Список кандидатів (колективів), які висунуті навчальними закладами та науковими установами на здобуття Державної премії України в галузі освітиСкачати 191.58 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір191.58 Kb.
18.04.2011 року у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України відбулося засідання Комітету з Державної премії в галузі освіти. На засіданні Комітету затверджено список кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії України в галузі освіти.

Пропозиції щодо преміювання кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти, просимо надсилати до 15 червня 2011 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України: 03035, м.Київ, вул.Урицького, 36 або на  e-mail: iitzo@ukr.net .
Список

кандидатів (колективів), які висунуті навчальними закладами та науковими установами на здобуття Державної премії України

в галузі освіти

Номінація “Дошкільна і позашкільна освіта”

  1. Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Комплект позашкільних освітньо-виховних програм з напряму “Євроосвіта”


Претенденти:

Гончар Неля Григорівна, директор Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва Дніпропетровської обласної ради.

Афанасьєв Олег Євгенович, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара.

Краснобрижий Володимир Вікторович, завідувач методичного кабінету Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва Дніпропетровської обласної ради.

Паращук Ольга Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва Дніпропетровської обласної ради.

Олефір Леонід Олексійович, заступник начальника головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Овчаренко Наталія Володимирівна, заступник начальника головного управління — начальник управління загальної середньої освіти головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Кількість публікацій щодо питань комплекту позашкільних освітньо-виховних програм з напряму “Євроосвіта” нараховує понад 20 одиниць, результати роботи систематично публікуються у вигляді наукових, науково-популярних, інформаційно-довідкових статей, збірників матеріалів.

Запроваджені комплексні програми “Освіта для сталого розвитку” та “Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджувальної освіти для сталого розвитку”.

У ході реалізації програм створена нормативно-правова база з питань євроінтеграції, розроблено та затверджено заходи щодо впровадження міжнародних стандартів у регіональну систему освіти та її інтеграції до європейського освітнього простору.
2. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інтегрована особистісно орієнтована технологія — технологія наступності між дошкільним навчальним закладом та загальноосвітньою школою першого ступеня
Претенденти:

Якименко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, автор інтегрованої особистісно орієнтованої технології, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського.

Вареник Тетяна Іванівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мільчуцька Алла Петрівна, методист.

Дячук Валентина Іванівна, учитель вищої категорії, учитель-методист. Бахшиєва Людмила Володимирівна учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів № 50 Миколаївської міської ради.

Рясна Наталя Валентинівна, учитель-методист, учитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 28 Миколаївської міської ради.

Янковська Тетяна Іванівна, завідувач Миколаївського дошкільного навчального закладу № 50.

Голян Людмила Павлівна, завідувач Миколаївського дошкільного навчального закладу № 139.

Андрейченко Людмила Несторівна, вихователь-методист, вихователь Миколаївського дошкільного навчального закладу № 132.

Будний Богдан Євгенійович, доктор педагогічних наук, професор, директор, головний редактор видавництва “Навчальна книга — Богдан”, м. Тернопіль.
Уперше запропоновано інтегровану особистісно орієнтовану технологію, що на системному рівні забезпечує оптимальні педагогічні умови для формування цілісного світогляду, життєвої компетентності дошкільників (молодших школярів).

Здійснено практичну апробацію концептуальної моделі формування цілісного світогляду дітей дошкільного (молодшого шкільного) віку, розроблено конкретні методики щодо забезпечення інтегрованої особистісно орієнтованої технології, доповнено практичними напрацюваннями психодіагностичні методики, спрямовані на оцінку рівня сформованості компонентів світогляду у дошкільника (молодшого школяра).

Результати дослідження знайшли своє відображення у п’яти дисертаційних роботах, у матеріалах Всеукраїнських науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів, у 156 наукових працях (статті, методичні посібники).  1. Інститут психології імені Г.С. Костюка (лабораторія психології дошкільника) Національної академії педагогічних наук України

Освітня технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною “Радість розвитку”


Претенденти:

Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Ладивір Світлана Олексіївна, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Карасьова Катерина Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Манилюк Юлія Станіславівна, кандидат психологічних наук, науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Тищук Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувач Центру розвитку дитини “АБВГДейка”, м. Житомир.
Досягненням творчої групи кандидатів є створення наукової школи в галузі дитячої психології та дошкільної освіти, в якій розроблено актуальні для сучасної науки та практики проблеми.

Загальна кількість публікацій, патентів, дисертацій, іншої інформації, що характеризує роботу, складає сім науково-методичних видань, вісім навчально-методичних посібників, п’ять альбомів розвивальних ігор та вправ, два свідоцтва про реєстрацію авторського права, десять захищених дисертацій.
Номінація “Загальна середня освіта”

        1. Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Нова початкова школа

Претенденти:

Савченко О.Я., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Вашуленко М.С., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Бібік Н.М., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Хорошковська О.Н., доктор педагогічних наук, професор, почесний член НАПН України, завідувач лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори Інституту педагогіки НАПН України.

Коваль Н.С., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Бойченко Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, директор Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України.
Розроблено Державний стандарт загальної початкової освіти, типові навчальні програми, підручники і методичний супровід для 4-річної початкової школи з українською мовою навчання та мовами національних меншин. Загальний науковий доробок становить 29 підручників, 12 науково-методичних посібників для вчителів, 11 навчальних посібників для учнів.

Під керівництвом претендентів захищено 22 кандидатських дисертації з теорії навчання, теорії та методики навчання.
  1. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського

Освітня технологія “Довкілля”

Претенденти:

Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Гуз Костянтин Жоржович, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Ільченко Олексій Георгієвич, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Рибалко Ліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Моргун Володимир Федорович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Ляшенко Андрій Хомич, директор Дніпропетровської середньої загальноосвітньої багатопрофільної школи.
Уперше в педагогічній науці розроблена методична система формування цілісності знань про етносоціоприродне технологізоване довкілля людини, яка втілена в практику вітчизняної освіти на п’яти рівнях: Державного стандарту; навчального предмета “Довкілля”; на рівні навчальної діяльності (створена концепція системи підручників та підручники для 1—11 класів, у яких уперше у вітчизняній та зарубіжній навчальній літературі втілений методичний апарат, що обумовлює неперервне (1—11 клас) формування образу світу, безпосередню взаємодію учнів з об’єктами довкілля на уроках серед природи; на рівні результатів навчання розроблена критеріальна система визначення якості освіти).

Кількість підготовлених робіт: шість дисертацій (одна докторська, п’ять кандидатських), десять монографій, десять програм, 24 підручники, 18 навчальних посібників, 243 статті у фахових виданнях.Номінація “Професійно-технічна освіта”
1. Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Феодосійське професійно-технічне будівельне училище”
Створення відкритого регіонального практичного будівельного центру із упровадження новітніх технологій з опоряджувальних професій (штукатур, маляр, лицювальник, плиточник)

Претендент:Комаров Пантелей Іванович, директор Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Феодосійське професійно-технічне будівельне училище”.
Для будівельної галузі підготовлено понад 5000 висококваліфікованих працівників, зміцнена матеріальна база — училище поповнилося навчальним корпусом на 300 місць, їдальнею на 100 місць, відремонтовано й укомплектовано гуртожиток.

Збільшено позабюджетні надходження училища. Тільки за останні п’ять років прибуток училища збільшився у п’ять разів. Додатково відкрито шість навчальних кабінетів, дві майстерні, будівельний центр з новітніх технологій “Хенкель-Баутехнік”.2. Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму
Створення сучасного навчального закладу європейського зразка “Європейська освіта — європейський сервіс”

Претендент:Балущак Ганна Федорівна, директор Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму.
В училищі навчається близько 1100 учнів та студентів та працює 210 працівників, із них 113 педагогічних. За останні п’ять років надано послуг на суму понад 28 млн грн. Створена сучасна потужна матеріальна база, яка кожного року оновлюється з урахуванням упровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій.

Навчальні кабінети, виробничі підрозділи обладнані комп’ютерами, мультимедійною технікою з виходом у мережу Інтернет.

Училище надає населенню такі послуги, як обслуговування урочистих подій, виготовлення кулінарної та кондитерської продукції, обслуговування туристичних та екскурсійних груп, консультативні послуги з питань обслуговування клієнтів. Послугами училища користуються як вітчизняні замовники, так і корпоративні фірми та консульства Польщі, Франції, Нідерландів, Росії, Австрії, Канади.

За остані п’ять років в училищі підготовлено близько 3000 фахівців з ресторанного сервісу та туризму.
Номінація “Вища освіта”1. Житомирський національний агроекологічний університет політики та продовольства України Міністерства аграрної політики та продовольства України
Цикл науково-навчальних програм “Реалізація принципу науковості освітньої діяльності у вищій школі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання

(на прикладі навчальної дисципліни “Аграрна політика”)”


Претендент:

Скидан Олег Васильович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем Житомирського національного агроекологічного університету політики та продовольства України Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Цикл праць включає 103 наукових праць, з яких три монографії, 60 праць у наукових фахових виданнях, 16 — у міжнародній реферативній базі, у зарубіжних виданнях.

Результати досліджень отримали 38 позитивних відгуків, у т. ч. 11 із-за кордону; використані при розробці проектів Закону України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року”, державних цільових програм України та програм соціально-економічного розвитку Житомирської області.


2. Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет” (м. Дніпропетровськ)
Розроблення, впровадження та науково-методичний супровід системи ступеневої інженерної освіти в умовах трансформації економіки України

Претенденти:Загородній Анатолій Григорович, кандидат економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету “Львівська політехніка”.

Костробій Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”.

Кравець Валерій Олексійович, кандидат технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Лозинський Орест Юліанович, доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового Інституту енергетики та систем керування Національного університету “Львівська політехніка”.

Павлиш Володимир Андрійович, кандидат технічних наук, професор, перший проректор Національного університету “Львівська політехніка”.

Пілов Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, перший проректор Національного гірничого університету.

Салов Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, директор науково-методичного центру Національного гірничого університету.

Сокол Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Степко Михайло Филимонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, перший заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
Обґрунтована та удосконалена науково-методична база для модернізації змісту та проектування вищої інженерної освіти, технологій навчання, інформаційно-методичного забезпечення ступеневої інженерної освіти, управління навчально-методичною діяльністю в умовах трансформації економіки України.

За результатами роботи авторами опубліковано понад 200 наукових праць, у тому числі 38 монографій, підручників та навчальних посібників. Новації в роботі обговорені на вітчизняних (75 доповідей) форумах та конференціях і на міжнародних (27 доповідей).


3. Дніпропетровський університет економіки та права

імені Альфреда Нобеля
Розробка методів та моделей реалізації стратегій розвитку вищих навчальних закладів
Претенденти:

Холод Борис Іванович, доктор економічних наук, професор, ректор Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля;

Тараненко Юрій Карлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля;

Різун Ніна Олегівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля;

Дашевська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, начальник наукового відділу, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.
Уперше запропоновано діагностику життєвого циклу вищого навчального закладу з метою вибору та обґрунтування стратегії розвитку ВНЗ, розроблено теоретико-методологічний підхід до такого аналізу.

За матеріалами наукових досліджень опубліковано 26 наукових праць у тому числі в дев’яти спеціалізованих виданнях ВАК України, підготовлено 17 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Результати наукової роботи пройшли апробацію, отримано два патенти на корисні моделі та два деклараційних патенти; надано заявки на отримання двох патентів на корисні моделі та отримано два акти впровадження.

4. Севастопольський національний технічний університет
Цикл робіт Інституту сучасних технологій та інновацій у системі багатопрофільної підготовки інженерних кадрів
Претенденти:

Пашков Євген Валентинович, ректор Севастопольського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Осинський Юрій Олександрович, директор ДП “Фесто-Україна”, доцент Севастопольського національного технічного університету.

Крамар Вадим Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи Севастопольського національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент.

Лук’янчук Олександр Григорович, перший проректор Севастопольського національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент.

Фалалеєв Андрій Павлович, проректор з наукової роботи Севастопольського національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент.
У цикл праць включено дев’ять навчальних посібників, що видані з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, вісім наукових статей у матеріалах міжнародних та вітчизняних конференцій.

Створені інтегровані навчальні системи і комплексна матеріальна та методична база для вивчення студентами інноваційних матеріалозберігаючих і енергозберігаючих технологій, на яких були проведені актуальні наукові дослідження з біомеханіки, робототехніки, механотроніки і нетрадиційної енергетики.5. Харківський національний університет радіоелектроніки
Розробка сучасної програмно-апаратної мікропроцесорної техніки та її впровадження в інформаційно-телекомунікаційну технологію дистанційної освіти
Претенденти:

Бондаренко Михайло Федорович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки.

Семенець Валерій Васильович, доктор технічних наук, професор, перший проректор Харківського національного університету радіоелектроніки.

Крук Олег Ярославович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.

Ілюнін Олег Олегович, провідний інженер-консультант з АСУТП
АТ “Співдружність-Т”, пошукач наукового ступеня Харківського національного університету радіоелектроніки.

Аврунін Олег Григорович, кандидат технічних наук, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки.

Семенець Руслан Валерійович, інженер Харківського національного університету радіоелектроніки, менеджер ЗАТ “НДІ лазерних технологій”.
Створено комплекс лабораторного обладнання, який містить мікроконтролерний макет, макети для дослідження програмувальних логічних інтегральних схем, високошвидкісних 32-розрядних мікроконтролерів, методів цифрової обробки сигналів та лабораторний вимірювальний комплекс.

Комплекс лабораторного обладнання дозволяє досліджувати мікропроцесорні системи управління різної функціональної складності.

Розроблена концепція проведення дистанційного лабораторного практикуму для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

За матеріалами роботи опубліковано понад 30 наукових праць, захищена кандидатська дисертація, отримано 11 патентів на винаходи.

Система використовується в навчальному процесі з підготовки фахівців за 14 напрямами.
6. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-методичний комплект з педагогіки
Претенденти:

Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Омельяненко Віталій Лукич, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Вовк Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Навчально-методичний комплект складається із книг “Вступ до університетський студій”, “Педагогіка. Підручник”, “Педагогіка. Завдання і ситуації: практикум”, “Педагогіка: хрестоматія”, “Народна педагогіка: світовий досвід”, “Педагогіка у запитаннях і відповідях”, “Теорія і методика виховання”, “Педагогіка родинного виховання”, “Педагогіка вищої школи”, “Педагогічна мудрість віків”.

Навчально-методичний комплект з педагогіки призначений для підготовки вчителів і може використовуватися у навчальному процесі як студентами, так і викладачами педагогічних дисциплін.

Посібники і підручники, що включені до навчально-методичного комплексу, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у вищих навчальних закладах.

Авторська праця пройшла апробацію і отримала схвальну оцінку вітчизняних та зарубіжних фахівців. За результатами роботи захищено чотири докторських і 33 кандидатських дисертації, опубліковано близько 300 статей.


7. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Розвиток поколінь конкурентоспроможного кадрового потенціалу Чорноморського регіону, орієнтованого на відродження національної свідомості, творчої інтелігенції та інтеграцію у європейський світовий простір
Претенденти:

Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Мещанінов Олександр Павлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Ємельянов Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Норд Ганна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту післядипломної освіти Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
Розроблено теоретичні основи сталого розвитку регіональної системи університетської освіти, створено 600 робочих місць для викладачів, співробітників, 4500 навчальних місць та розширено напрями підготовки фахівців, брак яких відчувався в регіоні.

Навчання в університеті здійснюється двома мовами: державною та міжнародною англійською.

За результатами рейтингу “Mon-200 Україна” університет посів 40-ве місце серед 200 кращих навчальних закладів України.

В університеті створено вісім факультетів, три інститути, 29 кафедр, ліцензовано 17 спеціальностей.

Матеріально-технічна база: 11 навчальних корпусів, 12 комп’ютерних класів, два спортивних зали, два тренажерних зали, три читальних зали з книгофондом 200 тис. томів, гуртожитки, їдальні. Науково-педагогічний колектив налічує 39 докторів наук, 111 кандидатів наук. В університеті підготовлено та видано чотири монографії, дев’ять навчально-методичних посібників, захищено дві дисертації, опубліковано понад 80 наукових статей, у т. ч. в закордонних наукових виданнях.
8. Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет” (ДонНТУ)


Створення, науково-методичне обґрунтування та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання, що забезпечують значний внесок у розвиток інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий простір
Претенденти :

Мінаєв Олександр Анатолійович, ректор ДонНТУ, професор, доктор технічних наук.

Калашніков Віктор Іванович, завідувач кафедри систем програмного управління і мехатроніки ДонНТУ, декан Німецького технічного факультету з 1992 по 2010 р.

Троянський Олександр Анатолійович, перший проректор ДонНТУ, професор, доктор технічних наук.

Паліс Франк, професор Магдебурзького університету (Німеччина).

Навка Ілля Павлович, проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту міжнародного співробітництва ДонНТУ.

Клягін Геннадій Сергійович, професор кафедри руднотермічних процесів та маловідходних технологій, декан Французького технічного факультету ДонНТУ.

Макєєв Олександр Юрійович, професор кафедри управління виробництвом, декан Польського технічного факультету ДонНТУ.
Уперше серед вищих технічних навчальних закладів України створена система мовної підготовки студентів, за якою студенти за фахом навчаються іноземною мовою, здійснюється включене навчання або виробнича практика за кордоном, видаються подвійні дипломи — ДонНТУ та закордонного вищого навчального закладу.

Робота базується на створенні та функціонуванні спеціальних мовно-технічних факультетів, на яких навчання здійснюється відповідною іноземною мовою: німецькою, французькою, англійською, польською. На сьогодні на таких факультетах навчаються 764 бакалаври, 163 магістранти за 18 напрямами підготовки.

Набутий університетом досвід фахової мовної підготовки студентів впроваджено в освітньою діяльність Київського, Одеського, Харківського технічних університетів, Івано-Франківського технічного університету нафти і газу.

Діяльність зазначених факультетів сприяла розвитку міжнародного співробітництва. В цілому кількість угод з іноземними університетами виросла з 10 у 1992 р. до 71 у 2010.Номінація “Наукові досягнення в галузі освіти”1. Національний університет “Львівська політехніка”

Комплекс освітніх інформаційних технологій подання, запам’ятовування та опрацювання надвеликих обсягів інформації в процесі навчання


Претенденти:

Нікольський Юрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”.

Пасічник Володимир Володимирович, доктор технічних наук, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”.

Слюсарчук Андрій Тихонович, доктор медичних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”.

Червоний Олександр Петрович, молодший науковий співробітник кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”.
Розроблено і впроваджено комплексні методики та програмно-алгоритмічні системи, в яких реалізовано результати наукових досліджень.

Результати досліджень відображено в п’яти монографіях, п’яти навчальних посібниках і підручниках, що видані з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, у більш ніж 300 наукових статтях. За тематикою наукових досліджень захищено шість докторських та 20 кандидатських дисертацій.


2. Приватний вищий навчальний заклад “Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
Історія освіти Харківщини в обличчях
Претенденти:

Астахова Валентина Іларіонівна, доктор історичних наук, професор, ректор Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”.

Астахова Катерина Вікторівна, доктор історичних наук, професор, перший проректор Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”.

Кравченко Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства ХДУ ім. В.Н. Каразіна.

Гайков Анатолій Опанасович, кандидат історичних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”.
Результатом пошуково-дослідної роботи стало видання комплексу праць, до яких увійшли монографії та нариси з історії освіти Харківщини. Наукова значимість комплексу полягає у вивченні, узагальненні та оприлюдненні досвіду творчої, новаторської діяльності викладачів у Харківському регіоні.

Цикл робіт впроваджується в практику шляхом застосування у навчальних курсах “Харківщинознавство” та “Університетська освіта”, у спецкурсах з історії освіти. Матеріали циклу використовуються у музеях історії навчальних закладів міста та регіону.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка