Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4   5
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за грудень 2011 року

1. Вища школа


 1. 2.

Александров, А.А. Основные принципы формирования государственно-общественных объединений в системе профессионального образования России / А.А.Александров, С.В.Коршунов // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 3-14.

 1. 3.

Бебенина, Е.В. Современные методы маркетинговой борьбы за абитуриента / Е.В.Бебенина // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 68-71.

 1. 4.

Блинов, А.О. Стратегические задачи страны и развитие высшего образования / А.О.Блинов // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 6-12.

 1. 5.

Бобылева, В.О. Подготовка специалистов в области управления образованием в университетах США / В.О.Бобылева // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 143-148.

 1. 6.

Бородюк, Н. "Не може бути успішної держави без конкурентоспроможних фахівців": бесіда з головою Спілки ректорів вищих навчальних закладів країни, ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським / Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 8.

 1. 8.

Вища освіта потребує справжньої підтримки: Станіслав Ніколаєнко, доктор педагогічних наук, професор, голова Громадської ради освітян і науковців України, про головні питання освіти // Голос України. – 2011. – № 223.- 26 листопада. – С. 5.

 1. 9.

Галбен, А.И. Модель для глобализации высшего образования: пример Международного независимого университета Молдовы / А.И.Галбен // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 16-24.

 1. 10.

Гатальская, Е.А. Болонский процесс и непрерывное профессиональное образование в России / Е.А.Гатальская // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 96--97.

 1. 11.

Данилаев, Д.П. Система высшего технического образования: диалектика согласования интересов ее субъектов / Д.П.Данилаев, Н.Н.Маливанов, Ю.Е.Польский // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 99-104.

 1. 12.

Дмитриева, О.В. Управление качеством образовательных и научно-исследовательских услуг вуза / О.В.Дмитриева, В.Н.Фрянов // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 20-28.

 1. 13.

Дружилов, С.А. Психологический террор в условиях реформирования высшей школы / С.А.Дружилов // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 42-46.

 1. 14.

Єфремов, В.В. Економічна освіта як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку / В.В.Єфремов // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 28-30.

 1. 16.

Захаревич, Г.О. Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід / Г.О.Захаревич // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 41-44.

 1. 18.

Інноваційні підходи при визначенні рейтингу з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних систем: оцінювання якості підготовки фахівців / Т.Д.Іщенко, М.П.Хоменко, Т.О.Чернявська, В.І.Кобець // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 3-6.Іщенко, Т.Д. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т.Д.Іщенко, М.П.Хоменко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 3-7.

 1. 19.

Кембридж возглавил рейтинг вузов мира, но украинские вузы в него не попали: Кембриджский университет второй год подряд возглавил международный рейтинг высших учебных заведений мира, регулярно составляемый QS // Маркетинговые исследования. – 2011. – № 5. – С. 85.Козак, Т.М. Організаційно-теоретичні засади моніторингу діяльності вищих навчальних закладів / Т.М.Козак // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 30-34.Колот, А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти / А.Колот // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 16-38.

 1. 21.

Кондратенко, А.Б. Методология построения e-learning системы персонализации обучения / А.Б.Кондратенко // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 17-20.Коцупатрий, М. Чинники конкурентоспроможності фахівців з агробізнесу на ринку праці в АПК України / М.Коцупатрий, С.Дем'яненко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 53-59.Лук'яненко, Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д.Лук'яненко, А.Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74-86.

 1. 24.

Маврин, С.А. Интегративные характеристики личности выпускника учреждения дистанционного высшего профессионального образования / С.А.Маврин, Н.Л.Шевченко // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 93-99.Молодежь в России. 2010 : новости образования в России (немного статистики) // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 3-7.

 1. 32.

О состоянии и проблемах кадрового обеспечения инновационного развития экономики России: качество профессиональных кадров является одним из решающих факторов в экономике инновационного типа // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 32-37.

 1. 33.

Овчинников, Г.К. Сколь же вузов требуется России, чтобы быть на уровне века? / Г.К.Овчинников // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 25-33.

 1. 35.

Павко, А. Класичний університет у контексті Болонського процесу: такі виші мають стати символами інтелектуального потенціалу країни / А.Павко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 218.- 23 листопада. – С. 18.

 1. 52.

Павленко, А. Університет як центр інноваційної системи та формування інтелектуального капіталу нації: інтерв’ю з ректором Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Анатолієм Павленком/ А.Павленко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 7-15.Панасевич, Д.Б. Пошук шляхів підвищення якості практичної підготовки студентів / Д.Б.Панасевич // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 55-60.Перевозный, А.В. Проблемы гуманитарного образования / А.В.Перевозный // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 77-81.

 1. 37.

Похолков, Ю.П. Корпоративная культура российских технических университетов / Ю.П.Похолков, В.А.Пушных, М.В.Митрофанова // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 66-71.Резниченко, Н. Складові системи ефективного працевлаштування випускників / Н.Резниченко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 55.Рижа, Т.В. Інформаційне забезпечення управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів / Т.В.Рижа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2011. – № 698. – С. 282-289.Роботи.net, або Хто допоможе молоді працевлаштуватися? // Голос України. – 2011. – № 227.- 2 грудня. – С. 8.

 1. 39.

Синявська, І.М. Формування дієвої системи науково-інноваційної інфраструктури у вигляді мережі наукових парків аграрних вищих навчальних закладів / І.М.Синявська, В.Т.Куят, С.О.Пащенко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 13-20.

 1. 40.

Соболева, Э.Ю. Построение внутривузовских систем обеспечения гарантий качества образования / Э.Ю.Соболева // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 148-157.Степаненко, С. Економічна освіта, орієнтована на практику / С.Степаненко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 39-52.

 1. 44.

Тавлуй, І. Орієнтація на роботодавців при проектуванні та розвитку системи управління якістю вищого навчального закладу / І.Тавлуй // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 5. – С. 56-59.

 1. 27.

Тандем "вуз - бизнес". 20 сентября 2011 г. в МИСиС состоялась конференция "Мировой опыт взаимодействия университетов с бизнесом и региональной властью в области трансфера технологий", на которой обсуждался вопрос эффективных отношений российских вузов с предприятиями: новости образования в России // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 4-5."Школа пенсионеров" стала университетом: теперь учебное заведение, в котором могут учиться сумчане 55 лет и старше, называется "Университет третьего поколения" // Данкор. – 2011. – № 47.- 23 ноября. – С. А7.

 1. 46.

Усенко, Л. "На розробці ІТ-технологій країна може заробляти непогані гроші" : інтерв'ю з директором Інституту кібернетики ім. В. Глушкова НАН України Іваном Сергієнком / Л.Усенко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 233.- 14 грудня. – С. 8.Хрипко, В.В. Горизонты интенсификации и инновационности в вузе / В.В.Хрипко // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 34-37.Чернишова, Є.Р. Проблеми та перспективи підготовки фахівців у вищій школі / Є.Р.Чернишова, I.I.Драч // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 76-80.

 1. 48.

Чирва, О. Європеїзація: проблеми та перспективи [Болонський процес та європеїзація української освіти] / О.Чирва // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 5.

 1. 50.

Экономическое образование в России: для модернизации необходимы финансовые аналитики и ІТ-специалисты. Беседа с ректором Финансового университета при Правительстве РФ М.А. Эскиндаровым // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 33. – С. 6-12.

 1. 51.

Юрченко, О.П. Медиаобразование во Франции: исторический аспект / О.П.Юрченко // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 67-78.

2. Післядипломна освіта


 1. 61.

Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 вересня 2011 р. № 52 / Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – С. 90.

 1. 67.

Акуліна, О.О. Організаційно-методичні особливості викладання кольпоскопії на етапі післядипломної освіти / О.О.Акуліна // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 44-46.

 1. 63.

Даценко, І.Б. Особливості інтегративного підходу в удосконаленні післядипломної освіти лікарів за фахом "Неврологія" / І.Б.Даценко, Т.А.Літовченко // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 73-75.Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи / М.В.Гребеник, О.М.Масик, Н.І.Ярема, Т.Б.Лазарчук // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 15-19.Особливості технології фахової підготовки слухачів системи післядипломної освіти / О.В.Грищенко, В.В.Бобрицька, Л.В.Дудко, Н.В.Лісіцина // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 62-64.

 1. 66.

Роль діагностичних алгоритмів у післядипломній підготовці лікарів-спеціалістів ультразвукової діагностики / Р.Я.Абдуллаєв, С.О.Пономаренко, В.Г.Марченко, Л.А.Сисун // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 42-43.

 1. 68.

Сучасні аспекти післядипломної підготовки лікарів із комбустіології та пластичної хірургії / Т.Г.Григор'єва, С.В.Коркунда, Г.А.Олійник, С.А.Голобородько // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 59-61.

 1. 65.

Удосконалення післядипломної підготовки лікарів суміжних спеціальностей на циклі "Інноваційні технології виходжування, діагностика та лікування патології новонароджених" / Т.М.Клименко, Т.В.Сандуляк, О.А.Серцева, А.М.Закревський // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 85-87.

 1. 64.

Хвисюк, О.М. Університетська клініка - це майбутнє післядипломної освіти лікарів-стоматологів / О.М.Хвисюк, Е.Д.Діасамідзе // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 26-28.

 1. 69.

Хвисюк, О.М. Упровадження дистанційних форм навчання на етапі післядипломної освіти лікарів / О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, І.А.Жадан // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 14-16.

3. Дистанційна освіта


 1. 72.

Абасова, С.Э. Применение новых информационных технологий в дистанционном обучении / С.Э.Абасова, С.Г.Абдуллаев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 23-31.

 1. 73.

Герасимова, В.Г. Дистанционное обучение маркетологов / В.Г.Герасимова, Н.А.Женова, М.Р.Меламуд // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 91-100.Гибсон, А. Всесторонняя оценка удержания студентов в среде онлайнового обучения: дайджест зарубежных изданий / А.Гибсон, У.Бостон, Ф.Айс // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 122-124.

 1. 74.

Гомулина, Н.Н. Методика дистанционной формы обучения учителей физики на курсах повышения квалификации / Н.Н.Гомулина, Е.И.Андреева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 50-61.

 1. 75.

Использование интерактивного контента в процессе дистанционного обучения специалистов нанотехнологической отрасли и архитектуры систем удаленного доступа / С.Л.Батуркин, И.В.Сигинов, А.А.Скунцев, Д.В.Суворов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 5-16.Кратенко, І.С. Досвід упровадження дистанційної форми навчання в умовах переходу до Болонської системи підготовки лікарів-епідеміологів / І.С.Кратенко, А.П.Подаваленко, Т.О.Чумаченко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 17-19.

 1. 76.

Курсков, С.Ю. Дистанционное изучение систем программно-управляемой электроники на базе сервера доступа к оборудованию / С.Ю.Курсков, Н.Ю.Ершова, Е.Д.Жиганов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 4-13.

 1. 77.

Лайнерт, К. Тренды современного образования: расширение, распространение, пролонгация. Анализ ряда социологических обзоров периода 2002-2010 годов с целью определения основных трендов в развитии высшего образования США и Европы: дайджест зарубежных изданий / К.Лайнерт // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 143-144.

 1. 78.

МакФарлан, Д.А. Лидерские роли администраторов дистанционного обучения в возрастающей ценности образования и качестве восприятия: дайджест зарубежных изданий / Д.А.МакФарлан, Ф.Тейлор // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 120-122.

 1. 79.

Мимимийонг, Ли. Электронное образование в Азии: дайджест зарубежных изданий / Л.Мимимийонг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 146-147.

 1. 80.

Михеев, М.А. Влияние технологий Semantic Web на организацию систем дистанционного обучения / М.А.Михеев, Е.Ю.Михеева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 101-106.

 1. 81.

Назаров, Д.М. "Ренессанс герменевтики": герменевтическая технология дистанционного обучения / Д.М.Назаров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 92-100.

 1. 82.

Стародубцев, В.А. Сетевые сервисы в дистанционном инженерном образовании / В.А.Стародубцев, О.Б.Шамина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 17-22.

 1. 83.

Шелтон, К. Обзор парадигм оценки качества программ онлайнового образования: дайджест зарубежных изданий / К.Шелтон // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 131-132.

4. Організація вищої освіти
Валявский, А.Ю. Использование оптимизационных моделей для управления бюджетами структурных подразделений в рамках единой информационной системы сетевого вуза / А.Ю.Валявский, М.Н.Иванов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 49-64.Ткалич, С.К. Конференция как модель обмена организационным опытом и научными достижениями педагогов в системе российского дизайн-образования / С.К.Ткалич // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 58-66.

5. Підготовка викладачів та вихователів


 1. 93.

Адольф, В.А. Развитие профессионального потенциала педагога в условиях обновления образовательной практики / В.А.Адольф, И.Ю.Степанова // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 14-24.Ануфрієва, О.Л. Сучасні проблеми підготовки молодих науковців / О.Л.Ануфрієва // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 7-12.Горностаев, А.О. Образование руководителей общеобразовательных учреждений: проблемы, ориентиры, поиск решения / А.О.Горностаев // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 24-34.Жуковська, С.А. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації - потреба сучасного суспільства / С.А.Жуковська // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 8-14.Козаченко, О. Атестація викладача - фактор підвищення рівня навчально-виховного процесу освітнього закладу / О.Козаченко, А.Гармаш // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 31-32.Лапа, М. Підвищення якості освітніх послуг з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу / М.Лапа // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 5. – С. 41-48.Примакова, В.В. Особливості підготовки вчителів початкових класів до формування наукової картини світу в учнів / В.В.Примакова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 124-130.Стребна, О.В. Підвищення професійної компетентності учителів початкових класів з проблеми громадянського виховання / О.В.Стребна // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 135-138.Тіхонова, О. Професійна компетентність викладача - запорука якісної освіти / О.Тіхонова, Л.Лук'янченко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 7-8.

 1. 94.

Шнекенберг, Д. Преодоление барьеров в электронном образовании для моделей университетских портфолио развития электронной компетентности преподавательскoгo состава: дайджест зарубежных изданий / Д.Шнекенберг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 107-109.

6. Організація навчальної роботи
Абрамов, С.А. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С.А.Абрамов, Н.Є.Гаврилова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 9-11.

 1. 95.

Аветисян, Д.Д. Требования к контенту для образовательных SaaS-услуг: новые тенденции в развитии ИКТ в образовании / Д.Д.Аветисян // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 39-50.Баженов, Д.В. Психолого-педагогические факторы успешности подготовки иностранных учащихся в медицинском вузе [Тверская государственная медицинская академия] / Д.В.Баженов, А.Г.Иванов, В.М.Мирзоева // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 70-75.

 1. 96.

Бессараб, Н. Роль мотивації навчальної діяльності та її формування в студентів / Н.Бессараб // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 17-18.Вишневська, С. Розвиток науково-дослідних умінь - основа формування наукового світогляду студентів / С.Вишневська, О.Гуніна // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 42-45.

 1. 97.

Воронов, М.В. Профессиональное обучение студентов на основе интегрированных курсов / М.В.Воронов, В.А.Толкачев // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 4-14.

 1. 134.

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної стоматології ОНМедУ / Є.Д.Бабов, М.А.Новікова, С.В.Кленовська, В.В.Могилевський // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 47-48.

 1. 98.

Гречко, П.К. Языковая глобализация: образовательная перспектива. Преимущества и перспективы преподавания программ высшего профессионального образования на английском языке в российских вузах / П.К.Гречко, Г.А.Краснова // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 27-33.

 1. 99.

Григорьев, О.В. Современные технологии обучения / О.В.Григорьев, Н.М.Литвиненко // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 17-24.

 1. 101.

Далгарно, Б. Какого рода обучение доступно в ЗD-виртуальных средах: дайджест зарубежных изданий / Б.Далгарно, Д.В.Л.Марк // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 101-102.Джумирко, В. Міждисциплінарна інтеграція в навчанні / В.Джумирко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 19-20.Диба, М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців / М.Диба // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 60-65.

 1. 104.

Дмитриев, В.А. Значение воспитательной работы в подготовке будущего врача [Тверская государственная медицинская академия] / В.А.Дмитриев, Н.В.Павлова, Г.А.Улупова // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 92-98.Досвід навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян на кафедрі загальної хірургії в умовах кредитно-модульної системи освіти / І.М.Гудз, С.М.Геник, Д.С.Михальчук, І.В.Дмитрів // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 70-72.Думанський, Ю.В. Освоєння студентами практичних навичок при кредитно-модульній організації навчального процесу: проблеми та пошук шляхів їх вирішення / Ю.В.Думанський, О.М.Талалаєнко, М.Б.Первак // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 79-81.Жула, Л.В. Розвиток координаційних здібностей студенток вищого навчального закладу у процесі занять з фізичного виховання та спорту / Л.В.Жула // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 160-163.Зайцев, О. Утілення інформаційних технологій навчання в педагогічний процес / О.Зайцев // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 9-12.Зудов, Р.И. Flash-система разработки графических тестовых заданий / Р.И.Зудов, А.Б.Никитин, И.А.Цикин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 13-21.Игнатьева, Е.Ю. Познавательная компетентность в современном социокультурном контексте: концепция развития познавательной компетенции студентов в образовательном процессе современного вуза / Е.Ю.Игнатьева // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 52-56.

 1. 109.

Ильичева, С.В. Автоматизация многокритериального оценивания учебных достижений студентов в слабоструктурированных предметных областях на основе е-портфолио / С.В.Ильичева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 67-77.

 1. 111.

Килейников, Д.В. Современные подходы к организации образовательной деятельности в медицинской академии [Тверская государственная медицинская академия] / Д.В.Килейников // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 59-63.Клиническая фармакология и кредитно-модульная система: шаг назад или вперед? / О.А.Яковлева, И.А.Дорошкевич, А.А.Клекот, С.И.Семененко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 374.Ключка, С.І. Сутність компетентнісного підходу в екологічній підготовці студентів / С.І.Ключка // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 26-29.Ковалів, І. Студенти залишаться без субот?: наступного року спудеї деяких університетів навчатимуться у вихідні завдяки Євро-2012 / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 217.- 22 листопад. – С. 5.Конкин, Б.Б. Интерактивная среда - инструмент современного обучения / Б.Б.Конкин, В.П.Сафронов // Открытое образование. – 2011. – № 4. – С. 11-18.

 1. 112.

Кора, Н.А. Исследование факторов социально-психологической безопасности студентов в условиях образовательной среды / Н.А.Кора // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 107-122.Корнаухов, А.Ю. Организация интерактивного обучения на основе web-технологий / А.Ю.Корнаухов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 14-20.Коротун, О.О. Структурно-функціональна характеристика комунікативної компетентності студентів-іноземців / О.О.Коротун // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 111-117.Кузьменко, А.Г. Впровадження інтеграційних технологій в навчальний процес / А.Г.Кузьменко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 23-27.

 1. 115.

Куликов, В.А. Технологии борьбы с плагиатом в студенческих работах по истории. Сравнительный опыт Харьковского и Майями университетов / В.А.Куликов, И.С.Посохов // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 55-65.

 1. 117.

Линдсей, М. Обратно к большему: согласно результатам самого последнего проведенного опроса 50 процентов будущих студентов уже принимают онлайновые курсы: дайджест зарубежных изданий / М.Линдсей // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 102-103.Львов, Л.В. Реализация принципа трансдисциплинарности в системе профессионального обучения / Л.В.Львов // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 65-81.Марченко, В.Г. Інтенсифікація навчального процесу на сучасному етапі модернізації системи освіти / В.Г.Марченко, К.А.Степанченко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 29-31.Мельник, І. Студентський загонівський рух - одна з кращих актуальних форм організації виховної роботи / І.Мельник, І.Смирнова // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 77-78.Мітрясова, О.П. Природничо-наукові основи формування змісту природничих дисциплін / О.П.Мітрясова // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 132-134.Нежельской, А.Н. Реализация компетентностного подхода в высшей военной школе на основе использования идей контекстного обучения / А.Н.Нежельской // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 73-83.Оболенська, Т. Нова парадигма виховної роботи в університеті / Т.Оболенська // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 66-73.Олійник, В.Р. Контроль успішності студентів за допомогою інформаційно-аналітичної системи "Технікум" / В.Р.Олійник // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 107-112.Олійник, Л.В. Компетентнісний підхід як необхідна умова сучасної освіти у військовому університеті / Л.В.Олійник // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 43-47.Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології / Л.Н.Рибіцький, Л.Б.Муц, Т.В.Бігуняк, Л.Т.Котляренко // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 123-124.Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології / С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, Н.І.Ткачук, О.Б.Кучмак // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 92-94.Особливості впровадження кредитно-модульної системи для студентів стоматологічного факультету / М.А.Машталір, С.Б.Крамар, Г.В.Довгаль, Д.І.Назарова // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 105-106.Полевой, Н.А. Опыт информатизации текущего контроля знаний в масштабе ВУЗа / Н.А.Полевой // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 73-76.Рабець, K.B. Математична культура як риса компетентного фахівця / K.B.Рабець // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 61-69.Ратнер, С.В. Вопросы повышения качества образовательного процесса в вузе / С.В.Ратнер, А.С.Скорикова // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 34-46.Родіна, О. Актуальні аспекти контролю стану навчально-виховного процесу в умовах реформування вищої освіти / О.Родіна, О.Погребняк // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 4-8.

 1. 123.

Рушби, Н. Пересечение границ: обучение и преподавание в виртуальных мирах: дайджест зарубежных изданий / Н.Рушби // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 104-106.

 1. 124.

Скибицкий, Э.Г. Разработка курса иностранного языка в cреде Moodle / Э.Г.Скибицкий, О.А.Демина, Е.Т.Китова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 74-83.Стецюк, К.В. Методологічні основи освіти у процесі формування екологічної культури майбутнього аграрія / К.В.Стецюк // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 78-82.

 1. 125.

Технологии интерактивного 3D-моделирования для разработки виртуальных тренажерных комплексов / М.Н.Краснянский, С.В.Карпушкин, А.В.Остроух, А.А.Руднев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 4-12.Тихончук, Л. Інформаційно-комунікаційні технології - засіб удосконалення професійної підготовки фахівців / Л.Тихончук // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 16-18.Федоров, А.В. Оценка медиакомпетентности студентов: анализ результатов тестирования / А.В.Федоров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 92-105.Филиппов, К.В. Использование мультимедийных средств в учебном процессе / К.В.Филиппов // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 102-106.

 1. 129.

Ходин, С.Н. Информатизация образования на историческом факультете Белорусского государственного университета / С.Н.Ходин, Е.К.Балыкина, Д.Н.Бузун // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 107-122.Хоменко, Л.О. Створення типової навчальної програми з дисципліни "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології" відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання / Л.О.Хоменко, О.І.Остапко, І.М.Голубєва // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 129-131.

 1. 130.

Цехмістрова, Г.С. Інноваційні технології та творчість у навчанні - як чинники якості підготовки фахівців в умовах інтеграції в Європу / Г.С.Цехмістрова // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 99-101.Чамлай, Л. Застосування інформаційних технологій навчання в сучасних умовах / Л.Чамлай // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 13-15.

 1. 131.

Черткова, Е.А. Экспертно-статистический метод выбора модели разработки компьютерных обучающих систем / Е.А.Черткова, В.С.Карпов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 78-91.Шерман, М.І. Критерії готовності майбутніх правоохоронців до здійснення завдань щодо охорони громадського порядку / М.І.Шерман // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 75-77.Шерман, М.І. Організаційно-педагогічні умови профілактики потенційної інтернет-залежності у курсантів ВНЗ МВС України / М.І.Шерман // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 81-86.

 1. 132.

Шпагин, С.А. Итоги и проблемы внедрения компьютерных технологий в учебный процесс исторического факультета Южного федерального университета / С.А.Шпагин // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 123-134.

7. Зарахування у ВНЗ
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 р. № 1179 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 98.

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 р. № 1179 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 99-119.8. Методи та форми навчання


 1. 142.

Авдошин, С.М. Методика подготовки и проведения семинарских занятий по информационной безопасности на основе изучения конкретных ситуаций / С.М.Авдошин, А.А.Савельева // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 12-17.Азгальдов, Г.Г. О некоторых вопросах методологии чтения лекций / Г.Г.Азгальдов, А.В.Костин // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 41-44.Акапьев, В.Л. Виды и формы ориентировочной основы информационно-педагогической деятельности / В.Л.Акапьев // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 67-73.

 1. 146.

Албегова, И.Ф. Кейс-технология как элемент информационной образовательной среды в модернизирующейся высшей профессиональной школе: суть и проблемы использования / И.Ф.Албегова, Г.Л.Шаматонова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 100-106.Алсынбаева, Л.Г. Игровые технологии и виртуальные миры в образовании / Л.Г.Алсынбаева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 79-87.

 1. 148.

Ан, А.Ф. Теория и результаты анализа содержания курса физики в компетентностной модели выпускника технического вуза / А.Ф.Ан, В.М.Соколов // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 4-16.Банщиков, П.Г. Моделювання ринкового середовища компаній у навчально-тренінгових технологіях (на прикладі бізнес-стимуляції "ViAl+") / П.Г.Банщиков, В.Я.Паздрій, О.В.Грищенко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 7-12.Бешкарьова, Л. Види навчальних занять / Л.Бешкарьова // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 24.

 1. 152.

Бутенко, В.И. Инновационная проектная технология обучения как результат объединения "метода проектов" и электронной связи (из опыта исторического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина) / В.И.Бутенко // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 23-30.

 1. 182.

Вікторова, Л.В. Навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей: сучасні підходи, методи та умови / Л.В.Вікторова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 20-25.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка