Скорочення слів, які зустрічаються у річному планіСторінка1/3
Дата конвертації23.03.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3


З М І С Т


Скорочення слів, які зустрічаються у річному плані1.Вступ1.1

Аналіз роботи школи за 2012/2013 навчальний рік2. Виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»3. Навчально-методична робота3.1

Організаційно-навчальна робота3.2

Методична робота3.3

Атестація педагогічних працівників4. Управління діяльністю педагогічним колективом4.1

Засідання педагогічних рад4.2

Наради при директорові4.3

Індивідуальна робота з педагогічними кадрами школи4.4

Організація навчання за індивідуальною формою5. Виховна робота6. Робота з батьками та громадськістю7. Охорона здоров’я та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Санітарно-профілактична робота.7.1

Заходи з безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму7.2


Заходи по навчанню дітей правилам пожежної безпеки з запобігання пожеж, травмування та загибелі дітей на пожежах7.3

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму серед учнів школи8. Охорона праці9. Фінансово-господарська діяльність10. Контрольно-аналітична діяльність

Окремим планом

Лист узгодження плану роботи школиДодатки до плану роботи школи

Окрема папка

Скорочення слів, які зустрічаються у річному плані
ДПА – державна підсумкова атестація

МАН – Мала академія наук

КВНЗ «ХАНО»–Комунальний вищий навчальний заклад « Харківська академія неперервної освіти»

ПК – персональний комп’ютер

РШ – рада школи

ПРШ - піклувальна рада школи

ГУОН ХОДА – Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

ЦЗЦивільний захист

ПР – педагогічна рада

НпД – нарада при директолрові

ДЮП – дружина юних пожежних рятівників

ЮІД – юні інспектори руху

ДСАнПІК – державні санітарні правила

Райсес – районна санітарно-епідеміологічна служба

ПК- профспілковий комітет

РМК – районний методичний кабінет

ОП – охорона праці

БЖД – безпека життєдіяльності

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад

ШМО – шкільне методичне об’єднання

ТБ – техніка безпеки

ППД – передовий педагогічний досвід

НВР – навчально-виховна робота

1. Вступ.

1.1. Аналіз роботи школи

Навчально-виховний процес в школі було організовано відповідно до положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної державної програми «Освіта» («Україна—XXI ст.»), Державної програми «Вчитель», Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію Комплексної програми розвитку освіти на 2011-2015 роки, Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Програми розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, на виконання завдань Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 №926/2010, державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів у галузі освіти.

Пріоритетними для школи стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний план школи розроблено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту, Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2012 № 630 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 15.06.2012 № 316 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області», з метою створення належних умов для організованого початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільному навчальних закладах Богодухівського району усіх типів і форм власності та забезпечення рівного доступу дітей та учнів до якісної освіти, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснюється допрофільна підготовка учнів 5-9 класів .Форми їх реалізації – введення курсів за вибором, факультативів.

Результати подальшого працевлаштування випускників школи


. Випускників

Навчаються

Праце-


влаштовані

Не працевлаштовані

ЗОШ

10 кл.


1-2 рівня акредитації

Вечірні школи

ПТНЗ

з сер. осв.ПТНЗ

без сер. освіти
8


1


2


-


5


-


8


-

Впровадження допрофільної підготовки
Мета і завдання

допрофільної підготовки
Виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту» (ст.35),

«Про загальну середню освіту» (ст.6), Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Динаміка змін на території обслуговування школи

Навчальний рік


Всього на території обслуговування

З них 6-18 років

З них 5-ти років

Навчаються

У Павлівській ЗОШ

У школах району

У школах міста

Інваліди

ПТУ

Технікуми

За межі міста

Вдома

2011/2012

59


2012/2013

55

.Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріплені за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти.Мережа класів


Навчальний рік

Станом на 05.09

На кінець

навчального року2011/2012

58

59

2012/2013

56

55

Середня наповнюваність класів


2011/2012навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

6,5


6,6


Протягом навчального року кількість учнів у школі зменшилася на одного учня.

У 2013/2014 навчальному році планується функціонування 8 класів, в яких очікується 59 учнів та відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у школі організовується індивідуальне навчання в 2 класі ( 4 учні).

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з НВР, класними керівниками, за необхідністю питання відвідування учнями навчальних занять розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків в цілому по школі зменшилася на 0,5 відсотків. Але існують і певні проблеми: велика кількість пропусків з поважних причин в 9 класі. Попри все, сьогодні ми можемо говорити про позитивні результати цілеспрямованої спільної роботи адміністрації, класних керівників та батьків з цього питання.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня. У 2013/2014 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.

На кінець 2012/2013 навчального року стандартом освіти оволоділи 55 учнів , які показали такий рівень навчальних досягнень:Клас

Кількість учнів

Початковий

рівень


Середній

рівень


Достатній

рівень


Високий

рівень


1

3

-

-

-

-

2

6

-

1

4

1

3

7

-

2

4

1

4

8

-

2

4

2

1-4

24
5

12

4

5

5

-

2

3

-

6

8

-

2

3

3

7

5

-

2

3

-

8

5

-

3

2

-

9

8

-

7

-

1

5-9

31

-

16

11

4

1-9

55

-

21

23

8

Адміністраією школи складено і виконується план-графік вивчення стану викладання навчальних предметів. У школі проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів:

Рівень засвоєння знань учнів 2-9 класів на високому та достатньому рівнях

Проаналізувавши результати діяльності учнів 2-9 класів за освітніми галузями, ми отримали об’єктивну інформацію про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних навичок учнів за освітніми галузями за 2011/2012, 2012/2013 навчальні роки:З проаналізованих результатів діяльності учнів 2-9 класів за освітніми галузями видно, що школа забезпечує зміст освіти:

Простежується тенденція до підвищення рівня результативності та якості знань учнів за освітніми галузями. Проте, поряд з цим дещо знизився рівень якості навчальних досягнень учнів з освітніх галузей, як суспільствознавство (7, 9 класи), математика (7, 9 класи), природознавство (7-9 класи).Результати державної підсумкової атестації в 9 класіПредмет ДПА

Середній бал ДПА

Середній бал свідоцтва

Українська мова

6,9

6,4

Математика

6,4

6,3

Біологія

7,8

7,2

Географія

6,6

6,0

Англійська мова

6,8

6,8

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка