Словник термінів АваріяСкачати 187.87 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір187.87 Kb.
Словник термінів

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, завдає шкоди довкіллю.

Аварія з біологічною загрозою - аварія, що супроводжується поширенням (або можливістю поширення) небезпечних біологічних речовин у кількості, що створює загрозу життю і здоров’ю людей, тварин і рослин, а(або) також завдає шкоди довкіллю.

Аварія з викидом (розливом) радіоактивних речовин - аварія на радіаційно-небезпечному об’єкті, яка спричинила викид (розлив) радіоактивних речовин за межі встановлених захисних бар’єрів і (чи) потужність дози іонізуючого випромінювання перевищує встановлені норми і загрожує довкіллю.

Аварія з викидом (розливом) хімічних речовин - аварія на хімічно небезпечному об’єкті, що супроводжується викидом (розливом) небезпечних хімічних речовин, яка може призвести до загибелі чи хімічного враження людей.

Аварія на підземній споруді - небезпечна подія на шахті, гірничій виробці, підземному складі чи сховищі, у транспортному тунелі чи рекреаційній печері, пов’язана з раптовим повним чи частковим руйнуванням споруд, що створює загрозу життю і здоров’ю людей, які там перебувають, і (чи) завдає матеріальних збитків.

Аварія на трубопроводі - аварія на трасі трубопроводу, пов’язана з викидом (розливом) шкідливих хімічних чи пожежовибухонебезпечних речовин, що призвела до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень чи завдала шкоди довкіллю. (Залежно від виду транспортного продукту розрізняють аварії на газопроводах, нафтопроводах, продуктопроводах та інших трубопроводах.)

Аварія потягу - зіткнення пасажирського або вантажного потягу з іншим потягом чи іншою перешкодою, схід з рейок рухомого складу потягу, що призвела до загибелі людей чи отримання тілесних ушкоджень людей, пошкодження рухомого складу до ступеня вилучення його з обігу, а також якщо цілковита перерва руху на окремій дільниці перевищує нормативний час усунення наслідків зіткнення чи сходження рухомого складу.

Аварії суден - дивися корабельна аварія.

Акваторія - ділянка водної поверхні у встановлених межах району моря, водосховища, або порту.

Вітрові нагони - підвищення рівня води в гирлах річок, на узбережжі водосховищ, морів внаслідок дії вітру.

Вибух - швидкоплинний процес фізичних і хімічних перетворень речовини, який супроводжується вивільненням значної кількості енергії в обмеженому об’ємі, внаслідок чого у довкіллі створюється та розповсюджується ударна хвиля, яка спроможна призвести чи яка призводить до виникнення техногенної надзвичайної ситуації і порушення умов життєдіяльності.

Вибухонебезпечна речовина - речовина, яка може вибухати у випадку дії полум’я чи виявляти чутливість до струсів або тертя більшу, ніж динітробензол.

Високий рівень води - рівень води в річці, озері, водосховищі або морі, за якого спостерігається затоплення населених пунктів, автомобільних доріг, залізниць, сільськогосподарських угідь, пошкодження промислових і транспортних об’єктів.

Водопілля - фаза водного режиму річки, в період весняного сніготанення, що характеризується високою водністю. (ДСТУ 3517)

Град - частинки льоду різні за розмірами, формою і структурною неоднорідністю, що випадають із шарувато-дощових хмар у теплий період року. (ДСТУ 3513)

Гранично допустима концентрація забруднюючої речовини; ГДК - максимальна кількість небезпечних речовин у грунті, у воді, повітряному чи водяному середовищі, продуктах харчування, харчовій сировині та кормах, що її вимірюють одиницею об’єму чи маси, яка, діючи на людей певний проміжок часу, не призводить до погіршення їх здоров’я чи інших негативних наслідків.

Гідродинамічна аварія - аварія на гідротехнічній споруді, коли вода поширюється з великою швидкістю, що створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Групові випадки небезпечних інфекційних захворювань - розповсюдження небезпечної інфекційної хвороби людей у межах повного регіону, від 1 до 3-х випадків на протязі 3-х днів (залежно від хвороби).

Грязевий вулкан - великий пагорб площино-конічної форми, що має на вершині кратер у вигляді воронки, із якого часу від часу або безперервно виділяється газ, вода та грязь.

Довкілля - сукупність умов проживання та суспільно-виробничої діяльності людей, до якої належить природне середовище та елементи культурного чи соціально-економічного оточення, що разом і кожний окремо безпосередньо впливають на населення та господарство.

Дорожньо-транспортна пригода; ДТП - подія, що сталася під час руху транспортного засобу та призвела до загибелі чи поранення людей або до матеріальних збитків. (ДСТУ 2935)

Евакуація населення - комплекс заходів щодо організованого переміщення населення із зони враження внаслідок надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованих в районі розташування.

Епідемія - масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі, у межах певного регіону, що перевищує звичайний рівень захворюваності в 1,5 рази на протязі 3-х днів в 1-2 районах (містах), який реєструється на цій території.

Епідемічна ситуація - стан, за якого поширюється інфекційна хвороба людей протягом певного проміжку часу на конкретній території.

Епідемічний спалах небезпечних інфекційних захворювань - розповсюдження небезпечної інфекційної хвороби людей у межах певного регіону, до 10 випадків на протязі 3-х днів.

Епізоотія - одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин у часі та просторі, на території не менш ніж 1 району, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на цій території.

Епіфітотія - масове, поширюване у часі та просторі, інфекційне захворювання рослин, що супроводжується чисельною загибеллю культур і зниженням їх продуктивності, при якому уражено більше 50% їх поверхні.

Ензоотія - одночасне поширення інфекційної хвороби серед тварин в певній місцевості, господарстві чи пункті, (від 1 до 10% загальної чисельності стада), природні і економічні умови яких усувають повсюдне поширення цієї хвороби.

Енфітотія - масове захворювання рослин, яке з’являється на одній території і протягом багатьох років має незначні коливання.

Епізоотія - масове одночасне поширення інфекційної хвороби тварин із досить значним рівнем захворюваності на величезній території, яка охоплює цілі регіони, декілька країн і материків. (Розрізняють такі види епізоотії: за масштабом поширення - випадкові, об’єктові, місцеві та регіональні; за ступенем небезпеки - легкі, середньої тяжкості, тяжкі і надзвичайно тяжкі; за економічними збитками - незначні, середні і великі.)

Забруднення водного середовища - надходження у водне середовище небезпечних речовин, які завдають шкоди біологічним ресурсам, здоров’ю людини та його діяльності на акваторії.

Забруднення підземних вод - зміни фізичної, хімічної чи біологічної якості підземних вод, зумовлені господарчою діяльністю в порівнянні з їх природним станом, які роблять цю воду частково чи повністю непридатною для використання.

Залізнична аварія - аварія на залізниці, яка призвела до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень, псування однієї чи декількох одиниць рухомого складу до ступеня вилучення його із обігу і (чи) спричинила повне припинення руху на час, що перевищує нормативний.

Заморозок; (нд.: приморозок) - короткочасне зниження температури повітря чи поверхні грунту до мінусових значень вночі чи вранці за переважно плюсових значень температури протягом доби. (ДСТУ 3513)

Затор - скупчення крижин у руслі річки під час льодоходу, що спричинює стиснення водного перерізу та пов’язане з цим підвищенням рівня води. (ДСТУ 3517)

Захворюваність населення - показник, який визначає рівень поширення будь-якої інфекційної хвороби серед населення в цілому та серед окремих віково-статевих і професійних груп.

Захворювання рослин невизначної етіології - порушення нормального обміну речовин у клітинах, органах і у всій рослині, етіологія якого не визначена.

Землетрус - підземні поштовхи у земній корі чи верхній частині мантії, що викликають коливання земної поверхні, спричиняють деформацію земної кори та деформування чи руйнування інженерних споруд.

Зіткнення морських (річкових) об’єктів - зближення морських (річкових) об’єктів до фізичного контакту між ними, яке супроводжується завданням шкоди цим об’єктам, їх технічним засобам, вантажу, екіпажу і пасажирам.

Зіткнення морського (річкового) об’єкта з нерухомим об’єктом - стикання морського (річкового) об’єкта із стаціонарними береговими спорудами, яке супроводжується завданням шкоди морському (річковому) об’єкту, його технічним засобам, вантажу, екіпажу і пасажирам, а також береговим спорудам.

Зсув - зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили земного тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на більш низький гіпсометричний рівень.

Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології - поява інфекційної хвороби людей на території країни (до 10 випадків), етіологія якої на момент встановлення факту захворювання не визначена.

Інфекційні захворювання тварин невизначеної етіології - поява інфекційної хвороби серед тварин у певній місцевості, господарстві чи пункті, (1-2 випадки), етіологія якої не визначена.

Карантин рослин - система державних карантинних заходів, спрямованих на охорону рослинних ресурсів країни від завезення особливо небезпечних шкідливих організмів та рослин, перелік яких визначається відповідними органами, та запобігання поширюванню карантинних об’єктів.

Карантинні заходи - сукупність тимчасових організаційних, режимно-обмежувальних, адміністративно-господарських, санітарно-епідеміологічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані проти поширення інфекційної хвороби та забезпечують локалізацію епідемічного, епізоотичного або епіфітотичного осередків з наступним їх лікуванням.

Карстове провалля - западина на поверхні землі, яка виникла внаслідок розчинення гірських порід поверхневими чи підземними водами.

Катастрофа - великомасштабна аварія чи інша подія, що приводить до тяжких, трагічних наслідків.

Катастрофа авіаційна - небезпечна подія на повітряному судні, у польоті чи аеродромному циклі, внаслідок якої гинуть, зазнають тілесних ушкоджень чи безвісти зникають люди, зруйновано чи зіпсовано повітряне судно або матеріальні цінності, які на ньому перевозилися, наземні споруди.

Катастрофічний паводок - винятковий за величиною та рідкісний за повторюваністю паводок, що може спричинити жертви і руйнування. (ДСТУ 3517)

Корабельна аварія; катастрофа - аварія морського (річкового) об’єкта, внаслідок якої він затонув, або сталося його повне конструктивне зруйнування.

Лавина - швидкий, раптово початий рух снігу та (або) льоду вниз стрімкими схилами гір, який загрожує життю і здоров’ю людей, завдає шкоди об’єктам економіки та довкіллю.

Лісова пожежа - неконтрольоване горіння на землях лісового фонду.

Масове розповсюдження шкідників рослин - спалах розмноження і розповсюдження шкідливих комах, гризунів та інших видів, при якому пошкоджено більше 50% поверхні рослини.

Маловоддя - зниження на річках об’ємів весняного водопілля або водності в меженний період до 20% і менше від норми.

Межень - фаза водного режиму річки, що щороку повторюється в одні й ті самі сезони року та характеризується невеликою водністю, яка створюється внаслідок зменшення живлення річки. (ДСТУ 3597)

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

Надзвичайна ситуація на акваторії; НС на акваторії - порушення нормальних умов життєдіяльності людей на плавзасобах, береговому об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей чи тварин, втрати нормативної якості питної води та (або) значних матеріальних втрат.

Нафтове забруднення водного середовища - забруднення водного середовища внаслідок виливання нафти або нафтопродуктів, під час аварій на морських (річкових) об’єктах, несправного чи пошкодженого технологічного обладнання або берегових споруд, а також викиду нафти під час буріння на континентальному шельфі.

Небезпечний вантаж - небезпечна речовина, матеріал чи відходи виробництва, які внаслідок їх специфічних властивостей під час транспортування чи у разі перевантаження можуть створити загрозу життю і здоров’ю людей, спричинити забруднення (зараження) довкілля, зіпсувати чи знищити транспортні споруди, засоби та інше майно.

Небезпечний геофізичний процес - явище геофізичного походження, або наслідок геофізичних процесів, що виникають у земній корі під впливом різних природних чинників, внаслідок чого можуть бути уражені люди, тварини, рослини, об’єкти економіки та довкілля.

Небезпечне гідрологічне явище - подія гідрологічного походження або наслідок гідрологічних процесів, що спричинена природними чи гідродинамічними чинниками або їх сполученням, внаслідок чого можуть бути уражені люди, тварини, рослини, об’єкти економіки та довкілля.

Небезпечне метеорологічне явище - явище, яке виникає в атмосфері внаслідок різних природних чинників або їх сполучень і стає джерелом небезпеки, що вражає або може уражати людей, тварин і рослини, нанести шкоду об’єктам економіки та довкіллю.

Небезпечне природне явище - подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об’єкти економіки та довкілля.

Небезпечна речовина - речовина, яка внаслідок своїх фізичних, хімічних, біологічних чи токсикологічних властивостей є небезпечною для життя та здоров’я людей, тварин, рослин та довкілля.

Низький рівень води - зниження рівнів води нижче проектних позначок водозабірних споруд і навігаційних рівнів на судноплавних водоймах, річках або морях.

Обвал - відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід від схилу чи відкосу гір та їх вільне падіння під дією сил тяжіння.

Об’єкт економіки - підприємство, об’єднання, заклад, організація сфери матеріального виробництва чи невиробничої сфери, будівля чи споруда.

Обледеніння - відкладення льоду на судах та берегових спорудах, за якого можуть створюватись аварійні ситуації чи завдаватись значні матеріальні збитки.

Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань людей - поява екзотичної або особливо небезпечної інфекційної хвороби людей на території країни, від 1 до 3-х випадків на протязі 3-х днів (залежно від хвороби).

Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин - поява екзотичної або особливо небезпечної інфекційної хвороби серед тварин у певній місцевості, господарстві чи пункті, (1випадок) .

Оповіщення щодо надзвичайної ситуації; оповіщення щодо НС - доведення до оперативних органів управління, сил і засобів ЄДС НС та населення сигналів оповіщення та відповідної інформації про надзвичайну ситуацію через систему оповіщення ЄДН НС.

Паводок - фаза водного режиму річки, що може багаторазово повторюватися в різні сезони року, характеризується інтенсивним збільшенням витрат і рівнів води внаслідок дощів чи сніготанення під час відлиг. (ДСТУ 3517)

Пандемія - масове одночасне розповсюдження інфекційної хвороби людей із досить значним рівнем захворюваності на величезній території, яка охоплює цілі регіони.

Панфітотія - масове, поширювання захворювання рослин, що охоплює всю країну, при якому уражено більше 50% їх поверхні.

Посуха; засуха - тривалий період відсутності ефективних опадів у сукупності з високою температурою та низькою вологістю повітря, що призводить до виснаження запасів вологи у грунті, пригнічення та загибелі рослин.

Підтоплення - підвищення рівня грунтових вод і зволоження грунтів, що призводить до порушення господарської діяльності та умов проживання на певній території.

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі. (ДСТУ 2272)

Пожежна охорона - основна частина системи пожежної безпеки, яка об’єднує органи управління, сили і засоби, що їх створено у встановленому порядку задля захисту життя і здоров’я людей, об’єктів економіки та довкілля від надзвичайних ситуацій, спричинених пожежами.

Потенційно небезпечний об’єкт - об’єкт, на якому використовуються, виготовляються. Переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, гідротехнічні і транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об’єкти, що створюють загрозу виникнення НС.

Потенційно небезпечні хімічні речовини та біологічні препарати - хімічні речовини та біологічні препарати природного чи штучного походження, що їх виготовляють на території України чи отримують з за кордону для використання у господарстві і побуті, які негативно впливають на життя та здоров’я людей, тварин і рослин, а також довкілля, у зв’язку з чим ці речовини та препарати обов’язково вносять до державного реєстру потенційно небезпечних хімічних речовин і біологічних препаратів.

Провісник землетрусу - одна з ознак очікуваного або ймовірного землетрусу у вигляді форшоків, деформацій земної поверхні, змінення параметрів геофізичних полів, складу і режиму підземних вод, стану і властивостей речовин, змін у поведінці тварин у зоні його осередку.

Промислова катастрофа - велика промислова аварія, яка спричинила загибель людей, втрату здоров’я людей, руйнування або знищення об’єктів, матеріальних цінностей у значних розмірах, а також завдала великої шкоди довкіллю.

Ранній льодостав - передчасна, незвичайна для конкретної місцевості, поява льоду, заберегів або припаю на судноплавних водоймах, річках та морях.

Радіаційне забруднення - забруднення поверхні землі, атмосфери, води, продуктів харчування, харчової сировини, кормів та різних предметів радіоактивними речовинами у кількості, що перевищує рівень, встановлений стандартами, нормами і правилами радіаційної безпеки.

Рятувальні засоби на морських (річкових) об’єктах - сукупність обладнання, пристроїв і технічних засобів, призначених для рятування під час аварії екіпажів та пасажирів, виведення людей із затонулих підводних і наводних морських (річкових) об’єктів або тих, які зазнали лиха. (Рятувальні засоби поділяють на колективні і індивідуальні.)

Сейсмічні лиха - пружні коливання, які поширюються у земній корі від осередку землетрусу чи вибуху.

Сель - стрімкий потік великої руйнівної сили на басейнах гірських річок, що складається із суміші води та крихких, ламких порід і виникає внаслідок інтенсивних дощів чи танення снігу, а також прориву завалів і морен. (ДСТУ 3517)

Сильний вітер - рух повітря відносно земної поверхні з швидкістю або горизонтальною складовою швидкості понад 25 м/с.

Сильний дощ - дощ з кількістю опадів більше 50 мм на рівнинній території та 30 мм в гірських районах тривалістю менше 12 годин.

Сильна злива - випадіння інтенсивного короткочасного дощу кількістю більше 30 мм за період часу менше 1 години.

Сильний мороз - зниження температури повітря до мінус 300 С і нижче.

Сильне налипання снігу - відкладання мокрого снігу на деревах, проводах, конструкціях діаметром більше 35 мм на висоті 2 м над поверхнею землі.

Сильна ожеледь - шар щільного матового чи прозорого льоду діаметром більше 20 мм, що наростає на дротах та наземних предметах внаслідок замерзання крапель дощу, мряки або туману.

Сильна пилова буря - довготривале перенесення значної кількості пилу та піску сильним вітром з швидкістю більше 15 м/с тривалістю більше 12 годин.

Сильний снігопад - інтенсивне випадання снігу у кількості більше 20 мм за період менше 12 годин (визначається шаром талої води), що призводить до значного погіршення видимості та припинення руху транспорту.

Сильна спека - підвищення температури повітря до плюс 350 С і вище.

Сильний туман - скупчення завислих у приземному шарі атмосфери крапель води чи кристалів льоду тривалістю більше 12 годин, яке обмежує горизонтальну видимість до 100 м.

Сильний тягун - коливання водних мас у закритих або напівзакритих морських акваторіях портів під впливом хвиль зибу та довгоперіодних (0,5-5хв) хвиль, що викликають горизонтальні коливання суден з амплітудою більше 2 м.

Сильне хвилювання - виникнення високих хвиль на акваторіях, під час яких можуть створюватись аварійні ситуації, чи завдаватись значні матеріальні збитки.

Сильна хуртовина; снігова буря, буревій, завірюха - перенесення снігу над поверхнею землі вітром з швидкістю більше 15 м/с і тривалістю більше 12 годин.

Сідання морського (річкового) об’єкта на мілину - навігаційна подія, що трапилася внаслідок непередбаченої зупинки судна, спричиненої доторканням грунту або підводної перепони до днища чи до його частини на глибині, що менша або дорівнює осадці судна.

Смерч - сильний вихор, який опускається з основи купчасто-дощової хмари у вигляді темної вирви чи хобота і має майже вертикальну вісь, невеликий поперечний перетин і дуже низький тиск у центральній його частині. (ДСТУ 3513)

Снігові замети - наметені вітром великі кучугури снігу.

Степова пожежа - пожежа на степовій території, яка виникає природно або викликана штучно.

Торф’яна пожежа - загоряння висушеного торфовища внаслідок природних чинників або викликане штучно.

Стихійне лихо - руйнівне небезпечне чи стихійне природне явище чи процес значного масштабу, внаслідок якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров’ю людей, статися ушкодження або знищення об’єктів економіки та компонентів довкілля.

Транспортна катастрофа - аварія транспорту на мостах, залізничних переїздах, у тунелях, яка спричиняє повну зупинку руху автомобільного транспорту більше ніж на 6 годин, зупинку руху транспорту хоча б однією смугою автомобільної дороги більше ніж на 12 годин або руйнування мостів, тунелів чи шляхопроводів.

Хімічне забруднення - розповсюдження небезпечних хімічних речовин у довкіллі в концентраціях чи кількостях, що створюють загрозу для людей, тварин і рослин та довкілля протягом певного часу.

Хімічно небезпечний об’єкт - об’єкт, де зберігають, переробляють, використовують чи транспортують небезпечні хімічні речовини, у разі аварії на якому чи під час його руйнування можуть загинути або отримати ушкодження хімічно небезпечними речовинами люди, тварини і рослини, статися хімічне забруднення довкілля.

Шквал - короткочасне різке збільшення швидкості вітру, що супроводжується зміною його напрямку. (ДСТУ 3513)

Шторм - тривалий дуже сильний вітер із швидкістю понад 20 м/с, який спричиняє сильне хвилювання моря і руйнування на суші.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка