу, помічників вихователя з метою підвищення рівня теоретичних знань, практичних вмінь та формування мотивації до організації в закладі здоров’язберігаючого освітнього простору. На це спрямовані заходи:


  • семінар «Спільна робота педагогічних та медичних працівників щодо збереження і зміцнення здоров’я вихованців»;

  • консультації «Особливості проведення фізіотерапевтичних процедур в сучасних екологічних умовах», «Санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців», «Інноваційні підходи до створення здоров’язберігаючого освітнього простору», «Профілактика глистяних інвазій та захворювань шлунково-кишкового тракту;

  • наради при директорі «Аналіз харчування», «Про стан підготовки до оздоровлення», «Про проведення Тижня безпеки дитини», «Про хід оздоровлення вихованців в НВК» тощо.

Основою всієї подальшої роботи з реалізації програми є, безперечно, комплексний моніторинг здоров'я вихованців. В нашому закладі він здійснюється паралельно директором та лікарем.

Директор збирає інформацію та відстежує зміни в стані здоров'я всього колективу дітей і робить загальний моніторинг.

Лікарі-педіатри (шкільний та консультант з дитячої лікарні), медсестри за допомогою педагогів і батьків проводять тривале спостереження за кожною дитиною та роблять індивідуальний моніторинг, який полягає у:  • виявленні схильності до певного захворювання;

  • виявленні захворювання на початковій стадії;

  • фіксації перебігу захворювання;

  • профілактиці та лікуванні захворювань на кожній стадії.

Але головним завданням такого моніторингу є виявлення схильності до захворювань, їх профілактика та недопущення подальшого розвитку хвороб. Результати спостережень заносяться до „ Паспорту здоров'я „ дитини.

Таким чином, взаємодія медичного і педагогічного персоналу дозволяє встановити основні тенденції розвитку кожної дитини та організувати відповідну оздоровчу роботу.

Наша програма передбачає 2 напрямки оздоровчої роботи з вихованцями, а саме: профілактичну та корекційно-відновлювальну роботу:


В програмі розроблено також шляхи реалізації даних напрямків. Однією з умов збереження і зміцнення здоров'я є забезпечення оптимальної рухової активності. Відомо, що 40 хвилин щоденної фізичної активності підвищують життєдіяльність людини, посилюють компенсаторні можливості організму, збільшують його захисні сили. З цією метою в закладі здійснюється комплекс заходів, таких як проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз; організація динамічних перерв для учнів; гурткова та секційна робота; ранкова гімнастика; години рухової активності в ГПД; прогулянки; оздоровчий біг; спортивно-масові заходи. Особлива увага приділяється організації та проведенню занять та уроків фізичної культури. Систематичне здійснення медико-педагогічного контролю сприяє досягненню оптимального рівня фізичного навантаження та максимальних показників загальної та моторної щільності заняття, а значить і рухової активності дитини на ньому. Вчителем фізкультури практикується проведення тематичних уроків (Олімпійський урок, Юні футболісти тощо).

Вагомий потенціал для фізичного розвитку школярів має вміла організація перерв між уроками, особливо великої ( динамічної ) перерви. Це зумовлено, по-перше, необхідністю перебування дітей на відкритому повітрі, а по-друге, потребою у зміні видів діяльності. Для того, щоб динамічні перерви стали і корисними, і цікавими, вчителям надано “Методичні рекомендації щодо організації і проведення динамічних перерв” та розроблено тематичні перерви.

Однією з форм оздоровчо-виховної роботи в комплексі є ранкова зарядка, яку в початкових класах проводять вчителі-класоводи, розпочинаючи за 20 хвилин і закінчуючи за 5 хвилин до початку першого уроку. В дошкільних групах це роблять вихователі до сніданку. У погожі дні вправи виконують на свіжому повітрі, а в негоду – у приміщенні при відкритих кватирках. Такі заняття сприяють регуляції нервової системи, підвищенню розумової працездатності, активізації уваги, покращенню кровообігу. Протягом літнього оздоровчого періоду 2 рази на тиждень ранкова гімнастика закінчується повільним бігом упродовж 3-х хвилин (оздоровчим бігом). Не останню роль у забезпеченні оптимального рухового режиму, розвитку фізичних якостей вихованців відіграє організація роботи гуртків і секцій спортивного спрямування. Так, силами спеціалістів закладу проводяться заняття з аеробіки, акробатики, хореографії. А завдяки співпраці з футбольним клубом “Іллічівець-Умань”, тенісним клубом “Колос”, Станцією юних туристів, відкрито футбольну, тенісну секції та туристичний гурток. Аналіз гурткової роботи показав, що всі вихованці комплексу, починаючи з 5-річного віку, відвідують не менше 1 гуртка (секції) 2-3 рази на тиждень, що, в свою чергу, позитивно впливає на формування стійкої мотивації до зміцнення здоров'я засобами фізичної культури і спорту.

Важливою умовою дотримання здорового способу життя є збалансоване, повноцінне харчування. Режим споживання їжі в закладі побудовано таким чином, що всі вихованці НВК харчуються 3 рази на день, отримуючи „гарячі” сніданки, обіди і полуденки. Діти щоденно вживають м'ясо, свіжі овочі, фрукти, вітамінні напої; 4 рази на тиждень – молоко та кисломолочні продукти, два рази – рибу. З метою профілактики йододефіциту тижневий раціон містить морську рибу, кефір, йодовану сіль.

Науковцями встановлено, що здоров'я на 10% залежить від якості медичного обслуговування, на 40% - від генетичних факторів та екології і на 50% - від способу життя людини. Саме тому наступним напрямком роботи нашого закладу як Школи сприяння здоров'ю є формування у вихованців мотивації на здоровий спосіб життя, яке ми вбачаємо у проведенні уроків „Основи здоров'я” в початковій школі та занять з валеології в дошкільних групах; організації конкурсів, виставок, проектів, акцій; веденні „Щоденників здоров'я” та навчанні дітей само діагностиці; залученні учнів 3-4 класів до виготовлення санбюлетнів; організації занять з психологом, соціальним педагогом; проведенні Днів здоров'я, санітарно-просвітницьке навчання. Протягом 2-х останніх років здійснено проекти „Гігієна харчування. Їжа корисна для здоров'я”, „Рослини Черкащини”, „Українська народна гра”; акції „Милосердя”, „Зробимо планету чистішою”, „Ні – шкідливим звичкам”, „Садочок на вікні”; конкурси „Сімейна газета” (популяризація сімейного досвіду зміцнення здоров'я ), „Ігри на асфальті”; виставка-огляд нестандартного фізкультурно-оздоровчого обладнання.

Всі учні ведуть „Щоденники здоров'я”, де фіксують обсяг рухової активності протягом дня та результати самодіагнстики методом виміру ЧСС. Для цього щоденно після першого уроку ( якщо це не фізкультура ) школярі вимірюють кількість серцевих скорочень за 1 хвилину, порівнюючи їх із середніми показниками для дітей даного віку та своїми початковими вимірами. У того, хто регулярно займається фізкультурою та спортом і має тренований організм, частота пульсу зменшується. У дітей, в яких починається захворювання, навпаки – збільшується. Таким чином учні вчаться „прислухатися” до свого організму, відчувати найменші зміни в стані свого здоров'я.

Однією з умов перетворення навчально-виховної роботи на оздоровчо-виховну є інтеграція пізнавальної та рухової діяльності на заняттях та уроках. Це – використання під час навчального процесу інтерактивних методів і прийомів; рухове відтворення змісту уроку в фізхвилинці; вправи на синхронне проговорення вивченого матеріалу; проведення „оздоровчих” хвилинок ( дихальна, пальчикова, віброгімнастика, вправи для очей).

Для запобігання різним видам захворювань застосовуємо оздоровчі технології, такі як ароматерапія, імунна гімнастика, точковий масаж, дихальні вправи, корегуюча гімнастика після денного сну, сеанси оздоровчого масажу, ортопедичний масаж ступнів ніг, „хвилинки” психологічного розвантаження (пісочна терапія, казкотерапія, ігрова терапія, релаксація), загартування „ризьким методом”.

З метою профілактики простудних захворювань, гельмінтозів, зміцнення зубів та ясен користуємось, разом із комплексом сучасних препаратів, засобами народної медицини (вживання часнику, цибулі, відвару шипшини, полоскання ротової порожнини і горла настоянкою шавлії, водно-сольовим розчином).

Більшість цих заходів ми проводили і раніше. Наприклад, в літньо-оздоровчий період та під час епідемії грипу проводилась ароматерапія приміщень ефірними оліями евкаліпту, ялівцю, меліси, точковий масаж біологічно активних зон організму за методикою А. Уманської, імунна гімнастика тощо.

Зараз апробуємо віброгімнастику за методом А.Мішуліна для стимулювання розумової діяльності школярів на уроках математики, мови: різке опускання на п'яти з положення стоячи навшпиньки. Виконання вправи 4-5 раз нормалізує тонус кров'яних судин головного мозку.

В НВК особлива увага приділяється літньому оздоровленню молодших школярів, для чого організовано роботу літнього оздоровчого центру «Сонечко».

Як керівники, прагнемо до ефективності не лише в організації оздоровчих заходів, але й у забезпеченні збалансованого фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку вихованців. Для цього залучаємо до роботи спеціалістів-фахівців: психолога, логопеда, соціального педагога, фізінструктора, які, окрім діагностики і корекційної роботи, реалізують відповідні завдання розвитку дитини. Так, психологом розроблено спеціальні програми «Будь собою», «Ні – шкідливим звичкам», «Створи себе»; соціальним педагогом – «Здоров’я родини. Здоров’я дитини». «Будь красивим» (духовне здоров’я ). Логопед співпрацює з вихователями і вчителями щодо забезпечення повноцінного мовленнєвого розвитку. Фізінструктор забезпечує руховий (фізичний) розвиток. Рівень розвитку дошкільників і молодших школярів щорічно оцінюється (за держстандартами та відповідними методиками) і фіксується педагогом групи (класу) в «Індивідуальній картці динаміки особистісного зростання вихованця комплексу». Це дає можливість вивчати особливості розвитку кожної дитини протягом її перебування в комплексі, планувати і корегувати навчально-виховну, профілактичну та корекційно-відновлювальну роботу з нею.

Виконання програми неможливе без належної підготовки та допомоги не лише персоналу НВК, але й батьків вихованців. Саме на їх навчання спрямовані такі заходи як конференції «Розвиток особистості дитини – стратегічне завдання сучасної освіти», «Здоров’я дітей – наша спільна турбота»; батьківські збори «Роль сім’ї у вихованні свідомого ставлення дітей до зміцнення свого здоров’я», «Природне загартування та оздоровлення дітей влітку», «Вчимося бути здоровими», «Гігієнічна оцінка умов життєдіяльності школярів»; різноманітні консультації і бесіди з питань збереження і зміцнення здоров’я дітей; організовано роботу консультпункту з питань соціально-психологічного розвитку.

Сім’ї вихованців залучаються до матеріально-технічного забезпечення оздоровчо-виховного процесу (конкурс на краще нестандартне фізкультурно-оздоровче обладнання); популяризації сімейного досвіду щодо збереження і зміцнення здоров’я ( виставка-огляд «Сімейна газета»); інших заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування ( конкурс «Снігова фантазія», туристичні походи, спортивні свята та розваги тощо).

Для вивчення освітніх потреб батьків, визначення результативності роботи з родинами вихованців, методичною службою розробляються анкети, опитувальники, тести, поради, рекомендації, що дозволяє забезпечити зворотній зв'язок в системі «сім’я – школа» в процесі оздоровчо-виховної діяльності.

Але щоб стати справжньою Школою сприяння здоров'ю мало зусиль лише педагогів, батьків і дітей, необхідна допомога ззовні і не лише матеріальна. Потрібні додаткові кадри, кваліфіковані консультації, своєчасна інформація щодо оздоровчих методик та технологій.Вихід – співпраця з іншими соціальними інститутами міста. На даний час ми встановили партнерські зв'язки з такими установами та організаціями.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка