Система виховної роботи Жашківської загальноосвітньої І – іііступенів школи №4Скачати 106.9 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір106.9 Kb.
Система виховної роботи

Жашківської загальноосвітньої І – ІІІступенів школи № 4

« Дієвість виховання з інтелектуальної, моральної, соціальної точок зору не визначається тільки особистістю вихователя або всесильністю того чи іншого методу. Вона залежить від обладнання, яким ви користуєтеся, від ступеня його досконалості і від технічної організації праці».

Селестен Френе.

«Антологія Гуманної Педагогіки». М., 1997.

Становлення української державності, інтерпраця у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Тому головною метою, над виконанням якої працює колектив ЗОШ № 4 є виховати громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного виховання, громадянського виховання, патріотичного виховання, сімейного виховання, превентивного виховання; спрямована на виконання цільових програм "Діти України", "Обдарованість", "Здоров'я",Національної програми патріотичного виховання, програми "Виховання". При організації роботи адміністрація керується розпорядчими документами міського відділу освіти.

При плануванні виховної роботи школи за основу взята програма розроблена Міністерством освіти та науки України, Академії педагогічних наук України та інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Основні орієнтири виховання».При організації виховної роботи в ЗОШ № 4 ми керувалися принципами:

педагогічної доцільності та цілеспрямованості;

цілісності та системності;

природо відповідності;

опори у вихованні на дитячий колектив;

забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності;

зв'язку виховання з життям;

єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;

єдності зусиль школи, сім'ї, позашкільних закладів, громадськості в процесі виховання.

В сучасних умовах колектив ЗОШ № 4 підійшов до розуміння того, що лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства. Тому метою виховання є розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичного й психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягнення поставленої мети ми спираємось на загальнолюдські цінності, такі як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи, заходи виховання.

Методи виховання:

перспектива;

заохочення і покарання;

громадська думка;

рефлексія.

Засоби виховання:

праця;

навчання;

спілкування;

слово;

мистецтво;

спорт,

гра;

елементи соціального середовища;

робота в шкільному парламенті.

Прийоми виховання: довіра, прохання, нагорода, методики колективної і групової діяльності.

Щоб досягти цього результату ми будуємо виховну роботу за такими напрямками:

Громадсько-патріотичне виховання.

Національно-патріотичне виховання.

Морально-етичне виховання.

Художньо-естетичне виховання.

Фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способоу життя.

Розвиток самоврядування.

Екологічне виховання.

Правове виховання.

Робота з сім'єю та сімейне виховання.

Економічне й професійне виховання.

Громадянське виховання

Громадянська освіта в ЗОШ №4 здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування і носить послідовний характер, тобто громадянська освіта починається з початкової школи, продовжується в середній, і вже в старшій школі ми намагаємося досягти усвідомлення кожним учнем своєї громадянськості, приналежності до суспільного життя в Україні.

Традиційно громадянська освіта здійснюється на уроках історії, правознавства, української мови та літератури, географії. Але в цьому році в навчальний процес введено вивчення курсів "Громадянська освіта", "Практичне право» для учнів 9 класу", "Я й Україна»

Важливе місце у громадянському вихованні учнів займає позакласна робота. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер: це бесіди, диспути, зустрічі, участь у пошуково-дослідницькій роботі, екскурсії та інше.

Отже, виходячи із вище сказаного, можна сміливо стверджувати, що ЗОШ №4 є одним із центрів громадянського виховання учнів, успішно працює над виконанням найважливішого завдання сучасної школи - виховання свідомого й активного громадянина України.

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання В ЗОШ № 4 має системний характер і займає значне місце. Школа поглиблено навчає дітей українській мові та літературі, тому традиції українського народу, його звичаї, культура в нашій школі не лише теоретично вивчаються, а й практично втілюються.

Так, у всіх класах є обов'язковими виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави. Ось їхня тематика: "Свою Україну любіть" ( 6кл. Музика Г.В.); "Моя Україна - червона калина" ( 9кл. кл. кер. Постоєнко Л.М.); "Політична культура молодої людини" ( 11кл. кл. кер. Бондаренко С.Я.); "Прапор, герб - ознаки держави" ( 7кл. кл. кер. Тушевська В.Г); "Я - громадянин України" ( 10 кл. кл. кер. ПалієнкоГ,В. ).

Цікавими є іноваційні форми виховної роботи, які ми намагаємося впроваджувати. Наприклад, конкурсна програма, присвячена Дню української мови й писемності, проведена 11 листопада цього року. Ток – шоу « Я люблю Україну» та конкурсна програма « Міс школи», яку провела ЗДВР Курко Л.М.

Традиційною стала лінійка присвячена Дню українського козацтва, де ми намагаємося відчути свою приналежність до великого українського народу. Вона відбувається на свято Покрови, 14 жовтня.

Учні школи працювали над проектами Ліги старшокласників в номінаціях: « Мій ідеал громадянина –патріота» 10кл. ЗДВР Курко Л.М.; «Пишаюся тобою рідний краю» 10 кл. кл. кер. Палієнко Г.В.

Однією з інноваційних форм роботи з учнями є робота над проектами.

Так учні 3класу працюють над проектом « Народні свята та звичаї» ( класовод Полонська Т.В) ;

4 кл. «Моя сім’я» класовод Жаборовська Л.М.;

10 клас тема : « Патріот» класний керівник Палієнко Г.В.;

9клас « Славетні імена України» класний керівник Постоєнко Л.М.

7 клас « Мій рідний куточок» класний керівник Тушевська В.Г.

6 клас « Славетні імена Жашківщини» класний керівник Музика Г.В.

Морально-етичне виховання

Культура поведінки - одна із необхідних рис сучасної людини. Морально-етичне виховання в ЗОШ № 4 здійснюється в процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах, як класних, так і позакласних, шкільних.

Практикуємо проведення виставки плакатів "Умій себе поводити", "Ми і мораль" та ін. У 2011 році вивчено досвід класного керівника Музики Г.В. на тему "Виховання культури поведінки учня як невід'ємної складової розвитку особистості дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань українського народу"

Художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичне виховання здійснюється через проведення виховних заходів, що сприяють розвитку смаків, художніх уподобань дітей. У школі працює учнівський гурток вокалу (кер.Бодаренко С.Я.), театральний гурток (кер. Музика Г.В.), Про успішну роботу по художньо-естетичному вихованню свідчать перемоги наших учнів "Грайлива веселка", перемоги учнів на олімпіаді з образотворчого мистецтва ( вчитель Мазурок С.І).

Класний керівник 6 класу Музика Г.В. часто організовувала екскурсії в драматичний театр м. Біла Церква. Зацікавленість театральним мистецтвом впливає позитивно на роботу театрального гуртка, результат цього прекрасна вистава « Ромео і Джульєтта» поставлена учнями 9 класу, ретельна підготовка вистави « Вечори на хуторі близь Диканьки».

Фізичне виховання та оздоровлення учнів

Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя - один із пріоритетних напрямків діяльності ЗОШ № 4 У школі практикується обов'язкове проведення фізкульт пауз, оздоровчих годин, проводяться спортивні ігри, змагання. Учні школи неодноразово були переможцями спортивних змагань з баскетболу та волейболу . З охотою учні відвідують спортивні секції, якими керує вчитель фізкультури

Посєвіна О.В. Активну участь взяли учні школи в конкурсі « Козацький гарт», в якому спортивні змагання підготувала Оксана Вікторівна, а захист команди ОДК Мазурок С.І. і зайняли належне призове місце. Активну участь учні школи взяли в проведенні « Тижня здоров’я та цивільної оборони» який провели ОДК Мазурок С.І. та учитель фізкультури Посєвіна О.В. На належному рівні пройшло оздоровлення учнів школи. Начальником табору в цьому році була Мазурок С.І, яка до оздоровлення залучила спонсорів міста, щоб урізноманітнити харчування дітей і придбання призів.

Розвиток учнівського самоврядування

Дитина тільки тоді здобуде соціальний досвід, тільки тоді осягне ази громадянськості, коли сама візьме активну участь у вирішенні важливих питань. Тобто, органи учнівського самоврядування - одна із дієвих шкіл громадянського виховання саме наша школа стала ініціатором і організатором створення учнівського парламенту. У нас існує положення про шкільний парламент. Згідно з ним до складу шкільного парламенту обираються учні – 6 -11класів. Робота ведеться у комісіях: "Прес-центр", "Здоров'я", "Дозвілля", "Знання", "Дисципліна і порядок". Очолює парламент спікер, ним є учениця 11 класу Галицька Вероніка. Кожна комісія планує свою роботу і намагається самостійно втілювати плани в життя.Превентивне виховання

Система правового виховання в середній загальноосвітній школі № 4 м.Жашкова базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закон України "Про охорону дитинства", Указ Президента України "Про Національну програму правової освіти населення" та ін., і включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-х класів читається курс "Основи держави і права"та для учнів 10-го класу курс "Громадянська освіта". Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці. Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів. Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення тижнів правових знань у школі. У рамках тижня правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди "Ми і право", виховні години "Наші права й обов'язки", дні інформування про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику, вікторини.

Правоосвітницька робота серед учнів здійснюється також через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, кримінальної міліції.

Другою важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності штабу з попередження правопорушень, парламентської комісії , роботу батьківських комітетів, а також через координаційну роботу школи та міських служб і кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Правове виховання учнів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій школи, міських служб у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Система правового виховання, що створена в школі, багатогранна й дійова. Тому протягом останнього року знизилась кількість правопорушень, здійснених нашими учнями, а також зменшилась кількість учнів, схильних до правопорушень.Екологічне виховання

Екологічне виховання учнів - необхідна умова виховання громадян України. У школі постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого ставлення до довкілля. Проведено акції "Школа - наш дім", "Зробимо школу зеленою", "Приберемо паркову зону". Учні прийняли активну участь у Всеукраїнській акції « Первоцвіти».Родинно-сімейне виховання

Робота з сім'єю та сімейне виховання здійснюється через діяльність шкільної ради, загально шкільного батьківського комітету, батьківського університету. Вже протягом років діє родинна школа. Батьки є учасниками всіх шкільних свят, позакласних заходів. Проведено анкетування "Чи гарний я батько", "Чи гарна я мати". Традиційними є проведення родинних свят класоводами нашої школи. Батьки приймають активну участь в проведенні різноманітних свят: Новий рік, 8 – Березня, Перший дзвінок, та інші. Хотілося б, щоб батьки брали більш активну участь в житті школи, щоб були не пасивними спостерігачами, а активними учасниками всіх шкільних подій.Система контролю за виховним процесом

Виховний процес

Директор школи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Загальношкільний батьківський комітет

Міський відділ освіти

Рада школи

Контроль за станом виховної позакласної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, вивчення стану роботи з певного питання, виставку педтехнологій, а також через систематичне відвідування позакласних заходів.Підвищення професійної майстерності класних керівників:

Підвищення професійної майстерності класних керівників здійснюється через:

участь у роботі міського методичного об'єднання класних керівників;

участь у роботі шкільного методоб'єднання класних керівників;

участь у семінарі класних керівників;

самоосвіти

Створено картотеку ППД з проблем виховання. Узагальнено досвід роботи класного керівника Музики Г.В. з проблеми "Громадянське виховання через систему роботи класного керівника" та Палієнко Г.В. з проблеми "Виховання культури поведінки учнів на кращих традиціях і надбаннях українського народу «

Проведено обговорення проблеми "Я класний керівник" на нараді при директору і педраду "Роль класного керівника у виховному процесі"

Наслідками успішної виховної роботи є:

Успішний виступ в обласному огляді-конкурсі "Грайлива веселка» (2012р) та обласних змаганнях « Вибираємо здоровий спосіб життя» в яких наші учні вибороли почесне четверте місце.

Участь у Всеукраїнському конкурсі « У нас одне коріння» та участь у конкурсах Ліги старшокласників.

Учні школи брали активну участь в проведенні тематичних тижнів:  1. Тиждень початкової освіти ( організатори класоводи школи);

  2. Тиждень математики ( вч. математики Крамаренко Т.І., Антонова Л.М).

  3. Тиждень милосердя ( ОДК Мазурок С.І, парламент школи);

  4. Тиждень здорового способу життя ( ОДК Мазурок С.І.);

  5. Тиждень «Колосок пам’яті» ( вч. історії Степанюк М.А. вчителі школи).

Отже, виховна робота в ЗОШ № 4 носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка