Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядномуСкачати 58.45 Kb.
Дата конвертації23.02.2016
Розмір58.45 Kb.
Шановні дев'ятикласники! Відповіді на завдання (а також відповіді на завдання попередніх уроків 1-2, 3-4, 5-6) можна надіслати безпосередньо на електронну адресу olga3151020@ukr.net (Ощинська Ольга Валеріївна) 9 клас 4-й тиждень 1 семестру, урок 7-8 Тема: Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. І. Завдання на повторення розділу “синтаксис”.

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.


1. Усі подані словосполучення с прислівниковими в рядку:
A) хліб і сіль, ближче до людей, далеко від дому;
Б) жити чесно, щедро пригостити, п’ятами накивати;
B) згідно з законом, моторошно від страху, радісно на душі;
Г) повернутися пізно, краще за художника, щиро привітати.

2. Односкладним є речення в рядку:
A) Ніч – мов криниця без дна (М. Рильський).
Б) Як любо йти коханою землею і рідний вітер пити без кінця (В. Сосюра).
B) Жити – добро робити (Народна творчість).
Г) Світло сяйною хвилею хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах (Є. Гуцало).

3. Непоширеним є речення в рядку:
A) Вже надворі стало світати (І. Нечуй-Левицький).
Б) Велике діло – писані слова! (Л. Костенко).
B) Полюють зайців по-різному (Остап Вишня).
Г) Наша Федора то шиє, то поре (Народна творчість).
4. Складним є речення в рядку:
A) О наші передчасно посивілі матері, із сапкою в руках, із серпом на плечі та болючою в очах югою (М. Стельмах).
Б) Кожен запорожець приписувався до певного куреня і мав відбувати військову службу в січовій залозі, у різних командах, роз’їздах (3 журналу).
B) Рушник з давніх-давен символізував не тільки естетичні смаки, він був своєрідною візиткою, а якщо точніше – обличчям оселі, відтак і господині (В. Скуратівський).
Г) Закони вод, вітрів, і хмар, і світла відкрились нам у ті далекі дні (В. Сосюра).
5. Спонукальним є речення в рядку:
A) Життя людське коротке, а світ такий чарівний (В. Козаченко).
Б) Що ж воно таке, отой берег дитинства, в чому його притягальна сила, якими вимірами означити це непересічне поняття (В. Скуратівський).
B) Ой не шуми, луже, зелений байраче (Народна творчість).
Г) Як пощастило дівчинці в сімнадцять! (Л. Костенко)
6. Помилку допущено в словосполученні в рядку:
А) погляд на проблему;
Б) опанувати мову;
В) захворів завдяки недбальству;
Г) згідно з розпорядженням.
У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою .
7. Установіть відповідність між словосполученням і головним словом у ньому,
1) Приємна розмова з товаришем;
2) приємно від розмови з товаришем;
3) приємно розмовляти з товаришем.
А. Приємно;Б. з товаришем;В. розмовляти;Г. Розмова.
8. Установіть відповідність між словосполученням і його синонімічним словом.
1) Небезпечна ситуація;
2) казати неправду;
3) огорожа з лози.
А. Паркан;Б. обманювати;В. небезпека;Г. Тин.
9. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.
1) Додаток;
2) обставина;
3) означення.

A. Дорога й праця – сестри рідні і благовісниці живі (М. Рильський).


Б. Починалось бабине літо (І. Нечуй Левицький).
B. Надворі почало свіжішати (І. Нечуй-Левицький).
Г. Нещастя об’єднує людей (В. Гжицький).
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
10. Виберіть безсполучникове складне речення.
A) Грицько побачив, що Семен рве ягоди, і зупинився (Б. Грінченко).
Б) В селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями (С. Васильченко).
B) Хмари пливли низько над землею, можна було сподіватися дощу (О.Десняк).
Г) Сонце, мабуть, упливло за обрій, і в лісі ходив уже важкий присмерк (М. Хвильовий).

11. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий зв’язок – послідовність подій.


A) Лампадка тьмяно блимала в кіоті, стояла в церкві дивна тишина (Л. Костенко).
Б) Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів (Леся Українка).
B) Танцюють зорі – на мороз чималий показують (М. Рильський). 
Г) Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Народна творчість).
12. Виберіть речення, яке відповідає схемі [ ] – [ ]. (розділові знаки пропущено).
A) Стою під кленом біля джерела у серці йдуть пісні привітні (М. Стельмах).
Б) Я навіть подумав пахне нещастям (В. Шевчук).
B) Індик крутиться та дметься іволга летить, сміється (О. Олесь).
Г) Продержало з тиждень морозом земля заклякла, як кістка (Марко Вовчок).
13. Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку.
A) Грицько стулив рота: вода вже сягала йому до очей (Б. Грінченко).
Б) Сашко задихався і зморився: більше години вони бігли з Сіроманцем лісом до глинищ (М. Вінграновський).
B) Час твій прийде з долею битися, сон пропаде (Леся Українка).
Г) Вдарили козаки веслами у воду – одскочив дуб од берега (А. Кащенко).
14. Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні.
Пан гуляв у себе в замку_ у ярмі стогнали люди (Леся Українка).
A) Кома;
Б) двокрапка;
B) тире;
Г) крапка з комою.
15. Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення.
Береза раніше вільхи листя розпускає – літо буде сухим (Народна творчість).
A) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. листя розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова.
Б) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – пояснення.
B) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова.
Г) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде), смисловий зв’язок між частинами – протиставлення явищ.

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. !!! Вивчити правила. Підготуватися до тестування з теми. Складносурядним називається таке складне речення, частини якого зв'язані між собою сполучниками сурядності: Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох (Л. Костенко). Частини складносурядного речення рівноправні за змістом. ВИВЧИТИ!!!!!

Сполучники сурядності

Групи

Сполучнки

Значення

Єднальні

і (й), та, і... і, ні... ні

Поєднання Приєднання

Протиставні

а, але, та (в знач. але), проте, зате

Протиставлення Зіставлення

Розділов

або, чи, або... або, чи... чи

Несумісність, чергування явищ

Підрядні сполучники в складно підряд реченнях приєднують підрядну частину до головної; за значенням поділяються на:

1) Причинові: бо, через те що, тому що, завдяки тому що, у зв'язку з тим що, оскільки та інші

2) Часові: ледве. Тільки, щойно, як, як тільки, після того як

3) Мети: щоб, аби, для того, щоб, щоби

4) Умовні: якби, якщо, коли б. аби як, як тільки та інші

5) Допустові: хоч, дарма що; хоч, але незважаючи на те, що

6) Порівняльні: як, мов, наче, неначе, ніби, нібито, начебто, мовбито, що та інші

7) Міри, ступеня: аж, що аж, що й8) З'ясувальні: що, як, ніби та інші


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка