Шляхи формування і вдосконалення читацьких умінь у школярівСкачати 424.54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір424.54 Kb.
  1   2   3
Відділ освіти Петропавлівської райдержадміністрації

Петрівська загальноосвітня

школа І – ІІІ ступенів

З досвіду роботи

вчителя початкових класів

ПРОХОДИ Ольги Володимирівни

Тема :

Шляхи формування і вдосконалення читацьких умінь у школярів ”
с. Петрівка

2014 р


ПРОХОДА
ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАПетрівська загальноосвітня

школа І – ІІІ ступенів

Закінчила у 1991 році

Криворізький державний педагогічний інститут

Стаж педагогічної роботи 28 років

Спеціаліст вищої категорії

Посада : директор школиУспiшне навчання

в середнiх i старших классах

залежить вiд умiння

читаючи думати й думаючи читати.

В.Сухомлинський


Актуальнiсть досвiду

Сучасне інформаційне суспільство рухається шляхом розвитку творчого мислення людини. Творча людина може успішно адаптуватися в суспільстві, протистояти негативним обставинам, знаходити позитивні виходи зі складних життєвих ситуацій, вона здатна до самореалізації своїх можливостей, саморозвитку. Але суспільна потреба у вихованні людини, яка творчо мислить, не знаходить повного відображення у шкільній практиці. Тому виховання творчої особистості, людини з творчим мисленням має особливу актуальність і є одним із головних завдань системи освіти.

У наш час місце книги в житті підростаючого покоління змінюється, оскільки на їх використання впливають як інформаційні технології, так і телебачення. Найчастіше як джерело інформації замість книг учні використовують персональний комп’ютер. Але всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння логічно й образно розмірковувати виховуються лише читанням. Уміти читати, бути читачем ─ це високе мистецтво, йому треба наполегливо вчитися. Дитяча художня книга ─ це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в життя дитини якомога раніше, тому що вона є незамінною у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності тощо. В.О.Сухомлинський писав, що "Читання як джерело духовного багатства не зводиться до вміння читати, з цього вміння воно тільки починається. Дитина може читати вільно, безпомилково, але книжка не стала для неї тією стежкою, що веде до вершини розумового, морального, естетичного розвитку."

Від початкової школи значною мірою залежить, чи полюблять діти читання, чи можливо залишаться байдужими до літератури. Саме у молодших школярів треба сформувати читацькі інтереси та закласти міцний фундамент етичної культури особистості. Навичка читання ─ це основа, яка в майбутньому дозволить нарощувати духовний та інтелектуальний потенціал особистості. Щоб душа дитини відгукнулась на художній твір, задзвеніла чарівною музикою, треба, як зазначив В.О. Сухомлинський, "зуміти торкнутися її струн."

Сучасні діти ─ це діти нового середовища, і вони не розуміють мови старих ідеалів високої моралі. Їх життя треба наповнити живим і дієвим сенсом, багатством емоцій.

Зміст і методика предмета "Читання" мають величезний потенціал для морально ─ етичного, естетичного виховання; мовленнєвого, інтелектуального і творчого розвитку дітей засобами художнього слова. Хоча уміння читати розвивається на всіх уроках і життєвих ситуаціях, однак лише на уроках читання воно є об’єктом цілеспрямованого, системного опрацювання, що дозволяє умінню стати повноцінною навичкою, яка є інструментом неперервної освіти людини упродовж життя.

У процесі залучення дітей молодшого шкільного віку до читання ми маємо підготувати вдумливого читача, який буде емоційно включеним до процесу навчання, спроможний до діалогу з автором художнього твору, до активного обговорення проблем, що торкнулися його душі у процесі читання.

Отже, як зазначалося, основне завдання сучасної літературної освіти ─ це формування уважного читача з розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над твором, максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої оцінки, обстоювання власної думки, при цьому врівноваживши у своїй свідомості інші точки зору на предмет обговорення.

Щоб сформувати у молодших школярів читацьку компетенцію необхідно вирішити такі завдання:


  • зацікавити учнів читанням;

  • розвивати цей інтерес до створення постійної потреби у читанні;

  • навчити вибирати літературу, враховуючи вікові та особистісні інтереси;

  • створити належні психолого ─ педагогічні умови для сприйняття, розуміння та оцінки прочитаного;

  • формувати навички аналізу художнього твору;

  • організовувати дослідницьку роботу школярів;

  • розвивати усне та писемне мовлення учнів;

  • працювати над постійним удосконаленням естетичного смаку школярів.

Якщо комплексно підходити до вирішення цих завдань, то у справі формування справжнього читача можна досягнути бажаних успіхів. На успішність учнів впливає значна кількість різноманітних факторів. Але одним із найважливіших є вміння свідомо, правильно, виразно та швидко читати. У дитини, яка не вміє добре читати, виникають певні труднощі під час виконання домашніх завдань, їй не цікаво на уроках, вона приречена на розумову обмеженість і зубріння. Такий учень не буде активним читачем бібліотеки, не відчуватиме потреби спілкування з книгою, тому що читання приносить йому не задоволення, а муку. Читання являє собою процес, який базується на використанні розумової діяльності, певних способах кодування інформації, що надходить під час її обробки в мозок. І тому, якщо ставиться завдання підвищити ефективність читання, його продуктивність, якомога повніше потрібно враховувати можливості кожної дитини, допомогти їй в організації цілеспрямованої діяльності щодо формування і розвитку навички читання.

Навчальний предмет «Читання» — багатофункціональний. У процесі його вивчення здійснюється мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток школярів, виховується дитяча особистість. Під час читання формуються моральноетичні ідеали дитини, її ставлення до навколишньої дійсності, збагачуються почуття, розвивається творча уява, значною мірою задовольняються пізнавальні інтереси молодшого школяра.

В історії розвитку людства читання завжди відігравало важливу роль. І сьогодні читання також пронизує всі сфери нашого життя. Воно зумовлює освітню, інформаційну, пізнавальну, професійну діяльність людини.

Читання - один з основних засобів формування особистості, тому так важливо сформувати в початкових класах технічну сторону читання, вміння працювати з науково-пізнавальним та художнім текстом, забезпечувати максимальний вплив тексту на зростаючу людину.

Пошук шляхів розв'язання означених завдань пов'язаний із дослідженням комплексу мовленнєвої компетенції учнів.

Вона охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог; сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів), необхідних учням у різноманітних життєвих ситуаціях; виявляється у сформованості умінь користуватися усною и писемною літературною мовами, багатством її виражальних засобів залежно від мети і завдань висловлюван­ня та громадського життя.

Значною мірою формування мовленнєвої компетенції відбувається на уроці читання. Читання - один з головних компонентів формування мовленнєвої діяльності школярів (слухання, мовлення, читання і письмо), що забезпечують розвиток комунікативних умінь і навичок. Мовленнєва діяльність не може бути повноцінною без оволодіння навичкою читання. Тому відправним пунктом в організації роботи на уроці читання є розвиток техніки читання. Це найважливіше з означених завдань. Чим швидше сформується повноцінна навичка читання, тим успішніше учні оволодіватимуть програмним матеріалом. Отже, читання - важливий навчальний пред­мет у початкових класах і одночасно - засіб навчання.


Теоретична база досвіду

Читання - важливий навчальний предмет і одночасно - засіб на­вчання. Чим скоріше сформується навичка читання, тим успішніше учні оволодіватимуть програмним матеріалом.

Читання - один із видів мовленнєвої діяльності (слухання, мовлення, читання і письмо), які забезпечують розвиток комунікативних умінь та навичок.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка