Складне безсполучникове речення. 9 Клас. Цикл уроків урок 1 тема. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення МетаСкачати 302.08 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір302.08 Kb.
СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ. 9 КЛАС.

ЦИКЛ УРОКІВ
УРОК 1

ТЕМА. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення
Мета: познайомити учнів з особливостями складних безсполучникових речень, розглянути типи відношень між його частинами, звернути увагу на спільність і відмінність відношень між частинами у безсполучниковому та складносурядному і складнопідрядному реченні, формувати вміння вирізняти складні безсполучникові речення серед інших складних речень у тексті; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати матеріал та робити висновки; виховувати спостережливість, увагу, серйозне ставлення до роботи.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Методи та прийоми: евристична та репродуктивна бесіди, робота в парах, робота з підручником, словникова робота, творча робота, метод « ПРЕС»
ХІД УРОКУ
І Організація класу
ІІ Мотивація навчальної діяльності

Погляньте один на одного і подаруйте посмішку. Побажайте собі успіху


ІІІ Цілевизначення

Сьогодні на уроці перед нами стоять такі завдання:ЗНАТИ:

УМІТИ:

 • знаходити в тексті безсполучникові складні речення;
 • визначати смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень.


IV Актуалізація опорних знань
1. « Мозковий штурм»

 • Яке речення називається складним? ( У якому дві або більше граматичних основ )

 • На які види поділяються складні речення і за якими критеріями?

 • Які речення називаються складносурядними? ( Частини яких рівноправні за змістом і граматично та поєднуються сурядними сполучниками )

 • Які речення називаються складнопідрядними? (Нерівноправні за змістом і граматично та з’єднані підрядними сполучниками )

 • Які є різновиди складнопідрядних речень? ( Означальні, зясувальні, обставинні )

 • Які є різновиди складнопідрядних речень з кількома підрядними?

( Послідовна підряднісь, однорідна та неоднорідна)
2. Слуховий диктант

  • Побудуйте схеми складних речень

1.За кленами сіріло джерело,

І небо йшло задумливо над світом.

М. Вінграновський

2. А літо йде полями і гаями,

І вітер віє, і цвіте блакить.

А. Малишко

3. Я покажу вам сад,

Де на колінах яблуні спить вітер.

М. Вінграновський

4. Спинюсь і довго буду слухать,

як бродить літо по моїй землі.

Л. Костенко

5. А коли зійшла денниця,

То прокинулася птиця.

Г. Сковорода

3. Словникова робота


  • Поясніть, як ви розумієте значення вислову « зійшла денниця»?

( Зійшло сонце, розпочався день …) До якої лексики належить слово «денниця» ( Пасивної, архаїзм)
V Опрацювання навчального матеріалу

 1. Мовне спостереження

  • Побудувати складнопідрядні речення за поданими схемами. Встановити значення підрядних частин

( сполучне слово хто …), [ той … ]

[.... такий + іменник ], що(…)

[ … такий + прикметник ], ніби( …)

[ .... дієслово], що (…)


  • На дошці записані речення

Співає ліс захриплими басами,

Веде за повід стежечку худу

Л. Костенко

Подивися на рослину:

Кожну квітку і травину

Криє божая сльозинка –

Діамантова росинка.

Я. Щоголів

 • Який тип речень ми повторили? ( Сполучниковий )

 • Чому таке речення називається сполучниковим?

 • Прочитайте записані на дошці речення. Чим вони відрізняються від сполучникових?

 • Як називається такий тип речень?

 • А чому сполучниковий? (Складові частини поєднуються без сполучників,а за допомогою інтонації )

 • Яке ж речення називається складним безсполучниковим?

 • Яке із запропонованих речень можна замінити складнопідрядним? А яке складносурядним?


ВИСНОВОК

Отже, за характером смислових зв’язків між складовими частинами безсполучникові речення поділяюься на дві основні групи:

а) з однорідними частинами, які не підпорядковані одна одній;

б) з неоднорідними частинами, одна з яких пояснює іншу.


 1. Робота з підручником (Єрмоленко С. Я., Сичова В. Г. Українська мова: Підручн. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.:Грамота, 2009)
  • Зіставте наш висновок із поданим у підручнику.
 1. Робота у парах
  • Поставте один одному питання за змістом прочитаного у підручнику та дайте на них відповідь


4.Складання опори

VI Закріплення вивченого


 1. Робота з реченнями, що записані на картках або проектуються через кодоскоп

  • Визначте смислові зв’язки між частинами безсполучникового речення

На поле синєє вечірній впав туман, над річкою пливуть його мінливі тіні ( М. Рильський)

Вся природа радіє сонцю: сміються поля, дзвенять в повітрі бджоли (Ю. Збанацький)

За тучами, за хмарами, за зливами я бачу: сходить ясний день над нивами ( П. Тичина)

Дивлюсь у воду - місяць у воді сміється ( О. Довженко)


2. Виконання вправи

3.Творча робота

І група – скласти два складних безсполучникових речення з однорідними частинами.

ІІ група - скласти два складних безсполучникових речення з неоднорідними частинами.

VII Рефлексійно – оцінювальний етап

На уроці я:

дізнав(ла)ся....

навчив(ла)ся …

найбільше труднощів я відчув(ла) …


Метод « ПРЕС»

 • Яке речення називається складним безсполучниковим?

 • Які смислові відношення є між частинами складних безсполучникових речень?

Оцінювання

VIII Домашнє завдання


 • Вивчити теоретичний матеріал ( стор. 154 )

 • Виконати вправу 248

УРОК 2
ТЕМА. Кома і крапка з комою у складному безсполучниковому реченні
Мета: познайомити учнів з розділовими знаками у складному безсполучниковому реченні, зокрема комою і крапкою з комою, навчати вживати такі речення в усному і писемному мовленні; формувати пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, вміння робити висновки; виховувати любов до рідного слова, до рідної мови.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Методи та прийоми: дослідження, спостереження над мовним матеріалом, самостійна робота з підручником, складання опори, робота у групах, моделювання, лінгвістична гра « Ерудит», « Ти – редактор»
ХІД УРОКУ
І Організація класу
II Мотивація навчальної діяльності

- Немає сумнівів, що кожен із вас, дорогі діти, є розумною і культурною людиною. Що ж визначає рівень культури кожного? Безумовно, чинників багато,та найважливішим з-поміж усього є володіння рідним словом, рідною мовою. Тому сьогодні ми продовжимо вдосконалювати свою майстерність у володінні складним реченням, зокрема пунктуаційною грамотністю.


ІІІ Цілевизначення

 • Діти, прочитайте тему, записану на дошці, та спробуйте передбачити мету сьогоднішнього уроку, чого ви повинні навчитися та які навички здобути. До цього питання ми повернемося у кінці уроку.

IV Актуалізація опорних знань
1.Аутотренінг

Яучень

особистість

думаю,

замислююся


 1. « Мозковий штурм»
  • Які речення називаються складними безсполучниковими?

  • Як вони інтонуються?

  • Які смислові відношення можуть бути у СБР?
 1. Моделювання

   • Доповніть початки складних речень так, щоб утворити безсполучникові, забезпечуючи типи смислових зв’язків, зазначені в дужках.

1.Бережи честь своєї родини ( причина)

2. Інтелігентність людини – це не лише її освіта (доповнення)

3. Хочеш мати вірного друга ( умова )

4. Треба наповнювати змістом кожну мить свого життя ( пояснення )
 1. Гра «Ерудит» (усно)

 • Один учень будує складносурядне чи складнопідрядне речення, інший перебудовує його у СБР, називаючи смислові відношення


V Опрацювання навчального матеріалу


 1. Дослідження
  • Діти, спробуйте перебудувати подані у таблиці ССР у СБР і навпаки – СБР у ССР

Мороз дужчав, загорались ясні зорі у темно- зеленому небі, світились ліхтарі на вулицях.

Мороз дужчав, і загорались ясні зорі, і світились ліхтарі на вулицях

І думка теплим спогадом зігріта, і серце трепетно у грудях б’ється.

Думка теплим спогадом зігріта, серце трепетно у грудях б’ється
 • Яку закономірність ви помітили?

 • Яке складне речення є синонімічним до СБР з комою?

 • Які смислові відношення мають СБР, де між простими реченнями треба ставити кому?
 1. Робота з підручником

 • Звірте свої висновки з теоретичним матеріалом

 • Коли у СБР ставимо крапку з комою?
 1. Складання опори
,
одночасність

або


послідовність

;

-частини СБР менш зв’язані за змістом;

-поширені, насичені комамиVI Закріплення вивченого матеріалу
1. Виконання вправ 253 ( усно)

256 ( на дошці)

2.Робота у групах

 • І група – скласти 3 СБР, де між простими реченнями потрібно ставити кому. Пояснити

 • II група – скласти 2 СБР, де між простими реченнями потрібно ставити крапку з комою. Пояснити
 1. Ти – редактор

 • Запишіть, відредагувавши речення. Поясніть правки. З’ясуйте смислові зв’язки між частинами, вживання розділових знаків

 1. Ми були на морі біля десяти днів, нам сподобався такий відпочинок.

 2. Рожевий день палав: гули на квітах бджоли, весело літаючи від клумби до клумби; збираючи для себе урожай.


VII Рефлексійно – оцінювальний етап

 • Чи збулися передбачення?

На уроці я

 • дізнав(ла)ся....

 • навчив(ла)ся…

Оцінювання
VIII Домашнє завдання

 • вивчити опору , правила на стор. 159, 160

 • виконати вправу 262


УРОК 3
ТЕМА. Двокрапка у безсполучниковому складному реченні
Мета: продовжити знайомити учнів з розділовими знаками у складному безсполучниковому реченні, зокрема двокрапкою, навчати вживати такі речення в усному і писемному мовленні; формувати пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, вміння робити висновки, пам’ять; виховувати любов до рідного слова, до рідної мови.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Методи та прийоми: обмін думками, метод « ПРЕС», метод « Рюкзак», самостійна робота з підручником, складання опори, індивідуальні картки, робота у парах, творчий диктант.


ХІД УРОКУ
І Організація класу
II Мотивація навчальної діяльності


  • Ми продовжуємо роботу над вивченням розділових знаків у СБР. Бажаю вам плідно попрацювати і досягнути поставлених цілей


ІІІ Цілевизначення
Окреслення кола проблем, які будуть розв’язуватися впродовж вивчення теми.

Самостійне формулювання цілей уроку


На уроці я:


 • вже знаю, але ще є …

 • зрозумію навчальний матеріал, прагну …

 • навчив(ла)ся розпізнавати пунктограму, хочу …


IV Актуалізація опорних знань


 1. Метод « ПРЕС»
 • Яке речення називається складним безсполучниковим?

 • Якими смисловими відношеннями пов’язані прості речення, що входять до складу СБР ?

 • Коли у СБР ставимо кому? Наведіть приклад

 • Коли у СБР ставимо крапку з комою? Проілюструйте свою відповідь прикладом
 1. Робота з індивідуальною карткою ( на дошці)

  • Перепишіть речення, поставте розділові знаки, визначте смислові відношення між частинами складних безсполучникових речень. Накресліть схеми.

1. Лелеки вже забрали літо дощем розплакались хмарки в саду жоржина сумовито скида на землю пелюстки.

2. Стоїть гора високая зелений гай шумить пташки співають голосно і річечка блищить.
 1. Робота з індивідуальними картками

(двоє учнів працюють на місцях)

Картка 1

 • Перепишіть речення, поставте розділові знаки, визначте смислові відношення між частинами складних безсполучникових речень. Накресліть схеми

 1. Світить з блакиті сонце зеленіють гори джерельною свіжістю дихає вода.

 2. Сонце гріє вітер віє з поля на долину над водою гне з вербою червону калину.


Картка 2

 • Перепишіть речення, поставте розділові знаки, визначте смислові відношення між частинами складних безсполучникових речень. Накресліть схеми

1.З лісу шепче гілка з жита перепілка з-за широкого лиману журиться сопілка.

2.На заході трохи вияснилося на мутному небі вирізалися контури чорних як важкі хмари гір.


V Опрацювання навчального матеріалу


 1. Дослідження
  • Спробуйте перебудувати подані у таблиці СБР в інші види складних речень
Говори, говори, моя мила: твоя мова – співучий струмок (Тич.).

Говори, говори, моя мила, бо твоя мова – співучий струмок. (причина)

А я то добре знаю:словами люди серце гоять ( Чуб.).

А я то добре знаю, що словами люди серце гоять. (з’ясування, доповнення) • Яке складне речення є синонімічним до першого СБР? До другого?

 • Які смислові відношення зберігаються між частинами СБР?


ВИСНОВОК • СБР = СПР з підрядним обставинним причини

( спол.- бо, тому що; пит.- чому? )

 • СБР = СПР з підрядним з’ясувальним

( спол. – як, що; пит. – а саме? )


 1. Робота з підручником

 • Звірте свої висновки з теоретичним матеріалом у підручнику

 • Коли у СБР ставимо дві крапки?
 1. Складання опори


[ ] : [ причина ]
[ ] : [ пояснення, доповнення ]
VI Закріплення вивченого матеріалу
1.Виконання вправ 265 ( усно)

266 ( коментовано)


2. Робота у парах


 • Допишіть прислів’я, вкажіть смислові зв’язки між частинами, поясніть вживання розділових знаків.

 • Яких людей стосуються ці витвори народної творчості?

1. Він дуже розумний: … .

2. От вам і Лука:.... .

3. Сто три брехні:.... .

4.У річку вскочить і сухий вискочить:.... .

5. Собака лежить на сіні:.....


Довідка: решетом у воді зірки ловить; рукавиці за пазухою, а він їх шука; хоч вір, хоч ні;на все тями вистачить; і сам не їсть, й іншим не дає.


 1. Творчий диктант
  • Прослухайте сполучникові речення. Перебудуйте їх на СБР і запишіть

1.Всі знали, що в минулому їх командир був знаменитим криворізьким вибійником (Гур.).

2.Людям давно відома одна перевірена життям істина, що тільки велика мета породжує велику енергію (Брош.).

3. Тепер його ніхто не бачив, бо він був сам на сам із річкою (Тют.).

VII Рефлексійно – оцінювальний етап
Метод «Рюкзак»


 • Мені (не) сподобалося на уроці…

 • Найбільші труднощі я відчув(ла)…

 • Я вмію…

 • Я знаю…


Оцінювання
VIII Домашнє завдання


 • Вивчити правила на стор.164, опору

 • Виконати вправу 267


УРОК 4
ТЕМА. Тире у безсполучниковому складному реченні
Мета: продовжити знайомити учнів з розділовими знаками у складному безсполучниковому реченні, зокрема тире, навчати вживати такі речення в усному і письмовому мовленні; формувати пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, вміння робити висновки, пам’ять; виховувати любов до рідного слова, до рідної мови.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Методи та прийоми: евристична бесіда, обмін думками, метод « Рюкзак», самостійна робота з підручником, складання опори, індивідуальні картки, робота у парах, « Ти – редактор»

ХІД УРОКУ
І Організація класу
II Мотивація навчальної діяльності


 • З’ясування емоційної готовності учнів до уроку.

Я вітаю вас, діти, із сьогоднішнім днем. Зичу здоров’я, добра і гарного настрою. Посміхнімось один одному!
ІІІ Цілевизначення
А зараз дайте відповіді на запитання:

 • Чого чекаєте від уроку?

 • Чого хочете навчитися?

Зважаючи на мету уроку, користуючись ключовими фразами, записаними на дошці, сформулюйте власні сподівання на урок.

Я ХОЧУ


 • зрозуміти …

 • дізнатися …

 • вивчити …

 • запам’ятати …

 • навчитися …

 • використовувати …

 • урізноманітнити …


IV Актуалізація опорних знань


 1. Евристична бесіда

  • Яке речення називається складним безсполучниковим?

  • Назвіть смислові зв’язки між простими реченнями, що входять до складу складного безсполучникового.

  • Коли у складному безсполучниковому реченні ставиться кома? Наведіть приклад.

  • Коли у складному безсполучниковому реченні ставиться двокрапка? Наведіть приклад.
 1. Перевірка домашнього завдання

 • Індивідуальна картка учневі ( виконує біля дошки)

Перепишіть речення., розставте розділові знаки, вмотивуйте свій вибір.

Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями гудуть плугатарі з плугами йдуть співають ідучи дівчата.

Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз.

Говори говори моя мила твоя мова співучий струмок.
 • Побудуйте речення за поданими схемами

[ ] , [ ]

[ ] : [ причина ][ ] : [ пояснення, доповнення ]
V Опрацювання навчального матеріалу


 1. Складання опори

 • Нагадайте ще раз, якими смисловими відношеннями пов’язані прості речення, що входять до складу СБР ? ( Одночасність дії, послідовність дії, зіставлення чи протиставлення дії, причинові, часові, умовні, наслідкові, з’ясувальні )

 • Які з них ми опрацювали, використали, вивчаючи кому та двокрапку у СБР? ( Одночасність і послідовність дії, причинові, з’ясувальні )

 • Перегляньте опору, над якою ми працювали минулого уроку. За її зразком складіть опору « Тире у складному безсполучниковому реченні»

[ умова ] [ ]

[ час ] [ ]

[ ] [ наслідок ]

[ ] [ зіставлення ]

[ ] [ протиставлення ]

[ ] [ швидка зміна подій ]
ВИСНОВОК

 • СБР = СПР з підрядним обставинним умови

( спол. - якщо…то; питання - за якої умови? )

 • СБР = СПР з підрядним обставинним часу

( спол. сл.. – коли, доки, поки; питання – коли? )

 • СБР = СПР з підрядним обставинним наслідку

( спол. так що; питання - )

 • СБР = СПР з підрядним обставинним порівняльним

( спол. мов, ніби, наче; питання – подібно до чого? )

 • СБР = ССР

( спол. а, але, проте, зате, однак )


 1. Робота з підручникомVI Закріплення вивченого матеріалу
1.Виконання вправ 269

280
2. Робота у парах


 • Допишіть прислів’я, вкажіть смислові зв’язки між частинами, поясніть вживання розділових знаків.

 • Яких людей стосуються ці витвори народної творчості?
 1. Поле угноїш – ….

 2. Стукотить, гуркотить – ….

 3. Гірко поробиш – ….

 4. Учись змолоду – ….


Довідка: урожай утроїш; комар з дуба летить; солодко з’їси; пригодиться на старість.


 1. Ти – редактор


Усуньте пунктуаційні помилки, обґрунтуйте свою правку.

 1. Очевидно має бути дощ, навіть тут на Верховині стояла важка задуха.

 2. Ми поспішали додому; здіймалася віхола.

 3. Дощ перестав: усі вийшли на свіже повітря.

 4. Зійдеш на високу гору: світ тобі ширшим здається.

 5. З високого берега мені видно – маленький човен бореться з хвилями.

 6. Рожевий день палав: гули на квітах бджоли, весело літаючи від клумби до клумби; збираючи для себе урожай.VII Рефлексійно – оцінювальний етап
Метод «Рюкзак»

 • Мені (не) сподобалося на уроці…

 • Найбільші труднощі я відчув(ла)…

 • Я вмію…

 • Я знаю…


Оцінювання
VIII Домашнє завдання


 • Вивчити правила на стор. 165, опору

 • Виконати вправу 270

Урок 5
Тема. Розділові знаки у складному безсполучниковому реченні
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення, засоби зв’язку між його частинами та розділові знаки; удосконалювати вміння обґрунтовувати вживання розділових знаків, навчити виправляти різноманітні помилки, зміцнювати пунктуаційні навички, формувати навички творчої роботи; розвивати уважність, спостережливість; виховувати почуття любові та поваги до батьків,отчого краю, рідного слова
Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок
Методи та прийоми: « мозковий штурм», пошукова та самостійна робота, індивідуальні картки, дослідження – моделювання, підсумкове тестування, цифровий диктант, творча робота


ХІД УРОКУ
І Організація класу
II Мотивація навчальної діяльності
Погляньте один на одного і подаруйте усмішку. Побажайте собі успіху.
ІІІ Цілевизначення
Сьогодні на уроці перед нами стоять такі завдання:

Знати:

Уміти:

 • знаходити в тексті безсполучникові складні речення;

 • правильно розставляти в них розділові знаки й обґрунтовувати їх;

 • будувати схеми безсполучникових складних речень;

 • виконувати синтаксичний розбір безсполучникових складних речень;

 • моделювати безсполучникові складні речення відповідно до смислових відношень між їх частинами.


IV Актуалізація опорних знань


 1. « Мозковий штурм»

 • Яке речення називається складним безсполучниковим?

 • На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення за характером смислових відношень між частинами?

 • Із якими складними реченнями співвідносні безсполучникові складні речення з однорідними частинами?

 • Із якими складними реченнями співвідносні безсполучникові складні речення з неоднорідними частинами?

 • Коли у безсполучниковому складному реченні ставиться кома, крапка з комою, двокрапка, тире?


V Узагальнення і систематизація вивченого


 1. Пошукова робота

Із запропонованого тексту дібрати речення - ілюстрації до схем. Пояснити вживання розділових знаків.
Лесі радість: за осяяними теплим весняним сонцем вікнами буяє справжня весна. Загляне у віконце пустотливий сонячний промінчик – і оживає, світлішає все навкруги. Тоді здається: твої очі вбирають не давнє, звичне, а перетворене казкою довкілля. Пригадується такої миті щось дуже гарне: стежка, луг, залитий сонцем, дівочий щасливий сміх, здивовані очі ромашок.

Ох, ця весна! Гляне лукаво в очі – зеленою гілкою заквітає в душі радість. Махне білосніжним крилом – і спалахнуть білопінно сади.

Виглядає усміхнена Леся крізь шибку: летять у синій високості довгождані гості – лелеки і журавлі.
[ ] : [ причина ]

[ ] : [ доповнення, пояснення ]

[умова] [ ]

2.Робота з індивідуальними картками ( біля дошки)

Картка 1

Виписати безсполучникове складне речення, зробити його синтаксичний розбір. Затранскрибувати слова їхнього, життя
Шануй і поважай матір і батька: вони дали тобі життя. Ти будеш дорослою людиною, а для матері й батька до останнього їхнього подиху залишишся дитям. Своєю працею і піклуванням вони несуть радість у твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість ( В. Сухомлинський).
Картка 2

Виписати безсполучникове складне речення, зробити його синтаксичний розбір. Підібрати синоніми до слів радісний, виднокруг
Батьки ночей не спали біля твоєї колиски, вони прислухались до твого дихання, до биття твого серця.

Пам’ятай, що сонце осяює твій радісний ранок, для них же воно – на вечірньому виднокрузі. Нехай небо їхнього надвечір’я буде до кінця ясним. Дорожи честю сім’ї, оберігай її, як святиню. Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку ( В. Сухомлинський).


3 Самостійна робота
Установіть відповідність між безсполучниковими складними реченнями ( розділові знаки пропущено) та смисловими відношеннями у них

 1. Оксані радість мати відрізала з полотна хустку.

 2. Сохне стерня затихають лани

 3. Защебетав соловейко пішла луна гаєм.

 4. Здалось на мить пливе у небі срібний човен.

 5. Була б охота знайдеться робота.

А. Перше речення вказує на умову, а друге – на наслідок.

Б. Перше речення вказує на причину, а друге – на наслідок.

В. Друге речення пояснює перше.

Г. Друге речення вказує на причину дії в першому

Д. Події відбуваються одночасно чи послідовно.
 1. Цифровий диктант

Прослухайте речення, вкажіть цифрою потрібний розділовий знак

1 – кома

2 –крапка з комою

3 – двокрапка

4 – тире
1. Ще сонячні промені сплять – досвітні вогні вже горять.

2.Лаврін не поганяв волів: він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку.

3. Ліс ще дрімає, а з синім небом уже щось діється: воно то зблідне, наче од жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів.

4. Орач торкнеться до керма руками – нива дзвонить темним сріблом скиб.

5. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю один за водою.

6. Сонце пекло і жевріло посеред безхмарного неба; величезні дуби, ялиці і берези дрімали недвижно, розкішно гріючи свої вершечки в сонячнім промінні.

7. Я чув легенду: Прометей здобув вогонь для всіх людей.

( 4 3 3 4 1 2 3 ) 1. Дослідження – моделювання


Подані речення перебудуйте на складні безсполучникові, вживаючи потрібні розділові знаки ( вправа 282 Ющук І. П. « Практикум з правопису української мови).

1.Коли здобудеш освіту, то побачиш більше світу.

2.Мир у світі таки буде, бо його хочуть усі люди.

3. Дерево міцне корінням, а людина трудовим горінням.

4. Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі.

5. Коли достигне яблучко, то саме впаде.

6.Більше діла, а менше слів.

7. Слово не горобець, бо коли вилетить, то не зловиш.

8. Брехня мов куля зі снігу, бо що далі котиться, то більше стає.


 1. Підсумковий тест

( Баран Г. В. Рідна мова. Завдання для тематичної атестації. 9 клас )
І варіант

1.Безсполучниковим складним реченням називається таке речення, у якому:

а) одне просте речення, за змістом і граматично залежить від іншого та з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова;

б) прості речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядним сполучником;

в) наявний лише один головний член;

г) прості речення, об’єднанні за змістом та інтонацією без допомоги сполучників та сполучних слів

2. Знайдіть безсполучникове складне речення:

а) Через єдине невеличке віконце скупо просвічувалось небо, але на горищі було світло (Ю. Званацький).

б) Уже відспівав свою мелодію на вербовій сопілці березень і поплив з гір у доли швидкими потоками (Ф. Мамчур).в) Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень – не з твоєї величі (Л. Костенко).

г) Єпіфаній слухав щораз то більше впевнену і вірою пройняту мову гетьмана і відчував, як на душі проколюється паросток надії (Р. Іваничук).

3.Виділіть безсполучникове складне речення з однорідними простими реченнями:

а) Люди завжди сподіваються на диво, вони не можуть примиритися зі смертю (В. Кисельов).б) Весело бриніли набубнявілими гілками осокори, задумлива погойдувала обважнілими косами береза (Ю. Яновський).

в) Сіли перепочити і раптом помітили: хтось до них іде (В. Канівець).

г) На допит покликали Ванька: без перекладача не обійтися (Я. Стецюк).

4. Знайдіть безсполучникове складне речення з неоднорідними простими реченнями:а) Відчинив Євген двері і полегшено зітхнув: на ґанкові стояв худий, височенний чоловік у формі поштового службовця (В. Канівець)

б) Над болотами та озерами, в долинах рік стоять тумани, важкі хмари пливуть над селами і хуторами (М. Олійник).

в) Вечорами вже не співали під вербами дівчата, не витинали гопака гармоністи (Гр. Тютюнник).

г) Десь на краю села дівчата співали веснянки, гомоніли і галасували діти (С. Васильченко)

5. Яке безсполучникове складне речення виражає одночасність дій, явищ?

а) Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле (М. Коцюбинський).

б) Глянеш на небо – небо високе, глянеш на хмари – хмари летять (П. Тичина).

в) Сьогодні особливо звабно темніли на приполах оскубини гречки, легка паморозь пирію стелилась у долинах, молода конюшина між карячкуватих дубків кликала в лісосмугу (В. Дрозд).

г)Чогось завжди так виходить: гарного гриба не знайдеш, а поганка сама в очі лізе (М. Стельмах)

6. Яке безсполучникове складне речення виражає часову послідовність дій, явищ?

а) Ось рипнули двері, з хати вийшла жінка, начепила на ключку журавля відро (М. Стельмах).

б) Між уликами зеленіла трава, синіли дзвоники, показуючи свої ясні осередочки; під тином червоніла, ніби кров’яні краплі, червона смілка (І. Нечуй-Левицький).

в) Сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться берези, плаче і посміхається крізь сльози осінь (М. Стельмах)

г) Млостиво, гаряче-духмяно дихає тамариск, туя дурманить своїм запахом (О. Гончар).

7. Яке безсполучникове складне речення виражає віставлення (протиставлення) змісту одного речення зі змістом іншого?

а) Вже й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь туман (Ліна Костенко).

б) Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом щирицею ховрашки гуляють (Т. Шевченко).

в)Не русалонька блукаю – то дівчина ходить (Т. Шевченко).

г) Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім, на пильних дорогах знався вихор (О. Десняк).

8. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?

а) Повітря – тихий мед гаї – барвисті плями (М. Рильський).

б) Сивіє сіно у валках, схилили голови ромени (Д. Павличко).

в)Дивлюся я – вона вже їсть мене очима; чую я – вже й злість мене бере (І. Нечуй-Левицький).

г) Здалось на мить: пливе у безвісті ночі під парус хмар високий корабель (А. Малишко).

9. Знайдіть речення, у якому необхідно поставити тире (розділові знаки пропущені):

а) На квартирі було затишно топилася піч горіла лампа на підлозі лежала ціла кума свіжої соломи (І. Багмут).

б) Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тиранів (Леся Українка).

в)Другі розповіли подробиці втеча готувалася давно (М. Олійник).

г) І диво дивне сталося з ним совість заговорила! (А. Іщук)

10. Знайдіть речення, в якому необхідно поставити двокрапку (розділові знаки пропущені):

а) Вітер дихне пшениці ворухнуться розкішні вусом шелесне ячмінь похитнеться встає (П. Дорошко).

б) Тут все говорить із прадавніх пір тут вічність диха тихо серед гір (М. Вінграновський).

в) Розкажу тобі думку таємну дивний здогад мене обпік я залишуся в серці твоєму на сьогодні на завтра навік (Ліна Костенко).

г)Літаки спустилися нижче в повітрі завили бомби (Д. Ткач)

11. Визначте безсполучникове складне речення зі значенням часу:

а) Надворі усе залито ясним осліплюючим сяйвом, бадьоро цвірінькають горобці (М. Івченко).

б) У цьому ж лісі я пив самоту осінню, тут весну цілував під шелест верховіть.. (М. Рильський).

в) Тим часом надворі вечоріло; жара спадала (І. Нечуй-Левицький).г) Прийде вечір – всі вулиці аж гудуть піснями (С. Васильченко).

12. Визначте безсполучникове складне речення зі значенням наслідку:

а) За вікнами вигін парував під сонцем, уже жовтіли козельці, зеленіли кущики пасльону, пробивався спориш (П. Панч)

б) Заспівала Ніна Матвієнко – зал завмер, очікуючи дива (З газети).

в) Ластівки летіли в тучу, голуби – до схову (Гр. Тютюнник).

г) На віях заморожених коней заіскрилася паморозь, під віями прикляклих вершників трималася ніч (М. Стельмах).


VI Рефлексійно – оцінювальний етап


 1. Слово вчителя

На початку уроку ми визначили завдання й мету нашої роботи. Чи досягли ми цієї мети? Що вам найбільше сподобалося на уроці? Я дякую за плідну працю.


 1. Творча робота учнів

  • Пропоную передати у формі безсполучникового складного речення те, що вас найбільше хвилює у ставленні до батьків, близьких чи рідних людей


3. Оцінювання
VII Домашнє завдання


 • Зробити синтаксичний розбір речення, складеного самостійно на уроці

 • Виконати контрольний тест до теми « Складне безсполучникове речення»

(стор.174-177)

УРОК 6
Тема Контрольна робота з теми « Складне безсполучникове речення»

Тестові завдання
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми, вміння використовувати здобуті знання під час виконання завдань різних рівнів та видів.
Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь та навичок
Методи та прийоми: самостійна письмова робота.
ХІД УРОКУ
І Організація класу
ІІ Забезпечення емоційної готовності до уроку. Мотивація навчальної діяльності
Упродовж вивчення теми « Складне безсполучникове речення» ви вчилися визначати смислові відношення між частинами складних безсполучникових речень, ставити потрібні розділові знаки та використовувати такі конструкції в усному та письмовому мовленні. Ось і прийшов той час, коли треба перевірити рівень ваших знань, умінь та навичок.

Побажайте один одному успіху.


ІІІ Цілевизначення
Доведіть, що знання, які ви отримали, міцні та відповідають високому рівню.
IV Контрольна письмова робота
(Тестові завдання з української мови: для 9 кл. / Л. Скуратівський, Г. Шелехова, Л. Піскорська та ін..; За заг. ред. Скуратівського Л. –К.: КІМО, 2002 )
1. Вкажіть безсполучникове складне речення:

1. До Миколи не сій гречки й не стрижи овечки.

2. Коли квітень з водою, то травень з травою.

3. Дощ упору – золото.

4. Май холодний – рік хліборобний (З нар. творчості).

2. Вкажіть безсполучникове складне речення з однорідними простими:

1. Багато снігу – багато хліба.

2. Де сніг буде – хліба прибуде, де вода розіллється – сіна набереться.

3. Свій, не свій – на дорозі не стій.

4. Опеньки з’явилися – літо скінчилося (З нар. творчості).

3. Визначте безсполучникове складне речення з неоднорідними простими:

1. Щастя має ноги, біда має роги.

2. Ранні пташки росу п’ють, пізні слізки ллють.

3. Щастя біжить, а нещастя летить.

4. Не копай другому яму – сам упадеш (З нар. творчості).
4. Вкажіть смислові відношення між простими реченнями в поданому безсполучниковому складному:

Без хазяїна двір плаче, без хазяйки – хата (З нар. творчості).

1Одночасність дій, явищ.

2 Часову послідовність дій, явищ.

3Зіставлення (протиставлення) змісту одного речення зі змістом іншого.

5. Вкажіть смислові відношення між простими реченнями в поданому безсполучниковому складному:

Дивлюсь у воду – місяць у воді сміється.

1Умовно-наслідкові.

2Причиново-наслідкові.

3Часові


4Друге речення пояснює інше.

5Друге речення вказує на причину і дію першого речення.

6. Визначте, який розділовий знак пропущено в поданому безсполучниковому складному реченні:

Квітень виправдовував свою назву весело гомоніли струмки, сніг розтанув, у полях зазеленіла озимина, горбила чорну спину блискуча рілля, і справжні озера голубіли у видолинках (Ю. Збанацький). 1. Двокрапку.

 2. Крапку з комою.

 3. Тире.

 4. Кому.

7. Вкажіть, у якому безсполучниковому складному реченні замість коми слід поставити двокрапку.

1. Цілу ніч у пригороді йшла тихо, але й безупинно робота, насипались землею лантухи, плелися тури з верболозу і набивалися глиною, уставлялися в дві, а й в три перії дубові мажі, окуті добре залізом, – найкраща оборона рухома супроти нападу кінниці, – підглибшались рови і окопи, перетаскувались майже на плечах бойові всякі прилади – гармати і гаківниці.

2. На білому пишному румаку у многоцінній збруї виїхав граф Потоцький і зупинився на найвищому горбику; за ним тягся потужнішого лицарства поїзд.

3. Орися стояла сама, трохи віддалік від цієї групи, спершись головою на камінь, зосереджена в самій собі, застигла в однім охопившім її істоту почутті; вона зимно дивилася на тусьменіючу далину.

4. Мов ток електричний пробіг по нервам Орисі; вона опустила запалений гніт на плахту і, захистивши лівою рукою очі, вп’ялась у цього лицаря поглядом.. (З тв. М. Старицького).

8. Вкажіть, у якому безсполучниковому складному реченні замість коми слід поставити тире:

1. Всі дівчата були тільки в червоних кибалках, одна Мотря прийшла в квітах та в стрічках.

2. Сонце світило на київські гори; золоті верхи сяяли й неначе горіли.

3. Кругом Києва в долині зеленів густий ліс, синів за Дніпром, ніби повитий сизим туманом, бір…

4.Проскурниця посадила Мелашку вечеряти, вона й ложки не вмочила (З тв. І. Нечуя-Левицького)

9. Вкажіть, у якому безсполучниковому складному реченні замість коми слід поставити крапку з комою:

1. У Кайдашевій хаті стала мирнота: свекруха помирилася з невісткою.

2. Кайдаш відвів очі й глянув на комин, на шию коло комина, під шиєю була дірка на піч.

3. Тільки Кайдашиха не ходила до Мотрі: сліпе око навіки загородило їй стежку до неї (З тв. І, Нечуя-Левицького).

4. В церкві було тьмяно й сумно, одна лише лампадка миготіла перед образом пречистої матері, освічуючи стиха образ і граючи блищиками на срібній ризі (М. Старицький).

10. Визначте, будові якого з речень відповідає така схема:

[ ], [ ], [ ], [ ].

1. В неї запаморочилась голова;вона крикнула і трохи не впала на місці ( І. Нечуй – Левицький).

2.Варвара заворушила пальцями, повернула очима; на їй убрання замаяло (І. Нечуй – Левицький).

3.У степу було тихо: блищали од сонця стерні і ковила понад шляхом,сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина ( Григір Тютюнник).

4. Брязкали сталевими тарелями вагонні буфети, перегукувалися дударі-стрілочники, сюрчали у свої сюрчки й вимахували ліхтарями зчіплювачі вагонів, видзвонювали молоточками по колесах обходчики поїздів…( Григір Тютюнник).

11. Вкажіть, яке із цих складних речень не можна перебудувати на безсполучникове.

1.Я жив би двічі і помер би двічі, якби було нам два життя дано, щоб людству чесно глянути у вічі, незганьбленим зберігши знамено (М. Бажан).

2.Вперше зазнає Таня такої швидкості, такої бурхливої їзди з перешкодами, але їй ніскільки не боязко, бо ніякого нещастя не може бути, коли такий водій сидить за кермом! ( О. Гончар).

3.Ви чуєте, як дзвонить колос у вікна повечірніх зір! ( М. Сингаївський).

4. Маю я багатства стільки, що його й на тебе стане ( Леся Українка).

12. Визначте речення, якого стосується подана синтаксична характеристика.

Складне безсполучникове речення, складається з двох простих, що виражають причиново - наслідковий зв’язок


 1. Климко розворушив палицею багаття – з нього викотилися дві чорні, як вугілля, картоплини ( Григір Тютюнник).

 2. Одразу ж за вибалком на пагорбі починалося якесь містечко: чепурні, вистелені бруківкою вулиці, білі будиночки в невеличких пожовклих садках, далі –грибок водокачки, клубчасті дими понад нею; тоненько, коротко свиснув паровоз – «кукушка»… (Григір Тютюнник).

 3. Над яром стояла чорна ніч, тільки багаття на березі осявало траву й пісок червоною загравою (І. Білик).

 4. Богдан зайшов, мати встала з лави й незвично клопітливою ходою подалася геть ( І. Білик).


Відповіді на тестові завдання
1.4 2.3 3.4 4.3 5.1 6.1 7.1 8.4 9.4 10.4 11.1 12.1
V Домашнє завдання


 • Написати твір – роздум « Мій шлях до успіху», у якому, використавши складні безсполучникові речення, відповісти на запитання:

Чи всіх запланованих цілей досягнуто?

Якщо так, то завдяки чому?Якщо ні, то що завадило?


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка