Стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області Інформаційно-методичні матеріалиСторінка2/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.09 Mb.
1   2   3   4   5

V. Робота районних (міських) методичних служб
Пріоритетними напрямками в роботі районних (міських) методичних служб, районних та шкільних методичних об’єднань є підготовка вчителів до викладання математики за новими програмами в умовах переходу на 12-річний термін навчання. Аналіз планів роботи РМО свідчить про ступінь вирішення даних питань на рівні районів. Відділами освіти м. Олександрії, м. Кіровограда, Добровеличківського, Маловисківського, Олександрійського районів проводиться певна робота, відповідно до реалізації принципів наступності у вивченні предмета запроваджено нові форми методичної роботи.

Методистами районних (міських) методичних кабінетів проведено моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів 5, 9, 11 класів з математики. Отримані результати узагальнено і доведено до відома колективів закладів освіти, що дало змогу вчителям проаналізувати навчальні досягнення кожного учня й спланувати відповідну корекційну діяльність. Особливо слід відзначити проведену в даному напрямку роботу методичних служб Бобринецького, Новоархангельського, Добровеличківського, Новоукраїнського, Олександрійського, Долинського, Новгородківського, Петрівського районів та м. Олександрії (Н.П.Даниленко, В.І.Дунаєнко, О.А.Калашник, Г.А.Шилова, О.М.Чабан, В.С.Сергієнко, В.М.Шаповалова, Л.М.Іванова, О.С.Чумак).

З метою підтримки творчої праці педагогів, підвищення їх фахової майстерності, популяризації методичних надбань у НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» м. Олександрії (директор С.П.Коваленко) започатковано шкільний конкурс «Краще шкільне методичне об’єднання», переможці якого отримують комплекти науково-методичної літератури.

Варто відзначити, що в більшості планів роботи шкільних методичних об’єднань вчителів природничо-математичного циклу не включено питання переходу на новий зміст математичної освіти. Якщо зазначені питання розглядались, то лише формально.

З метою контролю за якістю навчального процесу відділами управління освіти райдержадміністрацій (міськрад) стан викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах вивчається у визначені планом роботи терміни. Проте аналіз змісту довідок показав, що досить часто рекомендації є формальними, містять загальні фрази, не визначають конкретних проблем та шляхів їх розв’язання.

Викликає занепокоєння стан передплати фахових журналів, газет.

За останнє 10-річчя кількість годин, відведена на вивчення математики, значно скоротилася, а програма майже не зазнала змін. Як результат – не вистачає часу для опрацювання програмового матеріалу.

VI. Ведення шкільної документації
Навчання математики здійснювалось за підручниками, створеними відповідно до Державного стандарту та нових програм, рекомендованих МОН України. На жаль, повністю укомплектовані підручниками лише Гайворонський, Знам’янський, Новоукраїнський, Устинівський райони та м.Світловодськ.
Стан забезпечення підручниками з математики подано у таблиці (статистичні дані у відсотках):


з/п


Район (місто)

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас


Бобринецький

92

92

92

75

92

92

92


Вільшанський

100

100

100

74

100

100

100


Гайворонський

100

100

100

100

100

100

100


Голованівський

88

88

88

60

90

90

90


Добровеличківський

100

100

100

70

100

100

100


Долинський

101

119

119

89

82

50

70


Знам’янський

100

100

100

100

100

100

100


Кіровоградський

100

100

100

70

100

100

100


Компаніївський

100

100

100

100

100

94

98


Маловисківський

89

89

89

89

89

89

89


Новгородківський

100

100

100

75

68

100

100


Новоархангельський

100

100

100

90

100

100

100


Новомиргородський

93

93

93

93

93

93

93


Новоукраїнський

100

100

100

100

100

100

100


Олександрівський

100

100

100

80

100

100

100


Олександрійський

100

100

100

84

100

86

85


Онуфріївський

99

100

99

70

100

100

100


Петрівський

110

110

110

80

95

100

100


Світловодський

98

98

98

98

98

98

98


Ульяновський

70

70

70

60

70

70

70


Устинівський

100

100

100

100

100

100

100


м. Знам’янка

90

90

90

90

90

90

90


м. Олександрія

100

98

99

90

100

98

97м. Світловодськ

100

100

100

100

100

100

100м. Кіровоград

94

94

94

94

94

94

94

Школи області недостатньо забезпечені навчальною літературою, що створює певні труднощі при викладанні математики та впливає на якість знань учнів.

З метою створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за № 24, в області функціонує 320 кабінетів математики, на базі яких проводяться уроки, але переважна більшість з них не відповідає «Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом МОН 20.07.2004 року №601.

При підготовці інформаційно-методичних матеріалів зверталась увага на виконання програм, навчальних планів та дотримання вимог щодо ведення класних журналів учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до наказу МОН від 03.06.2008 року №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Перевірка якості ведення записів у журналах дозволяє зробити висновки, що більшість учителів дотримується вимог пояснювальних записок до програм та інструктивно-методичних листів МОН про викладання математики. Записи в журналах охайні, чітко простежується виконання контрольних робіт, ведення тематичного, семестрового та річного оцінювань. При проведенні поточного оцінювання вчителі дотримуються визначених програмою до кожної теми обов’язкових результатів навчання та враховують рівні досягнень учнів. Бали виставляються в журнал безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. Чітке дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики дає можливість домагатись більш високих результатів з предмета. За таких умов поточне оцінювання відіграє заохочувальну, стимулюючу та діагностичну функції.

Кількість контрольних робіт відповідає програмовим вимогам і рекомендаціям інструктивно-методичних листів МОН про викладання математики. Складання тематичних планів – це прерогатива вчителя. При їх написанні переважна більшість педагогів враховує рівень підготовки учнів конкретного класу, підручники, за якими працюють у навчальному закладі, методику викладання. На жаль, деякі підходять до цього формально, не враховуючи зазначені чинники при складанні власних навчальних планів.


VII. Моніторинг якості математичної освіти
Достатній рівень базової математичної підготовки учнів є важливою умовою математичної освіти. Протягом 2007/2008 н. р. було з’ясовано стан базової математичної підготовки учнів 9 та 11 класів ЗНЗ області на етапах навчання:


 • І етап – оцінювання вчителем по закінченню І семестру;

 • ІІ етап –кінець ІІ семестру (експертні контрольні роботи);

 • ІІІ етап – річне оцінювання;

 • ІV етап – державна підсумкова атестація та ЗНО.

Моніторинговим дослідженням охоплено 7199 дев’ятикласників. За результатами оцінювання після І семестру рівень навченості школярів становить 49%, за результатами експертних контрольних робіт – 46%, за результатами ДПА – 48%.

Аналіз результатів моніторингового дослідження показав, що учні загалом розуміють суть основних математичних законів і закономірностей. На достатньому рівні засвоїли фактологічні знання з математики.

Краще виконали завдання початкового та середнього рівнів. Найбільше правильних відповідей отримано при:


 • знаходженні найменшого цілого числа, що належить доданому числовому проміжку;

 • розв’язуванні рівнянь та систем рівнянь;

 • знаходженні n-го члена арифметичної прогресії;

 • виконанні дій зі степенями;

 • розв’язуванні квадратних рівнянь;

 • скороченні раціональних дробів.

Найбільше труднощів виникло під час:

 • розкладання квадратного тричлена на множники;

 • обчислення значення виразу, представленого добутком, що міститься під знаком квадратного кореня;

 • знаходження області визначення функції.

Школярі допускали помилки при спрощенні алгебраїчного виразу та знаходженні першого члена арифметичної прогресії за відомими різницею п’ятого і другого членів та сумою першого і шостого членів. Лише 20% дітей приступали до виконання завдань, що містять текстову задачу та рівняння з параметром. І лише одиниці змогли продемонструвати вміння розв’язувати завдання даного виду, що свідчить про низький рівень розвитку логічного мислення, обмежене володіння математичною термінологією.

Рівень навчальних досягнень учнів 9 класів на ІІІ етапі навчання:
Рівень навченості учнів 9 класів

за результатами моніторингу (ІІ етап):

Узагальнені результати рівня навченості учнів 9 класів на ІІ етапі

в порівнянні з І етапом (станом на травень 2008 року):


з/п


Райони

і міста областіРівень навченості за I семестр (%)

Кількість учнів, що брали участь у моніторинговому дослідженні

Рівень навченості

Рівень навченості за моніторинговими даними (% )

Початковий

Середній

Достатній

ВисокийБобринецький

48

194

30

73

66

25

50Вільшанський

55

170

24

63

66

17

53Гайворонський

50

477

80

158

146

93

53Голованівський

51

225

35

105

62

23

46Добровеличківський

48

353

88

150

87

28

43Долинський

48

401

46

177

130

48

50Знам’янський

51

94

16

39

26

13

48Кіровоградський

45

165

20

81

49

15

46Компаніївський

51

184

32

61

58

33

52Маловисківський

46

570

98

272

166

34

45Новгородківський

55

95

19

40

28

8

45Новоархангельський

42

248

60

107

74

7

40Новомиргородський

52

271

51

103

94

23

47Новоукраїнський

45

448

60

187

144

57

51Олександрівський

50

246

37

102

71

36

53Онуфріївський

52

203

92

80

25

6

32Олександрійський

48

230

78

129

23

-

32Петрівський

42

187

55

95

34

3

35Світловодський

47

121

23

75

23

-

37Ульяновський

-

251

-

127

81

43

51Устинівський

46

140

26

61

39

14

42м. Знам’янка

56

197

18

82

70

27

56м. Олександрія

44

994

166

460

295

73

45м. Світловодськ

57

239

12

57

99

71

56м. Кіровоград

50

496

59

245

149

43

47

Аналіз діаграм, таблиць ілюструє співвідношення результатів семестрового, річного та моніторингового оцінювання. Значних розбіжностей немає, що свідчить про ступінь об’єктивності оцінювання вчителями.

Більшість дев’ятикласників засвоїли програмовий матеріал на середньому та достатньому рівнях: відповідно 3129 та 2105 учнів, що становить 44% та 29% від загальної кількості. Високий рівень навчальних досягнень продемонстрували 740 учнів (10%). Початковий рівень знань виявило 1225 (17%) учнів.

Викликає занепокоєння значна перевага середнього рівня навченості.

Проведений аналіз визначає напрямки подальшої роботи щодо вдосконалення математичної підготовки учнів, зокрема виявлення залежності базових знань від:


 • кількості годин, виділених на вивчення предмета;

 • професійної майстерності вчителя;

 • підручника, за яким ведеться викладання.

Виходячи з вище зазначеного, вчителям математики, керівникам закладів освіти та методичним працівникам необхідно:

 • вважати пріоритетним особистісно-діяльнісне навчання школярів;

 • домагатися забезпечення наступності у викладанні математики між початковою та основною ланками школи;

 • активніше впроваджувати в навчальний процес сучасні інноваційні технології та існуючі педагогічні програмні засоби з математики;

 • розвивати математичне мислення шляхом удосконалення вмінь розв’язування текстових задач;

 • при вивченні стану викладання предмета не обмежуватися лише відвідуванням уроків, а проводити всебічне дослідження цього питання (зрізи знань, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень, системність і результативність позакласної роботи);

 • створювати належні умови для дітей, які мають математичні здібності, відкриваючи профільні класи, класи з поглибленим вивченням предмета, спецкурси, факультативи тощо.

Узагальнені результати ДПА з алгебри в 9-х класах

(2007/2008 н.р.)
Результати річного оцінювання з алгебри за рівнями навчальних досягнень (у відсотках)

Результати державної підсумкової атестації з геометрії за рівнями навчальних досягнень

(у відсотках)Кількість учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загальноосвітні класи

11781

14

36

34

16

12

35

35

18

Класи з поглибленим вивченням математики

246

11

30

40

19

3

20

49

28Результати державної підсумкової атестації за 12-бальною системою оцінювання (у відсотках)Бали


Кількість учнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Загальноосвітні класи

11781

1

4

7

11

10

13

12

12

12

9

6

3

Класи з поглибленим вивченням математики

246

-

1

3

6

6

11

15

18

13

15

8

4

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка