Сім чудес україниСторінка1/3
Дата конвертації07.03.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3


Управління освіти виконавчого комітету

Нововолинської міської ради

Міський методичний кабінет

Нововолинська гімназія
Кафедра природничо-математичних наук

СІМ ЧУДЕС УКРАЇНИ

в математичному вимірі

Підготувала вчитель математики

Уманець О.Є.

2008

У збірці вміщені нариси про сім чудес України: заповідник „Кам’янець” , Києво-Печерську лавру, парк „Софіївка”, Софійський собор у Києві, Херсонес Таврійський, Хотинську фортецю, Хортицю.

Збірник містить багато задач про ці державні скарби України.

Призначений для учителів математики, які викладають у 5-х, 6-х класах, та учнів і всіх, хто захоплюється математикою

ЗМІСТ 1. Передмова...............................................................4
 1. Заповідник „Кам’янець” .......................................6
 1. Києво-Печерська лавра..........................................9
 1. Софіївка.................................................................19
 1. Софія Київська......................................................25
 1. Херсонес Таврійський..........................................32
 1. Хотинська фортеця...............................................39
 1. Хортиця.................................................................48
 1. Література.............................................................56ПЕРЕДМОВА
Україно! Доки жити я буду,

доти відкриватиму тебе.

В. СимоненкоВ умовах сучасного періоду розвитку суспільства в нашій країні перед школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій.

Чому кожній людині читання історії дуже корисне?- звертається до свого читача чернець Михайло Лосицький у Густинському літописі XVIIст. - Бо коли б не описано її, разом би з тілом безвісти все сходило б у землю, і люди, як у темряві бувши, не відали б , що за минулих віків діялося”.

21 серпня 2007 року Україна визначила сім своїх чудес – найпопулярніших пам’яток історії та культури Це – заповідник „ Кам’янець”, Києво-Печерська лавра, парк „ Софіївка”, Софія Київська, Херсонес Таврійсь- кий, Хотинська фортеця і Хортиця.

Найкращих сім із 21-го визначили шляхом додаван- ня балів, що пам’ятка отримала в результаті інтер- нет-голосування, у якому взяло участь близько 77 тисяч українців, та балів, які дали 100 експертів – учених-істориків, культурологів, фахівців у галузі туризму.

Кожне з них викликає захоплення, милує око. Інколи важко уявити, що це могла вигадати і зробити людина.

Дітям буде цікаво розв’язувати задачі, які містять інформацію про дані чудеса України. Події, які відбувалися в часи їх створення і існування, будуть спонукати школярів до пізнання своєї минувшини і доводити, що математика, історія, мистецтво нерозривні.

Розв’язування задач – одна з активних форм навчання математики, що допомагає учням по-новому поглянути на відомі вже факти, вчить самостійно здобувати знання. У дітей формується особливий стиль мислення: повноцінність аргументації, дотри- мання логічної схеми міркувань, лаконічність виражен- ня думок, чіткість і точність вживання термінів, понять. Стимулом такої діяльності є пізнавальний інтерес, що визначається як вибіркова націленість особистості, звернена до галузі пізнання.

І якщо задача не тільки збудить творчу думку учнів, змусить їх працювати, удосконалюватись, а й спонукатиме до аналізу реальних процесів і явищ, то користь від неї буде подвійна.

Метою збірника є не тільки отримання вчителем чи учнем чергової задачі, а відкриття цікавих сторінок життя нашої Батьківщини. Посібник допоможе при підготовці до уроку і зробить його пізнавальним.
З аповідник „ Кам’янець”

Кам’янець–Подільський – місто, що зберегло дух середніх віків. Тут ви побачите одну з найбільших

оборонних споруд України, фортець, що займає про- відне місце у світовій історії оборонного зодчества. Літо-

пис приписує будівництво кам'яної фортеці литовським князям Корятовичам, які правили князівством у 60-90-х роках XIV ст.

Замки та фортеці Кам'янця-Подільського зі своїми незвичайними природними умовами – річкою Смотрич – майже замикають у велике коло саме місто. Десятки церковних, костьольних та монастирських веж і куполів, ворота до міста, що мають назви Руські та Польські, оточені цілою системою оборонних споруд. Сухопутний вхід у місто стереже неприступна фортеця, яку збудували в XIV ст., потім декілька разів перебудовували, вона має десять башт, які високо підіймаються над оборонними стінами. Найвища башта названа Папською тому, що була збудована на кошти, виділені папою римським Юлієм II. Ще її називають Кармелюковою, бо в ній тричі був ув’язнений Устим Кармелюк. У Чорній(кутовій) башті знаходиться криниця глибиною 40м і в діаметрі 5 м, видовбана в скалі. Досі в її стінах збереглося величезне дерев’яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню.

Архітектура Старого міста – заповідника зберегла зразки культур різних народів( українців, поляків, вірменів, турків і росіян) та релігій (православної, католицької, іудейської, мусульманської), а саме: Турецький мінарет XVIIст., Микола- лаївська(вірменська) церква–XIVст., дерев’яна Хрестовоздви- женська церква – XVIII ст., монастирські комплекси - XV-XVIIIст.

Однією з унікальних інженерних споруд заповідника є Замковий міст, що з’єднує місто та Замковий комплекс. Він викликав немало суперечок щодо свого походження. За однією з гіпотез, міст було зведено римлянами у II столітті під час походу Трояндового війська на Дакію.

Завдяки унікальному поєднанню містобудівної, архітек- турної, історичної спадщини Старого міста з ландшафтом каньйону р.Смотрич „Культурний ландшафт каньйону” визначено кандидатом до світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

До нашого часу збереглася система потерн (ходів) і казематів. Денна вежа призначена для спостерігачів. Уявіть, можна піднятися на неї кожному і насолодитися оспіваним українським краєвидом.

 • Скільки років правив князівством литовський князь Корятович у XIV ст., якщо він правив з 1560 року по рік, який поділивши на 5 дорівнює 318? (30років)
 • Яка площа даного заповідника, якщо 20% від даного числа становить 25% числа 96,8? (121 га)
 • У якому столітті почала своє існування фортеця, якщо це число є розв’язком рівняння: 5х+7х-36=108

(XII ст.)

 • Якою річкою, разом із замками і фортецями Кам’- янця-Подільського, замикається у коло саме місто?

Розмістіть відповіді в порядку спадання:

7 912 : 86 = И

406 958 : 67 = М

30 240 : 63 = Р

336 378 : 42 = С

38 640 : 48 = О

18 450 :246= Ч

24 325 : 35= Т ( Смотрич)
 • З 11 башт, що входять до складу фортеці, кожна має свою назву і свою історію. Найвища названа Папською або прізвищем людини, яка була тричі в ній ув’язнена. Про кого йде мова?

Розмістивши частки в порядку спадання, дізнаєшся прізвище.

А

23 : 27

К

26 : 27

Ю

7 : 27

Л

8 : 27

М

18 : 27

К

4 : 27

Р

21 : 27

Е

12 : 27

(Кармелюк)


 • У Чорній (кутовій башті) знаходиться криниця. Якщо перекинути посудину з водою, то вода буде падати вниз 4 секунди. Яка глибина колодязя? (40м)
 • Який діаметр криниці видовбаної в скалі, якщо довжина кола 15,7м (π≈3,14) ? (5м)

 • У якому столітті було зведено Замковий міст, якщо це число становить 20% від значення виразу

? (II ст.)

Києво-Печерська лавра

Тисячу літ височать на дніпровських пагорбах споруди святої Києво-Печерської лаври, що давно стала духовним символом України, уособ- ленням потягу нашого на- роду до Бога, християн- ського подвижництва та культури. Протягом бага- тьох віків Лавра концен-трувала у собі найкращі ду- ховні сили України, хоч ні- коли це не афішувалося і не рекламувалося – народ йшов до Лаври на прощу, зі своїми бідами, хворобами, печалями, й кожний розра- ховував на допомогу. Не завжди наставало чудесне зцілення, але духовне очи- щення тих, хто справді ві- рив у всемогутність і мило- стивість Бога, завжди сприяло їхньому піднесенню над него- дами, допомагало по-новому осмислити сенс буття і давало нові сили для продовження земного шляху. Нині для більшості з нас Лавра, як явище культури, її величні архітектурні споруди стали яскравим уособленням життєвої сили і творчого натхнення нашого народу.

Упродовж віків, починаючи з середини XIст., зводився ансамбль Лаври. Як свідчать найдавніші пам’ятки давньоруської писемності, саме тоді в печерах виник монастир, який дістав назву „Печерський”. А початок розвитку цієї народної святині дали два православні монахи Антоній і Феодосій. Вони вирили в землі печери, щоб жити там, майже не спілкуючись з зовнішнім світом. У такий спосіб сподівались стати ближ- чими до Бога. До них приєдну- валось дедалі більше людей, і згодом печери перетворилися на великий монастир. Князі та бояри підтримували монахів, дарували їм золото, срібло, зем- лю з підданими селянами, різні угіддя. Завдяки такій підтримці монастир невдовзі став осеред- ком християнської релігії, міс- цем релігійного паломництва. Поступово монастир перетво- рюється на багатого феодально- го землевласника. Усе це дозво- лило йому розгорнути велике будівництво. В XI-XIIст. було збудовано Успенський собор, церкву Іоанна Предтечі, Тро- їцьку надбрамну церкву, церкву Спаса на Берестові, Трапезну палату, а всю територію оточено високим кам’яним муром товщиною близько двох метрів. На ті часи монастир був відомий як значний центр давньоруської культури. Творцями лаврських споруд були староруські майстри. Літописи зберегли імена двох художників – Аліпія та Григорія, які брали участь у розписах Успенського собору. У Печерському монастирі жили і працювали визначні давньоруські лікарі Агапіт, Даміан, Арменін, Петро Сиріанин, літописці Іаков, Никон, Іоанн, Нестор – автор славнозвісної „ Повісті временних літ”, письменники Симон і Полікарп, які склали „ Києво-Печерський патерик”, що став для наступних поколінь важливим джерелом для вивчення історії Давньої Русі.

Хоча за тисячу років свого існування монастир не раз зазнавав руйнування та гра- біжництва, він, немов легендар-ний Фенікс-птах, кожного разу піднімався з попелу, щоб знову засяяти банями нових церков, дзвіниць, веж, заховати за келій- ними стінами тих, хто шукав у цій обителі порятунку від жит- тєвої марноти. Упродовж віків коло монастиря гуртувалися виз- начні діячі культури: вчені, історики, письменники-публіцисти, гравери-художники, друкарі. Серед них – видатні громадські діячі Єлисей Плетенецький, Павло Беринга, Захарія Копистянський, Іов Борецький, Петро Могила, Опанас Кальнофойський, Інокен- тій Гізель та інші.

До кінця XVIII ст. остаточно було сформовано архітектурний ансамбль Лаври, що зберігся без суттєвих змін до нашого часу.

Лабіринти Ближніх і Дальних печер – своєрідних пам’яток історії та підземної архітектури - приваблюють нас неповторною своєрідністю. Викопані вони були в XI ст. і спочатку використовувались як келії та церкви. Невдовзі релігій- не життя монастиря перемісти- лося в наземні храми, а печери перетворилися на місце похо- вань. Вони стали останнім при- тулком для всіх, хто жив і помер у них в ті далекі часи. У печерах Лаври знаходиться найбільша кількість похованих святих у світі – 120. Тут покоються і легендарний Ілля Муро- мець, і той, хто почав писати історію слов’ян-ського народу – монах Нестор - літописець, і святий Агапій ( Агапіт), який, за легендою, писав ікони, що потім зцілю- вали безнадійно хворих. За легендою, тіла помер- лих монахів клали у сире приміщення печер, і коли до них згодом приходили люди, то вони бачили, що тіла цих монахів не розклалися, а перетворилися на мумії.

Довжина Дальніх печер – 282м, Ближніх-370м. Залягають печери на глибині від 5м до 15 м.

На території заповідника, площа якого складає 28 га, нараховується близько ста історичних споруд, 40 з яких – унікальні пам’ятки архітектури XI-XVIIIст.

Спливають роки і століття. Але благодатна свіча, запалена в тиші печери засновниками Лаври, відсвічує на схилах Дніпра куполами Києво-Печерської лаври – осередка нашої духовної та культурної спадщини, пам’ять поколінь та минулих віків.
 • На якій віддалі від Нововолинська знаходиться Київ, якщо на карті цій відстані відповідає відрізок 10см, а відстань між Нововолинськом і Луцьком 80км, що на карті становить 2 см? (400км)
 • У якому столітті виник монастир, який дістав назву „ Печерський”, якщо це число є першим простим числом другого десятка. У наступному столітті він отримав статус „ Лаври”. Коли це було? (XIст.,XII ст.)
 • У якому році була заснована Києво-Печерська лавра, якщо в рік відміни кріпосного права їй було 810 років. У якому році буде відмічатися 1000 років від дня заснування? ( 1051р., 2051р.)
 • Початок розвитку народної святині дали два монахи, імена яких ви дізнаєтесь, якщо знайдете букви за їх координатами в таблиці.

У

Х

1

2

3

4

5

6

1

Е

Н
Т
І

2А
Д
3


Й4

С

О


Ф(3;2)

(2;1)

(4;1)

(2;4)

(2;1)

(6;1)

(4;3)
(6;4)

(1;1)

(2;4)

(5;2)

(2;4)

(1;4)

(6;1)

(4;3)

(Антоній, Феодосій) • У місті Василеві в 1036 році народився Феодосій, який ще в отроцтві зумів витримати опір рідних його наміру стати ченцем і у 21 рік опинився в Києві, де Антоній прийняв бідного юнака до своєї братії. В якому році Феодосій опинився в Києві?

(1057р.)


 • Яка висота Великої Дзвіниці, композиційного центра Лаври, якщо це число збільшити в два рази, відняти від нього 76, знайдену різницю помножити на 3 , то одержимо 350м без 2? ( 96м)
 • Яка кількість похованих святих знаходиться у печерах Лаври, якщо це число є НСК (5,8,3)? (120)
 • Яка загальна довжина Ближніх і Дальних печер, якщо довжина Дальних - число, що є кратне 141м, але більше 260м і менше 290м, а довжина Ближніх на 88м більша? ( 282м, 370м, 652м)

Який відсоток становить дана довжина від 1 км? (65,2%) • Лабіринти Ближніх і Дальних печер приваблюють своєю неповторною своєрідністю. Визначте най- меншу і найбільшу глибину печер, обчисливши значення виразів.(5м,15м) • Літописи зберегли імена двох художників, які брали участь у розписах Успенського собору. Хто це?


А І ЛЙ П Г
Р И О55

6


5

6(Аліпій, Григорій)


 • У Лаврі знайшли вічний спочинок і легендарний Ілля Муромець і той, хто почав писати історію слов’янського народу. Назвіть його.

35 60 320 25 7 6

+5 -2 :80 : 5 ∙ 70 ∙25

: 8 : 29 ∙ 9 ∙ 60 : 10 -100

∙ 9 ∙100 - 8 - 9 + 15 ∙ 4

: 3 + 0 : 4 : 3 : 8 : 10

∙10 : 4 ∙50 + 8 ∙ 6 +12

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка