Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвиткуСкачати 301.68 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір301.68 Kb.Сучасне патріотичне виховання:

стан, проблеми

та перспективи розвитку


Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку : рекомендаційний покажчик / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. А. Малус. – Суми, 2015. – 19 с.

Шановні читачі!


Пропонуємо Вашій увазі рекомендаційний бібліографічний покажчик «Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку».

Дане видання інформує про книги, брошури, статті з періодичних видань. Література відібрана з 1991 року.

Запропоновані інформаційні джерела згруповані в такі розділи: «Українська педагогічна думка та її видатні представники про патріотичне виховання», «Патріотичне виховання дошкільнят», «Патріотичне виховання школярів», «Патріотичне виховання студентів», «Патріотичне виховання на Сумщині», «Заходи, сценарії на допомогу патріотичному вихованню молоді», «Про патріотизм художнім рядком» (вислови, вірші на допомогу патріотичному вихованню молоді), «Електронні ресурси на допомогу патріотичному вихованню».

Матеріал всередині розділів розміщений у такій послідовності: спочатку книги в алфавітному порядку, потім періодичні видання – у зворотній хронології. Вислови, вірші в розділі «Про патріотизм художнім рядком» розміщені за алфавітом авторів. Розділ «Патріотичне виховання на Сумщині» анотований.

Покажчик складений на основі фонду Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. Видання не є вичерпним.

Покажчик може бути корисним викладачам навчальних закладів, вихователям, бібліотечним працівникам, учням, студентам, а також стане в нагоді всім фахівцям, які працюють із молоддю.

Передмова
Патріотизм (від грец. Раtris – Батьківщина) – одне з найглибших соціальних почуттів, змістом якого є: любов до Батьківщини, відданість своєму народові, гордість за національні здобутки і прагнення захищати інтереси Батьківщини.

Патріотичне виховання – предмет дослідження багатьох поколінь педагогів. Видатні вчені минулого Г. Ващенко, О. Духнович, С. Русова, К. Ушинський, В. Сухомлинський та багато інших у своїх працях приділяли значну увагу вихованню любові до своєї землі, рідної мови, поваги до історичного минулого, формуванню національної самосвідомості українського народу. «Щоб любити Батьківщину, треба, в першу чергу, знати її. А знати Україну – це означає знати її минуле й сучасне», – наголошував Г. Ващенко.

В історії українського народу патріотизм багато разів проявлявся різними гранями свого змісту. Він об’єднував народ у період боротьби з ординцями, у роки визвольної війни XVI–XVII ст., побудови Української держави на початку ХХ ст., під час боротьби з нацистськими окупантами. Проте, якщо в народу вистачало сили і духу патріотизму для боротьби з ворогом, то саме брак патріотичних почуттів, національної свідомості й самосвідомості, і передусім у національної еліти, не раз ставали перешкодою для розбудови власної незалежної держави. Достатньо нагадати що, внаслідок запеклої внутрішньої боротьби за гетьманську булаву занепала козацька Гетьманська держава, через невміння лідерів різних угрупувань поставити національні інтереси вище особистих, була повалена Українська Народна Республіка.

Сьогоднішня перемога Революції гідності, прийняття пакету Законів щодо декомунізації суспільного життя сформували умови для відновлення історичної правди про Другу світову війну, давню і новітню історію нашої країни, надали можливість віддати шану усім борцям за свободу України.

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування національної самосвідомості та високих моральних якостей громадянина України.

Створити та зміцнити державу можуть тільки громадяни, які люблять свою країну, свій народ і готові самовіддано служити їх інтересам. Життя й щастя кожної людини значною мірою залежить від долі Батьківщини, яка повинна гарантувати їй особисту безпеку, створювати умови для праці й відпочинку, захищати її соціальні інтереси. Патріотизм як ціннісне ставлення до Батьківщини є справою внутрішньої свободи людського добровільного самовизначення.

Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Це є свідченням системної виховної роботи педагогічних колективів навчальних закладів, бібліотек, історичних музеїв. Тому одним із найважливіших завдань педагогів, бібліотечних працівників, є продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу.

Як сказано в листі Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 р. «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання», «Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни».

Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу від дошкільника до викладача ВНЗ, сприяти формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. Багато що залежить від дитинства, тому що, як педагоги і батьки виховають в дитині патріотизм і покажуть його сутність, так людина в подальшому своєму майбутньому житті й буде розуміти його.

Патріотизм сьогодні має дуже широке значення, тому кожен для себе розуміє це слово по-своєму.

Сучасний патріотизм – це нова мода, бути патріотом стильно і модно. Українська символіка, герби та прапори, використання жовто-блакитних кольорів, українського традиційного одягу – ці речі зустрічаються зараз усюди: на стінах будівель, на балконах, у транспортних засобах і навіть на світлофорах. При цьому важливо не підмінити зовнішніми ознаками патріотизму його глибокої ідейної сутності – готовності своєю сумлінною працю, науковими, творчими й спортивними досягненнями, службою із захисту країни сприяти розвитку української демократичної держави.

Патріотизм нині є нагальною потребою держави, оскільки високий його рівень здатний забезпечити соціально-політичну стабільність та гідне місце країни в цивілізованому світі.

Актуальністю проблеми патріотичного виховання є те, що воно є складовою навчально-виховного процесу, основною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягенння високої культури відносин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Технологія громадянсько-патріотичного виховання учнів дає можливість формувати в майбутніх громадян патріотичне мислення, свідомість, розвивати інтелект для активної участі в навчально-пізнавальній діяльності, виробляти активну громадянську позицію, реалізовувати її у практичній діяльнсті.

Формування патріотизму повинно здійснюватися на основі наукового аналізу історичного минулого, історико-культурної та ідеологічної спадщини, національних традицій, міжнаціональних відносин, соціально-економічних процесів.

У сьогоднішніх умовах розбудови громадянського суспільства, становлення патріотизму, національної самосвідомості юних громадян, стає важливим напрямком усієї діяльності навчальних закладів, бібліотек, історичних музеїв, а недостатня увага до цього надзвичайно важливого аспекту сприяє поглибленню духовної кризи молодих поколінь.Українська педагогічна думка та її видатні представники
про патріотичне виховання

Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2003. – 449 с.

Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – 2-ге вид. – Суми : Універ. книга, 2008. – 174 с.

Сележан Й. Ю. Основи національного виховання (історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти) : навч. посіб. / Й. Ю. Сележан. – Чернівці : Рута, 2004. – 320 с.

Українська етнопедагогіка : [народна педагогіка] // Українознавство : посібник. – Київ, 1994. – С. 239–252.

Українська народна педагогіка, її місце у системі національного виховання // Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – Київ, 2008. – С. 39–76.

Українська педагогічна думка та її видатні представники // Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / С. П. Максимюк. – Київ, 2009. – С. 398–413.

Український національний виховний ідеал // Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко . – Полтава, 1994. – Т. 1. – С. 97–139.
****

Чоповський В. Національне виховання : виховний ідеал українського народу / В. Чоповський // Педагогічна думка. – 2015. – № 2. – С. 13–28.

Бех І. Патріотизм у вимірі сучасного виховання / І. Бех // Освіта. – 2015. – 28 січ. – С. 4.

Богуш А. Патріотичне виховання починається з доброти: педагогіка Добра у спадщині Василя Сухомлинського : [патріотичне виховання дошкільнят] / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 4–7.

Радченко В. Т. Г. Шевченко – поет, художник, патріот : (урок-проект з позакласного читання для 4 кл.) / В. Радченко // Початкова школа. – 2014. – № 5. – С. 1–2.

Захаренко С. Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Коваленко // Рідна школа. – 2013. – № 6. – С. 36–40.

Майструк О. М. Проблема виховання почуття патріотизму у творчій спадщині Василя Каразіна / О. М. Майструк // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – 2012. – Вип. 20. – С. 83–87. – (Сер. : Педагогічні науки).

Дзерович Ю. Виховання душі: частина книги Ю. Дзеровича «Педагогіка» : [патріотичні почуття] / Ю. Дзерович // Педагогічна думка. – 2011. – № 1. – С. 37–40.

Присяжнюк В. Патріотизм в світогляді української інтелігенції / В. Присяжнюк // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 27–29.
Патріотичне виховання дошкільнят
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 407 с.

Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку: виховання патріотизму // Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб для студентів ВНЗ / Т. І. Поніманська. – Київ, 2006. – С. 252–258.

Методика ознайомлення дітей з національними традиціями і культурою українського народу // Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. Богуш. – Київ, 2008. – С. 334–393.

Громадянин України формується з дитинства // Щербань П. Національне виховання в сім’ї / П. Щербань. – Київ, 2000. – С. 174–199.

****


Каплуновська О. Сучасний погляд на патріотичне виховання: особливості організації роботи з дошкільнятами / О. Каплуновська // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 8–10.

Гавриш Н. Національно-патріотичне виховання у ситуації соціального неспокою: змінюємо підходи / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошкільне виховання. 2015. – № 8. – С. 2–7.

Кузьмук Л. Плекаємо патріотів: досвід роботи з педагогами і батьками / Л. Кузьмук // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 14–18.

Якименко Т. Як народжується любов до Батьківщини: основи формування національної самосвідомості дошкільнят / Т. Якименко // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 8–11.

Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році : [патріотичне виховання дошкільнят] // Дошкільне виховання. – 2014. – № 7. – С. 2–6.

Лисенко Н. Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність? / Н. Лисенко // Дошкільне виховання. – 2013. – № 2. – С. 23–25.

Артьомова О. Хай в серці кожної дитини живе любов до України / О. Артьомова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 8. – С. 35–39.
Патріотичне виховання школярів
Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України : аналітично-інформ. матеріали. – Київ : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 191 с.

Майборода О. Громадянська відповідальність і патріотизм: особливості формування національної психології в сучасній Україні / О. Майборода // Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / під заг. ред. Ю. Тищенко. – Київ, 2004. – С. 37–51.

Мета виховання в українському суспільстві // Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – Київ, 2002. – С. 42–51.

Ми є. Були. І будем ми! : виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури : навч.-методичний посіб. / за ред. Н. Й. Волошиної. – Київ : Ленвіт, 2003. – 215 с.

Національне виховання як засіб подолання етностереотипів // Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи / Ю. І. Римаренко. – Київ, 1995. – С. 128–142.

Осмислення поняття «національне виховання»: (освітньо-пізнавальний аспект) // Стефанюк С. К. Українське народознавство (практичне народознавство) : навч. посіб. / С. К. Стефанюк. – Харків, 2003. – С.10–14.

Основи національного виховання // Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посіб. / І. В.Зайченко. – К., 2008. – С. 385–398.

Система національного виховання // Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / С. П. Максимюк. – Київ, 2009. – С. 231–249.

Щербань П. Національне виховання в сім’ї / П. Щербань. – Київ : Боривітер, 2000.– 258 с.

Я – патріот: творчі роботи переможців та призерів Всеукр. конкурсу : [збірка]. – Запоріжжя, [б.в], 2009. –36 с.
****

Короденко М. Патріотизм – запалити, не дати згаснути : [знайомство з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – 7 верес. – С. 8–9.

Ніколенко О. Патріотичне й моральне виховання учнів у процесі викладання світової літератури / О. Ніколенко // Світова література. – 2015. – № 9–10. – С. 9–13.

Шулікін Д. Про патріотичне виховання і зарубіжну літературу / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 6 квіт. – С. 6.

Петегирич О. М. Досвід роботи школи з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання / О. М. Петегирич // Виховна робота в школі. – 2015. – № 2. – С. 9–17.

Матат Д. Уроки патріотизму / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – 9 лют. – С. 9.

Івашковський В. В. Військово-патріотичне виховання школярів як соціально-психологічна проблема / В. В. Івашковський // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 28–30.

Матат Д. Патріотичне виховання: зняття відчуженості / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – 26 січ.– С. 8.

Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2014. – № 23 (груд.).– С. 5–21.

Бугай Л. Виховна система навчального закладу як засіб формування ціннісних ставлень особистості : [нац.-патріотичне виховання школярів] / Л. Бугай // Директор школи. – 2014. – № 19 (жовт.). – С. 46–55.

Галкіна Л. Будьте здорові духом і тілом! : система військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Л. Галкіна // Завуч. – 2014. – № 19 (жовт.). – С. 29–31.

Присяжна Л. Україна – єдина країна : [виховна година з патріотичного виховання школярів] / Л. Присяжна // Початкова школа. – 2014. – № 10. – С. 17–20.

Басова О. С. Що таке патріотизм? : курс «Ми – громадяни України». 11 клас / О. С. Басова // Історія та правознавство. – 2013. – № 31. – С. 5–7.

Каракаш І. Виховання демократичної політичної культури старшокласників як прояву культури демократизму особистості у політичній сфері життя громадянського суспільства / І. Каракаш // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 31–37.

Сергієнко А. Формування ціннісних орієнтацій особистості на уроках української мови і літератури : [нац.-патріотичне виховання учнів] / А. Сергієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 12. – С. 14–17.

Аббас Н. Концепція розвитку громадянської активності школярів / Н. Аббас // Директор школи. – 2013. – № 22 (листоп.). – С. 17–36.

Литвиненко Н. Патріотичне виховання – обов’язкова складова гармонійного розвитку особистості / Н. Литвиненко // Завуч. – 2013. – № 9 (трав.). – С. 12–14.

Кардашова І. Виховуємо патріотів України / І. Карданова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С. 60–64.

Півень М. Г. Патріотичне виховання школярів в умовах сучасного навчального закладу / М. Г. Півень // Освіта Сумщини. – 2013. – № 4. – С. 60–65.

Матіюк М. Коли на струнах бандури народжується патріотизм: (деякі складові навчально-виховної діяльності загальноосвітнього закладу нового покоління) / М. Матіюк // Українознавство. – 2013. – № 3–4. – С. 155–165.

Білоус О. Методика вивчення впливу телебачення на формування національно-патріотичних почуттів дітей / О. Білоус // Педагогічна думка. – 2013. – № 3. – С. 51–53.

Онисько Л. Формування гармонійної особистості на основі національних традицій / Л. Онисько // Педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 10–13.

Павлів І. Провісник духовної свободи : година пам’яті для старшокласників / І. Павлів // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 22–26.

Бабійчук Т. Живі джерела для молоді : (наук.-практ. конф. «Іван Огієнко – великий син України») / Т. Бабійчук // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 6. – С. 44–46.

Мартинюк С. Гімназія як виховна система : [нац.-патріотичне виховання школярів] / С. Мартинюк // Директор школи. – 2012. – № 20. – С. 35–46.

Кантемірова Р. Громадянська освіта – орієнтир у демократичному суспільстві / Р. Кантемірова // Директор школи. – 2012. – № 19. – С. 4–13.

Гудкова І. Я – патріот : програма громадсько-патріотичного виховання школярів / І. Гудкова // Шкільний світ. – 2012. – № 4. – С. 4–6.

Колган Т. Громадянська компетентність старшокласників / Т. Колган // Завуч. – 2011. – № 35 (груд.). – С. 11–14.

Поліщук І. Виховання національної свідомості молодших школярів засобами українознавства / І. Поліщук, А. Білоног // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 8. – С. 55–57.

Лисак С. Громадянське виховання учнів / С. Лисак, Т. Думанська // Директор школи. – 2011. – № 27–28 (лип.). – С. 33–39.

Артюшкіна Л. М. Педагогічні основи патріотичного виховання учнівської молоді за умови поліетнічності / Л. М. Артюшкіна // Освіта Сумщини. – 2011. – № 2. – С. 49–53.

Циганчук К. А. Патріотизм як цінність / К. А. Циганчук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 4–10.

Зубцова Ю. Є. Обгрунтування змісту та соціально-педагогічних умов ефективної взаємодії школи та сім’ї з формування патріотичних якостей молодших школярів / Ю. Є. Зубцова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 4. – С. 38–46.

Сухомлинська О. Патріотизм як цінність: погляд на історію і сьогодення / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 10–14.

Смольська Л. Формування життєвих компетентностей / Л. Смольська // Початкова школа. – 2009. – № 12. – С. 56–59.

Кваша О. Виховання учнів. Елементи козацької педагогіки / О. Кваша // Директор школи. Шкільний світ. – 2009. – № 47 (груд.). – С. 14–18.

Янчук І. Виховуємо патріотів / І. Янчук // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 5. – С. 69–73.

Квасниця І. Полікультурне виховання майбутнього громадянина як складова національного / І. Квасниця // Початкова школа. – 2009. – № 4. – С. 43–46.

Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку / В. Матяшук // Педагогічна думка. – 2009. – № 3. – С. 48–54.

Сухушин М. Організація військово-патріотичного виховання в сучасному навчально-виховному закладі / М. Сухушин // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008.– № 3. – С. 89–94.

Чорна К. Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді / К. Чорна // Шлях освіти. – 2008 – № 3. – С. 5–11.

Кічігін В. Концепція патріотичного та спортивного виховання молоді / В. Кічігін // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. – С. 45–47.

Бех І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості / І. Бех // Початкова школа. – 2006. – № 3. – С. 1–5.

Орлова Н. Формування патріотичних та громадських почуттів учнів / Н. Орлова // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 39–41.

Вишневський О. Педагогіка в пошуках духовності / О. Вишневський // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 3–5.
Патріотичне виховання студентів
Зацепіна Н. О. Місце естетичних смаків в системі державницько-патріотичного виховання // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. Вип. 30 / за заг. ред. акад. М. Б. Євтуха. – Київ, 2006. – С. 42–44.

Кулішенко Л. А. Проблеми національного виховання у засобах масової інформації : навч. посіб. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 173 с.

Психолого-педагогічні засади виховної роботи зі студентською молоддю : [виховання патріотизму і культури міжнаціональних відносин студентів] // Туркот Т. І. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / Т. І Туркот. – Київ, 2011. – С. 186–187.

Національне виховання та формування національної самосвідомості : [виховна робота зі студентами вищого закладу освіти] // Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / за заг. ред. Т. Ю. Осипової. – Одеса, 2006. – С. 50–61.

Національне виховання як фактор формування духовної культури : [основні виховні завдання ВНЗ] // Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості : навч. посіб. / В. Я. Яблонко. – Київ, 2008.– С. 185–192.

Національно-патріотичний аспект змісту виховання // Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. – 3-є вид. / О. Вишневський. – Київ, 2008. – С. 257–284.

Нефедов Д. Подвиги героев подпольно-партизанского движения как средство патриотического воспитания студенческой молодежи (на примере Николаевщины) // Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. і його значення в патріотичному вихованні студентської молоді : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Глухів, 21-22 вересня 2011 р. – Глухів. – 2011. – С. 86–88.
****

Бойко І. Роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів курсу «Історія держави і права України» / І. Бойко // Право України. – 2015. – № 1. – С. 162–170.

Прохоренко О. Ф. Деякі аспекти формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах МВС України / О. Ф. Прохоренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 3. – С. 102–111.

Балагура О. Глобалізація морально-духовних цінностей в освітньому просторі : [патріотичне виховання студентів] / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 89–94.

Коваль Г. В. Становлення та розвиток системи патріотичного виховання молоді в радянській Україні / Г. В. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 19. – С. 120–122.

Тарасюк А. Професійно-патріотичне виховання курсантів як складова навчального процесу в інституті контррозвідувальної діяльності Національної Академії СБ України / А. Тарасюк // Вища школа. – 2012. – № 9. – С. 102–107.

Блохін О. Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості / О. Блохін // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 59–71.

Коляда І. Студентські будівельні загони: до історії патріотичного руху студентської молоді в УРСР (1962-1989) / І. Коляда, Р. Ралко // Краєзнавство. – 2012. – № 2. – С. 141–151.

Левківський К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді / К. Левківський // Вища школа. – 2011. – № 11. – С.15–28.

Шаповалова Н. Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ / Н. Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 64–67.

Чупрій Л. В. Патріотичне виховання молоді в контексті забезпечення гуманітарної безпеки держави / Л. В. Чупрій // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2. – С. 67–72.

Карлова В. Сучасний український патріотизм: сутність та роль у консолідації суспільства / В. Карлова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 21–30.
Патріотичне виховання на Сумщині
Міщенко О. О. Управління процесом взаємодії ЗНЗ та громадських об’єднань у справі національно-патріотичного виховання підлітків (на прикладі краєзнавчо-туристичної роботи) / О. О. Міщенко // Магістр : матеріали наук. конф. «Наукові пошуки молодих учених». – Суми, 2007. – С. 57–61.

Сємєнков А. С. Модель управління патріотичним вихованням учнів у позанавчальній діяльності / А. С. Семєнков // Магістр : матеріали наук.-практ. конф. «Наукові пошуки молодих вчених» . – Суми, 2013. – С. 318–323.

Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки : матеріали ІІ обласної наук.-практ. конф. 15 трав. 2001 р. – Суми : СумДПУ ім.. А. С. Макаренка, 2001. – 179 с.

Перегуда Т. Діяльність Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі по патріотичному вихованню молоді / Т. Перегуда // Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. і його значення в патріотичному вихованні студентської молоді : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конф. 21-22 верес. 2011 р. – Глухів, 2011. – С. 92–96.
****

Вертіль О. З якої зброї стріляють старшокласники? / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2014. – 25 листоп. – С. 10.

У сумських школах патріотичне виховання – один із пріоритетів. На уроках «Захист Вітчизни» викладач В. Коропченко навчає старшокласників володіти зброєю.Хрущ О. Молодь Шосткипатріоти України / О. Хрущ // Полісся.–2014. – 6 листоп. – С. 14.

Проект національно-патріотичного виховання в обласній школі «Лідер».Муха Н. Волонтери-патріоти / Н. Муха // Білопільщина. – 2014. – 23 жовт. – С. 10.

У Білопільській ЗОШ № 2 відбулося декілька волонтерських акцій «Допоможи бійцям АТО».Заїкіна Н. Інновації в освіті, патріотизм у вихованні / Н. Заїкіна // Сумщина. – 2014. – 28 серп. ­3 верес. – С. 4.

Серпнева конференція освітян Тростянецького району про патріотичне виховання школярів.Молодь Конотопа продемонструвала свій патріотизм // Конотопський край. – 2014. – 12 серп. – С. 4.

Студентський парламент міста розфарбував міст в синьо-жовті кольори під час акції «Розфарбуймо Конотоп разом».Середа Т. Патріотів України потрібно виховувати на прикладах історичних перемог їхніх пращурів / Т. Середа // Конотопський край. – 2014. – 8 лип. – С. 1–2.

У краєзнавчому музеї м. Конотоп створена експозиція «Оборона Конотопу. Конотопська битва», на допомогу патріотичному вихованню молодого покоління на подіях доленосної битви.Вертікова І. На Сумщині – сплеск патріотизму / І. Вертікова // Сумщина. – 2014. – 25 черв. – С. 19.

Молодіжні проекти, пов’язані з військово-патріотичним вихованням, отримають додаткове фінансування з обласного бюджету.Лобушко М. Школа мудрості й патріотизму / М. Лобушко // Сумщина. – 2014. – 29 січ. – С. 21.

75 років з часу створення Сумської обласної організації товариства сприяння обороні України (ДОСААФ), яке плідно займається військово-патріотичним вихованням молоді.Кирсенко О. Молода еліта Конотопщини / О. Кирсенко // Конотопський край. – 2013. – 1 листоп. – С. 8.

Досвід з патріотичного виховання школярів Конотопського району.Бояринцев О. «Вихованці військово-патріотичних клубів – загартовані та шанують історію» / О. Бояринцев // Сумщина. – 2013. – 8 трав. – С. 2.

Військово-патріотичне виховання в клубі «Мужність» Глухівського району.Привалов І. З «Патріота» виростають справжні патріоти / І. Привалов // Імпульс. – 2013. – 4 квіт. – С. 7.

Основним пріоритетом діяльності дитячо-юнацького клубу «Патріот» м. Шостка залишається виховання дітей та молоді у фізичному, спортивному та військово-патріотичному напрямках.Виховання патріотів – справа відповідальна // Сумщина. – 2013. – 6 берез. – С. 22.

26-та річниця військово-патріотичного клубу «Мужність» м. Глухів.Бояринцев О. А. Громадські молодіжні організації як чинник патріотичного виховання молоді / О. А. Бояринцев // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – 2012.– Вип. 20. – С. 322–327.– (Сер. : Педагогічні науки).

У статті проаналізовано питання громадського та військово-патріотичного виховання в умовах діяльності молодіжних організацій на Сумщині.Вертікова І. Юних патріотів побільшає / І. Вертікова // Сумщина. – 2012. – 19 верес. – С. 2.

Начальник обласного управління у справах сім’ї, дітей та молоді О. Лата розповідає про військово-патріотичне виховання молоді в області.Виховуємо патріотів // Сумщина. – 2012. – 22 трав. – С. 2.

Команда Сумської загальноосвітньої школи № 15 перемогла у другому етапі військово-патріотичної гри «Зірниця».Шконда Л. О. Патріотичне виховання – основа духовності майбутнього покоління / Л. О. Шконда // Педагогічна Сумщина. – 2007. – № 4. – С. 36–37.

Досвід роботи з патріотичного виховання учнів шкіл Путивльського району Сумської області.Заходи, сценарії на допомогу патріотичному
вихованню молоді

Громадянсько-патріотичне виховання // Кращі виховні заходи : сценарії / упоряд. О. В. Гноінська. – Харків, 2011. – С. 8–23.

Краса і велич символів державних. – С. 8–15.

Конституція - основа моєї держави. – С. 16–22.

Ми відсьогодні - громадяни України. – С. 23–28.Дума про Україну : тематичний вечір // Пістун Т. Душі криниця : сценарії / Т. Пістун. – Тернопіль, 2006. – С. 61–68.

Живодайні джерела патріотизму // Кульчицька О. М. Цікаві шкільні свята : навч. посіб. / О. М. Кульчицька. – Тернопіль, 2008. – С. 3–35.

Скарбниця патріотизму «А ми тую стрілецьку славу збережемо» : вечір. – С. 12–22.Євчук С. Що означає бути патріотом своєї держави : диспут для учнів 11 класу // Завуч. – 2015. – № 16 (серп.). – С. 10–15.

Кириченко О. В. Козацька педагогіка : розробки уроків, сценарії виховних заходів, методичні рек. / О. В. Кириченко. – Харків : Основа, 2008. – 192 с.

Красоткіна Н. Г. Ми діти твої, Україно : розробки бесід з дітьми, тематичні казки та сценарії виховних заходів / Н. Г. Красоткіна. – Київ : Поч. шк., 2001. – 160 с.

Макаренко О. Степові лицарі : уроки та виховні заходи на тему козаччини / О. Макаренко. – Тернопіль : Богдан, 2007. – 88 с.

Традиції і символи України : [розробки виховних заходів] // Краєзнавчі свята. – Харків, 2008. – С. 5–113.

Білокрицька Т. І. Красо моя, безсмертна Україно!. – С. 32–36.

Свердлова В. М. Ні не згине Україна. – С. 56–63.

Ткаченко Т. Всім серцем любіть Україну свою. – С. 72–78.

Живи, Україно!. – С. 78–80.

Пахомова Н. М. Рідну землю, де живем, Батьківщиною зовем. – С. 80–90.Вельбрехт Д. О., Токар Н. Г. Мій рідний краю, Україно, найкраще місце на землі!. – С. 90–100.

«Україно! Україно! Серце моє, ненько…» (Т. Шевченко) // Моральне та громадянське виховання : сценарії заходів / [голов. ред. В. В .Григораш] – Харків, 2006. – С. 5–40.

****

Бобир В. Відзначаємо Дні України : рекомендації щодо організації та проведення тематичного тижня в дошкільному закладі / В. Бобир // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 12–13.

Майданюк А. Дітям про їхні громадянські обов’язки : заняття для старших дошкільнят / А. Майданюк // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 26–28.

Малько О. Від серця до серця : благодійний аукціон за участі всіх вікових груп, родин вихованців, громадськості, воїнів АТО / О. Малько // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 36–37.

Палець Ю. Це моя Україна, що, як тато і мама, одна : заняття-подорож для старших дошкільнят / Ю. Палець // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 10–11.

Солтис О. На захисті Батьківщини : сюжетне заняття з фізкультури для старших дошкільнят / О. Солтис // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 28–30.

Левицька С. М. «Герої для нас як приклад…» : година спілкування, 11 клас / С. М. Левицька // Виховна робота в школі. – 2015. – № 5. – С. 8–11

Шкляр Л. М. Узагальнюючий урок на тему «Чи знаєш ти природу України» : патріотична гра-квест, 8 клас / Л. М. Шкляр // Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 9–12.

Подобєд А. Крути: символ патріотизму й жертовності в боротьбі за державну незалежність України : матеріали до позакласних заходів. 9-11-ті класи / А. Подобєд // Історія України. – 2014.– № 23 (груд.). – С. 25–27.

Кузьмук Л. Повага до людей – любов до України : заняття-пошук для старших дошкільнят / Л. Кузьмук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 10. – С. 12–13.

Наталіна В. Ми – українці, ми – за мир! : [сценарій виховного заходу для учнів] / В. Наталіна // Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 19–20

Коваленко А. Ми - українці : заняття для старших дошкільнят / А. Коваленко, Ю. Сікало // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 31–32.

Кузніцова О. В. Україно – ми твої діти : [виховна година] / О. В. Кузніцова // Позакласний час. – 2012. – № 19–20. – С. 31–33.

Силаічева Л. Земля моя – земля моїх батьків : театралізована постановка /Л. Силаічева // Шкільний світ. – 2012. – № 7. – С. 14–16.

Немкович В. З чого починається Батьківщина : літературно-музична композиція / В. Немкович // Музика. – 2012. – № 1. – С. 5–7.

Дейнега Н. В. Люблю тебе я, Батьківщино! : свято для учнів / Н. В. Дейнега // Розкажіть онуку. – 2011. – № 23–24. – С. 87–88.

Артьомова О. Хай в серці кожної дитини живе любов до України : [сценарій свята для дошкільнят] / О. Артьомова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 8. – С. 35–39.

Хто захищає Батьківщину : фрагмент свята : [День Захисника Вітчизни] // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 37–40.

Куріпта В. І. Люблю Вітчизну я свою, вона найкраща в цілім світі : сценарій свята / В. І. Куріпта // Розкажи онуку. – 2008. – № 7. – С. 20–24.
Про патріотизм художнім рядком
Балема Р. Прохання Небесної Сотні : вірш / Р. Балема // Літературна Україна. – 2015. – 18 черв. – С. 8.

Беген Ю. Героям Небесної Сотні : вірш / Ю. Беген // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 11.– С. 1.

Вакуленко-К. В. Вірю в Україну ; Небесній Сотні : вірші / В. Вакуленко-К // Дзвін. – 2014. – № 9. – С. 10–11.

Гуменюк Б. Кров усе пам’ятає : вірші з війни : [на сході України] / Б. Гуменюк // Київ. – 2014. – № 11–12. – С. 13–30.

Гуменюк Б. Нові вірші з війни / Б. Гуменюк // Літературна Україна. – 2015. – 13 серп. – С. 8.

Данилюк Н. Нація : вірш / Н. Данилюк // Дніпро. – 2014. – № 9–12. – С. 73.

Дружко М. Героям АТО : вірш / М. Дружко // Літературна Україна. – 2015. – 30 лип. – С. 8.

Дубко Т. Захисникам донецького аеропорту : вірш / Т. Дубко // Літературна Україна. – 2015. – 19 лют. – С. 9.

Зима В. Кровь желто-синего цвета : [вірші українською та російською мовами] / В. Зима. – Харьков : Фолио, 2014. – 77 с.

Ця книга – 20 віршів українською та російською мовами. Це історії простого людського героїзму, присвячена всім героям Майдану і війни на сході України. У цьому збірнику немає імен, але кожен вірш це – біль і сльози, неймовірні емоції і переживання.

Кровь желто-синего цвета. – C. 12–13.

Мальчикам, победившим смерть. – С. 17.

Памяти гвардейцев. – С. 23–25.

Коли ти йшов; Прощальна. – С. 39–40.

Подвигу танкиста. – С. 47.

Україно, вставай. – С. 53.Корнейко О. Другу на схід : вірш / О. Корнейко // Дніпро. – 2014. – № 9–12. – С. 161.

Крищенко В. Збережімо Україну : вірш / В. Крищенко // Слово Просвіти. – 2010. – 2–8 груд. – С. 1.

Крищенко В. Коли воскресне Україна : вірш / В. Крищенко // Слово Просвіти. – 2010. – 23–29.

Крищенко В. Щоб жила Україна : вірші / В. Крищенко // Літературна Україна. – 2014. – 27 листоп. – С. 1.

Лемішко О. І знову до бою… : вірш / О. Лемішко // Дніпро. – № 9–12. – С. 203.

Любіть Україну : вірші // Український декламатор : зб. віршів для укр. молоді / упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – Київ, 2006. – 400 с.

Сосюра В. Любіть Україну. – С. 25–26; Україно моя. – С. 32.

Самійленко В. Україні. – С. 27.

Рильський М. Слово про рідну матір : (уривки). – С. 28.

Кобець О. Я люблю… – С. 29.

Засенко П. Пісня про Україну. – С. 30.

Степаненко Л. Я –Українець. – С. 31.

Петрів М. Рідний край. – С. 35.

Олесь О. Пісня. – С. 39.

Купчинський Р. Мій край. – С. 41.

Савицька І. Україна. – С. 42.

Сингаївський М. Мати – Україно!. – С.42.

Полтава Л. Наша Батьківщина. – С. 44.

Антонич Б.-І. Батьківщина. – С. 47.

Лупій О. Дорожчої нема. – С. 51.

Шкрумеляк Ю. Ми діти українські. – С. 52.Люблю тебе, красуне-Україно : вірші // Стасюк О. Я Надиктовую тишу / О. Стасюк . – Львів, 2015. – С. 74–119.

Патріотичні поезії юної вінницької поетеси сповнені любові до Вітчизни.

Люблю тебе, Україно. – С. 74.

Шевченкова Україна. – С. 75.

Земля Шевченка. – С. 78.

Патріоти. – С. 100.

Я – українка з коренів волосся. – С. 111.

Матвійчук А. Кровні брати ; Останній монолог вертолітника ; Режиссерам и зрителям Донецкого «Парада» посвящается : [вірші про війну на сході України] / А. Матвійчук // Дніпро. – 2014. – № 8. – С. 116–117.

Матвійчук А. Ніч після бою ; Стіна захисту : [вірші про війну на сході України] / А. Матвійчук // Дніпро. – 2014. – № 7. – С. 97.

Матвійчук А. Солдат : вірш / А. Матвійчук // Дніпро. – 2014. – № 9–12. – С. 233.

Моргун В. Ф. Куди йдеш, Україно? : вірш / В. Ф. Моргун // Педагогіка толерантності. – 2015. – № 2. – С. 114.

Павличко Д. Пора перемагати! : з нових віршів // Дзвін. – 2015. –№ 1. – С. 2–11.

Прощай, моє дівчатко із Майдану. – С. 2.

Наш прапор. – С. 5.

Пісня про Надію (Надію Савченко). – С. 5–6.

Пісня про Перемогу. – С. 6.

Летовище в Донецьку. – С. 10.

Пора перемагати!. – С. 10.

Пасічник М. Небесна жінка з іменем Надія ; Вся Україна – це Надія : [вірші про Надію Савченко] / М. Пасічник // Слово Просвіти. – 2015. – 5–11 берез. – С. 2.

Родчин С. Україна : вірш / С. Родчин // Дніпро. – 2015. – № 1–3. – С. 170.

Савка М. Герої не вмирають : [вірш до роковин Небесної Сотні] / М. Савка // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 2.

Стасюк О. Молимося. Віримо. Чекаємо : поезія / О. Стасюк. – Вінниця : [б. в.], 2015. – 23 с.

Зібрані нові вірші молодої вінницької поетеси про солдат, які побували в зоні АТО та поранених бійців, які неодноразово побували і на передовій, і у військових госпіталях.

N-ний лист військовим. – С. 4.

Лист бійцям з АТО. – С. 5.

Здрастуй, братику!. – С. 6.

Незнайомому солдату. – С. 7.

Видужуйте!. – С. 13.

Героям. – С. 15.

Спасибі. – С. 16.

Молимося. – С. 17.

Сучасні патріоти. – С. 20.

Привіт тобі, рідний. – С. 21.Стасюк О. Не хочу стояти осторонь ; Стежками Революції : поезія / О. Стасюк. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 35 с.

Вірші юної поетеси про Майдан сповнені віри, надії та щирого юнацького патріотизму.

Революція. – С. 3.

Моліться за Майдан. – С. 4.

За тих, що на Майдані. – С. 5.

Гімн України за вечірніми новинами. – С. 8.

Сучасні патріоти. – С. 14.

19 січня 2014 року. – С. 18.

Небесна Сотня. – С. 22.

Титар В. Прийди на Майдан ; Героям Крут ; Україна : вірші / В. Титар // Дзвін. – 2014. – № 9. – С.8–9.

Цикл героям АТО // Стасюк О. Я надиктовую тишу / О. Стасюк. – Львів, 2015. – С. 122–135.

Друже! (пораненому солдату). – С. 124.

Вогник. – С. 127.

Привіт!. – С. 129.

Пісня Донбаської чайки. – С. 131.

Звідси до війни. – С. 132.Солдату. – С. 133.

Шередько А. Україні : вірш / А. Шередько // Дніпро. – 2014. – № 9–12. – С. 202.
Електронні ресурси
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс] : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641. – Режим доступу:

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya/

Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 2394. – Режим доступу

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/373-19

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] : наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 27.10.09 р. – Режим доступу :

http://osvita.ua/legislation/other/5397/

Про методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році [Електронний ресурс] : лист
Мін-ва освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-614. – Режим доступу

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3197-
Додаток.

Вислови, цитати про патріотизм
«Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на Україні, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його людності, служити їй, а не оббирати, не експлуатувати для себе».

М. Грушевський
«…так називаємо любов до своєї Вітчизни, землі своєї, з якою нас пов’язують тисячі вражень і спогадів, часом неусвідомлених; інтимне відчуття характеру свого народу, цінність, яку ми відчуваємо при звуках рідної мови й пісні; нарешті, глибоку і широку сферу усвідомлення обов’язків щодо свого народу, його культури, долі, його майбуття. При цьому ми розуміємо такі ж почуття та усвідомлення представників інших народів і шукаємо солідарності з ними у своїй рівноправній приналежності до загальнолюдської сім’ї».

І. Дзюба
«В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина».

Ліна Костенко
«Можна мати прекрасну територію і ніколи не здобути на ній владу, не мати на ній своєї держави та не стати з нею ніколи нацією. Допіру свідомість своєї території і хотіння мати на ній свою окрему владу, свою окрему державу, перетворить її в активну порушуючу політичну силу. З цієї свідомості і цього хотіння родиться патріотизм: любов до своєї землі, до своєї Батьківщини і до всіх, без виїмку, її мешканців. Патріотизм – свідомість своєї території, а не сама територія – лежить в основі буття і могутності держав».

В. Липинський
«Історики, письменники, поети, працівники культури – духовна та інтелектуальна еліта України – повинні зробити все, щоб відродити в серцях сьогоднішніх молодих українців той патріотичний дух, який панував серед лицарів запорізького козацтва і всього нашого народу. Треба якомога швидше допомогти молоді усвідомити, що саме нація була, є й буде головним чинником всесвітньо-історичного прогресу. Українська національна ідея є провідною об’єднавчою силою у формуванні української держави, української культури і мови».

Ф. Моргун
«Можеш вибирати друзів і дружину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину».В. Симоненко
«Азбука патріотичного виховання полягає у тому, щоб утвердити в людській душі багате, яскраве, незабутнє дитинство, закарбувати в ньому образи рідної природи, які хвилювали б усе життя. У кожної людини повинен бути рідний куточок, який став би незабутнім спогадом про найдорожче, – без цього немає людини. Немає її морально-емоційного і естетичного коріння, немає свіжого вітерця, який живить непогасне полум’я любові до Вітчизни».

В. О. Сухомлинський
«Ми прагнули, щоб у кожного підлітка поступово формувалося особисте ставлення до Батьківщини: бажання, духовний порив утвердити її гідність, велич, честь, славу, могутність».

В. О. Сухомлинський
«Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується».

В. О. Сухомлинський
«Україна: країна, яку ми любимо, держава, якою ми пишаємося».

М. Томенко
«Формулою нового українського патріотизму має стати принцип: Україна – держава для всіх громадян. Український громадянин, отримавши цей статус, повинен усвідомлювати, що він бере на себе певні обов’язки. Таким чином, сучасний український патріотизм слід визначати не лише за ознаками спілкування рідною мовою чи любові до певних культурних цінностей, а і як мислення з повагою до країни і з любов’ю до малої батьківщини».

М. Томенко

«Нехай ніхто не половинить,

Твоїх земель не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

Одна від Заходу й до Сходу

Володарка земель і вод.

Ніхто не ділить хай народу,

Бо не поділиться народ».

Д. Чередниченко

«У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай.

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний в чужині рай.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без Батьківщини.».

М. Чернявський

«Наша дума, наша пісня

Не вмре не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!».

Т. Г. Шевченко
«Свою Україну любіть

Любіть її во время люте

В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть».Т. Г. Шевченко
«Нема на світі України

Без хвиль могутнього Дніпра,

Як українця – без калини,

Без солов’я і рушника.

Народ, що вік при бурі й сонці,

Віддав землі, як мати доньці,

Всі сили, працю і любов,

Щоб Україна знов і знов

Росла, цвіла!... Щоб твердо стала

На шлях, який собі обрала.

І в незалежному житті

Долала всі шляхи круті.».Ольга Шелест

Зміст

Передмова………………………………………………………………………….3


Українська педагогічна думка та її видатні представники про патріотичне виховання……………………………………………………………………………...........5
Патріотичне виховання дошкільнят…………………………………..…………5
Патріотичне виховання школярів…………………………………………............6
Патріотичне виховання студентів………………………………………………...8
Патріотичне виховання на Сумщині………………………………………...........9
Сценарії на допомогу патріотичному вихованню молоді………………………11
Про патріотизм художнім рядком……………………………………………......12
Електронні ресурси……………………………………………………………......15
Додаток. Вислови, цитати про патріотизм……………………………………....16
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка