Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка4/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   517. Загальні питання освіти
Головко, M.B. Соціокультурний підхід у вивченні історії дидактики фізики в Україні / M.B.Головко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 26-32.

 1. 1.

Горбенко, С.Л. Психологічні особливості показників рольової поведінки студентської молоді у зв'язку з акцентуаціями характеру / С.Л.Горбенко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 21-26.

 1. 2.

Горностаев, А.О. Целеполагание как ключевой компонент управления крупными проектами в системе общего образования / А.О.Горностаев // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 21-26.Європейська система освіти ХХІ століття // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 5-9.

 1. 3.

Игошев, Б.М. Современное образование: проблемы и решения / Б.М.Игошев // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 6-11.

 1. 4.

Ілляш, І. Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи: дану тему нещодавно обговорювали учасники загальних зборів Національної академії педагогічних наук / І.Ілляш // Голос України. – 2011. – № 227.- 2 грудня. – С. 13.Комарова, О.А. Особливості формування випереджального рівня освітнього потенціалу суспільства / О.А.Комарова // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 57-60.

 1. 5.

Муханова, С.А. Роль цифровых ресурсов в формировании информационного пространства системы образования / С.А.Муханова, И.А.Старостина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 32-35.Освітні системи в Європі у ХХІ столітті // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 3-4.Перетягина, Н.Н. Роль образования в формировании человеческого капитала информационного общества / Н.Н.Перетягина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 91-108.

 1. 6.

Полежай, В.Г. Реформа российского образования 1915-1917 гг. / В.Г.Полежай // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 89-94.Пуховська, Л.П. Європейські виміри сучасної освіти та її цінності / Л.П.Пуховська, О.С.Снісаренко, Л.П.Сніцар // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 132-140.Рибалко, П.Ф. Особливості розвитку, формування і збереження здоров'я молоді в сучасних умовах / П.Ф.Рибалко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 392-394.Стецюк, К.В. Концепція освіти для збалансованого розвитку в нормативних джерелах / К.В.Стецюк // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 58-64.Ужан, О.Ю. Интегрированное обучение как следствие модернизации образования / О.Ю.Ужан // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 90-94.

18. Цілі та ідеали освіти та виховання
37.015.31:338.48(072) Б67

Біологічні аспекти туристсько-краєзнавчої та фізкультурно-спортивної роботи в позашкільному навчальному закладі: з досвіду роботи пед. колективу Білопільського районного ЦДЮТ: метод. посіб. / За заг. ред. Л.В. Тихенко; упоряд. Л.М. Бондар, Т.М. Крекотіна, Н.В. Перепелиця. – Суми : Нота-бене, 2011. – 96 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1) 1. 13.

Карпенко, Г.І. Гуманізм педагогічної думки в Україні (XV-XIX ст.) / Г.І.Карпенко, С.І.Кривчак // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 121-127.Малинський, І.Й. Від фізичного виховання до сучасної теорії фізичної культури / І.Й.Малинський // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 281-284.Марчук, С.С. Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання у творчій спадщині Костянтина Ушинського / С.С.Марчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 294-297.Мороз, Л.В. Педагогічне спілкування: умови ефективності / Л.В.Мороз // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 109-116.Петрученя, Г. Педагогічні аспекти формування гендерної культури студентської молоді / Г.Петрученя, М.Окса // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність. – 2011. – № 6. – С. 283-290.

 1. 9.

Сенашенко, В.С. Воспитание учащихся в России и за рубежом. Гуманитарно-социальная составляющая образовательных программ / В.С.Сенашенко, Г.Ф.Ткач, Е.А.Конькова // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 31-36.Ципко, В.В. Аналізування аксіологічних проблем особистості в історії філософської та психолого-педагогічної думки / В.В.Ципко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 61-65.

19. Політика в галузі освіти


 1. 14.

Відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: засідання відбулося 3 листопада під головуванням міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 3-4.

 1. 15.

Гребнев, Л.С. Болонский процесс и "четвертое поколение" образовательных стандартов / Л.С.Гребнев // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 29-41.

 1. 17.

Ковалів, І. "Якісна освіта - фундамент нашої національної ідеї": інтерв'ю з міністром освіти і науки, молоді та спорту України Дмитром Табачником / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 2-3.Курс образовательной политики надо менять… вместе с министром: таково мнение известных в образовательном сообществе экспертов, которое они обосновали на пресс-конференции в Независимом пресс-центре // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 54-59.

 1. 21.

Сафаралиев, Г.К. Особенности реформирования высшего образования в России / Г.К.Сафаралиев // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 4-9.

 1. 22.

Сенашенко, В.С. О необходимости доработки законопроекта "Об образовании в РФ": новости образования в России / В.С.Сенашенко // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 3-4.Студентам доцільно видавати кредити на навчання // Голос України. – 2011. – № 237.- 15 грудня. – С. 2.

 1. 24.

Тесленко, Л. "Ми рішуче боротимемося з "торговцями дипломами": голова Державної інспекції навчальних закладів України Михайло Гончаренко про те, як контролюють якість освіти, за що ВНЗ можуть покарати і про моду на гімназії та ліцеї / Л.Тесленко // Україна молода. – 2011. – № 214-215.- 25-26 листопада. – С. 18.«Чинить» 94-ФЗ невозможно, его нужно менять концептуально : Комитет Госдумы по образованию провел круглый стол на тему "Практика применения Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ "О размещении заказав на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в сфере образования: проблемы и пути решения» // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 62-75.

 1. 25.

Хоменко, М. Європейський Союз - єдність у розмаїтті: важливим кроком до європейської інтеграції через освіту став міжнародний науково-практичний семінар «Вивчення інноваційних процесів в освіті Чехії та Франції» / М.Хоменко, С.Жуковська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 4-6.Шекера, О. Реформа - як свіже повітря: зміни в освітній сфері давно стали нагальними / О.Шекера // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 4.

20. Формування та розвиток особистості


 1. 48.

Брычков, А.С. "Духовность" современной молодежи: социологический аспект / А.С.Брычков, Г.А.Фомченкова // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 20-24.Григорьев, О.В. К вопросу о формировании профессиональной культуры поведения будущего офицера / О.В.Григорьев, А.В.Федункин // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 35-43.Кіко, С.В. Формування комунікативної культури - одна із складових соціалізації особистості / С.В.Кіко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 145-149.Кузьменко, В.В. Становлення наукових поглядів дитини в процесі її розвитку / В.В.Кузьменко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 41-45.Мушинська, Н.С. Теоретичні засади формування компетентності саморозвитку майбутнього фахівця / Н.С.Мушинська // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 88-93.Олексенко, В.М. Спілкування як необхідна умова саморозвитку майбутніх фахівців / В.М.Олексенко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 38-42.

 1. 46.

Пакулина, С.А. Классификация, содержание и специфика ситуаций адаптации студентов в процессе их обучения в вузе / С.А.Пакулина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 117-132.Перминова, Л.М. Инновационная функция самопознания в образовательном процессе / Л.М.Перминова // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 96-111.

 1. 47.

Питанова, М.Е. Становление субъектности в ходе обучения / М.Е.Питанова // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 76-82.Плюхина, С.В. Проблемы формирования профессиональной компетентности специалиста, соответствующей мировым тенденциям обновления качества образования / С.В.Плюхина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 17-21.Потанина, О.В. Формирование когнитивной компетенции слушателей подготовительных курсов вузов как педагогическая проблема / О.В.Потанина // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 47-57.Предметность как дидактическое понятие в теории формирования содержания образования / Ю.Б.Алиев, Е.О.Иванова, Т.М.Ковалева, И.М.Осмоловская // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 4-20.Теодорович, А.Ю. Дослідження проблем виховання "громадянина світу" освітянами-компаративістами Австралії та США / А.Ю.Теодорович // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 65-69.Тимко, І.І. Корегування психологічних якостей студентів засобами фізичного виховання / І.І.Тимко, С.У.Шарафутдінова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 441-443.

 1. 50.

Фокина, И.В. Барьеры формирования гражданского самосознания у студенческой молодежи / И.В.Фокина // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 108-112.Шутько, Т.П. Спрямованість особистості майбутнього молодшого медичного спеціаліста в системі професійно значущих особистісних якостей / Т.П.Шутько // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 82-87.

21. Органiзацiя системи освiти та виховання
Абрамов, А.Г. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационное наполнение и использование в учебном процессе / А.Г.Абрамов, М.Б.Булакина, А.В.Сигалов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 65-80.Авраменко, М.М. Допрофільна підготовка учнів у системі загальної середньої освіти Німеччини / М.М.Авраменко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 3-7.Бобылева, Н.И. Олимпиады для школьников - путь к повышению престижа будущих профессий на примере дисциплины "Социальная работа": организация и проведение олимпиад по социальной работе в Поморском государственном университете / Н.И.Бобылева, О.В.Есеева // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 61-65.

 1. 57.

Воскова, I.B. Готовність педагога до співпраці з органами учнівського самоврядування / I.B.Воскова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 103-106.

 1. 55.

Давыдова, Н.А. Применение адаптивной обучающей системы при реализации индивидуального подхода к обучению с учетом реальных и потенциальных возможностей ученика / Н.А.Давыдова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 51-55.Иванова, Е.О. Дидактические требования к уроку в современной школе / Е.О.Иванова // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 37-48.

 1. 64.

Цветков, В.Я. Использование коррелятивного подхода для управления персоналом учебного заведения / В.Я.Цветков, Н.М.Оболяева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 4-9.Цись, В.В. Реалізація здоров'язбережувальних технологій в початковій школі / В.В.Цись // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 69-72.

23. Зовнішнє незалежне оцінювання
Общественная палата – за радикальные изменения ЕГЭ // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 60-61.Павлова, Л. И снова по-новому: что нужно знать будущим абитуриентам о внешнем независимом тестировании - 2012 / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 51.- 21 декабря-28 декабря. – С. 19А.

 1. 70.

Поліщук, І. Які новації чекають на учасників ЗНО-2012: дворівневого тестування з математики поки що не буде / І.Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 224.- 1 грудня. – С. 5.Репина, Т. Трудности поступления: абитуриентам в 2012 г. разрешено регистрироваться только на четыре теста ВНО / Т.Репина // Панорама. – 2011. – № 52.- 21-28 декабря. – С. А5.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка