Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтваСторінка1/6
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

В.В. Кондратова, Т.В. Лещенко,

Н.І. Фірс, М.Л. Хода, О.С. Михайлова

Створення цілісної системи

художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва
(з досвіду роботи Цукрозаводського навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області)

Навчально-методичний посібникДрукується за рішенням вченої ради КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Кіровоград

2014

ББК 74.266

К 64

Кондратова В.В., Лещенко Т.В., Михайлова О.С., Фірс Н.І., Хода М.Л. Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва (з досвіду роботи Цукрозаводського навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області) [Навчально-методичний посібник] – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 89 с.


Посібник створено відповідно до Програми предмету «Мистецтво» (автори: Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Н.В. Очеретяна, О.М. Дмитренко), рекомендованої Міністерством освіти і науки України. У ньому узагальнено досвід роботи педагогічного колективу Цукрозаводського навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області з питань наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу; вміщено методичні поради щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, особливостей викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 1-4 класах; подано приклади застосування інноваційних художньо-педагогічних технологій на уроках; пропонуються плани-конспекти уроків образотворчого та музичного мистецтва за інтегрованим курсом «Мистецтво».

Видання адресоване вихователям старших груп дитячих навчальних закладів, вчителям предметів художньо-естетичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за інтегрованим курсом «Мистецтво».


Рецензенти:

Котелянець Н.В. – доцент кафедри методик початкового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук;

Тарапака Н.В. – завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент.
Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.
© КОІППО, 2014

© В.Кондратова, Т.Лещенко,

О.Михайлова, Н.Фірс, М.Хода
Зміст
Передмова………………………………………………………………………… 4
Особливості створення цілісної системи художньо-естетичної

освіти і виховання засобами мистецтва ………………………………………... 5


Цілісна модель художньо-естетичної освіти в Цукрозаводському

навчально-виховному комплексі Олександрійської районної ради

Кіровоградської області.…………………………………….…….....………….. 12
Основні вміння та навички, які формуються в учнів після викладання

інтегрованого курсу «Мистецтво»……………………………............................. 21


Умови самореалізації та розвитку здібностей школярів у

Цукрозаводському навчально-виховному комплексі…………………………. 25


Психологічний супровід розвитку творчого потенціалу учасника

навчально-виховного процессу…………………………………………………. 26


Використання методу проектів в початковій школі під час викладання

інтегрованого курсу «Мистецтво».……….............................…………………... 31


Конспект заняття з образотворчого мистецтва

в дошкільному закладі…...……………………………………………………… 37


Конспекти уроків музичного та образотворчого мистецтва за

інтегрованим курсом «Мистецтво»……………………………………………... 40


Додатки

Додаток 1………………………………………………………………………… 62

Додаток 2………………………………………………………………………….63

Додаток 3………………………………………………………………………….64

Додаток 4………………………………………………………………………….65

Додаток 5………………………………………………………………………….66

Додаток 6………………………………………………………………………….67

Додаток 7………………………………………………………………………….70
Література………………………………………………………………………… 71
Передмова
Одним з головних завдань сучасної освіти є створення такої системи навчання й виховання, яка б забезпечувала освітні потреби кожного учня відповідно до його нахилів, інтересів, можливостей. Для реалізації цього завдання необхідна зміна пріоритетів педагогічного мислення, встановлення якісно інших стосунків у навчально-виховному процесі, де центральним є виховання загальнолюдських цінностей особистості (доброти, милосердя, толерантності та ін.), стимулювання її внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання.

У посібнику розкрито мистецтво як своєрідний камертон цивілізації, здатне синтезувати істину, красу, добро, формувати людину-творця; подано цілісну модель реалізації інтегрованого курсу «Мистецтво» в загальноосвітньому навчальному закладі, подано методичні поради щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, приклади застосування інноваційних художньо-педагогічних технологій на уроках; висвітлено особливості викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 1-4 класах; пропонуються плани-конспекти уроків образотворчого та музичного мистецтва за інтегрованим курсом «Мистецтво».

Особлива увага приділяється впливу курсу на формування сучасної особистості. Звернуто увагу на особливості розвитку їх творчих здібностей та естетичних смаків під час навчальної діяльності в дошкільній, шкільній та позашкільній освіті.
Особливості створення цілісної системи

художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва


«Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в людині, пізнає себе серед прекрасного…»

В.О. Сухомлинський
Естетичне виховання – це глибокий, багаторічний педагогічний процес, в результаті якого формується естетичне ставлення дитини до оточуючого її світу, трудової діяльності, природи, мистецтва; формується культура відносин з людьми. Важливо, щоб у процесі естетичного виховання діти самі стали творцями прекрасного – не тільки вміли бачити і розуміти його, але й творити красу навколо себе.

Мистецтво, діючи на емоційну сферу людини, стає могутнім засобом морального виховання, насичення духовного життя. Емоційне сприйняття художніх образів, що розкривають красу оточуючого світу, сприяє формуванню світогляду і духовної культури людини.

Завдання естетичного виховання школярів успішно реалізується на уроках мистецтва. Вони дають можливість ефективно розвивати почуття прекрасного, формувати естетичні смаки, вміння розуміти і цінувати твори мистецтва, пам'ятники історії та архітектури, красу і багатство рідної природи.

«Мистецтво» – унікальний навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для духовного саморозкриття, творчого самовтілення, розвитку здатності до життєвого самовизначення, дає змогу розкрити нахили до різних творчих професій: художника, дизайнера, фотографа, модельєра, спеціаліста з комп’ютерної графіки.

Засвоюючи такі навчальні поняття, як «композиція», «форма», «колір», «простір» та «об’єм», школярі вчаться створювати образи на рівні переосмислених в емоційно-естетичному ключі уявлень про навколишній світ, вільно оперуючи фарбами, кольорами, лініями, формами та їх поєднання.

Важливим є момент самоосвіти та самовиховання, початковий досвід яких набувається в школі завдяки створенню відповідних організаційно-педагогічних умов, різних форм індивідуальної роботи вчителя з учнями, методів педагогічного стимулювання художньо-естетичного саморозвитку учнів, а також за допомогою залучення батьків до естетико-виховного процесу, сприяння сімейно-родинному аматорству.

Навчальна діяльність – фундамент естетико-виховної системи школи. Основою виховного впливу мистецтва на особистість школяра є навчальна діяльність, адже саме у перебігу систематичного викладання предметів художньо-естетичного циклу вчитель має змогу цілеспрямовано і систематично виявляти могутній виховний потенціал художніх цінностей, впливаючи на всіх без винятку учнів молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Через кардинально новий механізм – державний освітній стандарт – визначається оптимальний, науково обґрунтований обсяг змісту освіти та виховання, необхідний для соціалізації особистості. Невід'ємний компонент загальної середньої освіти становить освітня галузь «Мистецтво» як чинник духовно-творчого розвитку учнів, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу. Державний освітній стандарт забезпечує можливість безперервної художньо-естетичної освіти, що дає змогу учням продовжувати її на різних ступенях навчання і складає основу для подальшої самоосвіти та самовиховання. У початковій школі в галузі «Мистецтво» виділено змістові лінії, що охоплюють основні види мистецтв – музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранне. Домінуючими змістовими лініями залишаються музичне та візуальне мистецтва, у зміст яких інтегруються елементи інших змістових ліній. Завдяки варіативності освіти реалізується можливість викладання або окремих предметів «Музика», «Образотворче мистецтво», або інтегрованого курсу «Мистецтво». В основній школі виділяються музична, візуальна (образотворча), мистецько-синтетична (хореографічне, театральне та екранні мистецтва) і культурологічна змістові лінії. Доцільно розглядати зміст загальної мистецької освіти як органічну частину культури, будувати інтегровані курси з урахуванням культурологічного підходу. Аналогічно до початкової ланки освіти в основній школі галузь може бути представлена або окремими предметами «Музика» та «Образотворче мистецтво», або інтегрованим курсом «Мистецтво». Завершується мистецька освіта в основній школі узагальнюючим курсом «Художня культура». За таких умов освітня галузь «Мистецтво» матиме цілісний, неперервний, наскрізний характер, охоплюючи всі роки навчання в загальноосвітній школі, всі види мистецтва, функціонуючи в системі гнучких взаємозв’язків між усіма предметами і курсами.

Однією з умов ефективного впровадження цілісної системи художньо-естетичної освіти та виховання учнів є створення естетичного середовища в навчальному закладі, відкритого до активної взаємодії з навколишнім соціокультурним середовищем. Важливим завданням сучасної школи стає створення інноваційної педагогічної інфраструктури, що охоплюватиме естетику предметного середовища, в якому школярі зможуть реалізувати свої художньо-творчі здібності (естетика шкільного довкілля – картинні галереї, мистецькі світлиці, художні майстерні; сучасний дизайн шкільних інтер'єрів тощо); естетику соціально-педагогічного середовища (естетика шкільного спілкування і життєтворчості, краса міжособистісних відносин, панування педагогічного оптимізму і віри, що кожна дитина в душі митець).

Школа із специфічним соціально-культурним середовищем у нових суспільно-економічних умовах має бути відкритою до контактів із закладами культури і мистецтв (музеями, філармоніями, театрами тощо), до взаємодії з професійними та самодіяльними мистецькими колективами і відомими митцями, більш того вона повинна стати ініціатором таких контактів. Саме художньо-естетичні аспекти шкільного життя мають змогу нейтралізовувати зовнішні антиестетичні впливи макросередовища, засобів масової інформації. Педагогічні колективи загальноосвітніх навчальних закладів не повинні займати позицію нейтралітету в організації культурного відпочинку, змістовного й цікавого дозвілля дітей, підлітків і юнацтва. Потрібно налагоджувати систематичну взаємодію з культурно-освітніми закладами та представниками культури для залучення учнів до художніх цінностей з максимальним урахуванням індивідуальних здібностей, задоволення інтересів і потреб учнів.

Оновлення потребують і зв'язки школи з сімейно-родинним оточенням учнів (гармонізація їх в сфері художньо-естетичного виховання). Залучення батьків до творчої співпраці сприятиме збереженню народних традицій і звичаїв.

Педагоги закладу переконані, що важливу роль у формуванні творчої особистості відіграє мистецтво та художньо-естетична освіта, яка є фундаментом людської культури взагалі, культури мислення, культури почуттів. Художньо - естетична освіта формує не тільки людину зі здібностями митця, а особистість взагалі, яка має здатність до формування естетичних систем суспільного життя та естетичного середовища. Така особистість має бути з великим духовно-творчим потенціалом і бути готовою до будь-якої діяльності, гармонійно пов’язаної з потребами суспільства та самої людини, беручи за основу образи і логічне мислення.

З жовтня 2008 року Цукрозаводський навчально-виховний комплекс Олександрійської районної ради був включений до експериментальної роботи з теми «Художньо-естетична освіти і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів». Це дало можливість викладати інтегрований курс «Мистецтво» та курс «Художня культура». До проведення науково-дослідної експериментальної роботи були залучені:


 1. Т.В. Лещенко, директор, учитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель». Нагороджена почесною грамотою Кіровоградської районної адміністрації та районної ради, нагрудним знаком «З добром до людей». Стаж педагогічної діяльності 27 років.

 2. Н.І. Фірс, вчитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель», «Відмінник освіти України». Нагороджена нагрудним знаком «В. Сухомлинський». Педагогічний стаж 30 років.

 3. О.С. Михайлова, учитель музичного мистецтва, художньої культури, вчитель вищої кваліфікаційної категорії. Викладач музичної школи. Стаж педагогічної роботи 21 рік.

У роботі цих вчителів провідними ідеями є розвиток творчого потенціалу учнів.

Метою експерименту було створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами впровадження інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура» з подальшим використанням інтегрованих технологій у системі загальної мистецької освіти. Були визначені завдання: • створити вiдповiднi культуротворчi умови для впровадження iнновацiйних iдей iнтегративної освiти, розроблених педагогiчних технологiй у навчально-виховний процес шляхом впровадження iнтегрованих курсiв «Мистецтво» (1-7 класи); «Художня культура» (9-11 класи);

 • поетапно впроваджувати змiст нових навчально-методичних комплексiв;

 • поетапно розширювати зону експерименту в закладах освіти району, залучення до творчої групи iнших вчителiв навчальних закладiв рiзного типу;

 • здiйснити пiдготовку вчителiв до викладання iнтегрованих курсiв за новими програмами, пiдручниками i посiбниками шляхом проведення курсiв, семiнарiв, конференцiй, круглих столiв;

 • впроваджувати результати експериментальної роботи у навчально-виховний процес з метою поширення iнтегративних технологiй навчання i виховання.

Учителі закладу постійно вдосконалюють свої знання на курсах підвищення кваліфікації у комунальному закладі «КОІППО імені Василя Сухомлинського», постійні учасники засідань районних та обласних творчих груп. Здобуті знання з інтерактивних технологій, питань естетичного розвитку втілюють на своїх уроках. Їх уроки, наповнені творчістю учнів.

Н.І. Фірс переконана, що у підвищенні результативності навчання в початкових класах велике значення має інтеграція предметів.

О.С. Михайлова впевнена, що при організації інтегрованого навчання з’являється можливість показати світ у всьому його різноманітті з залученням різних знань: літератури, музики, живопису, що сприяє емоційному розвитку особистості дитини та формуванню його творчого мислення.

Реалізація концепції закладу забезпечує творче зростання кожної дитини. Учні закладу є постійними учасниками різноманітних фестивалів, конкурсів, тощо. А саме: Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Моя маленька Батьківщина» – 2008 рік; конкурс «Край, де я живу» від науково-методичного журналу «Початкова школа» – 2009 рік; Всеукраїнський пісенний конкурс «Червона рута», «Класичний меридіан», «Первоцвіт» – 2010, 2011, 2012 роки.

Результативною виявилася співпраця з дошкільним навчальним закладом «Світлячок», філією районної музичної школи та центром дитячої та юнацької творчості, які тісно співпрацюють з навчальним закладом. Велику допомогу у роботі надає шкільний практичний психолог М.Л. Хода.

Наступність у вивченні матеріалу (від простого до складного), формування первинних уявлень про мистецтво дає гарний результат у майбутньому. Разом з вихователями вчителі закладу провели відкриті практичні заняття для батьків, засідання районних, обласних творчих груп. Вчителі закладу охоче діляться своїми здобутками. Вони учасники Всеукраїнського науково-практичного семінару «Виховний потенціал музею в системі інтегрованої мистецької освіти» – 2011 рік, Всеукраїнської школи методичного досвіду з теми: «Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітніх навчальних закладів у системі поліхудожньої освіти та виховання» – 2012-2013 роки.

Директор закладу Т.В. Лещенко переконана, що виховати унікальну особистість, національно свідому, духовно багату, вольову, здатну приймати рішення на засадах високої культури в умовах мінливого, динамічного і напруженого соціопростору, може тільки учитель-новатор, а також, що саме мистецтво є своєрідним камертоном цивілізації, здатний синтезувати істину, красу, добро, формувати людину-творця.

Впровадження у шкiльну практику комплексу видiв мистецтва дасть змогу вирiшити питання полiхудожнього виховання учнiв – розвитку особистiсно-цiннiсного ставлення до мистецтва, здатностi до сприйняття, розумiння i творення художнiх образiв, потреби в художньо-творчiй самореалiзацiї та духовному самовдосконаленнi, розширення асоцiативного уявлення учнiв, збагачення їх суб'єктивного свiтосприймання i свiтовiдчуття, створення умов для розвитку сенсорної, емоцiйної та iнтелектуальної сфер особистостi.

Лише при створеннi вiдповiдної культуротворчої атмосфери, що базується на комплексному використаннi рiзних видiв мистецтва в навчально-виховному процесi, вiдбувається формування цiлiсного художнього свiтогляду дитини, розвиток її образно-асоцiативного мислення, почуттєво-емоцiйної сфери, творчих здiбностей, талантiв, вiдповiдних нахилiв та iнтересiв.

В основу змісту інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура» покладено принцип об'єднання рiзних видiв мистецтва та визначення художньої культури як системи скоординованих знань, опанування яких необхiдне для формування у свiдомостi учнiв цiлiсної художньої картини культурного простору.

Переходячи в режим експерименту на основі вивчення рівня професійної компетентності вчителів був розроблений перспективний план здійснення науково-дослідницької роботи. Були визначені етапи:


 • діагностико – аналітичний (2008-2009 роки);

 • прогностичний (2009-2010 роки);

 • організаційно-практичний (2010-2011 роки);

 • узагальнюючий (2011-2012 роки).

Робота на діагностико-аналітичному етапі була спрямована на формування психологічної передумови позитивного ставлення вчителя до творчої діяльності, формування свідомості педагога, відкритої до розв’язання освітніх проблем та використання елементів інноваційних педагогічних технологій.

У закладі було організовано викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-3 класах закладу, робота шкільної творчої групи з даної проблеми (керівник вчитель початкових класів Н.І. Фірс).Прогностичний етап (2009-2012 роки) передбачав визначення цілей і завдань; прогнозування очікуваних позитивних результатів та негативних наслідків, шляхів розв’язання актуальних проблем, які стоять перед педагогічним колективом по забезпеченню вчителів практичним вміннями та навичками інноваційної педагогічної діяльності; розроблення програми експерименту.

Було організовано викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-4 класах закладу, інтегрованого курсу «Мистецтво» в інших закладах району, робота шкільної творчої групи з даної проблеми (керівник вчитель початкових класів Н.І. Фірс).

Творча група розробила моделі різних типів нестандартних уроків, уроків та позакласних заходів з використанням елементів інноваційних педагогічних технологій. Результатом діяльності творчої групи стали збірки: • «Рекомендації по впровадженню та викладанню інтегрованих курсів «Мистецтво в початкових класах».

 • «Рекомендації по удосконаленню уроку з використанням елементів інноваційних педагогічних технологій».

 • «Рекомендації щодо вивчення та розвитку загальнонавчальних умінь і навичок школярів».

 • «Рекомендації щодо впровадження інтерактивних методів навчання на уроках».

Результатом роботи вчителів закладу була перемога у І (районному) турі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Моя маленька батьківщина» по виготовленню книги-саморобки з учнями класу. Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Мій рідний край – чарівна Україна» організований журналом «Початкова школа». Кращі дитячі твори були розміщені на сторінках журналу, Всеукраїнського конкурсу «Добрі справи».

Педагогами закладу були проведені відкриті уроки, майстер-класи для вчителів району.Організаційно-практичний етап (2010-2011 роки).

На цьому етапі створювалися необхідні умови для забезпечення розробки та засвоєння нововведень. Проводилися моніторингові дослідження, зрізи.Було організовано:

 • викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-4 класах закладу;

 • викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у закладах району;

 • робота районної творчої групи вчителів з проблеми «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів». Керівник – учитель музики О.С. Михайлова;

 • проведення майстер-класів, бесід, відкритих уроків, позакласних заходів, дискусій, моделювання уроків;

 • розробка і презентація проектів.

Узагальнюючий етап (2011-2012 роки) передбачав:

  • обробку даних, співвідношення результатів експерименту з поставленою метою, оформлення та опис ходу й результатів експерименту;

  • розширення зони учасників експерименту по створенню цілісної моделі художньо-естетичної освіти і виховання в Цукрозаводському НВК Олександрійської районної ради;

  • поширення педагогічного досвіду з даного питання;

  • узагальнення досвіду вчителя початкових класів Н.І. Фірс, Т.В. Лещенко та вчителя музики О.С. Михайлової.

Було продовжено:

 • викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах району;

 • роботу районної творчої групи вчителів з проблеми «Художньо-естетична освіти і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів».

Було організовано:

 • залучення до роботи вихователів Приютівського дошкільного навчального закладу;

 • співпрацю з вчителями, які працюють у філії районної музичної школи, що створена на базі Цукрозаводського НВК;

 • співпрацю з керівником студії театрального мистецтва та гуртком декоративно – прикладного мистецтва «Дивосвіт» від ЦДЮТ, які створені на базі закладу;

У своїй роботі вчителі користуються такими пріоритетами:

 • демократизації і гуманізації освіти;

 • рівноправного партнерства;

 • інформаційної достатності;

 • узгодження із цілями діяльності закладу ;

 • тактичного аналізу та проектування;

 • ефективності;

 • централізації й децентралізації управління;

 • колегіальності;

 • делегування повноважень.

Своїми напрацюваннями у результаті експериментальної роботи вчителі охоче діляться з колегами під час проведення районних, обласних та Всеукраїнських науково – практичних семінарів.

Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо – естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів.

Дуже результативною є співпраця з дошкільним навчальним закладом «Світлячок». Наступність у вивчені матеріалу, від простого до складного, формування первинних уявлень про мистецтво дає гарний результат у майбутньому. Разом з вихователями вчителі закладу провели відкриті практичні заняття для батьків «Я батько і це багато значить», «Як правильно любити і виховувати своє дитя», засідання районних творчих груп для вихователів дошкільних закладів, музичні вітання з традиційними святами.

Стало традицією приймати дошкільнят у навчальному закладі розпочинаючи зі свята «Візитівка початкової школи», де школярі демонструють свої уміння, навички в художньо-естетичному вихованні.

У школі мистецтв свої знання та вміння учні розширюють на заняттях хорового, вокального співу, сольфеджіо, грі на інструментах: фортепіано, гітарі, баяні. Залюбки відвідують заняття гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Дивосвіт» та театральної студії «Великі ляльки», які працюють на базі закладу.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка