Стан виховної роботи Жовтянської школи щодо профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму серед молодіДата конвертації05.03.2016
Розмір98.8 Kb.
Стан виховної роботи Жовтянської школи щодо профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму серед молоді.

Одним із аспектів виховної діяльності школи є профілактична робота щодо попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми, профілактики паління, наркоманії та алкоголізму. З цією метою складений комплексний план координації зусиль виховної дії. В школі працює Комісія з питань профілактики правопорушень, яка розглядає питання порушення внутрішкільного розпорядку, факти пропуску занять без поважних причин, координує роботу психолога, щодо консультаційної допомоги дітям та сім’ям, рада профілактики правопорушень, соціальний педагог, психолог, громадський інспектор з охорони дитинства, класні керівники та класоводи.

У співпраці із ЗДВР, класними керівниками та психологом школи відвідувались всі сім´ї учнів школи на початку року. Неодноразово відвідувались сім’я дитини позбавленої батьківського піклування (Прокопець В.), сім´ї, що потребують додаткової педагогічної уваги( Воронкова О.П., Шарапова М..), з метою обстеження житлово-побутових умов. За результатами обстежень умов проживання цих дітей були складені акти..

Створено банки даних дітей, позбавлених батьківського піклування (Прокопець В), схильних до правопорушень (в цьому році таких дітей не має), дітей, які проживають в сім’ях, які потребують додаткової педагогічної уваги (2, в них дітей 10/2) та дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку(в цьому році таких дітей не має).

Протягом року соціальним педагогом здійснюється контроль за станом відвідування учнями школи.

З метою запобігання шкідливих звичок та формування здорового способу життя соціальним педагогом, класними керівниками, психологом, вчителями біології, ОБЖД, радою учнівського самоврядування проводиться просвітницька робота з учнями та батьківською громадськістю.

В школі склалась своєрідна система профілактичної роботи (первинна профілактика):


  • контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться класними керівниками у журналах, а також соціальним педагогом, до кінця першого уроку знають причину відсутності учнів);

  • проводяться по класах цикли бесід, зустрічі з працівниками районних служб та дільничним міліціонером, соціальним педагогом організовано перегляд фільмів, відео роликів, презентацій на правову тематику, профілактику злочинності, наркоманії, алкоголізму.

  • Здійснюється просвітницька робота бібліотекарем школи, для проведення виховних заходів, формування читацьких інтересів учнів обладнуються виставкові експозиції з питань формування правових орієнтирів серед молоді.

  • Розглянуто питання на засіданні МО класних керівників з питання роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, щоквартально здійснюється системний аналіз стану профілактичної роботи та правового виховання в школі,

  • Проводиться Рейди «Урок» для перевірки стану виконання вимог закону України «Про освіту» та контролювання дозвілля учнів у вечірній час.

  • Здійснення анкетування учнів з обізнаності щодо профілактики злочинності, наркоманії, здорового образу життя, тощо.

Вторинна профілактика.

  • в школі працює рада профілактики яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час, та позаурочний час, на розгляд ради виносяться питання, пов’язані з цими проблемами;

- учні школи охоплені заняттями в гуртках "Захисник Вітчизни", "Юний еколог", хореографічному, студії ”Юний художник”, «Шахи»

  • учні по класах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

  • ведеться постійна індивідуальна робота з учнями (класними керівниками, соціальним педагогом, психологом, заступниками директора школи).

Важливе місце в системі правової освіти школи відводиться роботі з батьками. Питання з правової тематики, і зокрема "Профілактика шкідливих звичок школярів у сім'ї", "Сімейні свята без спиртного - міра чи реальність", "Закон про спокійну старість" і інші виносились на розгляд батьківських класних зборів. Обговорювались питання засвоєння моральних цінностей і ідеалів, норм взаємин між людьми.

Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення поведінки обговорюються на засіданнях батьківських комітетів, зборах, загально батьківських конференціях.


Якщо говорити про проведені в школі заходи протягом І кварталу 2013 року то можна представити у вигляді таблиць( данні із квартального звіту з виховної роботи школи перед відділом освіти, молоді та спорту):

Проведення профілактичних заходів щодо запобігання тютюнопаління серед учнівської молоді

п/п


Найменування заходу

Клас

Відповідальні

1

Виховна година „ Пасивний курій - теж курій”

1-2

Бутова І.А.

Сєрік В.Ф.2

Перегляд презентації „ Міфи про тютюнопаління ”

3

Лутцева Н.А.

3

Вихована година „Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на здоров’я”

4

Струк Н.М.

4

Вікторина «Що я знаю про шкідливі звички»

1-4

Юркова О.О.

5

Виховна година „ Ще раз про паління”

6

Роменська Л.О

6

Перегляд комп’ютерної презентації „Паління – одна із шкідливих звичок”

5

Тодорова І.М.

7

Бесіда „ Шкідливі наслідки тютюнопаління ”

8

Сушко А.М.

8

Бесіда за участю медичної сестри „ Вплив тютюну та алкоголю на здоров'я людини”

9-10

Гаврюшенко В.П.

Олейникова Л.В.9

Перегляд відеоролику „ Про наслідки тютюнопаління серед молоді”

7

Мамушева С.А.

10

Перегляд відео-лекції „Алкоголь. Тютюн. Наркоманія”

5-10

Юркова О.О.

11

Випуск шкільної газети ”За здоровий спосіб життя”

Прес

центр


Струк Н.М.

12

Перегляд презентації «Твоє здоров’я та паління» та проведення тестування учнів

« Твоє здоров’я та паління»5-10

Юркова О.О.

Заходи щодо профілактики наркоманії

п/п


Найменування

Клас

Відповідальний

1

Профілактична бесіда «Ми за здоровий спосіб життя»,

1-4

Лутцева Н.А.,

Струк Н.М.,

Сєрік В.Ф.,

Бутова І.А.2

Вікторина «Що я знаю про шкідливі звички»

1-4

Юркова О.О.

3

Бесіда «Наркотикам – ні»


6

Роменська Л.О.

4

Вихована година „Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на здоров’я”

4

Струк Н.М.

5

Перегляд відео-лекції „Алкоголь. Тютюн. Наркоманія”

5-10

Юркова О.О.

6

Випуск шкільної газети ”За здоровий спосіб життя”
Струк Н.М.

7

Класна година „ Крок у безодню ”9-10

Гаврюшенко В.П. Олейникова Л.В.8

Класна година „ Имя беды – наркомания ”


5

Тодорова І.М.


9

Круглий стіл «Молодь і проблема вживання наркотиків». Перегляд фільму „Правда про наркотики”

8-10

Юркова О.О.,

Струк Н.М.10

Перегляд фільмів „Мир без наркотиків. Подолання”, „Наркотики”, „Про шкоду наркотиків”, „Наркоманія”

1-10

Юркова О.О., соц. педагог

11

Перегляд презентації з профілактики наркоманії

7


Мамушева С.А.

12

Перегляд відео-лекції „Алкогольний та наркотичний терор проти Святої Русі”

5-10

Юркова О.О., соц.педагог

13

Зустріч з медичною сестрою. Бесіда „Молодь і проблема вживання наркотиків”

5-10

Кл.керівники,

Юркова О.О.
14

Анкетування «Вивчення характеру відношення підлітків до наркоманії»


1-10

Юркова О.О., соц. педагог

15

Тестування «Твоє здоров’я та наркотики»

8-10

Юркова О.О., соц. педагог

16

Анкетування на тему «Наркотики – це хвороба»

9

Фоменко О.О., фахівець із соціальної роботи РУСССДМ


Заходи щодо реалізації комплексної програми

профілактики правопорушень за І квартал 2013 року

п/п


Найменування проведеного заходу

Відповідальний

1

Здійснення анкетування учнів з обізнаності щодо профілактики злочинності

Юркова О.О., соц. педагог,

2

Здійснюється кожного дня контроль за відвідуванням учнями школи.

Юркова О.О., класоводи, кл. керівники

3

Організація перегляду фільмів, відео роликів, презентацій на правову тематику, профілактику злочинності

Юркова О.О., соц. педагог

4

Щоденно здійснюється прийом та відправка додому після занять учнів черговим вчителем.

Юркова О.О., соц. педагог

5

Забезпечено контроль за дотриманням Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» щодо реалізації прав громадян на освіту

Струк Н.М., педагог-організатор

6

Здійснюється системний аналіз стану профілактичної роботи та правового виховання в школі.

Юркова О.О., соц. педагог,

Крот К.О.., практичний психолог7

Проводиться загальнодержавна операція Рейд «Урок» для перевірки стану виконання вимог закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю загальної освіти

Юркова О.О., керівник МО класних керівників.

Рада профілактики8

Розглянуто питання на засіданні МО класних керівників з питання роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх

Юркова О.О., керівник МО

9

Виставка на правову тематику в шкільний бібліотеці

Незнайко Т.О., шкільний бібліотекар

10

Проводилися тематичні класні години з профілактики правопорушень та злочинності

класні керівники

11

Проводилися зустрічі з працівниками районних служб та дільничним міліціонером за темами:

«Як не стати жертвою злочину», «О недопущении совершения правонарушений», «Як не стати жертвою насильства», «Про роботу по вихованню дітей»Юркова О.О.

Галючик Є.М., дільничний міліціонер,Фоменко О.О., фахівець із соціальної роботи РЦСССДМ


Система правовиховної роботи, яка склалась у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні школярів досягнуто. Учнями школи за останні п’ять років не скоєно жодного злочину чи грубого правопорушення. Станом на сьогоднішній день в школі немає учнів, які перебували б на внутрішкільному обліку, обліку у ССД та у ВКМСД, немає учнів, схильних до вживання алкоголю та наркотиків, учнів з девіантною поведінкою.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка