Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка2/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   5
Главацька, Г. Науково-практична конференція - засіб узагальнення й поширення досвіду організації проведення науково-дослідної й пошукової роботи студентів / Г.Главацька, Л.Соляр // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 40-41.

 1. 154.

Грибова, В.В. Разработка виртуального мира медицинского компьютерного обучающего тренажера / В.В.Грибова, М.В.Петряева, Л.А.Федорищев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 56-66.Григорьева, А.И. Перспективный подход к тестированию знаний и тестов / А.И.Григорьева, М.Ю.Колодин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 84-91.Дембровська, О.Б. Використання вправ на заняттях з іноземних мов, спрямованих на розвиток мовленнєвих навичок у студентів немовних факультетів / О.Б.Дембровська // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 17-22.Деонтологічні аспекти навчання студентів внутрішньої медицини в умовах Болонської системи / В.В.Коломієць, Н.В.Ванханен, Н.В.Грона, В.В.Красьоха-Денисова // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 95-98.

 1. 156.

Дергачева, Ю.Ю. Методические рекомендации по созданию тестовых заданий с использованием программных комплексов MyTest и SunRav TestOfficePro / Ю.Ю.Дергачева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 62-73.Дротік, І. Комп'ютерне тестування як інноваційна технологія контролю знань / І.Дротік // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 28-29.

 1. 157.

Егорова, И.П. Потенциальные возможности проблемных методов обучения в профессионально направленной подготовке студентов технических специальностей вуза / И.П.Егорова // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 25-36.Жигалов, Е.В. Трансляция лекций в сети интернет / Е.В.Жигалов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 46-49.Заславская, О.Ю. К автоматизации управления компетентностным подходом к обучению информатики на основе многоуровневого содержания / О.Ю.Заславская, О.Я.Кравец, М.Ю.Сергеев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 106-115.Значення науково-дослідної роботи в Болонській системі навчання студентів та її організація на кафедрі внутрішньої медицини / Н.В.Грона, В.В.Коломієць, К.А.Бобришев, Н.В.Ванханен // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 67-69.Зуєнко, И.О. Критеріально-рівневий підхід до формування комунікативної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів / И.О.Зуєнко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 107-110.Ивлева, Н.В. Обучение пониманию медицинского текста на основе психолингвистической концепции семантического поля: причины затруднений в понимании медицинского текста студентами медицинского колледжа / Н.В.Ивлева // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 86-95.Ильина, Н.Ф. Особенности методического обеспечения инновационной педагогической деятельности / Н.Ф.Ильина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 49-56.Іваненко, О.О. Удосконалення викладання математичних дисциплін студентам економічних спеціальностей / О.О.Іваненко, Т.В.Іваненко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 112-121.Іванюта, Н.В. Проведення заняття з аеробіки у ВНЗ / Н.В.Іванюта, С.Є.Толмачова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 197-199.Керницька, А. Тестовий контроль - один з методів перевірки знань та умінь студентів / А.Керницька // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 30-31.Ковтун, С. Інноваційні технології семінарських занять / С.Ковтун // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 15-16.Коляда, М.Г. Виявлення функціональних компонентів професійних компетенцій майбутніх фахівців з інформаційної безпеки / М.Г.Коляда // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 34-37.Комаров, В. Лекція професора В. Комарова: Вступ до курсу "Цивільний процес" / В.Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 120-152.Концептуальні засади методики викладання права серед курсантів передатестаційних циклів з організації та управління охороною здоров'я / Г.В.Бесполудіна, К.В.Болотчева, В.І.Козюберда, А.В.Жила // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 49-52.Корженко, І. Лабораторні заняття / І.Корженко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 26.Король, С.А. Мотивація студентів технічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять / С.А.Король // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 235-238.Кучерявенко, М. Лекції в навчальному процесі / М.Кучерявенко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 25-26.Кущенко, І.В. Сучасні підходи до викладання дисципліни "Практикум з психології" для майбутніх психологів / І.В.Кущенко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 38-41.Лук'яненко, І.А. Сучасні підходи до викладання курсу "Психофізіологія" у вищих навчальних закладах / І.А.Лук'яненко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 42-46.

 1. 164.

Майер, К.А. Роль онлайнового обучения в чрезвычайных планах лидирующих институтов: дайджест зарубежных изданий / К.А.Майер, Д.Л.Вилсон // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 125-126.Марігодов, В.К. Демотний аналіз ефективності проблемної лекції / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 31-35.Марігодов, В.К. Ентропійне оцінювання результатів семестрового рейтингу студентів / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 45-50.Марігодов, В.К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 47-49.Матвієнко, М.І. Погляди на соціально-педагогічні умови підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами / М.І.Матвієнко, М.Х.Хасанов, К.П.Кузьмін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 298-302.

 1. 166.

Мертенес, Р. Структурно обоснованная навигация в веб-лекциях и промежутки во времени: дайджест зарубежных изданий / Р.Мертенес, С.Ищенко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 126-128.Микитенко, В. Дидактичні ігри та інтерактивні методи / В.Микитенко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 19-21.Мітрясова, О.П. Вивчення світоглядних питань - у практику навчання хімії студентів-екологів / О.П.Мітрясова // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 50-54.Москаленко, С.А. Взаємозв'язок мотивації та ефективності засвоєння матеріалу в процесі вивчення іноземної мови / С.А.Москаленко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 35-38.

 1. 160.

Мульти-пользовательская виртуальная среда для построения и оценки высоких научных навыков: дайджест зарубежных изданий / Д.Д.Келлхат, Б.С.Нельсон, Д.Кларк, Ч.Дейд // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 118-119.Невмивака, В. Практичні методи навчання / В.Невмивака // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 27-28.Осипова, Ю. Інноваційні методи та форми проведення семінарів / Ю.Осипова, І.Мединська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 28-29.

 1. 169.

Персианов, В.В. Электронный обучающий комплекс "Информационный менеджмент" для подготовки администраторов информационных систем (специальность 010503) / В.В.Персианов, А.В.Титов // Открытое образование. – 2011. – № 4. – С. 25-29.

 1. 170.

Почему мы не Оксфорд?: проведено сравнение аналогичных электротехнических курсов в двух отличающихся университетах - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) и University of Oxford / В.И.Коротеев, Н.Н.Нечаев, А.Е.Новожилов, В.М.Рыжков // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 70-76.

 1. 171.

Разработка и использование портала обучения информатике и программированию в учебном процессе / Е.В.Кудрина, Е.Е.Лапшева, М.В.Огнева, А.Г.Федорова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 39-45.Ременцов, А.Н. Русский язык для иностранных граждан. Опыт обучения вьетнамских студентов / А.Н.Ременцов, Е.В.Иванова // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 97-98.Рибак, О.Т. Навчально-методичні основи викладання механізмів взаємодії лікарських засобів у курсі клінічної фармакології / О.Т.Рибак, Л.І.Голопихо // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 270-271.Рудь, А.В. Інноваційна технологія викладання теми "Основи комплектування і використання машинно-тракторних агрегатів" / А.В.Рудь // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 55-60.Савченкова, Л.В. Актуальні проблеми навчання студентів з клінічної фармакології / Л.В.Савченкова, С.М.Горобинська, І.П.Бєлоусова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 275-276.

 1. 174.

Семёнов, М.Д. Лабораторный практикум: современный взгляд на совершенствование. На примере курса общей физики рассматривается практика формирования общих умений в вузовском лабораторном практикуме / М.Д.Семёнов // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 57-61.

 1. 175.

Сихимбаев, С.Р. Преподавание графических дисциплин инновационными методами в условиях кредитной системы обучения / С.Р.Сихимбаев, М.Р.Сихимбаев // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 59-66.Тен, Е.П. Применение мультимедийной обучающей системы в преподавании курса "Профессиональная педагогика" / Е.П.Тен // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 165-170.Федищенко, І. Практиканти: із вишу на підприємство / І.Федищенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 111.- 5 грудня. – С. 46-49.Федоров, А.В. Анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера / А.В.Федоров // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 51-58.Фурс, М.В. Интерактивные формы обучения - средство повышения уровня профессиональной подготовки студентов / М.В.Фурс // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 29-33.Ципко, В.В. Аналізування ролі організаційної техніки в професійній діяльності майбутніх менеджерів у процесі викладання філософії / В.В.Ципко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 72-76.Челышева, И.В. Медиареальность как новый тип социокультурного пространства / И.В.Челышева // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 93-106.Швець, В.Д. Програмування контролю знань студентів у процесі вивчення дисципліни "Дистанційне навчання" / В.Д.Швець // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 65-74.

9. Самостійна робота
Балыкина, Е.Н. Электронные игровые средства обучения в самостоятельной работе студентов исторических специальностей / Е.Н.Балыкина, А.А.Приборович, Е.А.Човжик // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 5-22.Зубрицька, Л. Самостійна робота - компонент навчальної діяльності студентів / Л.Зубрицька // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 46-48.

 1. 191.

Кириллов, А.В. Компьютерное тестирование - важнейший элемент управления самостоятельной работой студентов / А.В.Кириллов // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 36-44.Лазаренко, О.В. Организация самостоятельной работы учащихся в системе непрерывного образования / О.В.Лазаренко // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 66-72.

 1. 192.

Ларионов, В.В. Формирование программно-педагогической среды для самостоятельной работы бакалавров по физике в исследовательском университете / В.В.Ларионов, Е.В.Мансуров, Э.В.Поздеева // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 55-63.Мартиненко, О.В. Організація самостійної роботи студентів з математичного аналізу в педагогічних університетах / О.В.Мартиненко, Є.А.Колесник // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 50-54.Овсієнко, Ю.І. Самостійна робота студентів-аграріїв під час вивчення теоретичного матеріалу з математики / Ю.І.Овсієнко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 117-124.Олійник, І. Консультація - вид індивідуальної та самостійної роботи / І.Олійник // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 29-30.Ротань, Н. Самостійна робота студентів під час вивчення економічних дисциплін / Н.Ротань // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 49-50.

 1. 194.

Снигирев, А.Л. Совершенствование самостоятельной работы курсантов в информационно-образовательной среде на основе компетентностного подхода / А.Л.Снигирев, В.П.Бауэр // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 79-85.

10. Студентське життя


 1. 212.

Авраменко, Ю. "Банкиры" взяли кубок мэра: 30 ноября состоялось традиционное ежегодное сражение веселых и находчивых на Кубок мэра в театре им. Щепкина: второе место заняла команда СумГУ "Целеустремленный топинамбур" / Ю.Авраменко // Данкор. – 2011. – № 49.- 7 декабря. – С. А14.

 1. 213.

Александрова, Б. Такая привлекательная Америка: как две бывшие студентки СумГУ и Мариупольского государственного гуманитарного университета заработали себе судимость / Б.Александрова // Ваш шанс. – 2011. – № 49.- 7-14 декабря. – С. 13А.Вакулішина, М. Волонтери в Сумах. Хто вони? / М.Вакулішина // Суми і сумчани. – 2011. – № 50.- 16 грудня. – С. 8.Гончарук, Н. Студенческий "Оскар": лучший студент года был выбран 17 ноября на сцене театра им. М. Щепкина / Н.Гончарук // Данкор. – 2011. – № 47.- 23 ноября. – С. А14.

 1. 217.

Лесина, Ю. Жизнь подсовывает лимон - сделай лимонад!: в СумГУ прошел первый молодежный фестиваль социальной рекламы / Ю.Лесина // Ваш шанс. – 2011. – № 51.- 21 декабря-28 декабря. – С. 18А.

 1. 218.

Масалітова, О. Вільні обійми: 25 листопада до Всесвітнього дня боротьби з насильством волонтери СумДУ та УАБС і співробітники "Клініки, дружньої до молоді" організували флешмоб та дарували всім перехожим щирі обійми / О.Масалітова // Суми і сумчани. – 2011. – № 48.- 2 грудня. – С. 8.

 1. 220.

Ольшанская, Д. Общага. На самом деле это...: сумские студенты рассказали, как им живется в общежитиях. Были опрошены студенты восьми учебных заведений (три вуза в Сумах: СумГУ, СГПУ им. Макаренко, УАБД) / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 51.- 21 декабря. – С. А7.Швед, М. Молодіжний рух і об'єднання ровесників у контексті громадянського суспільства / М.Швед, Х.Мазепа // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність. – 2011. – № 6. – С. 113-121.

11. Дипломи


 1. 224.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 219.- 24 листопада. – С. 20.12. Вчені ступені. Дисертації
Жук, А. "Диссертационная ловушка" на пути к построению инновационной экономики / А.Жук // Вопросы экономики. – 2011. – № 9. – С. 121-133.

 1. 226.

Пучков, Н.П. Система "бакалавриат-магистратура" в профессиональной инженерно-экологической подготовке / Н.П.Пучков, Н.С.Попов, А.В.Козачек // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 37-44.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка