Сучасні підходи до формування в учнів навичок фізичного самонавчанняСкачати 407.26 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2016
Розмір407.26 Kb.
  1   2
Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Міський методичний кабінетСучасні підходи

до формування в учнів навичок

фізичного самонавчання,

самовдосконалення,

самореалізації на уроках

фізичної культури

Досвід роботи

учителя фізичної культури,

спеціаліста вищої категорії,

вч ителя-методиста

Шепетівського навчально-виховного

комплексу №1 у складі:

'Загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів та ліцей "

Хмельницької області

Паламар Олени Євтифіївни

2010р.


2

ЗМІСТ

 1. Подання З

 2. Характеристика 4

 3. Анотація 5

 4. Опис змісту досвіду ,

4.1. Вступ 6

. 4.2. Основна частина 843. Висновки 21

4А. Рекомендації 23

 1. Список використаної літератури 24

 2. Додатки:

6. 1. «Ранкова гімнастика в житті школяра». 25

Методичні рекомендації

6. 2. Рівневі завдання з розділу «Гімнастика» 26

(акробатичні вправи 5-11 класи)

 1. План-конспект уроків колового тренування 27 Гімнастика. 10-11 класи.

 2. Комплекс вправ для колового тренування на 28 уроках фізичної культури

 3. Організація колового методу тренування на 29 заняттях з фізичного виховання

 4. Комплексна (інтегральна) підготовка учнів на ЗО уроках баскетболу
 1. «Рухливі ігри». Збірник для вчителів фізичної 31 культури

 1. Розробка уроків з теми «Гандбол» 8 клас 32

 1. Розробка уроків з теми «Професійно- 33 прикладна фізична підготовка» 10 клас
 1. Анкета для учнів, батьків, педагогів 34

 2. Фотоматеріали, які відображають 35 діяльність вчителя


з АНОТАЦІЯ педагогічного досвіду Паламар Олени Євтифіївни

вчителя фізичної культури Шепетівського навчально-виховного комплексу №J у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей " Хмельницької області

Досвід роботи Паламар О.Є., з питання "Сучасні підходи формування в учнів навичок самонавчання, самовдосконалення і самореалізації на уроках фізичної культури» є модифікаційним за інноваційним потенціалом, так як базується на використанні елементів існуючих технологій особистісно зорієнтованого навчання, прогресивних методик організації навчальної діяльності учнів на уроках, та в позаурочний час, які сприяють розвитку особистісних якостей учнів в процесі самостійних занять фізичними вправами, а також на практичному досвіді вчителя. .Провідна ідея досвіду - розвинути творчо активну особистість, сформувати стійкий інтерес учнів до занять фізичною культурою, в повному об'ємі розкрити потенційні можливості кожного, виробити навички самонавчання, бажання самовдосконалюватись, створити умови для самореалізації і на основі цього забезпечити фізичний розвиток особистості; утвердити пріоритети здорового способу життя.

Мета досвіду: розкрити систему роботи вчителя з проблеми як основної умови забезпечення загального фізичного розвитку особистості, створення умов для об 'єктивної самооцінки і самовдосконалення учнів, розкрити шляхи досягнення мети; показати роль вчителя, як дослідника і творця передового педагогічного досвіду.

Актуальність досвіду полягає у забезпеченні сучасних підходів до проведення уроків фізичної культури, у спрямуванні його змісту на розвиток особистості, опанування учнями навичок та вмінь, самостійної творчої діяльності на досягнення високого фізичного рівня, розвитку особистості дитини.

Новизна досвіду полягає в зміні традиційних підходів до проведення уроків фізичної культури та позакласних заходів, які забезпечують реалізацію його мети.

Досвід має практичну значимість, його зміст містить зміни поглядів на особистість учня, зміни в підходах до планування програмового матеріалу, до побудови уроків, і він є доступним для використання вчителями фізичної культури.

Досвід відповідає вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат, можливостей, матеріально-технічної бази школи.

Матеріали досвіду призначені вчителям фізичної культури, тренерам ДЮСШ.[ .| І :

4

4.1. Вступ

Законами України «Про загальну середню освіту», цільовою комплексною програмою «Фізичне виховання - здоров'я нації», «Про фізичну культуру і спорт», наказами №965 від 22.10.08р. «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров'я школярів у навчальних закладах України», №1008 від 06.11.08р. «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів» передбачено реформування фізичного виховання, висуваються завдання розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності, формування практичних навичок та вмінь для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку, утвердження пріоритетів здорового способу життя.

Для успішного виконання цих завдань кожен учень має займатися
фізичними вправами не тільки на уроці, а й самостійно в позаурочний час.
Тільки тоді можна задовольнити фізіологічну потребу школярів в підвищенні їх
рухової активності. і:

Аналізуючи стан здоров'я дітей вчитель побачив, що зростає кількість


захворювань опорно-рухового апарата, серцево-судинної системи, інших
органів і систем організму. Для того, щоб повноцінно розвинути фізичні якості
учнів і зміцнити їхнє фізичне здоров'я, вчитель вважає, що потрібно формувати
в них вміння осмислено виконувати завдання, розвивати бажання фізично
самовдосконалюватись, привертати увагу до форм самонавчання, вчити
набувати знання про вплив рухів на функції організму, самоудосконалювати і
розумно використовувати їх, формувати необхідні рухові якості,
самореалізуватись на уроках і в позакласній роботі, здійснювати самоконтроль
за станом здоров'я. ; і і.

Вчитель переконаний, що все вищезазначене є головним резервом розвитку фізичних сил, реабілітації та корекції здоров'я учнів, їх прагнення до фізичного самовдосконалення.5 Проблема «Сучасні підходи до формування в учнів навичок фізичного

самонавчання, самовдосконалення і самореалізації на уроках фізичної

культури» цікавила вчителя давно. Аналізуючи діяльність учнів та власну

діяльність на уроках і в позакласній роботі вчитель побачив, що учні, які

володіють навичками самовдосконалення, самонавчання і самореалізації більш

активні. Краще фізично підготовлені, якісно засвоюють навчальний матеріал. У

таких учнів вихована потреба у самостійних систематичних заняттях

фізичними вправами, вони досягли доброго рівня здоров'я, фізичного розвитку,

показують високі результати під час тестування «Всеукраїнського

фізкультурно-оздоровчого комплексу школярів «Крок до здоров'я». Тобто,

вирішення вищезазначеної проблеми допоможе забезпечити визначення і

контроль рівня особистого фізичного розвитку школярів, виявлення їх

відстаючих показників для подальшої розробки індивідуальних програм,

створення умов для об'єктивної самооцінки і самовдосконалення.

В закладі, де працює вчитель, значний відсоток становлять обдаровані діти в різних видах діяльності (літератори, біологи, економісти, правознавці тощо), котрим, як повітря потрібна рухова активність, тому вчитель поставив собі за мету сформувати здорову, фізично-розвинену людину, дати всебічну фізкультурну освіту, самостійні заняття фізичною культурою, навчити самостійно займатися фізичними вправами, вміти аналізувати свої відчуття і рухи, контролювати свій фізичний стан, займатися самонавчанням і вміти само реалізувати себе. Допомогти учням розкрити свої духовні сили, створити сприятливі умови для його розвитку без будь-якого тиску.

Актуальність даного досвіду полягає у забезпеченні сучасних підходів до проведення уроків фізичної культури та у спрямуванні його змісту на розвиток особистості, опанування учнями навичками та вміннями самостійної творчої діяльності, та досягнення на цій основі високого фізичного рівня розвитку, особистості дитини.

Предметом досвіду є сучасні підходи до уроків фізичної культури, що збільшують рухову активність, які визнано у вітчизняній педагогіці із

6

врахуванням світового досвіду і потреб розвитку сформувати стійкий інтерес учнів до занять фізичною культурою, в повному об'ємі розкрити потенційні можливості кожного, виробити навички самонавчання.Об'єктом досвіду є система педагогічної діяльності учителя, що забезпечує формування в учнів навичок самонавчання, самовдосконалення і самореалізації.

Мета досвіду - розкрити систему роботи вчителя з проблеми як основної умови, забезпечення загального фізичного розвитку особистості, створення умов для об'єктивної самооцінки і самовдосконалення учнів, розкрити шляхи досягнення мети: показати роль вчителя, як дослідника і творця передового педагогічного досвіду .

Практичну значимість, його зміст містить зміни поглядів на особистість учня, зміни в підходах до планування програмового матеріалу, до побудови уроків.

Досвід такої роботи забезпечив головне - учні люблять уроки фізичної культури, із задоволенням займаються в спортивних секціях, приймають участь в змаганнях, відповідально ставляться до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Досвід базується на основі існуючих технологій навчання. Одна з них - це особистісно-зорієнтоване розвивальне навчання (І.С. Якиманська. «Личностное ориентированное развивающее обучение». М.1979). За даною технологією процес навчання будується на діалозі учня і вчителя, який направлений на спільне конструювання програмової діяльності. Де обов'язково враховується особиста винахідливість учня до змісту, виду і форми навчального матеріалу, його мотивації, прагнення застосовувати отримані знання самостійно, за власною ініціативою в нестандартних ситуаціях, а також проблема саморозвиваючого навчання (Г.К. Селивко. «Саморазвивающие обучение». Ярославль, ИПК, - 1996 г.). Технологія передбачає діяльність дитини не лише як задоволення пізнавальних потреб, але й цілого ряду проблем саморозвитку особистості, доповнює їх слідуючими важливими особливостями:

7


 • в самоутвердженні (самовиховання, самонавчання, свободу вибору);

 • в самовизначенні (спілкування, творчості і само творчості, пошуку, виявленні своїх здібностей і сил);

 • в захищеності (самовизначенні, саморегуляції, колективній діяльності);

- в самоактуалізації (досягнення особистих цілей, самоорганізації).
Дослідженнями в галузі теорії і методики фізичного виховання,

здійсненими О. Аракеляном, В. Вільчковським доведено, що особливо гостро потреба у самонавчанні, самовдосконаленні і самореалізації відчувається в суспільстві, де зростання матеріального, духовного і фізичного потенціалу дає можливість для всебічного розвитку особистості, що також враховано учителем.8 4.2. Основна частина

Своє завдання, як вчитель фізичної культури, вбачає в створенні умов для повнішого розкриття потенційних можливостей учнів. Тому мета вчителя -вирішувати не тільки підвищення моторної щільності заняття, а формувати загальні уявлення про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров'я, фізичного розвитку, розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей, формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя, формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Фізична культура в школі - це клопітка і напружена праця над здобуттям знань, умінь і навичок та всебічним фізичним розвитком дитини.

Вчитель добирає такі форми роботи, які сприяють гармонійному фізичному розвитку та зміцненню здоров'я; навчає передбаченому програмою обсягу знань та рухових умінь і навичок; вчить методиці самостійних занять фізичними вправами, способам самоконтролю та аналізу стану фізичної підготовленості і працездатності; сприяє розвитку фізичних якостей, підвищенню фізичної підготовки; виховує морально-вольові якості, прищеплює прагнення до фізичного самовдосконалення, зміцнення здоров'я засобами фізичної культури. Організовуючи фізичне самовиховання виконує навчально-виховний процес так, щоб у дітей він був спрямований: а) на зміну активної позиції до занять фізичної культури; б) на розширення орієнтації у фізкультурно-спортивній діяльності; в) на творче перетворення себе і своєї рухової активності і всього, що пов'язане з нею; г) на самоуправління і саморегуляцію поведінки.

Ефективність цієї підготовки забезпечує обґрунтованою технологією,
основою якого становлять 4 етапи: мотиваційно-організаційний, когнітивний,
процесуально-діяльнісний, корегуючий. '

9 І етап - мотиваційно-організаційний етап. Основна мета - викликати

інтерес до фізичного самовдосконалення, до регулярних і систематичних занять

фізичними вправами, що забезпечують саморозвиток підлітків.

Процес навчання будується на діалозі учня і вчителя, який направлений на спільне конструювання програмової діяльності.

Такий підхід допомагає учням розкрити свої духовні сили, створює сприятливі умови для фізичного розвитку без будь якого тиску, щоб кінцевий результат в них виражався в потребі досягти особисто-значущого результату, систематичного і самостійного спостереження за змінами свого здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості.

Враховує особливості кожного класу, кожного учня зокрема, організовує і керує їх навчальною діяльністю. Допомагають йому в цьому психолого-педагогічні консиліуми, в яких вчитель бере участь та паспорти здоров'я, які оформляє спільно із лікарем навчального закладу після поглибленого медичного огляду.

Зразок паспорту здоров'я Паспорт здоров'я і фізичного розвитку дитиниПрізвище їм 'я Дата народження j "

Почато Закінчено

Показники розвитку
І ст.


II ст.Піст.
1 кл.

2 кл.

3 кл.

4кл.

5 кл.

бкл.

7кл.

8кл.

9кл.

10 кл.

11

кл.


Зріст (см)


Вага (кг)


Екскурсія грудної клітки


Постава


Медична група


Підтягування у висі (хл.)


Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (зО сек)


Стрибок у довжину з місця


10

Розгинання


тулуба із


положенням


лежачи на


животі (см)


Нахил тулуба в


перед з


положення


сидячи (см)


Біг на


витривалість


(відп. до тестів)


Рівень фізичного


розвитку учня


Види в паспортах здоров'я, які виконують учні, доступні для виконання і підходять до всіх вікових груп, що дозволяє слідкувати за динамікою, давати порівняльну характеристику. Виконання показників розвитку проводиться вчителем в послідовності - швидкість, витривалість, швидкісно-силові, сила, гнучкість.

Проведення такого тестування сприяє:

підвищенню показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості школярів;

підвищенню ефективності навчального процесу;

підвищенню науково-методичного і професійного рівня вчителя фізичної культури;

покращенню фізичного виховання в сім'ї;

покращенню організації і ефективності позакласної спортивно-масової і оздоровчої роботи.

Щоб забезпечити формування фізичних та самоформуючих якостей дитини вчитель дбає про підвищення ефективності уроку, звертає велику увагу на підбір методик, що сприяють розвитку активності учнів на уроці, вміло варіює їх залежно від рівня фізичної підготовленості, чітко формулює завдання для самостійної творчості діяльності, виходячи із завдань уроку.

Проблему формування навичок самонавчання, самовдосконалення і самореалізації вирішує шляхом:

- засвоєння учнями теоретично-методичних знань;


  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка