Структура шкільної історичної освітиСкачати 165.63 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір165.63 Kb.
Денна та заочна форми навчання

Соціально – гуманітарний факультет

Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін

ШКІЛЬНИЙ КУРС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Семінарські заняття

ЗК№1Особливості викладання курсу "Шкільний курс історії України в основній школі

Семінарське заняття №1

Тема: Структура шкільної історичної освіти

План

1 . Становлення структури шкільної історичної освіти в XX ст.

2. Концентричний та лінійний підходи до побудови шкільного курсу історії.

3. Структура шкільної історичної освіти за радянських часів. Шкільна історична освіта в незалежній Україні.

Література:


 1. Аппанович Н.И., Полторак Д.И. Кабинет истории й обществоведения в средней школе. - М., 1982.

 2. . Баханов К.О. Методичний посібник з історії України. 7 клас. Традиції та інновації у навчанні історії в школі. - К., 2000.

 3. Баханов К.О. Сучасна шкільна Історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. - Донецьк, 2005.

Семінарське заняття №2

Тема: Шкільний курс „Вступ до історії України. 5 клас "

Мета: визначити основні змістовні лінії курсу, особливості методики, що ґрунтується на специфіці пізнавальних можливостей учнівПлан

1 . Пізнавальні можливості учнів 5 класу

2. Мета і завдання курсу „Вступ до історії України. 5 клас"

3. Змістовні лінії курсу.

4. Формування понять під час вивчення курсу.

5. Формування умінь і навичок учнів.

6. Загальні особливості методики.

Реферати:


 1. Формування понять „історія”, „історичне джерело” під час вивчення курсу.

 2. Формування уявлень про історичний час і простір.

Питання для самостійної роботи:

 1. Характеристика навчально-методичного комплексу шкільного курсу „Вступ до історії України. 5 клас”.

Література:

 1. Власов В.С., Данилевська О.М. Вступ до історії України: Підручник для 5 класу. – К.: Генеза, 2001.

 2. Мисан В.О. Оповідання з історії України: Підручник для 5 класу. – К.: Генеза, 1997.

 3. Мисан В.О. Робочий зошит з історії України учня 5 класу. – К.: Генеза, 1997.

 4. Гриценко І.С., Карабанов М.М., Лотоцький А.Л. Гомін віків. Навчальний посібник з історії України для 5 кл. – К.: Проза, 1994.

Кучерук О.С. Оповідання з історії України: Про. підручник для 5 класу. – К.: Освіта,

Семінарське заняття №3Тема: Шкільний курс „Історія України. 7-8 клас"

Мета: визначити основні змістовні лінії курсів, особливості методики, що ґрунтується на специфіці пізнавальних можливостей учнів та змістовному компоненті курсівПлан

 1. Мета і завдання курсу „Історія України. 8 клас''. „Історія України. 7 клас.

2. Змістовні лінії курсів.

3. Формування понять під час вивчення курсів.

4. Формування умінь і навичок учнів.

5. Загальні особливості методики.Практичне завдання:
  1. Розробити схему-портрет для однієї з тем з курсу „Історія України. 7 клас”

  2. Розробити схему-портрет для однієї з тем з курсу „Історія України. 8 клас”


  3. Розробити пам’ятку для характеристики діяльності історичної особи.

  4. Розробити методику формування понять „національно-визвольна війна”, „Гетьманщина”, „республіка”.

Реферати:

 1. Театралізовані ігри на уроках історії у 7 класі.

 2. Лабораторно-практичні роботи на уроках з історії України у 7 класі.

 3. Дискусії на уроках з історії України у 7 класі.

 4. Розвиток мислення в учнів 8 класу на уроках з історії України.

Питання для самостійної роботи:

 1. Особливості тестових завдань з історії України для учнів 7 класу.

 2. Робота з матеріалами підручника для 7 класу.

 3. Характеристика видатних осіб української історії.

 4. Характеристика історичних явищ ХVІ – ХVІІІ ст.


Література:

 1. Баханов К.О. Методичний посібник з історії України. 7 клас. Традиції та інновації у навчанні історії в школі. – К., 2001.

 2. Баханов К.О. Історія України з найдавніших часів до ХVІ ст. Робочий зошит учня 7 класу. – К.:Абрис, 1998.

 3. Власов В.С. Історія України. Підручник для 7 кл. – К.: Генеза, 2003.

 4. Власов В.С. Історія України. Підручник для 8 кл. – К.: Генеза, 2002.

 5. Власов В.С. Історія України. 8 кл. Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів – К.: А.С.К., 2001.

 6. Вєнцева Н. О. Дискусійні методи на уроках історії України:.7-8 класи. – Х.: «Основа», 2007.

 7. Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України. Підручник для 7 кл. – К.: Генеза, 2003.

 8. Сергієнко Г.Я., Смолій В.А. Історія України. Підручник для 7 кл. – К.: Освіта, 1995.

 9. Трубчанінов С.В., Винокур І.С. Історія України. Підручник для 7 кл. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 1997.

 10. Коляда І.А., Крилач К.І., Юренко С.П. Історія України. Підручник для 7 кл. – К.: Генеза, 1998.

 11. Ладиченко Т.В., Свідерська В.В., Свідерський Ю.Ю. Історія України. 7 кл. Україна в період середньовіччя. – Тернопіль, 1998.

 12. Швидько Г.К. Історія України ХVІ-ХVІІІ ст. Підручник для 8 кл. – К.: Генеза, 2002.

ЗК№2Особливості викладання курсу "Шкільний курс історії України " в старшій школі

Семінарське заняття №4Тема: Шкільний курс „Історія України. 9 клас"

Мета: визначити основні змістовні лінії курсу, особливості методики, що ґрунтується на специфіці пізнавальних можливостей учнів.

План

1 . Мета і завдання курсу „Історія України. 9 клас"2. Змістовні лінії курсу.

3. Формування понять під час вивчення курсу.

4. Формування умінь і навичок учиш.

5. Загальні особливості методики.Практичне завдання:

  1. Розробити 2-3 завдання спрямованих на розвиток картографічних умінь учнів дев’ятого класу.

  2. Розробити 2-3 завдання спрямованих на розвиток хронологічних умінь учнів дев’ятого класу.

Реферати:

 1. Нестандартні уроки у вивченні окремих тем історії України

 2. Робота з історичною термінологією на уроках історії України

 3. Розв’язання проблемних завдань.

Питання для самостійної роботи:

 1. Формування картографічних вмінь на уроках історії.

 2. Структурно-функціональний аналіз навчального матеріалу.

Література:

 1. Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.: Підручник для 9 кл. – Запоріжжя: Просвіта, 2001.

 2. Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ – початок ХХ ст.): Підручник для 9 кл. – К.: Генеза, 1996.

 3. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.: Посібник для 9 кл. – К.: Генеза, 2003.

Семінарське заняття №5

Тема:Шкільний курс „Історія України 10 -1 1 клас"

Мета: визначити основні змістовні лінії курсів, особливості методики, що ґрунтується на специфіці пізнавальних можливостей учнівПлан

1. Пізнавальні можливості учнів 10-11 касу.

2. Мета і завдання курсу „Історія України. 10 клас", „Історія України. 11 клас"

3. Змістовні лінії курсів

4. Формування понять під час вивчення курсів.

5. Формування умінь і навичок учнів.

6. Загальні особливості методики.

Практичне завдання:

 1. Розробити нетрадиційний урок для однієї з тем з курсу „Новітня історія. Частина І- 10 клас”

 2. Розробити нетрадиційний урок для однієї з тем з курсу „Новітня історія. Частина ІІ- 11 клас”


 3. Методи пояснення і доведення на уроках історії України.

 4. Порівняльні та узагальнюючі характеристики.


Реферати:

 1. Формування вміння характеризувати історичну постать

 2. Формування вміння характеризувати пам’ятки культури

 3. Формування вміння аналізувати воєнні конфлікти.

Питання для самостійної роботи:

  1. Пізнавальні завдання з історії України у 10 класі.

  2. Оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з історії України.

  3. Методичні аспекти нового матеріалу на уроці.

  4. Комбінований урок та його структурно-змістовні компоненти

Література:

 1. Кульчицький С.В. та ін. Історія України: підруч. для 10 кл. серед. шк. / С.В.Кульчицький, М.В.Коваль, Ю.Г.Лебедєва. – К.: Освіта, 1998.

 2. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина І. 1914-1939: Підручник для 10 кл. – К.: Генеза, 2002.

 3. Кульчицький С.В., Ганжа О.І. Хрестоматія з історії України. – К.: Освіта, 1998.

 4. Кульчицький С.В., Шаповал Ю.І. Новітня історія України. 1914-1939 рр.: Підручник для 10 кл. – К.: Генеза, 2003.

 5. Хрестоматія з новітньої історії України. 1917-1945. – К.: Генеза, 1998.

 6. Історія України: Навчальний посібник для 11 класу серед. загальноосвіт. шк. / Авт.-упорядн.: Шевчук В.П., Тараненко М.Г., Левітас Ф.М., Гісем О.В. – Запоріжжя: Прем’єр, 2000.

 7. Турченко Ф.Г. та ін. Новітня історія України. Частина ІІ. 1939-2002: Підручник для 11 кл. – К.: Генеза, 2002.

 8. Кульчицький С.В. та ін. Історія України: підруч. для 11 кл. серед. шк. / С.В.Кульчицький, М.В.Коваль, Ю.Г.Лебедєва. – К.: Освіта, 1998.

Семінарське заняття №6

Тема: Особливості вивчення історичних постатей в курсі шкільно курсі Історії України.

План

1. Проблема вивчення історичних постатей в шкільному курсі.

2. Особливості висвітлення діяльності історичних постатей в різні періоди становлення та розвитку методичної науки.

3. Методи та прийоми висвітлення діяльності історичних постатей.

Література:

1. Гора П.В. Повышение зффективности обучения истории в средней школе. -М., 1988.

2. ДайриН.Г. Как подготовить урок истории.-М., 1969.

3.Баханов К.О. Інноваційні системи, технології і моделі навчання історії в школі. - Запоріжжя, 2000.

4. Баханов К.О. Традиції та інновації у навчанні історії в школі. Дидактичний словник-довідник. - Запоріжжя, 2002.

Самостійна робота студентів

ЗК№1 Особливості викладання курсу "Шкільний курс історії України " в основній школіТема1: Структура шкільної історичної освіти.

Опрацювати літературу. Зробити порівняльну таблицю "Концентричний та лінійний підходи до побудови шкільного курсу історії". Опрацювати питання 1) Зміни в структурі шкільної історичної освіти у 30-70-х рр. XX ст.; 2) Шкільна історична освіта в незалежній Україні: 3) Дискусії щодо структури шкільної історичної освіти в сучасній Україні та зробити схеми (таблиці) з невеличкими поясненнями до нихТема2: Шкільний курс „Вступ до історії України. 5 клас".

Підготувати реферат на одну з тем: "Формування в учнів п'ятого класу понять „історія", „історичне джерело" під час вивчення пропедевтичного курсу", "Формування у учнів 10-11 років уявлень про історичний час і простір". На основі ознайомлення з навчальио-методичпою літературою зробити характеристику пав чально- методичного комплексу шкільного курсу ..Вступ до історії України. 5 клас".Тема 3:Шкільний курс „Історія України. 7-8 клас".

Підготувати реферат на одну з тем: "Театралізовані ігри на уроках історії у 7 класі'". "Лабораторно-практичні роботи на уроках з історії України у 7 класі", "Дискусії на уроках з історії України у 7 класі". ''Розвиток мислення в учнів 8 класу на уроках з історії України".

ЗМ №2Особливості викладання курсу "Шкільний курс історії України " в старшій школі

Тема 4: Шкільний курс „Історія України. 9 клас".

Підготувати реферат на одну з тем: "Нестандартні уроки у вивченні окремих тем історії України". ''Робота з історичною термінологією па уроках історії України", "Розв'язання проблемних завдань". Визначити особливості формування картографічних вмінь на уроках історії. Зробити структурно-функнІональний аналіз навчального матеріалу з курсу ..Історія України. 9 клас"Тема5: Шкільний курс „Історія України. 10 -11 клас".

Підготувати реферат на одну з тем: "Формування у учнів 10-11 класів вміння характеризувати історичну постать". "Формування у учнів 10-11 класів вміння характеризувати пам'ятки культури", "Особливості формування вміння аналізувати воєнні конфлікти." Розробити 3-4 пізнавальні завдання з історії України у 10 класі. Опрацювати питання: 1) Оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з історії України. 2) Методичні аспекти нового матеріалу на уроці.Тема 6 : Особливості вивчення історичних постатей в курсі шкільному курсі Історії України.

Опрацювати літературу, підготувати реферат на тему : "Роль особи в історії"; скласти схему-портрет до висвітлення однієї з постатей, які висвітлюються в шкільному історичному курсі; розробити нетрадиційний урок, який висвітлює життя та діяльність історичної особи.Питання до екзамену (заочна ф.н.)

 1. Становлення та розвиток шкільних курсів історії

 2. Формування понять під час вивчення курсу “Історія України. 9 клас”

 3. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Історія України 7 клас”.

 4. Особливості структури шкільної історичної освіти в ХХ ст.

 5. Формування понять під час вивчення курсу “Новітня історія України. Частина 1. 10 клас”

 6. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Історія України 8 клас”.

 7. Шкільна історична освіта в сучасній Україні.

 8. Формування понять під час вивчення курсу “Новітня історія України. Частина 2. 11 клас”

 9. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Історія України 5 клас”.

 10. Концентричний та лінійний підходи до побудови шкільного курсу історії.

 11. Формування понять під час вивчення курсу “Історія середніх віків. 7 клас”

 12. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Історія Стародавнього світу 6 клас”.

 13. Пізнавальні можливості учнів 5 класу.

 14. Формування понять під час вивчення курсу “Нова історія. Частина 1. 8 клас”

 15. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Історія України 9 клас”.

 16. Пізнавальні можливості учнів 6 класу.

 17. Формування понять під час вивчення курсу “Нова історія. Частина 2. 9 клас”

 18. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Новітня історія України. Ч.1.10 клас”.

 19. Пізнавальні можливості учнів 7 класу.

 20. Формування понять під час вивчення курсу “Новітня історія. Частина 2. 11 клас”

 21. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Новітня історія України . Ч.2. 11 клас”.

 22. Пізнавальні можливості учнів 8 класу.

 23. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Вступ до історії України. 5 клас”

 24. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток картографічних вмінь при вивчені курсу “Історія України. 5 клас”

 25. Пізнавальні можливості учнів 9 класу.

 26. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Історія стародавнього світу. 6 клас”

 27. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток картографічних вмінь при вивчені курсу “Історія Стародавнього світу. 6 клас”

 28. Пізнавальні можливості учнів 10 класу.

 29. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Історія України. 7 клас”

 30. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток картографічних вмінь при вивчені курсу “Історія України. 7 клас”

 31. Пізнавальні можливості учнів 11 класу.

 32. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Історія України. 8 клас”

 33. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток картографічних вмінь при вивчені курсу “Історія України. 9 клас”

 34. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Історія України. 9 клас”

 35. Мета і завдання курсу “Вступ до історії України. 5 клас”

 36. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток картографічних вмінь при вивчені курсу “Історія України. 8 клас”

 37. Мета і завдання курсу “Історія України. 7 клас”

 38. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Новітня історія України. Частина 1. 10 клас”

 39. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток картографічних вмінь при вивчені курсу “Новітня історія України. Ч.2. 11 клас”

 40. Мета і завдання курсу “Історія України. 8 клас”

 41. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Новітня історія України. Частина 2. 11 клас”

 42. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток картографічних вмінь при вивчені курсу “Новітня історія України.Ч1. 10 клас”

 43. Мета і завдання курсу “Історія України. 9 клас”

 44. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Історія середніх віків. 7 клас”

 45. Складіть схему-портрет для уроку історії в 7 класі.

 46. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Нова історія. Частина 1. 8 клас”

 47. Мета і завдання курсу “Новітня історія України. Частина 1. 10 клас”

 48. Складіть схему-портрет для уроку історії у 8 класі.

 49. Мета і завдання курсу “Новітня історія України. Частина 2. 11 клас”

 50. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Нова історія. Частина 2. 9 клас”

 51. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток хронологічних вмінь при вивченні курсу “Історія Стародавнього світу. 6 клас.”

 52. Мета і завдання курсу “Історія стародавнього світу. 6 клас” 1. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Новітня історія. Частина 1. 10 клас”

 2. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток хронологічних вмінь при вивченні курсу “Історія середніх віків. 7 клас.”

 3. Мета і завдання курсу “Історія середніх віків. 7 клас”

 4. Формування умінь та навичок під час вивчення курсу “Новітня історія. Частина 2. 11 клас”

 5. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток хронологічних вмінь при вивченні курсу “Нова історія. Ч.1. 8 клас.”

 6. Мета і завдання курсу “Нова історія. Частина 1. 8 клас”

 7. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Вступ до історії України. 5 клас”

 8. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток хронологічних вмінь при вивченні курсу “Нова історія. Ч.2. 10 клас.”

 9. Мета і завдання курсу “Новітня історія. Частина 1. 10 клас”

 10. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Історія України. 7клас”

 11. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток хронологічних вмінь при вивченні курсу “Новітня історія. Ч.2. 11 клас.”

 12. Мета і завдання курсу “Новітня історія Частина 2. 11 клас”

 13. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Історія України. 8 клас”

 14. Розробіть 2-3 завдання спрямовані на розвиток хронологічних вмінь при вивченні курсу “Новітня історія. Ч.1. 10 клас.”

 15. Мета і завдання курсу “Нова історія. Частина 2. 9 клас”

 16. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Історія стародавнього світу. 6 клас”

 17. Складіть пам’ятку для характеристики історичного діяча у 8 класі.

 18. Змістовні лінії курсу “Вступ до історії України. 5 клас”

 19. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Історія України. 9 клас”

 20. Складіть пам’ятку для характеристики історичного діяча у 7 класі.

 21. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Новітня історія України. Частина 1. 10 клас”

 22. Змістовні лінії курсу “Історія України. 7 клас”

 23. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Нова історія. Ч.2. 9 клас”.

 24. Змістовні лінії курсу “Історія України. 8 клас”

 25. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Новітня історія України. Частина 2. 11 клас”

 26. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Історія середніх віків. 7 клас.”

 27. Змістовні лінії курсу “Історія України. 9 клас”

 28. Загальні особливості методики при вивченні курсу “Історія середніх віків. 7 клас”

 29. Розробіть методику формування будь-якого історичного поняття з курсу “Нова історія. Ч.1. 8 клас”.


Список літератури зі Шкільного курсу історії України
 1. Аппанович Н.И., Полторак Д.И. Кабинет истории и обществоведения в средней школе. – М., 1982.

 2. Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. – М., 1984.

 3. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України. – К., 1996.

 4. Баханов К.О. Методичний посібник з історії України. 7 клас. Традиції та інновації у навчанні історії в школі. – К., 2000.

 5. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології і моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя, 2000.

 6. Баханов К.О. Традиції та інновації у навчанні історії в школі. Дидактичний словник-довідник. – Запоріжжя, 2002.

 7. Бабанов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. – Донецьк, 2005.

 8. Бандровський О.Г. Методика викладання історії стародавнього світу в середній школі. – Львів, 2002.

 9. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. – М., 2001

 10. Вагин А.А. Методика обучения истории. – М., 1972.

 11. Вєнцева Н. О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії: 7-8 класи. – Х.: «Основа», 2006.

 12. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. – М., 2001.

 13. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. – М., 1988.

 14. Дайри Н.Г. Как подготовить урок истории. – М., 1969.

 15. Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке. – М., 1987.

 16. Демиденко В.К. Психологія засвоєння історії учнями. – К., 1970.

 17. Історія ХХ століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу // Історія та правознавство – 2007. – № 19-21 (119-121).

 18. Запорожец Н.И. Развитие умений и навыков учащихся в процессе обучения истории (ІV – VІІІ кл.). – М., 1978.

 19. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе. – М., 2001.

 20. Короткова М.В. Наглядность на уроке истории. – М., 2000.

 21. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М., 2001.

 22. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. – М., 1999.

 23. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания истории в школе. – М., 2000.

 24. Лебенгруб П.С. О повторении на уроках истории СССР в VІІ – Х классах. – М., 1987.

 25. Лебідь В.О., Лебідь Т.І. Методика викладання історії в загальноосвітній школі. – Херсон, 1999.

 26. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. – М., 1982.

 27. Методика обучения истории в средней школе. – М., 1978. – Ч.1,2.

 28. Методика преподавания истории в средней школе. – М., 1986.

 29. Никифоров Д.Н., Скляренко С.Ф. Наглядность в преподавании истории и обществоведения. – М., 1978. . Методический справочник учителя истории. – М., 2000..

 30. Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман.– К.: Генеза, 2005.

 31. Проблеми змісту шкільного курсу Нової історії // Історія та правознавство – 2003. –
  № 34-36 (62-64).

 32. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія 5-12 класи. – К.: “Перун”, 2005.

 33. Розвиток історичного мислення як засіб формування особистості, її інтелекту та творчих здібностей. – Одеса, 1999.

 34. Степанищев А.М. Методический справочник учителя истории. – М., 2000.

 35. .Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М., 2002.

 36. Стародавня і середньовічна історія в загальноосвітній школі: поблеми змісту і методики викладання // Історія в школах України – 2005 – № 2.

 37. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібн./ О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун.– К.:А.С.К., 2004.

 38. Треф’як Я. Методика краєзнавчої роботи в національній школі. – Івано-Франківськ, 2002.

 39. Удод О.А. Історія і духовність. – К., 1999.

 40. Удод О.А. Історія: осягнення духовності. – К., 2001.

 41. Українська історична дидактика. – К., 2000.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка