Стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області Інформаційно-методичні матеріалиСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області


Інформаційно-методичні матеріали

Кіровоград

2

008


Стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області: Інформаційно-методичні матеріали.Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 52 с.
У виданні містяться узагальнені інформаційно-методичні матеріали про стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області.
Для підготовки інформаційно-методичних матеріалів використовувались:

 • матеріали фронтальних та тематичних вивчень стану викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах області;

 • результати проведення державної підсумкової атестації з математики;

 • основні результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики загальноосвітніх навчальних закладів області за 2007, 2008 роки (матеріали Українського центру оцінювання якості освіти);

 • результати моніторингу якості знань учнів з математики у 9 класах загальноосвітніх шкіл області;

 • підсумки проведення обласних олімпіад з математики та участь учнів шкіл області у Всеукраїнських олімпіадах, турнірах і конкурсах.


Матеріали підготовлені завідуючою НМК математики Л.А.Ткаченко.

© КОІППО, 2008
ЗМІСТ
І. Вступ……………………………………………………………………….…... 4

ІІ. Нормативні документи, які регламентують викладання математики….… 4

ІІІ. Якісний склад учителів………………………………………….………….. 6

ІV. Підвищення кваліфікації…………………………………………….….…... 8

V. Робота районних (міських) методичних служб……………………..……… 12

VI. Ведення шкільної документації………………………………………..……. 13

VII. Моніторинг якості математичної освіти………………………………..….. 15

VIII. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчальної

діяльності учнів – важлива умова забезпечення рівного

доступу до якісної освіти………………………………………………………… 20

IX. Профільне навчання……………………….……………………………….. 35

X. Робота з обдарованими дітьми…………………………………………..….. 37

XI. Математичні конкурси «Кенгуру» та «Золотий ключик»………….…..… 42

XII. Апробація навчальної літератури та сучасних технічних засобів….….. 43

XIII. Конкурс «Учитель року»………………………………………….….…… 45

XIV. Програмні педагогічні засоби…………………………………….……… 46

XV. Іntel ®. Навчання для майбутнього,

Microsoft «Партнерство у навчанні»………………………………………….. 49Щоб бути гарним викладачем,треба любити те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш.

В.Ключевський


I. Вступ
Сучасна математика є важливим джерелом знань про навколишній світ, основою науково-технічного прогресу, економічного зростання і разом з тим – одним із найважливіших компонентів людської культури (духовної та моральної). Цим визначається освітнє та виховне значення математики як обов’язкового навчального предмета.

Вирішальним для системи шкільної освіти є формуючий вплив предмета на особистість школяра. Правильне уявлення про природу математики, сутність і походження математичних абстракцій, співвідношення реального та ідеального, про особливості відображення математичних явищ і процесів реального світу, розуміння проблем існування, безмежності та істинності в математиці сприяють формуванню наукової картини світу й сучасного світогляду.

Зміст навчального матеріалу в системі шкільної освіти забезпечує інтенсивне навчання та самонавчання учнів, перенесення акцентів зі збільшення обсягу інформації, призначеної для засвоєння учнями, на вироблення вмінь їх використовувати для досягнення певних цілей, тобто на інтелектуальний розвиток учня.

Математика як один із опорних предметів загальноосвітньої школи забезпечує вивчення інших дисциплін, насамперед, предметів природничо-математичного циклу.II. Нормативні документи, які регламентують викладання математики
Викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах області здійснюється відповідно до нормативних документів:


 • Закон України «Про загальну середню освіту».

 • Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа).

 • Концепція профільного навчання у старшій школі.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Математика»).

 • Концепція математичної освіти.

 • Наказ МОН «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік» від 18.02.2008 р. №1/9-83.

 • Інструктивно-методичний лист про вивчення математики у 2008-2009 навчальному році (www.mon.gov.ua).

 • «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджене наказом МОН України від 18.02.2008 р. №94 та зареєстроване у Мін’юсті України від 10.02.2008 р. №151/14842.

 • Наказ МОН від 14.04. 2008 р. №319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

 • Наказ МОН від 05.05.2008 р. №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

 • Наказ МОН від 19.05.2008 р. №431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах».

 • Наказ МОН від 19.05.2008 р. №432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

 • Наказ МОН від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Лист МОН від 29.10.2007 р. №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх закладів.

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. –К.: Видавництво «Перун», 2005 (5-8 класи).

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика – К.: Навчальна книга, 2003. (9-11 класи).

 • Програма для профільних класів. Математика – К.: Навчальна книга, 2003.

 • Програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики (авторський колектив: Буковська О.І., Мерзляк А.Г., Прокопенко Н.С., Нелін Є.П.).

 • Лист МОН від 29.10.07 р. №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість контрольних робіт, передбачених навчальними програмами та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється у: • 5-8-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, що затверджені наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.05.2007 р. №357 (додатки 1-4);

 • 9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02-2004/05 н.р., що затверджені наказом МОН України від 25.04.2001 р. №342 (додатки 3,4);

 • 10-11 (12)-х класах – за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджені наказом МОН України від 20.05.2003 р. №306).

Спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, класи з поглибленим вивченням математики керуються у: • 5-8-х класах – Типовими навчальними планами 12-річної школи, що затверджені наказом МОН від 07.05.2007 р. №357 (додаток 25);

 • 9-11-х класах – Типовими навчальними планами 12-річної школи, що затверджені наказом МОН від 25.04.2001 р. №342 (додаток 7);

 • 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням математики – робочими навчальними планами, що затверджені наказом МОН України від 18.02.2008 р. №99.III. Якісний склад Учителів математики
Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від рівня професійної компетентності вчителя. Якісний склад учителів математики області ілюструє діаграма:


Порівняно з попередніми роками у 2008 р. збільшилась кількість педагогів першої та вищої кваліфікаційних категорій, однак помітно зменшилась кількість молодих спеціалістів.

Якісний склад математиків:


Математику в області викладають 1362 вчителі, з них:

- категорії «спеціаліст» – 215 (16%);

- спеціалістів другої кваліфікаційної категорії – 119 (9%);

- спеціалістів першої кваліфікаційної категорії – 515 (38%);

- спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 513 (37%).

Мають звання «старший вчитель» та «вчитель-методист» (станом на 01.11.2008 року):


«Старший вчитель» – 200 (15%); «вчитель-методист» – 52 (4%).


Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» відзначено 120 учителів, що становить 9% від загальної кількості.

П’ять учителів отримали почесне звання «Заслужений вчитель України»:Шмат Марія Іванівна – гімназія №9 Кіровоградської міської ради;

Хоменко Володимир Іванович – Компаніївська ЗШ I-III ступенів;

Руденко Валентина Олександрівна – Мар’янівська ЗШ I-III ступенів Маловисківської районної ради;

Валько Любов Пантеліївна – Аджамська ЗШ I-III ступенів Кіровоградської райдержадміністрації;

Зеленяк Олег Петрович – навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради.

Вивчаючи стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, аналізувалась робота Голованівського, Олександрійського, Добровеличків-ського, Маловисківського, Долинського, Олександрівського, Гайворонського, Устинівського районних методичних кабінетів та Кіровоградського, Олександрійського, Світловодського міських методичних кабінетів, що становить 45% від загальної кількості, а також опрацьовано аналітичні довідки (100%) районних (міських) відділів освіти.

Аналіз інноваційної діяльності вчителів показує, що в області впроваджуються технології, серед яких можна виділити: особистісно-діяльнісне навчання (В.В.Ретунська, ЗШ I-III ступенів №16, м. Кіровоград; Л.Г.Здохлій, Лозуватська ЗШ I-III ступенів, Компаніївський район; Н.І.Мурашкіна, Устинівська ЗШ I-II ступенів, Устинівський район); розвиток критичного мислення (Л.І.Халізова, ліцей інформаційних технологій, м. Олександрія; І.Є.Шверненко, гімназія №9, м. Кіровоград); лекційно-практична система О.О.Хмури (В.Ф.Донець «НВО ліцей –школа –дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П», м. Кіровоград; М.П.Медведчук, Голованівська ЗШ I-III ступенів ім. Т.Г.Шевченка; Т.В.Матвійчик, Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів №4), інформаційні технології (Г.О.Лазарчук, Н.С.Лісайчук, Володимирівська ЗШ I-III ступенів; Л.С.Швиданенко, Балахівська ЗШ I-III ступенів, Петрівський район; Н.І.Вовненко, Жовтнева ЗШ I-II ступенів, Устинівський район; Н.О.Гришина, Созонівська ЗШ I-III ступенів, Кіровоградський район; С.М.Баглюк, Олександрівська ЗШ I-III ступенів №1). Впроваджують групові форми навчання (Л.М.Криган, Т.Б.Грузін, ЗНЗ №13, м. Олександрія); працюють над формуванням компетентностей учнів (Т.М.Олійник, спеціалізований навчальний заклад №3, м. Долинська) використовують інтерактивні методи навчання (В.С.Жабчіц, Перегонівська ЗШ I-III ступенів, Голованівський район; В.П.Романенко, Новоархангельська ЗШ I-III ступенів №2), міжпредметні зв’язки під час викладання математики та інформатики (О.П.Зеленяк, колегіум, м. Олександрія).

З метою вийти за межі уроку, інтегрувати математику в систему наук у Гайворонському районі для творчо працюючих учителів організовано клуб «Математичний світ», який об’єднав педагогів, небайдужих до своєї професії (керівник – І.А.Мєх, учитель Гайворонської ЗШ I-III ступенів №3.).

Застосовуючи сучасні педагогічні технології, нові форми та методи навчання, вчителі математики формують в учнів математичну компетентність.

IV. Підвищення кваліфікації
Модернізація сучасної школи потребує підвищення рівня професійної компетентності вчителів, активізації творчої педагогічної діяльності. Процесу оцінювання професійної компетентності, ефективності роботи вчителя та встановлення кваліфікаційної категорії передують курси підвищення кваліфікації, які є однією з продуктивних форм професійного становлення педагогів.

За 2004-2008 рр. в інституті підвищили кваліфікацію 1265 вчителів математики, з них 13 – за індивідуальним планом (Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників за індивідуальним планом від 09.01.2007 р.).


Зведена таблиця проходження курсів підвищення кваліфікації:


з/п

Роки

Райони і містаобласті

2004

2005

2006

2007

2008

ПЛАН

ФАКТИЧНО

ПЛАН

ФАКТИЧНО

ПЛАН

ФАКТИЧНО

ПЛАН

ФАКТИЧНО

ПЛАН

ФАКТИЧНОБобринецький

3

3

12

11

7

8

10

11

6

6Вільшанський

9

5

5

6

5

5

3

3

7

7Гайворонський

10

5

13

10

9

9

7

7

8

7Голованівський

-

1

7

7

5

4

5

4

8

8Добровеличківський

9

9

7

6

8

8

11

10

8

10Долинський

6

8

5

5

6

11

8

7

7

7Знам’янський

14

11

10

11

8

8

6

6

7

7Кіровоградський

9

10

9

10

15

21

7

8

11

12Компаніївський

8

8

5

6

5

4

9

6

7

7Маловисківський

10

12

14

14

13

19

14

13

6

6Новгородківський

4

5

9

9

3

3

4

2

-

1Новоархангельський

3

4

9

8

11

11

9

9

6

6Новомиргородський

12

13

9

8

4

6

8

7

8

9Новоукраїнський

11

12

13

14

6

8

8

9

4

4Олександрівський

8

8

10

10

11

15

10

8

8

8Олександрійський

16

11

7

6

10

12

12

12

6

10Онуфріївський

6

6

7

7

9

11

4

4

7

7Петрівський

4

5

8

7

3

4

8

7

7

8Світловодський

2

4

4

4

4

5

7

5

4

2Ульяновський

4

4

11

11

7

7

9

7

2

2Устинівський

1

1

4

4

1

3

4

4

6

6м. Знам’янка

7

5

4

4

5

7

6

6

4

5м. Олександрія

22

23

11

9

13

12

16

17

16

17м. Світловодськ

6

4

8

9

4

4

8

9

7

8м. Кіровоград

34

37

47

47

42

53

40

40

50

50

Статистичні дані про кількість учителів математики, які підвищували кваліфікацію на курсах протягом 2004-2008 років:


з/п


Райони і міста області

Кількість учителів математики (станом. на 1.10.08 р.)

Планували підвищити кваліфікацію

% від кількості працюючих

Кількість учителів, які фактично підвищили кваліфікацію

% від кількості запланованих

% від кількості працюючих

1.

Бобринецький

62

38

61

39

102

63

2.

Вільшанський

31

29

94

26

90

83

3.

Гайворонський

54

47

87

38

81

70

4.

Голованівський

53

25

47

24

96

45

5.

Добровеличківський

64

43

67

43

100

69

6.

Долинський

58

32

55

38

116

65

7.

Знам’янський

54

45

83

43

95

79

8.

Кіровоградський

83

51

61

61

120

73

9.

Компаніївський

40

34

85

31

91

78

10.

Маловисківський

75

57

76

64

112

85

11.

Новгородківський

32

20

63

20

100

63

12.

Новоархангельський

45

38

84

38

100

84

13.

Новомиргородський

52

41

79

43

104

83

14.

Новоукраїнський

73

42

58

47

111

64

15.

Олександрівський

37

47

127

49

105

130

16.

Олександрійський

56

51

91

51

100

91

17.

Онуфріївський

35

33

94

35

106

100

18.

Петрівський

35

30

86

31

103

89

19.

Світловодський

21

21

100

20

95

95

20.

Ульяновський

38

33

87

31

94

81

21.

Устинівський

24

16

67

18

112

76

22.

м. Знам’янка

27

26

96

27

104

100

23.

м. Олександрія

66

78

118

78

100

118

24.

м. Світловодськ

37

33

89

34

103

92

25.

м. Кіровоград

210

213

101

227

106

108

З наведеної таблиці бачимо, що зусилля працівників ОІППО щодо підвищення кваліфікації вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів нівелюються відсутністю прогнозування та планування цієї роботи районними методичними кабінетами (центрами), про що свідчить рівень організації замовлень та формування контингенту слухачів курсів і фактичного виконання замовлень у співвідношенні до наявної кількості вчителів математики.

Відповідально ставляться до проходження курсів підвищення кваліфікації відділи управління освіти Петрівської, Гайворонської, Знам’янської, Кіровоградської, Маловисківської, Новомиргородської, Новоархангельської, Вільшанської, Олександрійської, Олександрівської, Онуфріївської, Устинівської, Ульяновської, Світловодської райдержадміністрацій та міст Кіровограда, Олександрії, Світловодська, Знам'янки.

Згідно з «Освітньо-професійною програмою підготовки педагогічних кадрів з напряму підвищення кваліфікації вчителів математики» та, враховуючи запити, інтереси слухачів, відповідно до їх кваліфікаційної категорії розроблено навчально-тематичні плани і програми курсів. Найбільш презентабельними є такі:

- Сучасні підходи до розв’язування олімпіадних задач: теорія і практика

(вчителі математики, які працюють зі здібними та обдарованими дітьми).

- Сучасний урок математики. Нові підходи до організації роботи учнів на уроці (вчителі математики другої кваліфікаційної категорії).

- Оновлення змісту та методики викладання математики в умовах переходу на 12-річний термін навчання (вчителі, котрі працюють за новими програмами).

За участю Л.С.Голодюк (завідуюча кафедрою теорії і методики середньої освіти) та М.С.Чалої (завідуюча навчально-методичним кабінетом інформатики) розроблено модуль «Інформаційно-комунікаційні технології навчання», для реалізації якого включені питання ознайомлення слухачів з можливостями використання програм Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel на уроках математики та для розробки дидактичних матеріалів.

На всіх курсах розглядаються актуальні питання викладання математики в школі,особливо ті, що викликають труднощі у педагогів. Пропонуються сучасні методики викладання тих чи інших тем, орієнтовані на компетентнісний підхід до учнів. Звертається увага на застосування нетрадиційних форм навчання, формування критичного мислення, науково-методичне забезпечення роботи вчителя зі здібними та обдарованими дітьми. Математикам надається допомога щодо змістового та методичного наповнення викладання предмета у профільних класах. Під час проходження педагогічної практики курсанти відвідують творчі лабораторії вчителів математики загальноосвітніх шкіл I-III ст. №№ 3, 4, 6, 16, гімназій №5, 9, НВК «ЗШ I-III ст. №25, природничо-математичного ліцею», НВК ЗШ I-II ст. №34 економіко-правового ліцею «Сучасник», комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання ліцей –школа – дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» м. Кіровограда.

Слухачам пропонувались лекції з актуальних проблем розвитку математичної освіти та практичні заняття, які допомагають більш ґрунтовно підготуватись до викладання предмета в умовах переходу на 12-річний термін навчання.

Поглибленню фахових знань слухачів сприяють: постійне оновлення змісту курсів із врахуванням новітніх наукових досягнень, урізноманітнення форм і методів навчання, залучення до викладання авторів підручників, співпраця з науковцями Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.


Вчителі області зустрічались із:

 • А.М.Капіносовим (учитель математики Запорізької школи Апостолівського району Дніпропетровської області, кандидат педагогічних наук, автор методики навчання за технологією рівневої диференціації);

 • В.В.Голобородько (кандидат педагогічних наук, один із авторів підручників нового покоління з геометрії);

 • Г.В.Апостоловою (професор Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, автор підручників з геометрії для 7-9 класів).

Поліпшенню якості та результативності роботи вчителів у міжкурсовий період сприяє науково-методичний та інформаційний супровід, що здійснюється КОІППО імені Василя Сухомлинського у співпраці з методистами районних (міських) методичних кабінетів та керівниками шкільних методичних об’єднань. З цією метою вчителі залучаються до участі в обласних науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах тощо.

Незважаючи на певні проблеми, педагоги області успішно працюють над здійсненням навчально-виховних завдань, активно сприяють реалізації «Концепції шкільної математичної освіти», відтворенню і зміцненню інтелектуального потенціалу школярів.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка