Система обслуговування віддалених користувачів в нб хнуСкачати 86.38 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір86.38 Kb.
Сидоренко О. П.,

провідний бібліотекар сектору електронної бібліотеки

наукової бібліотеки ХНУ
Система обслуговування віддалених користувачів в НБ ХНУ
Однією з ключових тенденцій сучасного розвитку людської цивілізації є формування нового інформаційного середовища. Технологічну базу цього середовища складають глобальні комп'ютерні мережі, які дозволяють отримати доступ до будь-якого виду даних у будь-якому місці і в будь-який час. З розвитком Інтернет бібліотеки отримали нову категорію користувачів – віртуальних, тобто тих, хто користується послугами бібліотеки віддалено, не приходячи до неї. Розвиваючи дистанційний доступ до джерел інформації, бібліотеки створюють віртуальні простори, на яких успішно функціонують всі бібліотечні технології. А це означає, що кожна бібліотека стає провідником нової культури – культури віртуального інформаційного обміну, віртуального читання, віртуального спілкування і пізнання.

Використання інноваційних технологій у роботі бібліотеки ВНЗ дозволяє розширити діапазон обслуговування. Споживачами послуг можуть стати не тільки безпосередні, але й віддалені користувачі, які знаходяться поза єдиним простором, у якому здійснюється безпосереднє обслуговування. У сучасному розумінні віддалений користувач – це користувач, який має доступ до обчислювальної системи за допомогою віддаленого терміналу.

Термін «віддалений користувач» з'явився порівняно недавно. Так у професійній зарубіжній пресі стали називати користувача, який отримував послуги бібліотеки за допомогою нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяло йому перебувати поза бібліотекою.

Сьогодні частка віддалених користувачів серед читачів бібліотек постійно зростає. Збільшенню числа віддалених користувачів в Україні, як і скрізь, сприяє розвиток інформаційних технологій у бібліотеках. Поява комп'ютера в бібліотеці створила необхідну платформу, на якій будується і розвивається сьогодні вся бібліотечна робота.

В наш час комп'ютер широко використовується у всіх традиційних бібліотечних процесах (комплектуванні, каталогізації та ін.), в тому числі і в бібліотечному обслуговуванні.

Інша важлива подія, що послужила поштовхом до розвитку нових форм бібліотечного обслуговування, – створення та привнесення в бібліотечне життя компакт-дисків. Їх стрімке впровадження в практику бібліотек сприяло створенню необхідних для користувачів баз даних: на оптичних дисках стали випускати каталоги, бібліографічні покажчики, словники, енциклопедії.

Сучасні бібліотеки активно використовують мережеві інформаційні технології для вирішення великого спектру завдань, пов'язаних з науковою, освітньою, професійною та іншою діяльністю.

Сьогодні загальновизнано, що найбільш ефективно інформаційно-бібліографічне обслуговування для потреб науки, освіти та культури досягається за допомогою створення та функціонування web-сайтів бібліотек. Для будь-якої бібліотеки як установи, що збирає і зберігає твори друку та писемності в умовах зростання інформаційних потреб суспільства, стає об'єктивною необхідність забезпечення різних засобів доступу до потрібної інформації. Особливо гостро ця проблема постає в умовах функціонування вузівських бібліотек, діяльність яких спрямована на задоволення інформаційних потреб користувачів, пов'язаних з освітньою діяльністю, науково-дослідною роботою, розширенням професійних знань і підвищенням кваліфікації осіб з вищою освітою. Бібліотеки, на додаток до друкованих ресурсів, надають доступи до електронних інформаційних ресурсів і допомагають орієнтуватися в них. Бібліотека ХНУ у цьому питанні не є винятком.

Метою обслуговування користувачів у віддаленому режимі є оперативне, повне і якісне задоволення їхніх інформаційних потреб, засноване на використанні нових технологій і мережевій взаємодії з іншими бібліотеками та інформаційними центрами. Основними завданнями діяльності бібліотеки в даному напрямку є :


 • забезпечення доступу користувачів до інформації про власні інформаційні ресурси, ресурси інших бібліотек і інформаційних центрів;

 • забезпечення доступності документів, що знаходяться в різних колекціях і фондах;

 • створення комфортних умов доступу до інформації.

Для вирішення цих завдань НБ ХНУ здійснює не тільки якісне формування інформаційних ресурсів, техніко-технологічне та програмне забезпечення доступу до них, впроваджує нові види сервісних послуг, а й веде науково-дослідну діяльність у цьому напрямку, зокрема, здійснює моніторинг ефективності обслуговування користувачів у електронному середовищі.

Впровадження новітніх технологій у довідково-бібліографічне обслуговування стає звичайним напрямком діяльності бібліотек. Це дозволяє перейти на якісно новий рівень обслуговування, підвищує оперативність та забезпечує повноту задоволення інформаційних потреб. Розвиток Інтернет-технологій відкрив для бібліотек новий рівень можливостей.

Одним із інструментів, що дозволяє ефективно обслуговувати віддалених користувачів НБ ХНУ, є сайт бібліотеки. Тут максимально повно представлені власні інформаційні продукти: ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, матеріали конференцій та семінарів, наукові публікації співробітників, бібліографічна інформація, а також інформація про послуги читачам, історію книгозбірні та її сучасну наукову, методичну, просвітницьку та корпоративну діяльність тощо. Бази даних відповідають вимогам часу, дозволяють миттєво доводити інформацію до читачів, дають можливість працювати з бібліотечними документами в університеті і вдома, не заходячи до бібліотеки.

Основними БД є : • Електронний каталог.

 • Електронна бібліотека.

 • Віртуальна довідка.

 • Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області.

Основним джерелом бібліографічного пошуку є електронний каталог, який відображає весь активний фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області, який представляє на web-сайті НБ ХНУ ресурси п’яти книгозбірень регіону, надає можливість науковцям та студентам водночас не тільки ознайомитися з фондом книгозбірень інших навчальних закладів області, проводити пошук інформації в них, але й зробити замовлення необхідних видань як через МБА, так і через електронну доставку документів. Статистика свідчить, що ця БД активно використовується читачами.

Електронна бібліотека Хмельницького національного університету – повнотекстова БД, яка містить наукові, навчальні, методичні, нормативні документи, періодичні видання і доступна для авторизованих користувачів з будь-якої точки доступу до мережі Інтернет. Література представлена за різними галузями знань. Щоденно електронна бібліотека поповнюється новими документами,які можна переглядати у розділі "Нові надходження до електронної бібліотеки".

ЕБ ХНУ комплектується:


 • на основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів університету;

 • на основі електронних копій друкованих видань видавничо-поліграфічного центру університету;

 • електронні документи передаються в ЕБ науковцями та співробітниками ХНУ;

 • отримуються електронні копії документів з інших вузів згідно договорів про співробітництво;

 • скануються документи з фонду бібліотеки.

Обслуговування електронними документами має свої специфічні особливості. Електронна книга не видається студенту на певний термін. Він може скористатися нею у будь-який час за наявності читацької картки та точки доступу до мережі Інтернет. Сучасні користувачі звертаються до повнотекстової бази даних частіше через web-сайт бібліотеки, а їх кількість порівняно з 2007 роком зросла майже в чотири рази.

На початок 2007 року база даних «Електронна бібліотека» містила більше 2000 електронних документів. На сьогоднішній день – більше 6000. Щодня кількість електронних документів зростає відповідно до запитів користувачів. Електронні ресурси зберігаються на сервері бібліотеки у форматах PDF, DJVU, HTML. Доступ до них можливий як у локальному, так і у віддаленому режимі. Користуватись повнотекстовою базою даних мають можливість лише зареєстровані студенти, які мають читацьку картку. Це пов’язано із захистом авторських прав.

Ще одним способом отримати інформацію для віддаленого користувача є «Віртуальна довідкова служба», яка дозволяє за допомогою консультанта значно скоротити час самостійного пошуку користувачем та дає можливість одержати інформацію за певною темою.

Віртуальна довідка розпочала роботу на сайті бібліотеки у 2006 році. Робота координується інформаційно-бібліографічним відділом, який відповідає за якісне та своєчасне надання відповідей. Довідки виконуються у робочому порядку провідними фахівцями інформаційно-бібліографічного відділу за підтримки фахівців інших структурних підрозділів протягом 2 діб в залежності від складності запиту. В роботі віртуальної довідкової служби НБ ХНУ існує ряд обмежень: • від одного читача приймається тільки один запит на день;

 • довідкова служба залишає за собою право визначати фіксовану кількість запитів на добу;

 • не виконується запит, пов'язаний з комерційною діяльністю;

 • не виконується запит, що суперечить чинному законодавству України та морально-етичним нормам;

 • не виконується запит, пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт, перекладом текстів, вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань;

 • довідкова служба залишає за собою право вилучати некоректні запити.

Основну аудиторію віртуальної довідкової служби складають викладачі, студенти, аспіранти, магістри та співробітники університету та бібліотеки. Всі запити пов'язані із одержанням інформації, потрібної для виконання навчальних завдань: підготовки рефератів, контрольних, курсових тощо. Більшість довідок виконується завдяки електронним ресурсам бібліотеки, але досить активно використовуються і Інтернет-ресурси. При виконанні довідки користувачам надається список документів або джерела пошуку інформації. Всі запити та відповіді зберігаються в "Архіві виконаних довідок", яким може скористатись будь-який користувач без обмежень. Архів формується з метою скорочення часу пошуку інформації, звернення до вже знайденої інформації, аналізу якості виконання довідок.

В останні роки бібліотека працює над розширенням доступу до наукових ресурсів університету, популяризацією наукового доробку викладачів, а також об’єднанням бібліографічних ресурсів бібліотек області задля більш повного використання їх науковцями краю. У 2010 році було створено аналітичну повнотекстову базу даних наукових публікацій викладачів університету, яка охоплює чотири наукових журнали вишу, збірники наукових праць студентів тощо. Якщо раніше для пошуку необхідної статті користувач мав переглянути на web-сайті бібліотеки всі номери журналів, то завдяки новому сервісу пошук проводиться за тематикою, автором або за трансформацією слова, оскільки в БД було введено і анотації до статей.

Для університетської спільноти на web-сайті книгозбірні функціонують допоміжні сервіси: “Книгозабезпеченість навчального процесу”, “Електронний формуляр читача”, “Замовлення документів по МБА”, “Замовлення нових документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи”, “Навігатор Інтернет-ресурсів”. Все це можна переглянути у віддаленому режимі.

Зміни в обслуговуванні користувачів вплинули на структуру системи обслуговування. Зрозуміло, що читачі, які все більше віддають перевагу електронним ресурсам та Інтернету, користуються додатковими послугами книгозбірні, вже менше відвідують традиційні читальні зали.

Окремою ділянкою роботи бібліотеки є популяризація книги через web-сайт. Постійно діючі віртуальні виставки, огляди художньої літератури “Радимо почитати”, виконані з використанням сучасних мультимедійних технологій, яскраво розкривають зміст традиційних фондів книгозбірні.

Розвиток інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет в другій половині ХХ століття спричинив значні перебудови в суспільстві. Розпочався процес автоматизації всіх процесів людської діяльності. Цей процес поширився і на бібліотеки та охопив всю її діяльність. На даний час бібліотеки перетворилися на центри різноманітної інформації.Щоб послуги бібліотек у системі електронних комунікацій користувалися попитом, вони повинні постійно удосконалюватись,тобто бути конкурентоспроможними, адже прогрес інформаційних технологій невпинний.
Список використаних джерел

 1. Айвазян О.Б. Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О.Б. Айвазян // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.6-9.

 2. Бичко О.М. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування користувачів НБ ХНУ: здобутки та перспективи// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства. – 2008. – С.46–51.

 3. Павлуша І. Формування віртуальної бібліотеки пам’яток східнослов’янської писемності й українського друку // Вісник книжкової палати. – 1998. – №9. – С.13–15.

 4. Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України // Вісник книжкової палати. – 2013. – №7. – С.30–33.

 5. Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках // Вісник книжкової палати. – 2006. – №8. – С.16–18.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка